Meijerityöntekijät | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Meijerityöntekijät

Sopimuskausi 1.2.2016—31.1.2017

Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja tarkistetaan alan työehtosopimuksissa sovitusti 1.2.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa tai vähintään 0,43 prosenttia kuukaudessa. Taulukkopalkkoja korotetaan samalla korotuksella. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan.

Myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat elintarvikealan työehtosopimusten mukaisesti kaikissa nykyisen työehtosopimuskauden taulukkopalkankorotustilanteissa eli 1.4.2014, 1.8.2014, 1.8.2015 ja 1.2.2016.

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 15.6.2015, että työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmantena vuotena 2016 palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa tai vähintään 0,43 prosenttia kuukaudessa. Käytännössä euromääräinen palkankorotus tulee alle 3 720 euroa kuukaudessa ansaitseville. Tämän ylittäviin palkkoihin korotus lasketaan
prosenteissa. SEL:n nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti.

Pr

Pääkaupunki*

Muut

 

euroa/kk

euroa/kk

1

1812

1726

2

1899

1809

3

2088

1989

4

2161

2058

5

2218

2112

6

2334

2223

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

Vuorotyölisät: Vuorotyötä tehtäessä maksetaan vuorotyöhön osallistuville työntekijöille iltavuorossa 15 %:n ja yövuorossa 30 %:n suuruista ohjetuntipalkasta laskettua vuorotyölisää. Iltatyölisä: Kello 16 jälkeen tehdystä työstä maksetaan, mikäli työ ei ole järjestetty vuorotyöksi, iltatyölisää, jonka suuruus on 15 % ohjetuntipalkasta laskettuna.

 

Ylläpito-osastojen kuukausipalkat

Pr

Pääkaupunki*

Muut

 

euroa/kk

euroa/kk

1

1866

1777

2

2063

1965

3

2182

2078

4

2409

2294

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 


Sopimuskausi 1.4.2014 – 31.1.2017

Palkantarkistukset 2014
Palkkoja korotetaan 1.8.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa.
Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan.

 Palkantarkistukset 2015
Palkkoja korotetaan 1.8.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %.
Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan.

Taulukkopalkkakorotukset sopimuskauden aikana
2014
Taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2014 20 eurolla. 
2015
Taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2015 0,4 %:lla.

1.4.2014

Palkkaryhmä Pääkaupunki* I
  euroa euroa
1 1726 1644
2 1812 1726
3 1995 1900
4 2066 1968
5 2122 2021
6 2234 2128


1.8.2014

Palkkaryhmä Pääkaupunki* I
  euroa euroa
1 1788 1703
2 1875 1786
3 2063 1965
4 2136 2034
5 2192 2088
6 2308 2198


1.8. 2015

Palkkaryhmä Pääkaupunki* I
  euroa euroa
1 1796 1710
2 1883 1793
3 2072 1973
4 2144 2042
5 2201 2096
6 2317 2207

*Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

YLLÄPITO-OSASTOJEN KUUKAUSIPALKAT

1.4.2014
Palkkaryhmä Pääkaupunki* I
  euroa euroa
1 1779 1694
2 1971 1877
3 2087 1988
4 2307 2197


1.8.2014

Palkkaryhmä Pääkaupunki* I
  euroa euroa
1 1842 1754
2 2038 1941
3 2157 2054
4 2382 2269


1.8.2015

Palkkaryhmä Pääkaupunki* I
  euroa euroa
1 1849 1761
2 2046 1949
3 2165 2062
4 2392 2278

*Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

PALVELUSVUOSILISÄT
Työsuhteen kesto Lisä
Vähintään vuoden 51 €
5 - 10 vuotta 74 €
10 - 15 vuotta 98 €
15 - 20 vuotta 122 €
20 - 25 vuotta 160 €
25 - 30 vuotta 172 €
yli 30 vuotta 188 €

 Sopimuskausi 24.5.2010 - 31.3.2014

Yleiskorotus 1.10.2013
Palkkoja korotetaan 1.10.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan-maksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 prosenttia
Paikkakuntakalleusluokitus
Kalleusluokka II poistuu 1.1.2014 lukien palkkataulukoista.

MEIJERIALAN PALKAT 1.4.2012

 
Palkkoja korotetaan 1.4.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,22 %
(työntekijän kokonaispalkkaa on korotettava tällä prosenttimäärällä)
 
Palkkoja korotetaan 1.4.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,22 %. Lisäksi korotetaan palvelusvuosilisiä yleiskorotuksen määrällä. Palkkaryhmittely- ja palkkausjärjestelmän uudistustyön vuoksi palkkataulukkoja ei koroteta.
 
Palvelusvuosilisät 1.4.2012
 
Työntekijälle maksetaan erillistä palvelusvuosilisää, jonka suuruus määräytyy työntekijän palvelusvuosien perusteella ao. yrityksessä tai konsernissa seuraavasti:
 
Työsuhteen kesto
Lisä euroa
vähintään vuoden
50
5 -10 vuotta
73
10-15
96
15-20
120
20-25
156
25-30
167
yli 30 vuotta
183

PALKANKOROTUKSET 2011

Palkkoja korotetaan 1.10.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,3 %.
 
Taulukkopalkat 1.10.2011
 
Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen prosenttimäärällä 0,3 %.
 
Meijerialan taulukkopalkat 1.10.2011

 

Palkkaryhmä
Pääkaupunki-
I pkl
II pkl
 
seutu
 
 
 
euroa
euroa
euroa
1
1685
1605
1599
2
1769
1685
1680
3
1948
1855
1848
4
2017
1921
1913
5
2072
1973
1967
6
2182
2078
2071
Ylläpito-osastojen kuukausipalkat 1.10.2011

 

Palkkaryhmä
Pääkaupunki-
I pkl
II pkl
 
seutu
 
 
 
euroa
euroa
euroa
1
1737
1654
1636
2
1924
1832
1811
3
2038
1941
1921
4
2252
2145
2121
Palvelusvuosilisät 1.10.2011
 
Työntekijälle maksetaan erillistä palvelusvuosilisää, jonka suuruus määräytyy työntekijän palvelusvuosien perusteella ao. yrityksessä tai konsernissa seuraavasti:

 

Työsuhteen kesto
Lisä euroa
vähintään vuoden
49
5 -10 vuotta
71
10-15
94
15-20
117
20-25
153
25-30
163
yli 30 vuotta
179

Ohjepalkat 1.10.2010 alkaen

Palkkaryhmä pk-seutu I II
1 1659 1580 1574
2 1742 1659 1654
3 1917 1826 1819
4 1987 1892 1884
5 2040 1943 1937
6 2149 2047 2040

Palkkaryhmät

1. Meijerialalla uusi työntekijä 4 kuukauden ajan.

2. Meijerialalla työntekijä 5 -12 kuukauden ajan. Meijerityön osatehtävät, kuten koneen tai linjan osatehtävä yksinomaisena työnä.

3. Meijerityöt.

 • Linjan ja koneryhmän käyttö sekä vaativuudeltaan vastaavat työt.
 • 5. ja 6. palkkaryhmän työt enintään 6 kuukauden ajan.
 • 3. palkkaryhmän vaativimmissa työtehtävissä sekä monityötaitoisille työntekijöille maksetaan taulukon 1-5 % ylittävää peruspalkkaa. Tällaiset työtehtävät todetaan paikallisissa neuvotteluissa.

4. 3. palkkaryhmän työntekijä viiden alallaolovuoden jälkeen

5. Vaativien koneiden itsenäistä hallintaa edellyttävät työt sekä vaativat tuotetoimituksiin ja tarvikkeisiin liittyvät tehtävät.6. palkkaryhmän työt enintään 6 kuukauden ajan. Vaativuus ja monityötaitoisuus kuten 3 pr.

6. Erikoisosaamista edellyttävät tärkeät ja vastuulliset meijerityöt, joiden itsenäinen hallinta edellyttää korkeatasoista ammattitaitoa ja pitkäaikaista kokemusta esim. maito- ja herajauhekoneistojen käyttö ja juuston keitto.

 

Ylläpito-osastojen ohjetuntipalkat 1.10.2010 alkaen

palkkaryhmä pk-seutu I II
1 1710 1629 1611
2 1895 1805 1784
3 2007 1911 1892
4 2219 2113 2089

 

1. palkkaryhmä, Yksinkertaiset ylläpitotyöt

 • Harjoittelijat
 • 4. palkkaryhmän ammatin oppilas 12 kuukauden ajan

2. palkkaryhmä, Ylläpitotyöt

 • 4. palkkaryhmän ammatin oppilas 12 kuukauden ajan
 • Ammattityöntekijän apuna työskentelevä työntekijä
 • Ulkotyöntekijä
 • 3-vuotisen yleisen ammattikoulun käynyt 6 kk ajan

3. palkkaryhmä, Vaativat ylläpitotyöt

 • 4. palkkaryhmän ammatin oppilas 2 vuoden ajan
 • Ammattityöntekijän apuna monipuolisia töitä tekevä työntekijä 6 kuukauden jälkeen
 • Talonmies
 • Lämmittäjän työ yksinomaisena työnä
 • Monipuolisia ulkotöitä tekevä ulkotyöntekijä 6 kuukauden jälkeen
 • 3-vuotisen yleisen ammattikoulun käynyt 2 vuoden ajan

4. palkkaryhmä, Ammattityöt

 • Talonmies ja lämmittäjä, jotka tekevät erilaisia ylläpitopuolen tehtäviä, yli 5 vuotta ammatissa toiminut
 • Itsenäiseen työhön pystyvä ammattityöntekijä, yli 4 vuotta ammatissa toiminut

 

Palvelusvuosilisät 1.10.2010 alkaen

Työsuhteen kesto e
vähintään vuoden 48
5-10 vuotta 70
10-15 vuotta 93
15-20 vuotta 116
20-25 vuotta 151
25-30 vuotta 161
yli 30 vuotta 176