Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Maidonjalostusala

Sopimuskausi 1.2.2016—31.1.2017

Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja tarkistetaan alan työehtosopimuksissa sovitusti 1.2.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa tai vähintään 0,43 prosenttia kuukaudessa. Taulukkopalkkoja korotetaan samalla korotuksella. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan.

Myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat elintarvikealan työehtosopimusten mukaisesti kaikissa nykyisen työehtosopimuskauden taulukkopalkankorotustilanteissa eli 1.4.2014, 1.8.2014, 1.8.2015 ja 1.2.2016.

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 15.6.2015, että työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmantena vuotena 2016 palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa tai vähintään 0,43 prosenttia kuukaudessa. Käytännössä euromääräinen palkankorotus tulee alle 3 720 euroa kuukaudessa ansaitseville. Tämän ylittäviin palkkoihin korotus lasketaan
prosenteissa. SEL:n nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti.

 

Pr

Pääkaupunki*

Muut

 

euroa/kk

euroa/kk

1

1812

1726

2

1899

1809

3

2088

1989

4

2161

2058

5

2218

2112

6

2334

2223

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Vuorotyölisät: Vuorotyötä tehtäessä maksetaan vuorotyöhön osallistuville työntekijöille iltavuorossa 15 %:n ja yövuorossa 30 %:n suuruista ohjetuntipalkasta laskettua vuorotyölisää. Iltatyölisä: Kello 16 jälkeen tehdystä työstä maksetaan, mikäli työ ei ole järjestetty vuorotyöksi, iltatyölisää, jonka suuruus on 15 % ohjetuntipalkasta laskettuna.

Ylläpito-osastojen kuukausipalkat

Pr

Pääkaupunki*

Muut

 

euroa/kk

euroa/kk

1

1866

1777

2

2063

1965

3

2182

2078

4

2409

2294

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa