Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Linja-autoliikenne

Palkkataulukot 1.10.2017 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€)

Linja-autonkuljettaja

tunti

2-viikko

alle 4 vuotta

13,52

1081,60

4-8 vuotta

13,74

1099,20

8-12 vuotta

14,20

1136,00

yli 12 vuotta

14,49

1159,20

Rahastaja

 

 

alle 4 vuotta

11,79

943,20

4-8 vuotta

12,01

960,80

yli 8 vuotta

12,25

980,00

Pääkaupunkiseutu

 

 

Linja-autonkuljettaja

 

 

alle 4 vuotta

15,05

1204,00

4-8 vuotta

15,66

1252,80

8-12 vuotta

16,29

1303,20

yli 12 vuotta

16,70

1336,00

Turku

 

 

Linja-autonkuljettaja

 

 

alle 4 vuotta

14,53

1162,40

4-8 vuotta

15,10

1208,00

8-12 vuotta

15,70

1256,00

yli 12 vuotta

16,06

1284,80

 


Palkkataulukot 1.2.2017

Linja-autonkuljettaja

 tunti

      2-viikko

alle 4 vuotta

13,50

1080,00

4-8 vuotta

13,72

1097,60

8-12 vuotta

14,18

1134,40

yli 12 vuotta

14,47

1157,60

Rahastaja

 

 

alle 4 vuotta

11,77

941,60

4-8 vuotta

11,99

959,20

yli 8 vuotta

12,23

978,40

Pääkaupunkiseutu

 

 

Linja-autonkuljettaja

 

 

alle 4 vuotta

15,03

1202,40

4-8 vuotta

15,64

1251,20

8-12 vuotta

16,27

1301,60

yli 12 vuotta

16,67

1333,60

Turku

 

 

Linja-autonkuljettaja

 

 

alle 4 vuotta

14,51

1160,80

4-8 vuotta

15,08

1206,40

8-12 vuotta

15,68

1254,40

yli 12 vuotta

16,04

1283,20

 


Sopimuskausi
1.2.2014 – 31.1.2017

Yleiskorotukset

Vuonna 2014
Palkkoja korotetaan 1.6.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä tunnilta.

Vuonna 2015
Palkkoja korotetaan 1.6.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 5 senttiä tunnilta.

Työehtosopimuksen taulukkopalkkojen korotukset

Vuonna 2014
Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä yleiskorotuksen ajankohdasta lukien.
Lisäksi taulukkopalkkoja korotetaan 1.12.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,15 prosentilla.

Vuonna 2015
Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä yleiskorotuksen ajankohdasta lukien.
Lisäksi taulukkopalkkoja korotetaan 1.12.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,15 prosentilla.

Palkkataulukot

  tunti 2-viikko
Linja-autonkuljettaja    
alle 4 vuotta 13,19 1055,20
4-8 vuotta 13,41 1072,80
8-12 vuotta 13,87 1109,60
yli 12 vuotta 14,16 1132,80
Rahastaja    
alle 4 vuotta 11,46 916,80
4-8 vuotta 11,68 934,40
yli 8 vuotta 11,92 953,60

1.6.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€)

  tunti 2-viikko
Linja-autonkuljettaja    
alle 4 vuotta 13,31 1064,80
4-8 vuotta 13,53 1082,40
8-12 vuotta 13,99 1119,20
yli 12 vuotta 14,28 1142,40
Rahastaja    
alle 4 vuotta 11,58 926,40
4-8 vuotta 11,80 944,00
yli 8 vuotta 12,04 963,20

1.12.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alustalukien (€)

  tunti 2-viikko
Linja-autonkuljettaja    
alle 4 vuotta 13,33 1066,40
4-8 vuotta 13,55 1084,00
8-12 vuotta 14,01 1120,80
yli 12 vuotta 14,30 1144,00
Rahastaja    
alle 4 vuotta 11,60 928,00
4-8 vuotta 11,82 945,60
yli 8 vuotta 12,06 964,80

1.6.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alustalukien (€)

  tunti 2-viikko
Linja-autonkuljettaja    
alle 4 vuotta 13,38 1070,40
4-8 vuotta 13,60 1088,00
8-12 vuotta 14,06 1124,80
yli 12 vuotta 14,35 1148,00
Rahastaja    
alle 4 vuotta 11,65 932,00
4-8 vuotta 11,87 949,60
yli 8 vuotta 12,11 968,80

1.12.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€)

  tunti 2-viikko
Linja-autonkuljettaja    
alle 4 vuotta 13,40 1072,00
4-8 vuotta 13,62 1089,60
8-12 vuotta 14,08 1126,40
yli 12 vuotta 14,37 1149,60
Rahastaja    
alle 4 vuotta 11,67 933,60
4-8 vuotta 11,89 951,20
yli 8 vuotta 12,13 970,40

YTV (pääkaupunkiseutu)
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla tai Kauniaisissa liikennöivissä ja näiden kuntien sisällä paikallis- ja lähiliikennettä kunnallisena sopimusliikenteenä harjoittavissa yrityksissä sovelletaan paikallis- ja lähiliikenteessä tämän työehtosopimuksen liitteessä mainittuja palkkaehtoja.
Turku
Turun kaupungin alueella liikennöivissä linja-autoyrityksissä noudatetaan tämän työehtosopimuksen liitteessä mainittuja palkkaehtoja siltä 
osin kuin kuljettajat ovat työssä Turun kaupungin sisällä kunnallisena sopimusliikenteenä harjoitettavassa paikallisliikenteessä.

Erilliset lisät

Vuorotyölisä
Mikäli työ joudutaan jakamaan vuorotyöksi, voidaan sen ajat työntekijän kanssa sopia paikallisesti.
Lähi- ja paikallisliikenteessä maksetaan iltavuoron tunneilta lisää, jonka suuruus on 15 % työntekijän taulukkopalkasta.

Soveltamisohje:
Lähi- ja paikallisliikenne katsotaan vuorotyöluontoiseksi.

Lähi- ja paikallisliikenteen määritelmä
Lähi- ja paikallisliikenteen piirissä olevana pidetään aluetta, joka jää 30 kilometrin säteellä piirretyn ympyrän sisään mitattuna asutuskeskuksessa olevasta linjan luonnollisesta lähtöpisteestä.

Ilta- ja yötyölisä 
Muussa kuin vuorotyössä suoritetaan ilta- ja yötyölisää seuraavasti: 
Klo 18.00-22.00 välisenä aikana tehdyiltä työtunneilta maksetaan iltatyölisää 15 % taulukkopalkasta ja klo 22.00-06.00 välisenä aikana yötyölisää 20 % taulukkopalkasta.

Vapaapäivätyölisä 
Vapaapäivänä suoritetusta työstä maksetaan vapaapäivätyölisää, jonka suuruus on 100 % työntekijän taulukkopalkasta.

Joulutyölisä 
Ensimmäisenä joulupäivänä suoritetusta työstä maksetaan joulutyölisä, jonka suuruus on 200 % työntekijän taulukkopalkasta.
Soveltamisohje:
Joulutyölisä ei sisällä sunnuntaityökorotusta.

U-tunnus
Sellaiselle ulkoisen liikenteen tariffisopimuksen (U-sopimuksen) tehneen yrityksen kuljettajalle, jonka palkkaus on järjestetty muutoin kuin 
linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen YTV- tai TLO-palkkaliitteiden mukaisesti maksetaan jokaiselta tariffisopimusvuorolta (Uvuorolta), joka liikennöidään YTV-alueella sijaitsevan ja YTV-alueen ulkopuolisen lähellä olevan päätepisteen välillä, tuntipalkka 0,51 eurolla korotettuna.

 Tampereen yhteistariffiliikenne
Ajalta, jonka Tampereen yhteistariffiliikenteessä työskentelevä kuljettaja ajaa ko. yhteistariffialueella, suoritetaan 0,51 euron suuruinen lisä.
Pöytäkirjamerkintä:
Lisää maksetaan siltä ajalta, kun linja-autonkuljettaja ajaa Tampereen kaupungissa Tampereen kaupungin liikennelaitoksen liikennöimällä 
yhteistariffialueella sellaista linja-autovuoroa, joka on yhteistariffiliikennetunnuksella merkitty.

Tampereen kilpailutettu liikenne
Tampereen kilpailutetussa liikenteessä työskentelevälle kuljettajalle suoritetaan tehdyltä työajalta Tampereen yhteistariffiliikennelisän suuruista lisää.

Päivärahat
Työehtosopimuksen päivärahat ovat sopimuskauden alussa seuraavat:

Kotimaan päivärahat:  
- Osapäiväraha 13,60 €
- Kokopäiväraha 30,20 €
Ulkomaan päivärahat:  
- Eurooppa 56,70 €
- Euroopan ulkopuolella 60,70 €
- Ruokaraha 32,30 €
- ½ ruokaraha 16,15 €

 


1.3.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€

 
tunti
2-viikko
Linja-autonkuljettaja
alle 4 vuotta
13,16
1052,80
4-8 vuotta
13,38
1070,40
8-12 vuotta
13,84
1107,20
yli 12 vuotta
14,13
1130,40
Rahastaja
alle 4 vuotta
11,4
915,20
4-8 vuotta
11,66
932,80
yli 8 vuotta
11,90
952,00
 
1.10.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€)

 

 
tunti
2-viikko
Linja-autonkuljettaja
alle 4 vuotta
13,19
1055,20
4-8 vuotta
13,41
1072,80
8-12 vuotta
13,87
1109,60
yli 12 vuotta
14,16
1132,80
Rahastaja
alle 4 vuotta
11,46
916,80
4-8 vuotta
11,68
934,40
yli 8 vuotta
11,92
953,60

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus 2010-2011

 

Palkkataulukot 1.4.2011 tai lähinnä sitä
 
 
 
tunti
2-viikko
Linja-autonkuljettaja
alle 4 vuotta
12,39
991,20
4-8 vuotta
12,61
1008,80
8-12 vuotta
13,06
1044,80
yli 12 vuotta
13,35
1068,00
 
Rahastaja
alle 4 vuotta
10,71
856,80
4-8 vuotta
10,93
874,40
yli 8 vuotta
11,16
892,80
 
YTV (pääkaupunkiseutu)
Linja-autonkuljettaja
alle 4 vuotta
13,90
1112,00
4-8 vuotta
14,49
1159,20
8-12 vuotta
15,11
1208,80
yli 12 vuotta
15,50
1240,00
 
Turku
Linja-autonkuljettaja
alle 4 vuotta
13,39
1071,20
4-8 vuotta
13,95
1116,00
8-12 vuotta
14,53
1162,40
yli 12 vuotta
14,88
1190,40

 
 


 
Yleiskorotus
Palkkataulukot 1.4.2010 tai lähinnä sitä

 

 

 

tunti

2-viikko

Linja-autonkuljettaja

 

 

alle 4 vuotta

12,23

978,40

4-8 vuotta

12,44

995,20

8-12 vuotta

12,89

1031,20

yli 12 vuotta

13,18

1054,40

 

 

 

Rahastaja

 

 

alle 4 vuotta

10,58

846,40

4-8 vuotta

10,78

862,40

yli 8 vuotta

11,01

880,80

 

 

 

YTV (pääkaupunkiseutu)

 

 

 

 

 

Linja-autonkuljettaja

 

 

alle 4 vuotta

13,72

1097,60

4-8 vuotta

14,30

1144,00

8-12 vuotta

14,92

1193,60

yli 12 vuotta

15,30

1224,00

 

 

 

Turku

 

 

 

 

 

Linja-autonkuljettaja

 

 

alle 4 vuotta

13,22

1057,60

4-8 vuotta

13,77

1101,60

8-12 vuotta

14,34

1147,20

yli 12 vuotta

14,69

1175,20


Taulukkopalkkakorotus
Palkkataulukot 1.10.2010 tai lähinnä sitä

 

 

tunti

2-viikko

Linja-autonkuljettaja

 

 

alle 4 vuotta

12,32

985,60

4-8 vuotta

12,53

1002,40

8-12 vuotta

12,98

1038,40

yli 12 vuotta

13,27

1061,60

 

 

 

Rahastaja

 

 

alle 4 vuotta

10,65

852,00

4-8 vuotta

10,86

868,80

yli 8 vuotta

11,09

887,20

 

 

 

YTV (pääkaupunkiseutu)

 

 

 

 

 

Linja-autonkuljettaja

 

 

alle 4 vuotta

13,82

1105,60

4-8 vuotta

14,40

1152,00

8-12 vuotta

15,02

1201,60

yli 12 vuotta

15,41

1232,80

 

 

 

Turku

 

 

 

 

 

Linja-autonkuljettaja

 

 

alle 4 vuotta

13,31

1064,80

4-8 vuotta

13,87

1109,60

8-12 vuotta

14,44

1155,20

yli 12 vuotta

14,79

1183,20


Taulukkopalkkakorotus
Palkkataulukot 1.4.2011 tai lähinnä sitä

 

 

tunti

2-viikko

Linja-autonkuljettaja

 

 

alle 4 vuotta

12,39

991,20

4-8 vuotta

12,61

1008,80

8-12 vuotta

13,06

1044,80

yli 12 vuotta

13,35

1068,00

 

 

 

Rahastaja

 

 

alle 4 vuotta

10,71

856,80

4-8 vuotta

10,93

874,40

yli 8 vuotta

11,16

892,80

 

 

 

YTV (pääkaupunkiseutu)

 

 

 

 

 

Linja-autonkuljettaja

 

 

alle 4 vuotta

13,90

1112,00

4-8 vuotta

14,49

1159,20

8-12 vuotta

15,11

1208,80

yli 12 vuotta

15,50

1240,00

 

 

 

Turku

 

 

 

 

 

Linja-autonkuljettaja

 

 

alle 4 vuotta

13,39

1071,20

4-8 vuotta

13,95

1116,00

8-12 vuotta

14,53

1162,40

yli 12 vuotta

14,88

1190,40

 

 

Palkat

1.2.2008 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€)

  tunti 2-viikko
Linja-autonkuljettaja  
alle 4 vuotta 11,20 896,00
4-8 vuotta 11,41 912,80
8-12 vuotta 11,83 946,40
yli 12 vuotta 12,11 968,80
     
Rahastaja    
alle 4 vuotta 9,61 768,80
4-8 vuotta 9,80 784,00
yli 8 vuotta 10,02 801,60


1.10.2008 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€)

 

 

 

tunti 2-viikko
Linja-autonkuljettaja  
alle 4 vuotta 11,38 910,40
4-8 vuotta 11,59 927,20
8-12 vuotta 12,02 961,60
yli 12 vuotta 12,30 984,00
     
Rahastaja    
alle 4 vuotta 9,76 780,80
4-8 vuotta 9,96 796,80
yli 8 vuotta 10,18 814,40


Erillislisät

Vuorotyölisä

Lähi- ja paikallisliikenteessä ja muussa vuorotyössä maksetaan kaikilta iltavuoron tunneilta lisää, jonka suuruus on 15 % työntekijän taulukkopalkasta.

Lähi- ja paikallisliikenteen piirissä olevana pidetään aluetta, joka jää 30 kilometrin säteellä piirretyn ympyrän sisään mitattuna asutuskeskuksessa olevasta linjan luonnollisesta lähtöpisteestä.

Ilta- ja yötyölisä

Klo 18.00 - 22.00 välisenä aikana tehdyiltä työtunneilta maksetaan iltatyölisää 15 % ja klo 22.00 - 06.00 välisenä aikana tehdyiltä työtunneilta yötyölisää 20 % taulukkopalkasta.

Vapaapäivätyölisä

Vapaapäivänä suoritetusta työstä maksetaan vapaapäivätyölisää, jonka suuruus on 100 % työntekijän taulukkopalkasta.

Joulutyölisä

Ensimmäisenä joulupäivänä suoritetusta työstä maksetaan joulutyölisä, jonka suuruus on 200 % työntekijän taulukkopalkasta.

Soveltamisohje: Joulutyölisä ei sisällä sunnuntaityökorvausta.

Yli- ja sunnuntaityökorvaukset

Säännöllisen työajan ylittäviltä työtunneilta maksetaan 12 tunnilta 50 % ja sen yli meneviltä työtunneilta 100 % korotettu palkka.

Sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä ja vapunpäivänä suoritetusta työstä maksetaan 100 % korotettu palkka.

Edellä mainitut korotukset maksetaan työntekijän keskituntiansion perustella.
1.10.2007 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

 

 

 

 

I pkl
 
II pkl
2-viikko
tunti
2-viikko
tunti
Linja-autonkuljettaja
alle 4 vuotta
850.40
10.63
846.40
10.58
4-8 vuotta
868.00
10.85
862.40
10.78
8-12 vuotta
904.00
11.30
893.60
11.17
yli 12 vuotta
924.80
11.56
918.40
11.48
 
Rahastaja
alle 4 vuotta
722.40
9.03
720.80
9.01
4-8 vuotta
737.60
9.22
736.00
9.20
yli 8 vuotta
755.20
9.44
753.60
9.42


Pääkaupunkiseudun kunnallisen sopimusliikenteen linja-autonkuljettajia koskevat palkat 1.10.2007 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

 

 

 

 

2-viikko tunti
Linja-autonkuljettaja
alle 4 vuotta 964.00 12.05
4-8 vuotta 1008.00 12.60
8-12 vuotta 1056.00 13.20
yli 12 vuotta 1084.80 13.56


Turun kunnallisen sopimusliikenteen linja-autonkuljettajia koskeva palkat 1.10.2007 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

 

 

 

 

2-viikko tunti
Linja-autonkuljettaja
alle 4 vuotta 924.80 11.56
4-8 vuotta 967.20 12.09
8-12 vuotta 1011.20 12.64
yli 12 vuotta 1037.60 12.97

 


Yleiskorotukset

Yleiskorotus vuonna 2006

Palkkoja korotetaan 9.3.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 24 senttiä tunnilta.

Yleiskorotus vuonna 2007

Palkkoja korotetaan 1.3.2007 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 senttiä tunnilta.

PÄIVÄRAHAT
Uudet päivärahat 9.3.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ovat seuraavat:

 

 

 

 

 

Kotimaan päivärahat:
- Osapäiväraha 10,90 €
- Kokopäiväraha 24,30 €
Ulkomaan päivärahat:
- Eurooppa 54,10 €
- Euroopan ulkopuolella 57,90 €
- Ruokaraha 30,90 €
- ½ ruokaraha 15,45 €


Palkkataulukot

9.3.2006 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€)

 

I pkl
2-viikko
tunti
II pkl
2-viikko
tunti
Linja-autonkuljettaja
alle 4 vuotta
814,40
10,18
810,40
10,13
4-8 vuotta
831,20
10,39
826,40
10,33
8-12 vuotta
866,40
10,83
856,80
10,71
yli 12 vuotta vuottavuottavvuotta
886,40
11,08
880,80
11,01
 
Rahastaja
alle 4 vuotta
690,40
8,63
688,80
8,61
4-8 vuotta
704,80
8,81
703,20
8,79
yli 8 vuotta
721,60
9,02
720,00
9,00

 


1.10.2006 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€)

 

 

 

 

I pkl
2-viikko
tunti
II pkl
2-viikko
tunti
Linja-autonkuljettaja
alle 4 vuotta
825,60
10,32
821,60
10,27
4-8 vuotta
843,20
10,54
837,60
10,47
8-12 vuotta
878,40
10,98
868,80
10,86
yli 12 vuotta
899,20
11,24
892,80
11,16
4-8 vuotta
700,00
8,75
698,40
8,73
 
Rahastaja
alle 4 vuotta
700,00
8,75
698,40
8,73
4-8 vuotta
714,40
8,93
712,80
8,91
yli 8 vuotta
732,00
9,15
730,40
9,13

 


1.3.2007 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€)

 

 

 

 

 

I pkl
2-viikko
tunti
II pkl
2-viikko
tunti
Linja-autonkuljettaja
alle 4 vuotta
838,40
10,48
834,40
10,43
4-8 vuotta
856,00
10,70
850,40
10,63
8-12 vuotta
891,20
11,14
881,60
11,02
yli 12 vuotta
912,00
11,40
905,60
11,32
 
Rahastaja
alle 4 vuotta
vuotta
712,80
8,91
711,20
8,89
4-8 vuotta
727,20
9,09
725,60
9,07
yli 8 vuotta
744,80
9,31
743,20
9,29

 


1.10.2007 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€)

 

 

 

 

 

I pkl
2-viikko
tunti
II pkl
2-viikko
tunti
Linja-autonkuljettaja
alle 4 vuotta
850,40
10,63
846,40
10,58
4-8 vuotta
868,00
10,85
862,40
10,78
8-12 vuotta
904,00
11,30
893,60
11,17
yli 12 vuotta
924,80
11,56
918,40
11,48
 
Rahastaja
alle 4 vuotta
722,40
9,03
720,80
9,01
4-8 vuotta
737,60
9,22
736,00
9,20
yli 8 vuotta
755,20
9,44
753,60
9,42