Maalausala
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Maalausala

Aikapalkat 2017

Palkkaryhmä

I                         9,93 €/h

I B                    11,28 €/h

II                      12,31 €/h

III                     13,73 €/h

IV                     15,01 €/h

V                      16,17 €/h

Ammattitutkintolisä              0,43 €/h
Erikoisammattitutkintolisä 0,75 €/h
Urakan takuupalkka          16,17 €/h

Erillinen palkanosa

Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiai- selta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapun- päivältä, helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta

Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus
Työehtosopimuksen  mukaiset  matkakorvaukset ovat sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7 % jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan. Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.

 • yli 5 km     1,89 €
 • yli 10 km   3,05 €
 • yli 20 km   5,49 €
 • yli 30 km   8,00 €
 • yli 40 km   9,85 €
 • yli 50 km 11,94 €
 • yli 60 km    15,69 €
 • yli 70 km    17,76 €
 • yli 80 km    20,18 €
 • yli 90 km    22,98 €
 • yli 100 km  25,76 €

Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkka- laskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa  ei kerrytä lomarahaa.

Asunnon ja työmaan välinen etäisyys mitataan yleisen liikenteen käytössä olevaa lyhyintä reittiä myöten.

Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita kilometrikorvauksia
Matkakustannusten korvaus

Muut
Sairausajan enimmäispalkka on sairausvakuutuksen karenssiajalta enintään 16,17 €/h ja työkyvyttömyyden palkalliselta loppujaksolta enintään 20,26  €/h.

 • henkilöauto        41 snt/km
 • perävaunu            7 snt/km
 • asuntovaunu       11 snt/km

Vuorotyölisät
Iltavuorolisä on 1,42 €/h ja yövuorolisä 2,66 €/h.


PALKANKOROTUKSET   1.6.2015

Palkkoja korotetaan 1.6.2015 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden  alusta.

Aikapalkat

Palkkaryhmä

I                         9,83 €/h

I B                    11,18 €/h

II                       12,21 €/h

III                      13,63 €/h

IV                     14,91 €/h

V                      16,07 €/h


Yleiskorotus    0,4 %
Ammattitutkintolisä    0,43 €/h
Erikoisammattitutkintolisä 0,75 €/h
Urakan takuupalkka    16,07 €/h


Urakkapalkat

Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 0,4 % urakan jäljellä olevassa osassa.
Urakan lopullisen laskennan yhteydessä  suoritetaan
vuoden 2015 yleiskorotusajankohdan jälkeisten tun- tien osalta urakan keskituntiansion 0,4 % nosto.

Erillinen palkanosa
Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiai- selta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä,  vapun-
päivältä, helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7 % jokaisen palkanmaksun yhte- ydessä. Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan. Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä.  Itsenäisyyspäivältä  maksetaan työntekijälle
täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.
Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkka- laskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää  työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.

Muut
Sairausajan enimmäispalkka on sairausvakuutuksen karenssiajalta enintään 16,07 €/h ja työkyvyttömyyden palkalliselta loppujaksolta enintään 20,11  €/h.

Vuorotyölisät
Iltavuorolisä on 1,41 €/h ja yövuorolisä 2,65 €/h.

Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5  %.

Sairauspoissaolo työntekijän omalla ilmoituksella Yrityksissä, joissa on työterveyshuolto, noudatetaan työkyvyttömyy- den ilmoittamisessa sovittuja menettelyjä. Mikäli työnantaja ei ole järjestänyt työterveyshuoltolain edellyttämää vähimmäistasoista työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään kolme vuorokautta kestävistä sairauspoissaoloista riittää työnantajalle tai tämän edustajalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan työnan- taja voi osoittaa työntekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja. Määräystä sovelletaan myös alle 10- vuotiaan lapsen sairastumista koskeviin  määräyksiin.

Päiväraha    40 €
Majoituskorvaus    57 €/vrk
Yöpymisraha    12 €/vrk

Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus

Työehtosopimuksen  mukaiset  matkakorvaukset ovat

 •  yli 5 km
1,87 €
 • yli 60 km
15,53 €
 • yli 10 km

3,02 €

 • yli 70 km

17,59 €

 • yli 20 km

5,44 €

 • yli 80 km

19,98 €

 • yli 30 km

7,92 €

 • yli 90 km

22,75 €

 • yli 40 km

9,75 €

 • yli 100  km

25,50 €

 • yli 50 km

11,82 €

 

 

 

Asunnon ja työmaan välinen etäisyys mitataan yleisen liikenteen käytössä olevaa lyhyintä reittiä myöten.

Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita kilometrikorvauksia
Matkakustannusten korvaus

•    henkilöauto    44 snt/km
•    perävaunu    7 snt/km
•    asuntovaunu    11 snt/km
•    koneet ja laitteet    3 snt/km
•    henkilöiden kuljetus 3 snt/km/hlö

Henkilötunniste

Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä tulee olla näkyvästi esillä kuvallinen henkilötunniste. Henkilötunnisteessa on oltava myös veronumero. Ulkomaalaiset työntekijät voivat hakea veronumeron verohallinnolta tai maistraatista.
 

 PALKANKOROTUKSET 1.5.2014

Palkkoja korotetaan 1.5.2014 jälkeen lähinnä alkavan 
palkanmaksukauden alusta.Aikapalkat

Palkkaryhmä  
I 9,79 €/h
I B 11,14 €/h
II 12,16 €/h
III 13,58 €/h
IV 14,85 €/h
V 16,01 €/h

 

Yleiskorotus 0,12 €/h
Ammattitutkintolisä 0,43 €/h
Erikoisammattitutkintolisä 0,75 €/h
Urakan takuupalkka 16,01 €/h


Urakkapalkat 

Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 0,12 €/h urakan jäljellä olevassa osassa. 
Urakan lopullisen laskennan yhteydessä suoritetaan vuoden 2014 yleiskorotusajankohdan jälkeisten tuntien osalta urakan keskituntiansion 0,12 e/h nosto.

Erillinen palkanosa
Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7 % jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan.Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.

Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.

Muut 
Sairausajan enimmäispalkka on sairausvakuutuksen karenssiajalta enintään 16,01 €/h ja työkyvyttömyyden palkalliselta loppujaksolta enintään 20,04 €/h. 


Vuorotyölisät
Iltavuorolisä on 1,41 €/h ja yövuorolisä 2,65 €/h.

Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa 
tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %. 


Sairauspoissaolo työntekijän omalla ilmoituksella
Yrityksissä, joissa on työterveyshuolto, noudatetaan työkyvyttömyyden ilmoittamisessa sovittuja menettelyjä. Mikäli työnantaja ei ole 
järjestänyt työterveyshuoltolain edellyttämää vähimmäistasoista työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään kolme 
vuorokautta kestävistä sairauspoissaoloista riittää työnantajalle tai tämän edustajalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan työnantaja voi osoittaa työntekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja. Määräystä sovelletaan 
myös alle 10- vuotiaan lapsen sairastumista koskeviin määräyksiin.

Päiväraha 39 €
Majoituskorvaus 57 €/vrk
Yöpymisraha 12 €/vrk


Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus

Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat 

• yli 5 km 1,84 € • yli 60 km 15,24 €
• yli 10 km 2,96 € • yli 70 km 17,25 €
• yli 20 km 5,34 € • yli 80 km 19,60 €
• yli 30 km 7,77 € • yli 90 km 22,31 €
• yli 40 km 9,57 € • yli 100 km 25,02 €
• yli 50 km 11,60 €    


Asunnon ja työmaan välinen etäisyys mitataan yleisen liikenteen käytössä olevaa lyhyintä reittiä myöten.

Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita kilometrikorvauksia

Matkakustannusten korvaus

• henkilöauto 43 snt/km

• koneet ja laitteet 3 snt/km
• perävaunu 7 snt/km • henkilöiden kuljetus 3 snt/km/henkilö
• asuntovaunu 11 snt/km  

Henkilötunniste
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä tulee olla näkyvästi esillä kuvallinen henkilötunniste. Henkilötunnisteessa on oltava myös veronumero. Ulkomaalaiset työntekijät voivat hakea veronumeron verohallinnolta tai maistraatista
PALKANKOROTUKSET 1.4.2013

Palkkoja korotetaan 1.4.2013 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Aikapalkat

 

Palkkaryhmä
 
I
9,67 €/h
I B (uusi PR)
11,02 €/h
II
12,04 €/h
III
13,46 €/h
IV
14,73 €/h
V
15,89 €/h

 

Yleiskorotus
1,9 %
Ammattitutkintolisä
0,43 €/h
Erikoisammattitutkintolisä
0,75 €/h
Urakkapalkat
 
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,9 %/h urakan jäljellä olevassa osassa. Urakan lopullisen laskennan yhteydessä suoritetaan vuoden 2013 yleiskorotusajankohdan jälkeisten tun­tien osalta urakan keskituntiansion 1,9 %:n nosto.
 
Erillinen palkanosa
Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7 % jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan.
Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.
Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.
 
Muut
Sairausajan enimmäispalkka on sairausvakuutuksen karenssiajalta enintään 15,89 €/h ja työkyvyttömyyden palkalliselta loppujaksolta enintään 19,86€/h.
 
Vuorotyölisät:
iltavuorolisä on 1,39 €/h ja yövuorolisä 2,62 €/h.
 
Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %. Lomarahaa alkaa kertyä myös sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta
1.9.2013 alkaen.
 
Sairauspoissaolo työntekijän omalla ilmoituksella
Yrityksissä, joissa on työterveyshuolto, noudatetaan työkyvyttömyyden ilmoittamisessa sovittuja menettelyjä. Mikäli työnantaja ei ole järjestänyt työterveyshuoltolain edellyttämää vähimmäistasoista työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään kolme vuorokautta kestävistä sairauspoissaoloista riittää työnantajalle tai tämän edustajalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan työnantaja voi osoittaa työntekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja. Määräystä sovelletaan myös alle 10- vuotiaan lapsen sairastumista koskeviin määräyksiin.
 
Päiväraha
38 €
Majoituskorvaus
57 €/vrk
Yöpymisraha
12 €/vrk
 
Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus
Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat
 
• yli 5 km
1,77 €
• yli 60 km
14,65 €
• yli 10 km
2,85€
• yli 70 km
16,58 €
• yli 20 km
5,13 €
• yli 80 km
18,84 €
• yli 30 km
7,47€
• yli 90 km
21,45 €
• yli 40 km
9,20 €
• yli 100 km
24,05 €
• yli 50 km
11,15 €
 
 
 
Asunnon ja työmaan välinen etäisyys mitataan yleisen liikenteen käytössä olevaa lyhyintä reittiä myöten.
 
Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita kilometrikorvauksia
Matkakustannusten korvaus
 
• henkilöauto 45 snt/km
• koneet ja laitteet 3 snt/km
• perävaunu 7 snt/km
• henkilöiden kuljetus 3 snt/km/henkilö
• asuntovaunu 11 snt/km
 
 
Henkilötunniste
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä tulee olla näkyvästi esillä kuvallinen henkilötunniste. Henkilötunnisteessa on oltava myös veronumero. Ulkomaalaiset työntekijät voivat hakea veronumeron verohallinnolta tai maistraatista.
 
Lisätietoja saat tarvittaessa lähimmästä
Rakennusliiton aluetoimistosta.

PALKANKOROTUKSET 2012

Vuoden 2012 palkkoja korotetaan 1.3.2012
tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Aikapalkat

 

Palkkaryhmä
 
I
9,49 €/h
I B (uusi PR)
10,81 €/h
II
11,82 €/h
III
13,21 €/h
IV
14,46 €/h
V
15,59 €/h
Yleiskorotus 2,4 %
 
Ammattitutkintolisä 0,42 €/h
 
Erikoisammattitutkintolisä 0,74 €/h
 
Urakkapalkat
 
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 2,4 %/h urakan jäljellä olevassa osassa.
Urakan lopullisen laskennan yhteydessä suoritetaan vuoden 2012 yleiskorotusajankohdan jälkeisten tun­tien osalta urakan keskituntiansion 2,4 %:n nosto.
 
Erillinen palkanosa
 
Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiai­selta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapun­päivältä, helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7, % jokaisen palkanmaksun yhte­ydessä. Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan.
 
Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäi­syyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaa­päivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.
 
Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkka­laskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.
 
Muut
 
Sairausajan enimmäispalkka on sairausvakuutuksen karenssiajalta enintään 15,59 €/h ja työkyvyttömyyden palkalliselta loppujaksolta enintään 19,49 €/h.
 
Vuorotyölisät:
 
iltavuorolisä on 1,36 €/h ja yövuorolisä 2,57 €/h.
 
Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %. Lomarahaa alkaa kertyä myös sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta 1.9.2013 alkaen.
 
Sairauspoissaolo työntekijän omalla ilmoituksella
 
Yrityksissä, joissa on työterveyshuolto, noudatetaan työkyvyttömyy­den ilmoittamisessa sovittuja menettelyjä. Mikäli työnantaja ei ole järjestänyt työterveyshuoltolain edellyttämää vähimmäistasoista työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään kolme vuorokautta kestävistä sairauspoissaoloista riittää työnantajalle tai tämän edustajalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan työnan­taja voi osoittaa työntekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja. Määräystä sovelletaan myös alle 10- vuotiaan lapsen sairastumista koskeviin määräyksiin.
 
Sairausajan palkka
 
Karenssipäivän kahden vuoden työssäoloehto alenee yhteen vuo­teen. Yli yhdeksän arkipäivän sairauslomassa ei ole karenssia.
 

 

Päiväraha
36 €
Majoituskorvaus
57 €/vrk
Yöpymisraha
12 €/vrk
Ateriakorvaus
9 €
 
Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus
 
Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat 1.1.2012 lähtien (asunnon ja työpaikan välisen etäisyys säteellä mitaten):

 

• yli 5 km
1,77 €
• yli 10 km
2,85€
• yli 20 km
5,13 €
• yli 30 km
7,47€
• yli 40 km
9,20 €
• yli 50 km
11,15 €
• yli 60 km
14,65 €
• yli 70 km
16,58 €
• yli 80 km
18,84 €
• yli 90 km
21,45 €
• yli 100 km
24,05 €
Valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset
 
Matkakustannusten korvaus

 

• henkilöauto
45 snt/km
• perävaunu
7 snt/km
• asuntovaunu
11 snt/km
• koneet ja laitteet
3 snt/km
• henkilöiden kuljetus
3 snt/km/henkilö

Sopimuskausi:
1.3.2011-29.2.2012

Palkankorotukset:
10.3.2011: työkohtaisten palkkojen yleiskorotus ja urakkapalkkojen korotus 2,55 %


PALKANKOROTUKSET 2011

Vuoden 2011 palkkoja korotetaan 10.3.2011 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Aikapalkat

 

Palkkaryhmä
 
I
 9,27 €/h
I B (uusi PR)
10,56 €/h
II
11,54 €/h
III
12,90 €/h
IV
14,12 €/h
V
15,22 €/h

 

Yleiskorotus
2,55 %
Ammattitutkintolisä
0,41 €/h
Erikoisammattitutkintolisä
0,72 €/h
Urakkapalkat
 
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 2,55 %/h urakan jäljellä olevassa osassa. Urakan lopullisen laskennan yhteydessä suoritetaan vuoden 2011 yleiskorotusajankohdan jälkeisten tun­tien osalta urakan keskituntiansion 2,55 %:n nosto.
 
Erillinen palkanosa
 
Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7, % jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan.
 
Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä.
 
Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.
 
Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.
 
Muut
 
Sairausajan enimmäispalkka on sairausvakuutuksen karenssiajalta enintään 14,63 €/h ja työkyvyttömyyden palkalliselta loppujaksolta enintään 19,03 €/h.
 
Vuorotyölisät:
 
iltavuorolisä on 1,33 €/h ja yövuorolisä 2,51 €/h.
 
Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %.

 

Päiväraha
34 €.
Majoitus ja yöpymisraha
 
Majoituskorvaus on 60 €/vrk ja yöpymisraha on 10 €/vrk.
Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus
 
Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat 1.1.2011 lähtien (asunnon ja työpaikan välisen etäisyys säteellä mitaten):

 

 
 
• yli 5 km
1,73 €
• yli 10 km
2,79 €
• yli 20 km
5,01 €
• yli 30 km
7,30 €
• yli 40 km
8,99 €
• yli 50 km
10,90 €
• yli 60 km
14,32 €
• yli 70 km
16,21 €
• yli 80 km
18,42 €
• yli 90 km
20,97 €
• yli 100 km
23,51 €
Valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset
 
Matkakustannusten korvaus

 

• henkilöauto
46 snt/km
• perävaunu
7 snt/km
• asuntovaunu
11 snt/km
• koneet ja laitteet
3 snt/km
 

 

PALKANKOROTUKSET 2010

Vuoden 2010 palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Aikapalkat
 

Palkkaryhmä €/h
I 9,04
I B (uusi PR) 10,30
II 11,25
III 12,58
IV 13,77
V 14,84

Yleiskorotus 1 %
Ammattitutkintolisä 0,40 €/h
Erikoisammattitutkintolisä 0,70 €/h
 

Urakkapalkat
Keskeneräisissä urakoissa maksetaan erillisenä lisänä urakan
loppuun asti. Urakkahintoja korotetaan 1 %. Vuoden 2010
hinnat on laskettu valmiiksi työehtosopimukseen.

Erillinen palkanosa

Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta,
pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä,
helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä
joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa
7,7, % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan.

Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän
viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä.
Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka,
mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.

Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä
työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa.
Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai
palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.

Muut
Sairausajan palkka on enintään 14,27 €/h sairausvakuutuksen
karenssiajalta (9 arkipäivää) ja mahdolliselta loppuosalta
18,56€/h.

Vuorotyölisät:
iltavuorolisä on 1,30 €/h ja yövuorolisä 2,45 €/h.

Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta
maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman
alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman
alkua 4,5 %.

Päiväraha 36 €.

Majoitus ja yöpymisraha
Majoituskorvaus on 60 €/vrk ja yöpymisraha on 10 €/vrk.

Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus
Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat
1.1.2010 lähtien (asunnon ja työpaikan välisen etäisyys
säteellä mitaten):

Kilometrit (km) Korvaukset (€)
yli 5 1,68
yli 10 2,71
yli 20 4,87
yli 30 7,09
yli 40 8,73
yli 50 10,59
yli 60 13,91
yli 70 15,75
yli 80 17,89
yli 90 20,37
yli 100 22,84

Valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset

  Korvaus snt/km
henkilöauto 45
perävaunu 7
asuntovaunu 11
koneet ja laitteet 2
henkilöiden kuljetus 3

Ateriakorvaus on 9 €.Korotukset astuvat voimaan 1.3.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu­kauden alusta alkaen.

Aikapalkat

 

 

 

Palkka-
ryhmä
I 8,18 €/h
II 10,42 €/h
III 11,56 €/h
IV 12,55 €/h
V 13,61 €/h


Yleiskorotus 0,58 €/h.

Ammattitutkintolisä 0,40 €/h
Erikoisammattitutkintolisä 0,70 €/h

Päiväraha 32 €

Urakkapalkat

Keskeneräisissä urakoissa maksetaan erillisenä lisänä 0,58 €/h urakan loppuun asti.
Urakkahintoja korotetaan 5,14 %. Vuoden 2008 hinnat on laskettu valmiiksi työehtosopimukseen.

Muut

Sairausajan palkan enimmäismäärä on 13,16 €/h (9 arkipäivää) ja mahdolliselta loppuosalta 17,13 €/h.

Vuorotyölisät nousevat eli uusi iltavuorolisä on 1,28 €/h ja yövuorolisä 2,43 €/h.

LOMARAHA 18,5 %

Lomaraha maksetaan lomaa edeltävässä tilissä tai työsuhteen loppuessa lopputilissä.


Arkipyhäkorvaukset ja työajanlyhennys v. 2008

Ryhmittelyn mukainen (enintään III) palkka seuraavista vapaina annettavista päivistä,
jos ne osuvat työpäivälle:

1.1. Uudenvuoden päivä
6.1. Loppiainen
21.3.. Pitkäperjantai
24.3. II Pääsiäispäivä
1.5. Vapunpäivä + Helatorstai

Itsenäisyyspäivältä 6.12. maksetaan täysi palkka.

Työajanlyhennysraha maksetaan jokaisen säännöllisen palkanmaksun yhteydessä.
Rahan suuruus on 3,6 %:ia 31.5.2008 asti.

HUOMIO!

1.6.2008 alkaen arkipyhäkorvaus ja työajanlyhennys yhdistyvät, jolloin korvauksen suuruus on 7,7 %.

Palkanosa (7,7 %) maksetaan jokaisen säännöllisen pal­kanmaksun yhteydessä. Se maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville.

Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa.
Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan.

Päivittäisten matkakustannusten korvaukset v. 2008

 

 

 

 

• yli 5 km 1,55 €
• yli 10 km 2,50 €
• yli 20 km 4,50 €
• yli 30 km 6,55 €
• yli 40 km 8,07 €
• yli 50 km 9,78 €
• yli 60 km 12,85 €
• yli 70 km 14,55 €
• yli 80 km 16,53 €

 

 


PALKANKOROTUKSET

Korotukset astuvat voimaan 1.3.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen.

 

 

 

 

 

 

Aikapalkat
 
Palkkaryhmä
I 7,57 €/h
II 9,65 €/h
III 10,59 €/h
IV 11,53 €/h
V 12,55 €/h

Yleiskorotus 0,25 €/h.
Päiväraha 31 €/päivä

Urakkapalkat

Keskeneräisissä urakoissa maksetaan erillisenä lisänä 0,25 €/h urakan loppuun asti.
Urakkahintoja korotetaan 1,95 %. Vuoden 2007 hinnat on laskettu valmiiksi työehtosopimukseen.

Muut
Sairausajan palkan enimmäismäärä on 12,37 €/h (9 arkipäivää) ja mahdolliselta loppuosalta
16,10 €/h.
Vuorotyölisät nousevat eli uusi iltavuorolisä on 1,26 €/h ja yövuorolisä 2,41 €/h.

Päivittäisten matkakustannusten korvaukset v. 2007

 

 

 

 

yli 5 km 1,52 €
yli 10 km 2,45 €
yli 20 km 4,40 €
yli 30 km 6,41 €
yli 40 km 7,90 €
yli 50 km 9,57 €
yli 60 km 12,58 €
yli 70 km 14,24 €
yli 80 km 16,18 €


Arkipyhäkorvaukset v. 2007

Ryhmittelyn mukainen (enintään III) palkka seuraavista vapaina annettavista päivistä, jos ne osuvat työpäivälle:

 

 

 

 

1.1 Uudenvuoden päivä
6.1. Loppiainen
6.4. Pitkäperjantai
9.4. II Pääsiäispäivä
1.5. Vapunpäivä
17.5. Helatorstai
23.6. Juhannusaatto
24.12. Jouluaatto
25.12. Joulupäivä


Itsenäisyyspäivältä 6.12. maksetaan täysi palkka.

TYÖAJANLYHENNYS 96 TUNTIA/VUOSI

Työajanlyhennysraha maksetaan jokaisen säännöllisen palkanmaksun yhteydessä.
Rahan suuruus on 3,6 %:ia

LOMARAHA 18,5 %

Lomaraha maksetaan lomaa edeltävässä tilissä tai työsuhteen loppuessa lopputilissä.

Korotukset astuvat voimaan 1.32006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen.

Aikapalkat
Palkkaryhmä

 

I
7,29 €/h
II
9,30 €/h
III
10,20 €/h
IV
11,11 €/h
V
12,09 €/h
 

Yleiskorotus 0,21 €/h.

Urakkapalkat

Keskeneräisissä urakoissa maksetaan erillisenä lisänä 0,21 €/h urakan loppuun asti. Urakkahintoja korotetaan 1,58 %, jonka lisäksi työehtosopimuksessa on sovittu useita kuoppakorotuksia. Mm. Ikkunan maalaustyöt nousevat 12 %, pohja- ja hiomaalaukset 10 % ja tasoitepintojen hionnat 22 %. Vuoden 2006 hinnat on laskettu valmiiksi työehtosopimukseen.

Muut

Sairausajan palkan enimmäismäärä on 11,85 €/h (9 arkipäivää) ja mahdolliselta loppuosalta 15,42 €/h.
Vuorotyölisät säilyvät ennallaan eli iltavuorolisä on 1,23 €/h ja yövuorolisä 2,36 €/h.


21.3.2005 alkaen yleiskorotus käytännön palkkoihin ja keskeneräisiin urakoihin 0,32 €/h
 

Palkkaryhmä I: 7,08 €/h
Palkkaryhmä II: 9,03 €/h
Palkkaryhmä III: 9,90 €/h
Palkkaryhmä IV: 10,79 €/h
Palkkaryhmä V: 11,74 €/h


Ammattitutkintolisä 0,40 €/h ja erikoisammattitutkintolisä 0,70 €/h

Maalausalan kulukorvaukset 1.1.2007 tästä linkistä.

 

 

 

 

 


PALKANKOROTUKSET