LVI-ala
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

LVI-ala (Talotekniikka-ala)

Taulukkopalkat 2017

Pr

€/H

S

10,26

1

12,54

2

14,98

3

15,78

4

16,70

 

Urakkapalkat

Putki- ja ilmastointiasennusalan normituntikerroin 16,13 €/NH.

Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin 3,57 €/yks.

Työehtosopimuksen lisät

  • Iltavuorolisä 1,00 €/h.
  • Yövuorolisä 2,03 €/h.
  • Iltatyölisä 1,00 €/h.
  • Yötyölisä 2,03 €/h .
  • Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä 2,36 €/h.
  • Ammattitutkintolisä 0,49 €/h.
  • Erikoisammattitutkintolisä 0,90 €/h .

Putkieristysalan työkalukorvaus

1,74 € / päivä

Etumieslisä - putkiala ja iv-alat

  • Etumieslisän taattu osa 0,35 €/h.
  • Etumieslisä aikapalkkauksella tehtävissä töissä 0,56 €/h.

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP+HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen 0,4 %.

Taulukkopalkat 1.6.2015

Pr    €/H
S    10,16
1    12,44
2    14,88
3    15,68
4    16,60

Kuukausipalkat
Kuukausipalkkoja korotetaan 0,4  %.

Urakkapalkat 1.6.2015 alkaen
Putki- ja ilmastointiasennusalan normituntikerroin 16,06 €/NH.
Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin 3,56 €/yks.

Palkkiopalkkaustyöt   (könttäurakat)

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkaneen palkanmak- sukauden alkua, maksetaan tehdylle tunnille erillisenä lisänä 0,06 €/h tilikausittain seuraavan palkankorotus- vaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta.

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.5.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkaneen palkanmak- sukauden alkua, maksetaan tehdyille tunneille erilli- senä lisänä 0,18 €/h (0,12 €/h + 0,06 €/h) tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä  suorituspalkkaussummasta.

Työehtosopimuksen lisät

•    Iltavuorolisä    1,00 €/h.
•    Yövuorolisä    2,02 €/h.
•    Iltatyölisä    1,00 €/h.
•    Yötyölisä    2,02 €/h .
•    Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä 2,36 €/h.
•    Ammattitutkintolisä    0,49 €/h.
•    Erikoisammattitutkintolisä    0,90 €/h .
 
Putkieristysalan työkalukorvaus
Korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen 0,4 % ja on sen jälkeen 1,73 € päivältä.

Etumieslisä - putkiala ja iv-alat
Palkanmaksukaudelta 1.6.2015 tai lähinnä sen  jälkeen:
•    Etumieslisän taattu osa 0,35 €/h.
•    Etumieslisä aikapalkkauksella tehtävissä töissä 0,56 €/h.

Keskituntiansion korotusprosentti
Keskituntiansion korotusprosentti lomanmääräytymisvuodelle 1.4.2015 – 31.3.2016 on 0,4 %. Työntekijän henkilökohtainen keski- tuntiansio saadaan korottamalla hänen vuosilomakeskituntiansio- taan liittojen sopimalla prosentilla (0,4).

Matkakustannukset

Työehtosopimukseen kirjattiin matkalippu- ja matka–aikakorva- uksia koskien uusi paikallisen sopimisen mahdollisuus. Uudessa paikallisen sopimisen mallissa kustannusten korvausten
ns. 0–pisteenä käytetään yrityksen kiinteää  toimipaikkaa.

Mikäli työmaa sijaitsee oheisessa taulukossa paikkakuntakohtaises- ti määriteltyjen kilometrien ulkopuolella kiinteästä toimipaikasta, korvataan työntekijälle työmaalle ja takaisin edes takaiset matkat kertalipun mukaan. Matka-aika korvataan jos edestakainen matka- aika työmaalle ja takaisin ylittää yhteensä 1 –  tunnin.
Samoin maksetaan korvaus jokaiselta seuraavalta ylittyvältä täydeltä tunnilta.
Kilometrimäärä on eri paikkakunnilla eri suuruinen. Kilometrit on haettu nykyisiä työehtosopimuksessa määriteltyjä rajoja noudat- taen. Matka mitataan todellisten kilometrien mukaan yleisiä  teitä
 

Paikkakunta/km   Paikkakunta/km   Paikkakunta/km  
Heinola 3 Kouvola 2    
Helsinki 8 Kuopio 3 Rovaniemi 4
Hämeenlinna 3 Lahti 3 Savonlinna 3
Hyvinkää 7 Lappeenranta 3 Seinäjoki 5
Imatra 11 Mikkeli 4 Tampere 2
Joensuu 3 Nokia 2,5 Tornio 5,5
Jyväskylä 6,5 Oulu 6 Turku 3
Kajaani 3 Pieksämäki 5 Vaasa 2
Kemi 3 Pori 2 Vantaa 16
Kokkola 8 Raahe 6 Varkaus 3,5
Kotka 4 Rauma 3,5    

•    Paikkakunnilla, joita ei taulukossa mainita, kilometrimäärä on 6 km.

 

 

 

Perustuntipalkkoja korotetaan 1.5.2014
tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,12 €. Korotuksen jälkeen työntekijälle maksetaan henkilökohtainen palkanosa ja mahdollinen erityistyölisä entisen suuruisena. Työntekijän aikapalkka nousee siis 0,12 €.

Taulukkopalkat 1.5.2014

Pr €/h
S 10,12
1 12,39
2 14,82
3 15,62
4 16,53


Kuukausipalkat
Kuukausipalkkoja korotetaan 20 €/ kuukausi.

Urakkapalkat 1.5.2014 alkaen
Putki- ja ilmastointiasennusalan normituntikerroin 16,00 €/NH.
Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin 3,55 €/yks.

Palkkiopalkkaustyöt (könttäurakat)
Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.5.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkaneen palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdylle tunnille erillisenä lisänä 0,12 €/h tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä 
suorituspalkkaussummasta.
Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.4.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkaneen palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdyille tunneille erillisenä lisänä 0,42 €/h (0,30 €/h + 0,12 €/h) tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä 
 erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta.

Työehtosopimuksen lisät
Korotetaan 1,1 % ja ovat korotuksen jälkeen seuraavat:

Lisä €/h
Iltavuorolisä 1,00
Yövuorolisä 2,02
Iltatyölisä 1,00
Yötyölisä 2,02
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä 2,36
Ammattitutkintolisä 0,49
Erikoisammattitutkintolisä 0,90

Putkieristysalan työkalukorvaus
Korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.5.2014 tai lähinnä sen jälkeen 0,7 % ja on sen jälkeen 1,72 € päivältä.

Etumieslisä - putkiala ja iv-alat
Palkanmaksukaudelta 1.5.2014 tai lähinnä sen jälkeen:
• Etumieslisän taattu osa 0,35 €/h.
• Etumieslisä aikapalkkauksella tehtävissä töissä 0,56 €/h.

Keskituntiansion korotusprosentti
Keskituntiansion korotusprosentti lomanmääräytymisvuodelle 1.4.2014 – 31.3.2015 on 0,7 %. Työntekijän henkilökohtainen keskituntiansio saadaan korottamalla hänen vuosilomakeskituntiansiotaan liittojen sopimalla prosentilla (0,7).

Matkakustannukset

Työehtosopimukseen kirjattiin matkalippu- ja matka–aikakorvauksia koskien uusi paikallisen sopimisen mahdollisuus. Uudessa 
paikallisen sopimisen mallissa kustannusten korvausten ns. 0–pisteenä käytetään yrityksen kiinteää toimipaikkaa. 

Mikäli työmaa sijaitsee oheisessa taulukossa paikkakuntakohtaisesti määriteltyjen kilometrien ulkopuolella kiinteästä toimipaikasta, 
korvataan työntekijälle työmaalle ja takaisin edes takaiset matkat kertalipun mukaan. Matka – aika korvataan jos edestakainen 
matka-aika työmaalle ja takaisin ylittää yhteensä 1 – tunnin. Samoin maksetaan korvaus jokaiselta seuraavalta ylittyvältä täydeltä tunnilta.
Kilometrimäärä on eri paikkakunnilla eri suuruinen. Kilometrit on haettu nykyisiä työehtosopimuksessa määriteltyjä rajoja noudattaen. Matka mitataan todellisten kilometrien mukaan yleisiä teitä myöten.

 

Paikkakunta km Paikkakunta km Paikkakunta km
Heinola 3 Kouvola 2    
Helsinki 8 Kuopio 3 Rovaniemi 4
Hämeenlinna 3 Lahti 3 Savonlinna 3
Hyvinkää 7 Lappeenranta 3 Seinäjoki 5
Imatra 11 Mikkeli 4 Tampere 2
Joensuu 3 Nokia 2,5 Tornio 5,5
Jyväskylä 6,5 Oulu 6 Turku 3
Kajaani 3 Pieksamäki 5 Vaasa 2
Kemi 3 Pori 2 Vantaa 16
Kokkola 8 Raahe 6 Varkaus 3,5
Kotka 4 Rauma 3,5    

Paikkakunnilla, joita ei taulukossa mainita, kilometrimäärä on 6 km.

Urakkahinnoittelut
Kaikkiin urakkahinnoitteluihin tehtiin muutoksia. 
Urakkahinnoitteluja koskevat muutokset löytyvät Rakennusliiton 
kotisivuilta: www.rakennusliitto.fi > Palkat ja TES > Sopimusalat > Talotekniikka-ala

 

PALKANKOROTUKSET 1.4.2013

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP+HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.4.2013 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,9 %.
 
Perustuntipalkat lähinnä 1.4.2013 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:
 

 

Pr
€/h
S
10,00
1
12,27
2
14,70
3
15,50
4
16,41
Putki- ja ilmastointialan normituntikerroin
1.4.2013 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 15,89 €/NH
 
Palkkiopalkkaus (könttäurakat)
Korotus erillisellä lisällä 1.4.2013 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,30 €/h, mikäli urakkasopimus on tehty ennen 1.4.2013.
 
Putkieristysalan rahakerroin
1.4.2013 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukau­den alusta 3,53 €/yks.
 
Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, jouluaatto sekä molemmat joulupäivät. Korvaus keskituntiansion mukaan.
 
Etumieslisä aikatöissä
Mikäli putki- tai ilmastointityöhön sisältyy ennakkoarvion mukaan yli 100 normituntia, ja se sovitaan tehtäväksi aikatyönä, on työkohteessa yksi etumies.
 
Putki- ja ilmastointiasentajalle, joka toimii työkohteessa etumiehenä, maksetaan etumieslisää. Lisän suuruudesta voidaan sopia paikallisesti, kuitenkin siten, että se on vähintään 0,55 € tunnilta.
 
Hepatiittirokotus
Työnantaja kustantaa työntekijälle hepatiitti A – tai B – rokotuksen silloin kun työterveyshuolto on todennut sen tarpeelliseksi.
 
Sopijaosapuolet suosittelevat seuraavaa:
Työnantaja kustantaa hepatiitti A – rokotuksen (rokotteen sekä rokotuksen kulut) sellaisille työntekijöille, jotka altistuvat työssään jätevedelle.
 
Työnantaja kustantaa hepatiitti B – rokotuksen (rokotteen sekä rokotuksen kulut) niille työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään terveydenhuoltoon, ravintolatoimintaan tai jäteveden puhdistukseen liittyvissä korjaus- tai saneerauskohteissa.
 
Luottamusmiehen töihin sijoittaminen
Töiden jaossa on noudatettava normaalia jakojärjestystä. Normaali jakojärjestys tarkoittaa sitä, että töiden jaossa otetaan huomioon asentajille asetettavat pätevyysvaatimukset alkavissa töissä ja että työt jaetaan siinä järjestyksessä kuin käynnissä olevat työt päättyvät ja niistä vapautuvat asentajat seuraavia töitä varten. Työt on pätevyysvaatimusten tultua huomioonotetuksi jaettava asentajille siinä järjestyksessä kun he vapautuvat vanhoista töistä.
 
Lisäksi jakojärjestykseen vaikuttavat ilman muuta sairaslomat, vuosilomat ja erilaiset kurssit, joille luottamusmies osallistuu.
 
Mikäli luottamusmies ohitetaan töiden jaossa, tulee työnantajan esittää asiasta kirjalliset perustelut.
Normaalin jakojärjestyksen ohittamistapauksessa ansionmenetyksen korvaus maksetaan KTA:n mukaan.
 
Työehtosopimuksen lisät 1.4.2013
 
Etumieslisän ulosmaksu ja takuu 0,35 €/h

 

Lisä
€/h
Iltavuorolisä
0,99
Yövuorolisä
2,00
Iltatyölisä
0,99
Yötyölisä
2,00
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä
2,33
Ammattitutkintolisä
0,48
Erikoisammattitutkintolisä
0,89

 

 

Kotimaan päiväraha
38 €
Osapäiväraha
17 €
Ateriakorvaus
9,50 €
Matkakustannusten korvaus
• henkilöauto 45 snt/km
• perävaunun veto 7 snt/km
• lisähenkilö 3 snt/km/henkilö
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.
 
Lisätietoja saat tarvittaessa lähimmästä Rakennusliiton aluetoimistosta.

 

PALKANKOROTUKSET 2012

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP+HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2012 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

 
yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,4 %.
 
Perustuntipalkat lähinnä 1.3.2012 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

 

Pr
€/h
S
9,81
1
12,04
2
14,43
3
15,21
4
16,10
Putki- ja ilmastointialan normituntikerroin
 
1.3.2012 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukau­den alusta 15,59 €/NH
 
Palkkiopalkkaus (könttäurakat)
 
Korotus erillisellä lisällä 1.3.2012 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,37 €/h, mikäli urakkasopimus on tehty ennen 1.3.2012.
 
Putkieristysalan rahakerroin
 
1.3.2012 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukau­den alusta 3,46 €/yks.
 
Etumieslisä aikatöissä
 
Mikäli putki- tai ilmastointityöhön sisältyy ennakkoarvi­on mukaan yli 100 normituntia, ja se sovitaan tehtäväk­si aikatyönä, on työkohteessa yksi etumies.
 
Putki- ja ilmastointiasentajalle, joka toimii työkohteessa etumiehenä, maksetaan etumieslisää. Lisän suuruudes­ta voidaan sopia paikallisesti, kuitenkin siten, että se on vähintään 0,55 € tunnilta.
 
Työehtosopimuksen lisät 1.3.2012
 
Etumieslisän ulosmaksu ja takuu 0,34 €/h

 

Lisä
€/h
Iltavuorolisä
0,97
Yövuorolisä
1,96
Iltatyölisä
0,97
Yötyölisä
1,96
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä
2,29
Ammattitutkintolisä
0,47
Erikoisammattitutkintolisä
0,87
Kotimaan päiväraha
36 €
Osapäiväraha
16 €
Ateriakorvaus
9 €
 
Matkakustannusten korvaus

 

• henkilöauto
45 snt/km
• perävaunun veto
7 snt/km
• lisähenkilö
3 snt/km/henkilö

 

PALKANKOROTUKSET 2011

 
Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP+HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 10.3.2011 tai lähinnä jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,55 %.
 
Perustuntipalkat lähinnä 10.3.2011 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

 

Pr
€/h
S
9,53
1
11,70
2
14,02
3
14,78
4
15,65
 
Putki- ja ilmastointialan normituntikerroin
 
10.3.2011 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 15,22 €/NH
 
Palkkiopalkkaus (könttäurakat)
 
Korotus erillisellä lisällä 10.3.2011 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,38 €/h, mikäli urakkasopimus on tehty ennen 10.3.2011.
 
Putkieristysalan rahakerroin
 
10.3.2011 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,38 €/yks.
 
Arkipyhäkorvaukset
 
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, jouluaatto sekä molemmat joulupäivät. Korvaus keskituntiansion mukaan.
 
Työajan lyhennys
 
Työajan lyhennysrahaa maksetaan ympärivuotisesti. Työajan lyhennysrahaa maksetaan tilikausittain 5,5% työssäoloajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta hätä – ja ylityöstä maksettava korvaus mukaan lukien. Korvausta ei makseta lomansa aikana työssä oleville koululaisille ja opiskelijoille. Maksuajankohdasta voidaan järjestäytyneissä yrityksissä sopia toisin siten, että lyhennysrahaa vastaava osuus maksetaan sen tilijakson yhteydessä, jolloin vapaa pidetään.
 
Työehtosopimuksen lisät
 
Etumieslisän ulosmaksu ja takuu 0,33 €/h

 

Lisä
€/h
Iltavuorolisä
0,95
Yövuorolisä
1,91
Iltatyölisä
0,95
Yötyölisä
1,91
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä
2,24
Ammattitutkintolisä
0,46
Erikoisammattitutkintolisä
0,85

 

Kotimaan päiväraha
34 €
 
 
Osapäiväraha
16 €
 
 
Ateriakorvaus
8,50 €
Matkakustannusten korvaus

 

• henkilöauto
46 snt/km
• perävaunun veto
7 snt/km
• lisähenkilö
3 snt/km/henkilö
 
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan

 

PALKANKOROTUKSET 2008

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2008 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,76 €/H, kuitenkin vähintään 5,56%.

Perustuntipalkat

Perustuntipalkat 1.3.2008 tai lähinnä sen jälkeen alka­van palkanmaksukauden alusta:

 

 

 

S 8,67
1 10,64
2 12,48
3 13,27
4 14,06

 


Henkilökohtainen palkanosa

Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työn­tekijän korotetusta aikapalkasta (PTP + HPO) vähen­netään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa.

Kuukausipalkat

Kuukausipalkkoja korotetaan 1.3.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 5,56 %.

Urakka ja palkkiopalkkaustyöt

Korotukset toteutetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2008 tai lähinnä sen jälkeen.

Putki- ja ilmastointialan normituntikerroin 13,83 €/NH ja vastaavassa suhteessa osaurakan kerroin. Putkieristys­alan urakkahinnoittelun rahakerroin 3,08 €/yks.

Putki- ja ilmastointialan normituntikerroin ja putkieristys­alan rahakertoimet otetaan käyttöön siten, että koro­tuksen vaikutus otetaan huomioon tehtyjen työtuntien suhteessa.

Palkkiopalkkaustyöt

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.3.2008 tai sen jälkeen lähinnä alkaneen palkanmaksu­kauden alkua, maksetaan tehdylle tunnille erillisenä lisänä 0,73 €/H tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suoritus­palkkaussummasta.
Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.3.2007 tai sen jälkeen lähinnä alkaneen palkanmak­sukauden alkua, maksetaan tehdylle tunnille erillisenä lisänä 1,01 €/H (0,73 + 0,28 €/H) tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta.

Työehtosopimuksen lisät

Korotetaan 5,56 % ja ovat korotuksen jälkeen seuraavat:

 

 

 

 

 

Lisä €/h
Iltavuorolisä 0,87
Yövuorolisä 1,73
Iltatyölisä 0,87
Yötyölisä 1,73
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä 2,03
Ammattitutkintolisä 0,42
Erikoisammattitutkintolisä 0,77


Putkieristysalan työkalukorvaus

Korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2008 tai lähinnä sen jälkeen ja on 1,49 € päivältä.

KULUKORVAUKSET 2008

• Kotimaan päiväraha 32 €
• Osapäiväraha 14 €
• Ateriakorvaus 8 €

Matkakustannusten korvaus

• henkilöauto 44 snt/km
• perävaunun veto 7 snt/km
• lisähenkilö 2 snt/km/henkilö

Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.


Rakennusliitto ry:n ja LVI – Tekniset Urakoitsijat LVI – TU ry:n välillä syntyi 7.3.2007 neuvottelutulos palkkaratkaisusta.

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP+HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2007 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,30 €/h.

Perustuntipalkat

Perustuntipalkkoja korotetaan yleiskorotuksen suuruisella määrällä.

Perustuntipalkat 1.3.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

 

 

 

 

Pr €/h
S 8,21
1 10,08
2 11,68
3 12,42
4 13,16


Kuukausipalkat

Kuukausipalkat sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2007 tai lähinnä sen jälkeen.

Kaikkia kuukausipalkkoja korotetaan 2,2%. Uuden sovitun kuukausipalkan tulee olla vähintään 175 x ko. työntekijän perustuntipalkka ja muunnetun
kuukausipalkan 173 x hänen henkilökohtainen tuntipalkkansa.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN SUORITUSSIDONNAISET PALKAT

Palkankorotukset toteutetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2007 tai lähinnä sen jälkeen.

Urakka ja palkkiopalkkaustyöt

Putki- ja ilmastointialan normituntikerroin 13,10 €/NH ja vastaavassa suhteessa osaurakan kerroin.
Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin 2,92 €/yks.

Putki- ja ilmastointialan normituntikerroin ja putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakertoimet otetaan käyttöön siten, että korotuksen vaikutus otetaan huomioon tehtyjen työtuntien suhteessa.

Palkkiopalkkaustyöt

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.3.2007 tai sen jälkeen lähinnä alkaneen palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdyille tunneille erillisenä lisänä 0,28 €/h tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.3.2006 tai sen jälkeen lähinnä alkaneen palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdyille tunneille erillisenä lisänä 0,51 €/h (0,28 €/h + 0,23 €/h) tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta.

Työehtosopimuksen lisät

Korotetaan 2,2% ja ovat korotuksen jälkeen seuraavat:

 

 

 

 

Lisä €/h
Iltavuoro lisä 0,82
Yövuorolisä 1,64
Iltatyölisä 0,82
Yötyölisä 1,64
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä 1,92
Ammattitutkintolisä 0,40
Erikoisammattitutkintolisä 0,73


Putkieristysalan työkalukorvaus

Korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2007 tai lähinnä sen jälkeen 2,2% ja on sen jälkeen 1,41 € päivältä.

Muut korvaukset

• Kotimaan päiväraha 31 €
• Osapäiväraha 14 €
• Ateriakorvaus 7,75 €
• Km-korvaus 43 snt
• Perävaunun veto 7 snt
• Lisähenkilö 2 snt

Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.


Talotekniikka - LVI-toimiala

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP+HPO) korotetaan 1.3.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,8 %. Työntekijälle mahdollisesti maksettavaa erityistyölisää maksetaan korotuksen jälkeen entisen suuruisena.

Perustuntipalkkoja korotetaan 1,8 %.

Uudet perustuntipalkat

Palkkaryhmä

 

S
7,91 €/h
1
9,78 €/h
2
11,38 €/h
3
12,12 €/h
4
12,86 €/h


Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että korotetusta aikapalkasta (PTP+HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt erotus on uusi henkilökohtainen palkanosa.

Esimerkki:

Pr 3 11,91€ (PTP) + 1€ (HPO) = 12,91€ (palkka ennen korotusta)

12,91 x 1,8 % = 13,14 € (korotettu palkka)

Pr 3 uusi perustuntipalkka 12,12 €

13,14 € - 12,12 € = 1,02 (uusi HPO)

Kuukausipalkkoja korotetaan 1,8 %.

Ammattitutkintolisä 0,39 €/h ja erikoisammattitutkintolisä 0,71 €/h.

Urakkatyöt

Putki- ja ilmastointialan normituntikerroin 12,83 €/NH. Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin 2,86 €/yks. Putki- ja ilmastointialan normituntikerroin ja putkieristysalan rahakerroin otetaan käyttöön siten, että korotuksen vaikutus otetaan huomioon tehtyjen työtuntien suhteessa. Normiajoitettujen urakkatöiden ulosmaksuna maksetaan palkkaryhmän 3 perustuntipalkka + 1,7 €/h, joka on korotuksen jälkeen 13,82 €/h (12,12 + 1,7)

Palkkiopalkkaustyöt (könttäurakat), joista urakkasopimus on tehty ennen 1.3.2006, maksetaan 0,23 €/h suuruinen erillinen lisä seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta. Mikäli urakkasopimus on tehty ennen 1.3.2005 lisän suuruus on 0,57 €/h.


Vuosi 2005

Korotukset astuvat voimaan 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ja ovat seuraavat:

Henkilökohtaisia aikapalkkoja ( PTP+HPO) korotetaan 2,8%
Perustuntipalkkoja korotetaan 2,8% ja ne ovat korotuksen jälkeen seuraavat:

 

 

 

S
7,77
1
9,61
2
11,18
3
11,91
4
12,63


Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työntekijän korotetusta aikapalkasta (PTP+HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa.

Kuukausipalkkoja korotetaan 2,8%

Urakkapalkat

Normituntikerroin 12,60 €/NH sekä vastaavassa suhteessa osaurakan kerroin.

Putkieristysalan rahakerroin 2,81 €/yks.

Keskeneräisiä palkkiopalkkaustöitä ( könttä urakoita ) korotetaan 0,34 €/H suuruisella erillisellä lisällä. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta. Sopimus em. töistä tulee olla solmittu ennen 1.3.2005.

Työehtosopimuksen lisiä korotetaan 2,8% ja ovat korotuksen jälkeen seuraavat:

 

 

 

 

Lisä €/H
Iltavuorolisä 0,79
Yövuorolisä 1,57
Iltatyölisä 0,79
Yötyölisä 1,57
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä 1,85
Ammattitutkintolisä 0,38
Erikoisammattitutkintolisä 0,70


Putkieristysalan työkalukorvaus 1,36 € päivältä.

Talotekniikkalan kulukorvaukset 1.1.2007 tästä linkistä.

 

 

PALKANKOROTUKSET
 
Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP+HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä 1.5.2010 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,0 %.
 
Perustuntipalkat lähinnä 1.5.2010 alkavan palkanmaksukauden alusta:

 

Pr
€/h
S
9,29
1
11,41
2
13,67
3
14,41
4
15,26
 
Putki- ja ilmastointialan normituntikerroin
 
1.5.2010 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 14,84 €/NH
 
Palkkiopalkkaus (könttäurakat)
 
Korotus erillisellä lisällä 1.5.2010 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 0,15 €/h, mikäli urakkasopimus on tehty ennen 1.5.2010.
 
Putkieristysalan rahakerroin
 
1.5.2010 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 3,30 €/yks.
 
Arkipyhäkorvaukset
 
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, jouluaatto sekä molemmat joulupäivät. Korvaus keskituntiansion mukaan.
 
Työajan lyhennys
 
Työajan lyhennysjärjestelmä muuttuu siten, että työajan lyhennysrahaa aletaan maksaa ympärivuotisesti. Työajan lyhennysrahaa maksetaan tilikausittain 5,5% työssäoloajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta hätä – ja ylityöstä maksettava korvaus mukaan lukien. Korvausta ei makseta lomansa aikana työssä oleville koululaisille ja opiskelijoille. Maksuajankohdasta voidaan järjestäytyneissä yrityksissä sopia toisin siten, että lyhennysrahaa vastaava osuus maksetaan sen tilijakson yhteydessä, jolloin vapaa pidetään. Muutos tulee voimaan 1.6.2010 alkaen.
 
Työehtosopimuksen lisät
 
Lisä €/h

 

Iltavuorolisä
0,93
Yövuorolisä
1,86
Iltatyölisä
0,93
Yötyölisä
1,86
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä
2,18
Ammattitutkintolisä
0,45
Erikoisammattitutkintolisä
0,83
 

 

Kotimaan päiväraha
36 €
Osapäiväraha
16 €
Ateriakorvaus
9 €
 
 
Matkakustannusten korvaus
 

 

henkilöauto
46 snt/km
perävaunun veto
7 snt/kn
lisähenkilö
3 snt/km/henkilö
 
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.

     

 

PALKANKOROTUKSET

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP+HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä 1.5.2010 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,0 %.

 
Perustuntipalkat lähinnä 1.5.2010 alkavan palkanmaksukauden alusta:

 

Pr
€/h
S
9,29
1
11,41
2
13,67
3
14,41
4
15,26
 
Putki- ja ilmastointialan normituntikerroin
 
1.5.2010 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 14,84 €/NH
 
Palkkiopalkkaus (könttäurakat)
 
Korotus erillisellä lisällä 1.5.2010 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 0,15 €/h, mikäli urakkasopimus on tehty ennen 1.5.2010.
 
Putkieristysalan rahakerroin
 
1.5.2010 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 3,30 €/yks.
 
Arkipyhäkorvaukset
 
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, jouluaatto sekä molemmat joulupäivät. Korvaus keskituntiansion mukaan.
 
Työajan lyhennys
 
Työajan lyhennysjärjestelmä muuttuu siten, että työajan lyhennysrahaa aletaan maksaa ympärivuotisesti. Työajan lyhennysrahaa maksetaan tilikausittain 5,5% työssäoloajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta hätä – ja ylityöstä maksettava korvaus mukaan lukien. Korvausta ei makseta lomansa aikana työssä oleville koululaisille ja opiskelijoille. Maksuajankohdasta voidaan järjestäytyneissä yrityksissä sopia toisin siten, että lyhennysrahaa vastaava osuus maksetaan sen tilijakson yhteydessä, jolloin vapaa pidetään. Muutos tulee voimaan 1.6.2010 alkaen.
 
Työehtosopimuksen lisät
 
Lisä €/h

 

Iltavuorolisä
0,93
Yövuorolisä
1,86
Iltatyölisä
0,93
Yötyölisä
1,86
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä
2,18
Ammattitutkintolisä
0,45
Erikoisammattitutkintolisä
0,83
 

 

Kotimaan päiväraha
36 €
Osapäiväraha
16 €
Ateriakorvaus
9 €
 
 
Matkakustannusten korvaus
 

 

henkilöauto
46 snt/km
perävaunun veto
7 snt/kn
lisähenkilö
3 snt/km/henkilö
 
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.