Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Maa- ja vesirakennusala

AIKAPALKAT 2017

I

10,77 €

II

11,69 €

III

12,58 €

IV

13,59 €

V

14,67 € *)

VI

15,91 € **)

*) Ammattitutkinnon tasoinen ammattitaito

**) Erikoisammattitutkinnon tasoinen ammattitaito

Arkipyhäkorvaukset

Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä *), jouluaatto ja 1. joulupäivä.

Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. Korvauspalkat maksetaan I palkkaryhmässä 1. mukaan, II palkkaryhmässä 2. mukaan, III palkkaryhmässä 3. mukaan ja muissa palkkaryhmissä palkkaryhmän IV suuruisena.

*) Itsenäisyyspäivältä maksetaan palkka itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annetun lain mukaan.

Työkomennuksen jatkuessa erillisen lisän maksaminen viikonlopulta

Työnantaja maksaa työntekijälle, jonka työmaa sijaitsee yli 200 km päässä työntekijän kotikunnan asunnosta, erillistä lisää.

Lisän arvo on 1.1.2017 alkaen 41 €.

Lisä maksetaan joka toinen viikonloppu laskettuna työkomennuksen alkamisesta. Lisää ei makseta, mikäli työnantaja maksaa matkakulut.

Päiväraha 41 €

Yöpymisraha 12 €

Ateriakorvaus 10,25 €

 

Kilometrikorvaus 41 snt

Lisähenkilömaksu 3 snt

Työehtosopimuksen mukaiset päivittäisten matkakustannusten korvaukset:

• yli 5 km

3,17 €

• yli 10 km

4,31 €

• yli 20 km

8,60 €

• yli 30 km

11,46 €

• yli 40 km

12,89 €

• yli 50 km

17,19 €

• yli 70 km

20,94 €

• yli 90 km

24,33 €

• yli 120 km

28,64 €

AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN TYÖKOHTAINEN LISÄ

Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

Nostokyky        Työkohtainen lisä

30 tn tai alle

1,24 €

yli 30 tn, mutta alle 70 tn

1,57 €

70 tn, mutta alle 140 tn

1,72 €

140 tn mutta alle 200 tn

1,95 €

200 tn ja yli

2,26 €

Nostokoriautojen ja kurottajan kuljettajille maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

Nostokorkeus

Työkohtainen lisä

20 m tai alle

1,24 €

yli 20 m, mutta alle 60 m

1,57 €

60 m ja yli

1,73 €

Työehtosopimus hoidon alueurakoinnin työaikamääräyksistä

Lauantaina tehdystä työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyötä, maksetaan lauantailisää 3,41 euroa tunnille, lukuun ottamatta pääsiäislauantaita jos työntekijällä on oikeus pääsiäislauantaina työehtosopimuksen 11.3 §:n mukaiseen korotukseen.

Varallaolokorvaus 22,85 euroa / varallaolovuorokausi.

Jatkuva kaksivuorotyö

Työajan tasaamislisä 4,9 %.

Palkkaryhmät

Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkinnon soveltuvan osan suorittanut työntekijä kuuluu aina vähintään palkkaryhmään kolme.

Työkohtaista lisää korottavat tekijät

Työntekijän voimassa olevaa työkohtaista lisää on korotettava, mikäli joku palkkausjärjestelmän 15 §:ssä mainittu vaativuustekijä täyttyy. Korotetut lisät ovat voimassa sen aikaa kun työntekijä tekee mainitut vaatimukset täyttävää työtä.


PALKANKOROTUKSET   1.6.2015

Palkkoja korotetaan 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan  palkanmaksukauden alusta

Yleiskorotus  0,4 %

AIKAPALKAT

I   10,67 €
II  11,59 €
III 12,49 €
IV   13,49 €
V  14,57 € *)
VI  15,81 € **)

*) Ammattitutkinnon tasoinen  ammattitaito
**) Erikoisammattitutkinnon tasoinen ammattitaito

Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä *), jouluaatto ja 1. joulupäivä.
Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. Korvaukset  4.  palkkaryhmän mukaan.

*) Itsenäisyspäivältä maksetaan palkka itsenäisyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annetun lain mukaan.

Työkomennuksen jatkuessa erillisen lisän maksaminen viikonlopulta
Työnantaja maksaa työntekijälle, jonka työmaa sijaitsee yli 200 km päässä työntekijän kotikunnan asunnosta, erillistä lisää.
Lisän arvo on 1.1.2015 alkaen 40 €.
Lisä maksetaan joka toinen viikonloppu laskettuna työkomennuksen alkamisesta. Lisää ei makseta, mikäli työnantaja maksaa matkakulut.

Päiväraha 40 €    Yöpymisraha 12 €
Ateriakorvaus 10 €
Kilometrikorvaus 44 snt  Lisähenkilömaksu 3 snt

Työehtosopimuksen mukaiset päivittäisten matkakustannusten   korvaukset:

  • yli 5 km

3,09 €

  • yli  50 km

16,73 €

  • yli 10 km

4,19 €

  • yli  70 km

20,38 €

  • yli 20 km

8,37 €

  • yli  90 km

23,65 €

  • yli 30 km

11,15 €

  • yli  120 km

27,87 €

  • yli 40 km

12,54 €

 

 

AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN TYÖKOHTAINEN LISÄ

Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta  vähintään:

Nostokyky

Työkohtainen lisä

30 tn tai alle

1,24 €

yli 30 tn, mutta alle 70 tn

1,57 €

70 tn, mutta alle 140 tn

1,72 €

140 tn mutta alle 200 tn

1,95 €

200 tn ja yli

2,26 €

Nostokoriautojen ja kurottajan kuljettajille maksetaan työkoh- taista lisää aina koneen teholliselta työajalta  vähintään:

Nostokorkeus

Työkohtainen lisä

20 m tai alle

1,24 €

yli 20 m, mutta alle 60 m

1,57 €

60 m ja yli

1,72 €

Työehtosopimus hoidon alueurakoinnin työaikamääräyksistä
Lauantaina tehdystä työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyö- tä, maksetaan lauantailisää 3,40 euroa tunnille, lukuun ottamatta pääsiäislauantaita jos työntekijällä on oikeus pääsiäislauantaina työehtosopimuksen 11.3 §:n mukaiseen  korotukseen.
Varallaolokorvaus 22,75 euroa / varallaolovuorokausi. Voimaan 1.10.2014.


Jatkuva kaksivuorotyö
Työajan tasaamislisä 4,9 %.


Palkkaryhmät
Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkinnon soveltuvan osan suorit- tanut työntekijä kuuluu aina vähintään palkkaryhmään kolme.


Työkohtaista lisää korottavat tekijät
Työntekijän voimassa olevaa työkohtaista lisää on korotettava, mikäli joku palkkausjärjestelmän 15 §:ssä mainittu vaativuuste- kijä täyttyy. Korotetut lisät ovat voimassa sen aikaa kun työnteki- jä tekee mainitut vaatimukset täyttävää työtä.
 

 PALKANKOROTUKSET 1.5.2014

Palkkoja korotetaan 1.5.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus  0,12 €/h

AIKAPALKAT

I 10,63 €
II 11,54 €
III 12,43 €
IV 13,44 €
V 14,51 €*)
VI 15,75 €**)


*) Ammattitutkinnon tasoinen ammattitaito
**) Erikoisammattitutkinnon tasoinen ammattitaito

Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä *), jouluaatto ja 1. joulupäivä. 
Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. 
Korvaukset 4. palkkaryhmän mukaan.

*) Itsenäisyspäivältä maksetaan palkka itsenäisyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annetun lain mukaan.

Työkomennuksen jatkuessa erillisen lisän maksaminen viikonlopulta
Työnantaja maksaa työntekijälle, jonka työmaa sijaitsee yli 200 km päässä työntekijän kotikunnan asunnosta, erillistä lisää. 
Lisän arvo on 1.1.2014 alkaen 39 €. 
Lisä maksetaan joka toinen viikonloppu laskettuna työkomennuksen alkamisesta. Lisää ei makseta, mikäli työnantaja maksaa matkakulut.

Päiväraha 39 €  
Yöpymisraha 12 €
Ateriakorvaus  9,75 €
Kilometrikorvaus 43 snt 
Lisähenkilömaksu 3 snt


Työehtosopimuksen mukaiset päivittäisten matkakustannusten korvaukset:

yli 5 km 3,05 €
yli 10 km 4,14 €
yli 20 km 8,27 €
yli 30 km 11,02 €
yli 40 km 12,40 €
yli 50 km 16,54 €
yli 70 km 20,15 €
yli 90 km 23,41 €
yli 120 km 27,55 €

 

AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN TYÖKOHTAINEN LISÄ
Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

Nostokyky Työkohtainen lisä
30 tn tai alle 1,24 €
yli 30 tn, mutta alle 70 tn 1,57 €
70 tn, mutta alle 140 tn 1,72 €
140 tn mutta alle 200 tn 1,95 €
200 tn ja yli 2,26 €

Nostokoriautojen ja kurottajan kuljettajille maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

 
Nostokorkeus Työkohtainen lisä
20 m tai alle 1,24 €
yli 20 m, mutta alle 60 m 1,57 €
60 m ja yli 1,72 €


Työehtosopimus hoidon alueurakoinnin työaikamääräyksistä
Lauantaina tehdystä työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyötä, maksetaan lauantailisää 3,40 euroa tunnille, lukuun ottamatta pääsiäislauantaita jos työntekijällä on oikeus pääsiäislauantaina työehtosopimuksen 11.3 §:n mukaiseen korotukseen.
Varallaolokorvaus 22,75 euroa / varallaolovuorokausi. 
Voimaan 1.10.2014.


Jatkuva kaksivuorotyö
Työajan tasaamislisä 4,9 %.


Palkkaryhmät
Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkinnon soveltuvan osan suorittanut työntekijä kuuluu aina vähintään palkkaryhmään kolme.


Työkohtaista lisää korottavat tekijät
Työntekijän voimassa olevaa työkohtaista lisää on korotettava, 
mikäli joku palkkausjärjestelmän 15 §:ssä mainittu vaativuustekijä täyttyy. Korotetut lisät ovat voimassa sen aikaa kun työntekijä tekee mainitut vaatimukset täyttävää työtä.

PALKANKOROTUKSET 1.4.2013

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.4.2013 tai lähinnä sen jälkeen.
 
Yleiskorotus 1,9 %
 
AIKAPALKAT
I
10,51 €
 
 
II
11,42 €
IV
13,32 €
III
12,31€
V
14,39 € * )
 
 
VI
15,63 € ** )
*) Ammattitutkinnon tasoinen ammattitaito
**) Erikoisammattitutkinnon tasoinen ammattitaito
Arkipyhäkorvaukset
 
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä *), jouluaatto ja 1. joulupäivä.
Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde.
Korvaukset 4. palkkaryhmän mukaan.
 
*) Itsenäisyyspäivältä maksetaan palkka itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annetun lain mukaan.
 
Työkomennuksen jatkuessa erillisen lisän maksaminen viikonlopulta
Työnantaja maksaa vuonna työntekijälle, jonka työmaa sijaitsee yli 200 km päässä työntekijän kotikunnan asunnosta, erillistä lisää.
Lisän arvo on 1.1.2013 alkaen 38 €.
Lisä maksetaan joka toinen viikonloppu laskettuna työkomennuksen alkamisesta. Lisää ei makseta, mikäli työnantaja maksaa matkakulut.
 
Päiväraha
38 €
Yöpymisraha
12 €
Ateriakorvaus
9,50 €
 
 
Kilometrikorvaus
45 snt
Lisähenkilömaksu
3 snt
 
Työehtosopimuksen mukaiset päivittäisten matkakustannusten korvaukset:
 
• yli 5 km
2,96 €
• yli 50 km
16,06 €
• yli 10 km
4,02 €
• yli 70 km
19,56 €
• yli 20 km
8,03 €
• yli 90 km
22,73 €
• yli 30 km
10,70 €
• yli 120 km
26,75 €
• yli 40 km
12,04 €
 
 
 
AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN TYÖKOHTAINEN LISÄ
 
Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:
 
Nostokyky
Työkohtainen lisä
30 tn tai alle
1,23 €
yli 30 tn, mutta alle 70 tn
1,55 €
70 tn, mutta alle 140
1,71 €
140 tn mutta alle 200
1,93 €
200 ja yli
2,24 €
Nostokoriautojen ja kurottajan kuljettajille maksetaan työkoh­taista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

 

Nostokorkeus
Työkohtainen lisä
20 m tai alle
1,23 €
yli 20 m, mutta alle 60 m
1,55 €
60 m ja yli
1,71 €
Työehtosopimus hoidon alueurakoinnin työaikamääräyksistä
Lauantaina tehdystä työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyötä, maksetaan lauantailisää 3,25 euroa tunnille, lukuun ottamatta pääsiäislauantaita jos työntekijällä on oikeus pääsiäislauantai­na työehtosopimuksen 11.3 §:n mukaiseen korotukseen.
Varallaolokorvaus 22,50 euroa / varallaolovuorokausi. Voimaan 1.10.2013.
 
Jatkuva kaksivuorotyö
Työajan tasaamislisä 4,9 %.
 
Palkkaryhmät
Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkinnon soveltuvan osan suorittanut työntekijä kuuluu aina vähintään palkkaryhmään kolme.
 
Työkohtaista lisää korottavat tekijät
Työntekijän voimassa olevaa työkohtaista lisää on korotettava, mikäli joku palkkausjärjestelmän 15 §:ssä mainittu vaativuustekijä täyttyy. Korotetut lisät ovat voimassa sen aikaa kun työntekijä tekee mainitut vaatimukset täyttävää työtä.
 
Lisätietoa saat tarvittaessa lähimmästä Rakennusliiton aluetoimistosta.

 

PALKANKOROTUKSET 2012

Vuoden 2012 palkkoja korotetaan sen palkanmak­sukauden alusta, joka alkaa 1.3.2012 tai lähinnä sen jälkeen.
 
Yleiskorotus 2,4 %
 
Käytännön palkkojen korotus toteutetaan leikkaamalla työntekijän työkohtaista lisää siten, että aikapalkan korotukseksi tulee yleiskorotuksen suuruus 2,4 %.
Työntekijän palkan tulee olla uuden taulukkopalkan suuruinen lisättynä työehtosopimuksen mukaisella työkohtaisella lisällä.
 
AIKAPALKAT
 
I                     10,31 €
II                    11,21 €
III                   12,08 €
IV                  13,07 €
V                   14,12 €* )
VI                  15,34 €** )
 
*) Ammattitutkinnon tasoinen ammattitaito
**) Erikoisammattitutkinnon tasoinen ammattitaito
 
Työkomennuksen jatkuessa erillisen lisän maksaminen viikonlopulta
 
Työnantaja maksaa vuonna 2012 työntekijälle, jonka työmaa sijaitsee yli 200 km päässä työntekijän kotikun­nan asunnosta, erillistä lisää. Vuonna 2012 lisän arvo on ollut 36 € (vaihtuu 1.1.2013 alkaen).
 
Lisä maksetaan joka toinen viikonloppu laskettuna työkomennuksen alkamisesta. Lisää ei makseta, mikäli työnantaja maksaa matkakulut.

 

Päiväraha
36 €
Yöpymisraha
12 €
Ateriakorvaus
9 €
Kilometrikorvaus
45 snt ¨
Lisähenkilömaksu
3 snt
Työehtosopimuksen mukaiset päivittäisten matkakustannusten korvaukset:

 

• yli 5 km
2,85 €
• yli 10 km
3,87 €
• yli 20 km
7,74 €
• yli 30 km
10,31 €
• yli 40 km
11,60 €
• yli 50 km
15,48 €
• yli 70 km
18,85 €
• yli 90 km
21,91 €
• yli 120 km
25,78 €
 
AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN TYÖKOHTAINEN LISÄ
 
Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:
 

 

Nostokyky
Työkohtainen lisä
30 tn tai alle
1,21 €
 
yli 30 tn, mutta alle 70 tn
1,53 €
 
70 tn, mutta alle 140
1,68 €
 
140 tn mutta alle 200
1,89 €
 
200 ja yli
 2,20 €
 
Nostoautojen ja kurottajan kuljettajille maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

 

Nostokorkeus
Työkohtainen lisä
20 m tai alle
1,21 €
yli 20 m, mutta alle 60 m
1,53 €
60 m ja yli
1,68 €
 
Työehtosopimus hoidon alueurakoinnin työaikamääräyksistä
 
Lauantaina tehdystä työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyö­tä, maksetaan lauantailisää 3,25 euroa tunnille, lukuun ottamat­ta pääsiäislauantaita jos työntekijällä on oikeus pääsiäislauantai­na työehtosopimuksen 11.3 §:n mukaiseen korotukseen.
Varalla olo korvaus 22,25 euroa / varallaolovuorokausi
Voimaan 1.10.2012.
 
• Jatkuva kaksivuorotyö
Työajan tasaamislisä 4,9 %.
 
• Paikallinen sopiminen työajasta
Sovittaessa poikkeuksellisesti 12 tunnin työajasta, on samalla sovittava miten lauantaina tehtävä työ korvataan.
 
• Ylityön vaihtaminen vapaaksi
Sopimus ylityön vaihtamisesta vapaaksi on tehtävä aina kirjalli­sesti.
 
• Palkkaryhmät
Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkinnon soveltuvan osan suorit­tanut työntekijä kuuluu aina vähintään palkkaryhmään kolme.
 
• Työkohtaista lisää korottavat tekijät
Työntekijän voimassa olevaa työkohtaista lisää on korotettava, mikäli joku palkkausjärjestelmän 15 §:ssä mainittu vaativuuste­kijä täyttyy. Korotetut lisät ovat voimassa sen aikaa kun työnteki­jä tekee mainitut vaatimukset täyttävää työtä.
 
• Luottamusmiessopimus
Luottamusmies voi olla kokonaan työstä vapautettu, kun hän edustaa vähintään 500 työntekijää.
 

Sopimuskausi:
1.3.2011-29.2.2012

Palkankorotukset:
10.3.2011: työkohtaisten palkkojen yleiskorotus ja urakkapalkkojen korotus 2,55 %


PALKANKOROTUKSET 2011

Vuoden 2011 palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 10.3.2011 tai lähinnä sen jälkeen.
 
Yleiskorotus 2,55 %
 
AIKAPALKAT 

 

I
10,02 €
II
10,89 €
III
11,74 €
IV
12,70 €
V
13,72 €* )
VI
14,91 €** )

*) Ammattitutkinnon tasoinen ammattitaito
**) Erikoisammattitutkinnon tasoinen ammattitaito

Arkipyhäkorvaukset
 
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä *), jouluaatto ja 1. joulupäivä.
Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. Korvaukset 4. palkkaryhmän mukaan.
 
*) Itsenäisyyspäivältä maksetaan palkka itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annetun lain mukaan.
 
Työkomennuksen jatkuessa erillisen lisän maksaminen viikonlopulta
 
Työnantaja maksaa vuonna 2011 työntekijälle, jonka työmaa sijaitsee yli 200 km päässä työntekijän kotikunnan asunnosta, erillistä lisää. Vuonna 2011 lisän arvo on ollut 34 € (vaihtuu 1.1.2012 alkaen).
Lisä maksetaan joka toinen viikonloppu laskettu­na työkomennuksen alkamisesta. Lisää ei makseta, mikäli työnantaja maksaa matkakulut.
 
AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN TYÖKOHTAINEN LISÄ
 
Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:
 
Nostokyky Työkohtaisen lisän suuruus

 

30 tn tai alle
1,18 €
yli 30 tn, mutta alle 70 tn
1,49 €
70 tn, mutta alle 140
1,64 €
140 tn mutta alle 200
1,85 €
200 ja yli
2,15 €
Nostokoriautojen ja kurottajan kuljettajille maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

 

Nostokorkeus
Työkohtaisen lisän suuruus
20 m tai alle
1,18 €
yli 20 m, mutta alle 60 m
1,49 €
60 m ja yli
1,64 €

 

Tunneli- ja kalliosuojatöiden lisä
1,08 €/h
Poikkeavien työaikojen korvaaminen

 

• iltavuoro- ja iltatyölisä
1,15 €/h
• yövuoro- ja yötyölisä
2,17 €/h
Työehtosopimuksen mukaiset päivittäisten matkakustannusten korvaukset:

 

• yli 5 km
2,78 €
• yli 10 km
3,78 €
• yli 20 km
7,56 €
• yli 30 km
10,07 €
• yli 40 km
11,33 €
• yli 50 km
15,12 €
• yli 70 km
18,41 €
• yli 90 km
21,40 €
• yli 120 km
25,18 €
 
 
• Päiväraha
34 €
• Yöpymisraha
10 €
• Ateriakorvaus
8,50 €
• Kilometrikorvaus
46 snt

 

PALKANKOROTUKSET 2010

Vuoden 2010 palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen.

Yleiskorotus
1 %

AIKAPALKAT

 

Palkkaryhmä €/h
I 9,77
II 10,62
III 11,45
IV 12,38
V 13,38*)
VI 14,45**)

*) Ammattitutkinnon tasoinen ammattitaito
**) Erikoisammattitutkinnon tasoinen ammattitaito

Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä,
loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä,
helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto,
jouluaatto ja 1 joulupäivä.

Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon
työsuhde. Korvaukset 4. palkkaryhmän
mukaan.

Työkomennuksen jatkuessa
erillisen lisän maksaminen viikonlopulta

Työnantaja maksaa vuonna 2010 työntekijälle,
jonka työmaa sijaitsee yli 200 km
päässä työntekijän kotikunnan asunnosta,
erillistä lisää. Vuonna 2008 lisän arvo on
ollut 36 € (vaihtuu 1.1.2011 alkaen).

Lisä maksetaan joka toinen viikonloppu
laskettuna työkomennuksen alkamisesta.
Lisää ei makseta, mikäli työnantaja maksaa
matkakulut.

AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN TYÖKOHTAINEN LISÄ

Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää
aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

Nostokyky (tn) Työkohtaisen lisän suuruus (€)
30  tai alle 1,15
yli 30, mutta alle 70  1,45
70, mutta alle 140 1,60
140, mutta alle 200 1,80
200 ja yli 2,10

Nostokoriautojen ja kurottajan kuljettajille maksetaan työkohtaista
lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

Nostokorkeus (m)  Työkohtaisen lisän suuruus (€)
20 tai alle 1,15
yli 20, mutta alle 60 1,45
60 ja yli 1,80

Päiväraha 36 €
Yöpymisraha 10 €
Ateriakorvaus 9 €
Kilometrikorvaus 45 snt
Lisähenkilömaksu 3 snt

Työehtosopimuksen mukaiset päivittäisten
matkakustannusten korvaukset:

Kilometrit (km) Korvaukset (€)
yli 5 2,70
yli 10 3,67
yli 20 7,33
yli 30 9,77
yli 40 10,99
yli 50 14,67
yli 70 17,86
yli 90 20,76
yli120 24,42

 

Vuosi 2009

Yleiskorotus 1.3.2009

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,81 euroa tunnilta.

Käytännön palkkojen korotus toteutetaan leikkaamalla työntekijän työkohtaista lisää niin, että aikapalkan korotukseksi tulee yleiskorotuksen suuruus 0,81 euroa tunnilta.

Työntekijän palkan pitää kuitenkin olla uuden taulukkopalkan suuruinen lisättynä työehtosopimuksen mukaisella työkohtaisella lisällä.

 

Perustuntipalkka 1.3.2009

 

Palkkaryhmä

Perustuntipalkka €/h

I

9,67

II

10,51

III

11,34

IV

12,26

V

13,25

VI

14,40

Keskeneräiset urakat

Keskeneräisten urakoiden hintoja korotetaan 1.3.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5,83 % ja 1.3.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 6,20 %.

 

 

VUOSI 2008
Yleiskorotus 0,71 euroa/h

Käytännön palkkojen korotus toteutetaan leikkaamalla työntekijän työkohtaista lisää niin, että aikapalkan korotukseksi tulee yleis­korotuksen suuruinen korotus 0,71 euroa tunnilta.

Työntekijän palkan pitää kuitenkin olla uuden taulukkopalkan suuruinen lisättynä työehto­sopimuksen mukaisella työkohtaisella lisällä.

AIKAPALKAT 2008

 

 

 

Palkkaryhmä I 8,83 €
Palkkaryhmä II 9,59 €
Palkkaryhmä III 10,35 €
Palkkaryhmä IV 11,19 €
Palkkaryhmä V 12,09 € * )
Palkkaryhmä VI 13,09 € ** )


*) Ammattitutkinnon tasoinen ammattitaito
**) Erikoisammattitutkinnon tasoinen ammat­titaito

ARKIPYHÄKORVAUKSET

Arkipyhäkorvaus maksetaan kuuden (6) viikon ja itsenäisyyspäivän palkka kuuden (6) päivän työsuhteen jälkeen. Itsenäisyyspäivän palkka on työntekijän käytännönpalkka.

Arkipyhäkorvaus maksetaan korkeintaan IV:n palkkaryhmän mukaan. Mikäli yrityk­sessä arkipyhäkorvaus on tähän saakka maksettu käytännönpalkan mukaan, vanhaa käytäntöä ei ole tarvetta muuttaa.

MATKAKORVAUS (muuttui jo 1.1.2008 lähtien)

 

 

 

 

Työmatka €/pv Työmatka €/pv
yli 5 km 2,50 yli 50 km 13,60
yli 10 km 3,40 yli 70 km 16,55
yli 20 km 6,79 yli 90 km 19,24
yli 30 km 9,06 yli 120 km 22,63
yli 40 km 10,19

 
MUUT KULUKORVAUKSET

• Päiväraha 32 €
• Yöpymisraha 10 €
• Ateriakorvaus 8 €
• Kilometrikorvaus 44 snt
• Lisähenkilömaksu 2 snt

Työkomennuksen jatkuessa erillisen lisän maksaminen viikonlopulta

Työnantaja maksaa vuonna 2008 työntekijälle, jonka työmaa sijaitsee yli 200 km päässä työntekijän kotikunnan asunnosta, erillistä 32 € suuruista lisää joka toinen viikonloppu laskettuna työkomennuksen alkamisesta. Lisää ei makseta mikäli työnantaja maksaa matkakulut.

AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN TYÖKOHTAINEN LISÄ

Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

 

 

 

 

Nostokyky Työkohtaisen lisän suuruus
30 tn tai alle 1,15 €
yli 30 tn, mutta alle 70 tn 1,45 €
70 tn, mutta alle 140 1,60 €
140 tn mutta alle 200 1,80 €
200 ja yli 2,10 €


Nostokoriautojen ja kurottajankuljettajille maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

 

 

 

 

Nostokorkeus Työkohtaisen lisän suuruus
20 m tai alle 1,15 €
yli 20 m, mutta alle 60 m 1,45 €
60 m ja yli 1,80 €

 


PALKANKOROTUKSET

Korotukset astuvat voimaan 1.3.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen.

Aikapalkat

 

 

 

 

 

Palkkaryhmä
I 8,03 €/h
II 8,72 €/h
III 9,41 €/h
IV 10,17 €/h
V 10,98 €/h * )
VI 11,86 €/h ** )


Yleiskorotus:

pr I 22 snt, pr II 24 snt, pr III 26 snt,
pr IV 28 snt, pr V 30 snt ja pr VI 33 snt.

*) Ammattitutkinnon tasoinen ammattitaito
**) Erikoisammattitutkinnon tasoinen ammattitaito

Ryhmittelyn perusteena on työntekijän ammattitaito. Työkohtainen palkka (= käytännön palkka) koostuu henkilökohtaisesta palkasta ja työkohtaisesta lisästä, jonka perusteista ja suuruudesta työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään.

Työkohtainen palkka sovitaan ennen työn aloittamista. Aikapalkkajärjestelmään kuuluu, että pääsääntöisesti työntekijälle maksetaan työkohtaista lisää.

Aikapalkkajärjestelmän mukainen toistaiseksi voimassa oleva palkka ei voi olla työntekijän henkilökohtainen tuntipalkka. Otettaessa vaativuustekijät huomioon keskimääräisinä eri työmailla, työkohtaista lisää kertyy aina.

Arkipyhäkorvaukset
Arkipyhäkorvaus maksetaan 6 viikon ja itsenäisyyspäivän palkka 6 päivän työsuhteen jälkeen. Itsenäisyyspäivän palkka on työntekijän käytännönpalkka, arkipyhäkorvaus maksetaan korkeitaan III : n palkkaryhmän mukaan. Mikäli yrityksessä on arkipyhäkorvaus tähän saakka maksettu käytännönpalkan mukaan, vanhaa käytäntöä ei ole tarvetta muuttaa.

Työkomennuksen kestäessä erillisen lisän maksaminen viikonlopulta vuonna 2007

Työehtosopimuksen mukaan työnantajan tulee maksaa vuonna 2007 työntekijälle, jonka työmaa sijaitsee yli 200 km päässä työntekijän asunnosta, erillistä 31 ¤ suuruista lisää joka kolmas viikonloppu laskettuna työkomennuksen alkamisesta. Lisää ei makseta, mikäli työnantaja on järjestänyt kuljetuksen tai maksaa viikonlopulta päivärahaa, kotimatkakorvausta tai matkakustannuksia työmaan alkaessa ja päättyessä, jouluna, juhannuksena sekä vuosiloman aikana ja sellaisessa sairaustapauksessa, joiden osalta yhteisesti todetaan, että työntekijän on tarkoituksenmukaista matkustaa kotiinsa sairastamaan.

Ajoneuvonosturinkuljettajan työkohtainen lisä

Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

 

 

 

 

Nostokyky Työkohtaisen lisän suuruus
30 tn tai alle 1,15 €
li 30 tn, mutta alle 70 tn 1,45 €
70 tn, mutta alle 140 tn 1,60 €
140 tn ja yli 1,80 €


Paikallisesti voidaan sopia siitä, että työkohtainen lisä maksetaan teholliselta työajalta edellä mainittujen määrien keskiarvo.

 

 

 

 

Päivittäisten matkakustannusten korvaukset: Muut korvaukset
yli 5 km 2,44 € yli 50 km 13,28 € Päiväraha 31 €
yli 10 km 3,32 € yli 70 km 16,16 € Yöpymisraha 6 €
yli 20 km 6,63 € yli 90 km 18,79 € Ateriakorvaus 7,75 €
yli 30 km 8,85 € yli 120 km 22,10 € Kilometrikorvaus 43 snt
yli 40 km 9,95 € Lisähenkilömaksu 2 snt


Palkankorotukset:

 

 

 

 

v. 2005 2,8 %
v. 2006 1,8 %
v. 2007 2,2 %

Vuosi 2006

Aikapalkat 1.3.2006 alkaen
Palkkaryhmä

 

I
7,81 €/h
II
8,48 €/h
III
9,15 €/h
IV
9,89 €/h
V
10,68 €/h
* )
VI
11,53 €/h
** )


Yleiskorotus: pr I 17 snt, pr II 18 snt, pr III 19 snt, pr IV 21 snt, pr V 23 snt ja pr VI 24 snt.
*) Ammattitutkinnon tasoinen ammattitaito
**) Erikoisammattitutkinnon tasoinen ammattitaito

Ryhmittelyn perusteena on työntekijän ammattiaito. Työkohtainen palkka (= käytännön palkka) koostuu henkilökohtaisesta palkasta ja työkohtaisesta lisästä, jonka perusteista ja suuruudesta työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään.

Työkohtainen palkka sovitaan ennen työn aloittamista. Aikapalkkajärjestelmään kuuluu, että pääsääntöisesti työntekijälle maksetaan työkohtaista lisää.

Aikapalkkajärjestelmän mukainen toistaiseksi voimassa oleva palkka ei voi olla työntekijän henkilökohtainen tuntipalkka. Otettaessa vaativuustekijät huomioon keskimääräisinä eri työmailla, työkohtaista lisää kertyy aina.

Arkipyhäkorvaukset

Arkipyhäkorvaus maksetaan 6 viikon ja itsenäisyyspäivän palkka 6 päivän työsuhteen jälkeen. Itsenäisyyspäivän palkka on työntekijän käytännönpalkka, arkipyhäkorvaus maksetaan korkeitaan III: n palkkaryhmän mukaan. Mikäli yrityksessä on arkipyhäkorvaus tähän saakka maksettu käytännönpalkan mukaan, vanhaa käytäntöä ei ole tarvetta muuttaa.

Päiväraha ja ateriakorvaus

Päiväraha on 1.1.2006 alkaen 30 €/vrk ja ateriakorvaus 7,50 €/päivä.

V. 2006 alusta maksetaan varsinaista matkatyötä tekevälle työntekijälle joka neljäs viikonloppu 30 €:n lisä, mikäli työmaa sijaitsee yli 200 km:n päässä työntekijän kotikunnan asunnosta. Niille, joilla komennus oli kesken vuoden, alussa aika lasketaan 1.1.2006 alkaen, uusille komennuksille komennuksen alkamisesta. Lisää ei makseta, mikäli työnantaja maksaa matkakulut.

Ajoneuvonosturinkuljettajan työkohtainen lisä

Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään

 

 

 

Nostokyky Työkohtaisen lisän suuruus
30 tn tai alle 1,15 €
yli 30 tn, mutta alle 70 tn 1,45 €
70 tn, mutta alle 140 tn 1,60 €
140 tn ja yli 1,80 €


Paikallisesti voidaan sopia siitä, että työkohtainen lisä maksetaan teholliselta työajalta edellä mainittujen määrien keskiarvona.

Vuosi 2005

Korotukset astuvat voimaan 1.4. tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Taulukkokorotukset 0,26 – 0,38 €/h

Yleiskorotus on sama kuin palkkaryhmään tuleva korotus

Keskeneräisiin urakoihin maksetaan yleiskorotus erillisenä lisänä jäljellä oleville tunneille urakan loppuun 1.4.2005 lukien, muuten asia palkkaustyöryhmään.

Ajoneuvonosturinkuljettajille uusi minimityökohtainen lisä – yli 140 tn:n koneille1,80 €.

Keskeytymättömän kolmivuorotyön työehtosopimuksen mukainen työajan tasaamislisä maksetaan myös sairausajan palkasta.

Vuosi 2006

Taulukkokorotukset 0,17 – 0,24 €/h

Matkat työmaatehtävissä

Yöpymistä edellyttävät matkat

Työnantaja maksaa työntekijälle, jonka työmaa sijaitsee yli 200 km:n päässä työntekijän asunnosta, erillistä 30 euron suuruista lisää joka neljäs viikonloppu laskettuna vuoden 2006 alusta tai työkomennuksen alkamisesta.

Vuosi 2007

Taulukkokorotukset 0,22 -0,33 €/h

Yöpymistä edellyttävät matkat

Erillistä lisää maksetaan joka kolmas viikonloppu ja vuonna 2008 erillistä lisää maksetaan joka toinen viikonloppu.

Palkkataulukot

Vuosi 2005

 

Palkkaryhmä Perustuntipalkka
1.3.2004
Korotus
1.4.2005
Perustuntipalkka
1.4.2005
1 7,38 0,26 7,64
2 8,02 0,28 8,30
3 8,66 0,30 8,96
4 9,35 0,33 9,68
5 10,10 0,35 10,45
6 10,91 0,38 11,29


Vuosi 2006

Palkkaryhmä Perustuntipalkka
1.3.2005
Korotus
1.3.2006
Perustuntipalkka
1.3.2006
1 7,64 0,17 7,81
2 8,30 0,18 8,48
3 8,96 0,19 9,15
4 9,68 0,21 9,89
5 10,45 0,23 10,68
6 11,29 0,24 11,53


Vuosi 2007

Palkkaryhmä Perustuntipalkka
1.3.2006
Korotus
1.3.2007
Perustuntipalkka
1.3.2007
1 7,381 0,22 8,03
2 8,48 0,24 8,72
3 9,15 0,26 9,41
4 9,89 0,28 10,17
5 10,68 0,30 10,98
6 11,53 0,33 11,86

 


Maa- ja vesirakennusalan kulukorvaukset 1.1.2007 tästä linkistä.