Liha-ala | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Liha-ala

Sopimuskausi 1.2.2016—31.1.2017

Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja tarkistetaan alan työehtosopimuksissa sovitusti 1.2.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa tai vähintään 0,43 prosenttia kuukaudessa. Taulukkopalkkoja korotetaan samalla korotuksella. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan.

Myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat elintarvikealan työehtosopimusten mukaisesti kaikissa nykyisen työehtosopimuskauden taulukkopalkankorotustilanteissa eli 1.4.2014, 1.8.2014, 1.8.2015 ja 1.2.2016.

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 15.6.2015, että työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmantena vuotena 2016 palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa tai vähintään 0,43
prosenttia kuukaudessa. Käytännössä euromääräinen palkankorotus tulee alle 3 720 euroa kuukaudessa ansaitseville. Tämän ylittäviin palkkoihin korotus lasketaan prosenteissa. SEL:n nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti.

Pr

Pääkaupunki*

Muut

senttiä/t

senttiä/t

 

1

1057

1007

2

1105

1052

3

1158

1103

4

1211

1153

5

1272

1211

6

1331

1268

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Liha-ala

Pr

Pääkaupunki*

Muut

senttiä/t

senttiä/t

 

1

1067

1016

2

1177

1121

3

1248

1189

4

1376

1310

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa


Sopimuskausi 
1.4.2014-31.1.2017

Palkantarkistukset 2014
Palkkoja korotetaan 1.8.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 11 senttiä.
Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan.
Palkantarkistukset 2015
Palkkoja korotetaan 1.8.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %.
Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan

Taulukkopalkkakorotukset sopimuskauden aikana
2014
Taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2014 11 sentillä.
2015 
Taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2015 0,4 %:lla.
2016
Taulukkopalkkoja korotetaan keskusjärjestöjen sopiman ratkaisun mukaisesti yleiskorotuksen mukaisella prosentilla. Mikäli keskusjärjestöt eivät pääse yksimielisyyteen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen toisen jakson sopimuskorotuksista, korotetaan taulukkopalkkoja ETL:n ja SEL:n edellä sopiman laskentamallin nojalla tulevan yleiskorotuksen mukaisesti. 

Taulukkokorotus ilmatilapuskurin purkamiseksi
Liitot sopivat erillisestä taulukkopalkkakorotuksesta palkkaryhmittelyn kehittämisestä johtuvan taulukkopalkkoihin jätetyn ilmatilan purkamiseksi. Sen nojalla taulukoita korotetaan 1.4.2014 ja 1.8.2014 yhteisesti sovitulla tavalla siten, että vuosien 2012 ja 2013 toteutetut yleiskorotukset tulevat huomioiduiksi taulukoissa täysimääräisinä. Taulukkokorotusten suhde on 1.4.2014 puolet ja 1.8.2014 puolet.

Vuorolisiä sekä ilta- ja yötyölisiä korotetaan työehtosopimuksen mukaisesti 
1.4.2014 ja 1.8.2014.

OHJETUNTIPALKAT
1.4.2014

Palkkaryhmä pääkaupunki* I
  senttiä senttiä
1 1008 960
2 1055 1005
3 1108 1055
4 1158 1103
5 1217 1159
6 1276 1215

*Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

1.8.2014

Palkkaryhmä pääkaupunki* I
s senttiä senttiä
1 1044 994
2 1091 1039
3 1145 1090
4 1196 1139
5 1257 1197
6 1317 1254

*Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

1.8.2015

Palkkaryhmä pääkaupunki* I
s senttiä senttiä
1 1048 998
2 1095 1043
3 1149 1094
4 1201 1144
5 1262 1202
6 1322 1259

*Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

 

 

VUORO-, ILTA- JA YÖTYÖLISÄT

 

  1.4.2014 1.8.2014 1.8.2015
iltavuorolisä 190 snt 196 snt 197 snt
yövuorolisä 380 snt 392 snt 394 sntSopimuskausi 24.5.2010 – 31.3.2014

 

 

 

 

Yleiskorotus 1.4.2013
 
Palkat nousevat 1.4.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,83 %.
 
Yleiskorotus 1.10.2013
 
1.10.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %.
 

 

Palkkoja korotetaan 1.4.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,22 % (työntekijän kokonaispalkkaa on korotettava tällä prosenttimäärällä)

Palkkoja korotetaan 1.4.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,22 %. Lisäksi korotetaan palvelusvuosilisiä yleiskorotuksen määrällä. Palkkaryhmittely- ja palkkausjärjestelmän uudistustyön vuoksi palkkataulukkoja ei koroteta.
 
Palvelusvuosilisä 1.4.2012
 
Työntekijälle maksetaan palvelusvuosilisää työsuhteensa perusteella seuraavasti:

 

Työsuhteen kesto
Lisä s/t
1 - 4 vuotta
31
5 - 9 ”
41
10 - 14 ”
48
15 - 19 ”
51
20 vuotta ja yli
55

Palkkoja korotetaan 1.10.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,3 %. 

Taulukkopalkat 1.10.2011
 
Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen prosenttimäärällä 0,3 %. 
 
Lisät korottuvat 1.10.2011 

 

Iltavuorolisä 
185 senttiä
Yövuorolisä 
371 senttiä
Lihanjalostusalan taulukkopalkat 1.10.2011
 
Täysin työkykyisten työntekijäin ohjetuntipalkat ovat sentteinä paikkakuntakalleusluokissa ja palkkaryhmissä seuraavat: 

 

Palkkaryhmä
Pääkaupunkiseutu
I pkl  
II pkl
 
senttiä  
senttiä  
senttiä
 
 
 
 
 
984 
937  
932
 
1030  
981  
978
 
3  
1082  
1030  
1026
 
4  
1131  
1077  
1074
 
5  
1189  
1132  
1129
 
6  
1245 
1186   
1182
 
Ylläpito-osaston ohjetuntipalkka 1.10.2011

 

Palkkaryhmä
Pääkaupunkiseutu
I pkl  
II pkl
 
senttiä  
senttiä  
senttiä
 
 
 
 
 
993 
946
934
 
1099  
1047 
1035
 
3  
1166 
1110  
1097
 
4  
1287  
1226  
1213
 
Palvelusvuosilisä 1.10.2011
Työntekijälle maksetaan palvelusvuosilisää työsuhteensa perusteella seuraavasti:

 

Työsuhteen kesto 
Lisä s/t
1 - 4 vuotta  
30
5 - 9 ”  
40
10 - 14 ”  
47
15 - 19 ” 
50
20 vuotta ja yli   
54
 

Ohjetuntipalkat 1.10.2010 alkaen

Palkkaryhmä pk-seutu I II
1 9,69 9,23 9,18
2 10,14 9,66 9,63
3 10,65 10,14 10,10
4 11,14 10,61 10,58
5 11,71 11,15 11,12
6 12,26 11,68 11,64

1. palkkaryhmä
Liha-alalla uusi työntekijä 6 kuukauden ajan.

2. palkkaryhmä
Liha-alalla työntekijä 7–12 kuukauden ajan.

3. palkkaryhmä
Lihateollisuustyö; tuotantolaitoksen vaihtelevat työt, joiden suorittaminen edellyttää koulutusta tai kokemusta. Työntekijä siirtyy viiden alallaolovuoden jälkeen 4. palkkaryhmään. 3. palkkaryhmästä työntekijä siirtyy koulutuksen tai työkokemuksen kautta 5. tai 6. palkkaryhmään, milloin hänen tehtäväkokonaisuutensa tai pätevyytensä täyttää ylempien palkkaryhmien asettamat edellytykset.

5. ja 6. palkkaryhmän työt enintään 8 kuukauden ajan.

4. palkkaryhmä
3. palkkaryhmän työntekijä viiden alallaolovuoden jälkeen.

5. palkkaryhmä
Vaativa lihateollisuuden ammattityö, jossa edellytetään useiden koulutusta tai kokemusta vaativien koneiden ja laitteiden tai muun vaativan tehtäväkokonaisuuden hallintaa ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

6. palkkaryhmään kuuluvat työt enintään 10 kuukauden ajan.

6. palkkaryhmä
Erikoisosaamista edellyttävät tärkeät ja vastuulliset lihateollisuuden työt, joiden itsenäinen hallinta edellyttää korkeatasoista ammattitaitoa ja pitkäaikaista kokemusta.

 

Ylläpito-osastojen ohjetuntipalkat 1.10.2010 alkaen

Palkkaryhmä pk-seutu I II
1 9,78 9,31 9,20
2 10,83 10,31 10,19
3 11,48 10,93 10,81
4 12,67 12,07 11,94

1. palkkaryhmä

 • Yksinkertaiset ylläpitotyöt
 • Harjoittelijat
 • 4. palkkaryhmän ammatin oppilas 12 kuukauden ajan

2. palkkaryhmä

 • Ylläpitotyöt
 • 4. palkkaryhmän ammatin oppilas 12 kuukauden ajan
 • Ammattityöntekijän apuna työskentelevä työntekijä
 • Ulkotyöntekijä
 • 3 vuotisen yleisen ammattikoulun käynyt 6 kk ajan

3. palkkaryhmä

 • Vaativat ylläpitotyöt
 • 4. palkkaryhmän ammatin oppilas 2 vuoden ajan
 • Ammattityöntekijän apuna monipuolisia töitä tekevä työntekijä 6 kuukauden jälkeen
 • Talonmies
 • Lämmittäjän työ yksinomaisena työnä
 • Monipuolisia ulkotöitä tekevä ulkotyöntekijä 6 kuukauden jälkeen
 • 3 vuotisen yleisen ammattikoulun käynyt 2 vuoden ajan

4. palkkaryhmä

 • Ammattityöt
 • Talonmies ja lämmittäjä, jotka tekevät erilaisia ylläpitopuolen tehtäviä, yli 5 vuotta ammatissa toiminut
 • Itsenäiseen työhön pystyvä ammattityöntekijä, yli 4 vuotta ammatissa toiminut

Lisät 1.10.2010 alkaen

Iltavuorolisä 1,83 e
Yövuorolisä 3,65 e
Pakkasvarastolisä 1,02 e
Erikoisolosuhdelisä 0,38 e
Työhönopastuslisä 0,56 e