Mekaaninen metsäteollisuus | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Mekaaninen metsäteollisuus

Sopimuskausi 1.2.2014 – 30.11.2016

PALKKOJEN KOROTTAMINEN 2014
Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisesti voidaan sopia palkantarkistuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus. 

Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta 15.5.2014 mennessä, korotetaan palkkoja 
sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2014 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä/tunti tai 20 euroa/kuukausi. Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan korotuksen suuruus lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

PALKKOJEN KOROTTAMINEN 2015
Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisesti voidaan sopia palkantarkistuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus. 

Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta 15.5.2015 mennessä, korotetaan palkkoja 
sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %

TYÖKOHTAISET AIKAPALKAT 2014 
Työehtosopimuksen 12 §:n mukaiset aikapalkat ovat 1.6.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

  s/t e/k
Pr1 823 1436
Pr2 867 1514
Pr3 915 1596
Pr4 967 1686
Pr5 1032 1799
Pr6 1098 1917
Pr5a 1164 2030
Pr5b 1214 2119
Pr6a 1240 2162
Pr6b 1295 2258

 

TYÖKOHTAISET AIKAPALKAT 2015
Työehtosopimuksen 12 §:n mukaiset aikapalkat ovat 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: 

 

 

  s/t e/k
Pr1 826 1442
Pr2 870 1520
Pr3 919 1602
Pr4 971 1693
Pr5 1036 1806
Pr6 1102 1925
Pr5a 1169 2038
Pr5b 1219 2127
Pr6a 1245 2171
Pr6b 1300 2267

 


OPPISOPIMUSOPPILAAT 2014 JA 2015

Oppisopimusoppilaiden työsuhteen ehtoja koskevan pöytäkirjan 2.12.1993 voimassaoloa jatketaan sopimuskauden loppuun.

Sopimuksen 2 §:n mukaiset palkat ovat 1.6.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 7,88 euroa/tunti ja toisen vuoden osalta 8,32 euroa/tunti. 

Sopimuksen 2 §:n mukaiset palkat ovat 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 7,91 euroa/tunti ja toisen vuoden osalta 8,35 euroa/tunti.

VUOROLISÄT JA ASETERAHAT YM. LISÄT 2014

Työehtosopimuksen 19.6 §:n mukaiset vuorolisät ovat 1.6.2014 alkaen seuraavat:
Iltavuorolisä 102 senttiä/tunti
Yövuorolisä 188 senttiä/tunti
Lauantaityölisä 173 senttiä/tunti 

Aseterahoja ym. lisiä korotetaan 1,2 prosentilla.

LUOTTAMUSMIEHET
TT-SAK yleissopimuksen 4. luvun 1. kohdan tarkoittamana korvauksena pääluottamusmiehelle maksetaan korvausta 1.6.2014 alkaen seuraavasti:

Työpaikan työntekijäin lukumäärä €/kk
alle 51 76
51–150 116
151–250 139
251–350 167
351–450 190
451– 213

 


 

 

 

 

Palkankorotukset:
1.3.2012: yleiskorotus 1,4 % + paikallinen erä 1,0 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena 1.5.2012
1.3.2012: kertaerä 150 e, jos työsuhde jatkunut keskeytymättä siihen mennessä väh. 3 kk; jos työnantajalla ei 1.3.2012 ole palkanmaksuvelvollisuutta, mutta työntekijä palaa työhön viim. 31.1.2014, kertaerä maksetaan poissaolon päättymisen jälkeisenä ensimmäisenä palkkapäivänä
1.4.2013: yleiskorotus 0,9 % + paikallinen erä 0,7 %
 


Sopimuskausi 7.10.2010 – 29.2.2012

Palkkojen korottaminen 1.10.2010

 
Yleiskorotus
 
Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.10.2010 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,1 %.
 
Paikallinen erä
 
Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 15.10.2010 tai lähinnä sen jälkeen paikallisella erällä. Erän suuruus on 0,8 % keskimääräisestä työehtosopimuksen 14.2. §:n tarkoittamasta keskituntiansioista kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen piriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä.
 
Paikallisen erän jakoperusteista ja jakotavasta sovitaan työpaikkakohtaisesti työnantajan ja luottamusmiehen välillä.
 
Erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, palkkarakenteen oikeudenmukaisuutta ja tuottavuuden kehittämistä.
 
Jos paikallisen erän jakoperusteista tai jakotavasta ei päästä yksimielisyyteen, jaetaan 0,3 % siitä kaikille samansuuruisena korotuksena ja 0,5 % jakaa työnantaja edellä mainittua tarkoitusta noudattaen. Luottamusmiehen on voitava varmistaa työnantajan erän jakaminen.
 
Työkohtaiset aikapalkat
 
Työehtosopimuksen 11 §:n mukaiset aikapalkat ovat 1.10.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden jälkeen seuraavat:
 
 
senttiä/tunti
euroa/kuukausi
 
 
 
Pr 1
779
1361
Pr 2
822
1436
Pr 3
868
1515
Pr 4
918
1602
Pr 5
980
1710
Pr 6
1044
1823
Pr 5a
1107
1932
Pr 5b
1155
2018
Pr 6a
1181
2059
Pr 6b
1233
2151

Oppisopimusoppilaat

Oppisopimusoppilaiden työsuhteen ehtoja koskevan pöytäkirjan 2.12.1993 voimassaoloa jatketaan sopimuskauden loppuun. Sopimuksen 2 §:n mukaiset palkat ovat 1.10.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 7,52 euroa/tunti ja toisen vuoden osalta 7,93 euroa/tunti.
 
Vuorolisät ja aseterahat ym. lisät
 
Työehtosopimuksen 15.7 §:n mukaiset vuorolisät ovat 1.10.2010 alkaen seuraavat:
 
Iltavuorolisä
97 senttiä/tunti
Yövuorolisä
179 senttiä/tunti
Lauantaityölisä
164 senttiä/tunti
Asterahoja ym. lisiä korotetaan 1,9 prosentilla.
 
Luottamusmiehet
 
TT-SAK yleissopimuksen 4. luvun 1. kohdan 7. kappaleen tarkoittamana korvauksena pääluottamusmiehelle maksetaan korvausta 1.10.2010 alkaen seuraavasti:
 

 

Työpaikan työntekijäin
euroa/kuukausi
lukumäärä
 
 
 
alle 51
69
51 – 150
106
151 – 250
127
251 – 350
153
351 – 450
174
451 -
195

 

Palkankorotukset 15.1.2010-31.8.2010

Toimihenkilöiden kuukausipalkkaa (luontoisetuineen, mutta ilman vuorotyölisiä ja sunnuntaikorotusta) korotetaan 15.1.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,5 prosenttia, ellei paikallisesti toisin sovita.

Palkankorotuksista sovittiin tässä vaiheessa vain ajalle 15.1.2010-31.8.2010. Palkkoja on sovittu tarkistettavaksi sopimuskauden aikana kaksi kertaa. Ellei myöhemmistä palkankorotuksista päästä yhteisymmärrykseen, on sopimus irtisanottavissa päättymään 31.8.2010 tai 31.8.2011.

Palkkoja korotetaan paikallisesti sovittavalla tavalla ja ajankohtana 0,5 prosenttia. Ellei palkankorotusten toteuttamisesta ole edellä olevan mukaisesti sovittu 15.1.2010 mennessä, korotetaan palkkoja sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 15.1.2010 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,5 prosenttia.

Paikallisesti voidaan sopia edellä mainitun korotuksen siirtämisestä tai siitä osittain tai kokonaan luopumisesta, mikäli yrityksen taloudellinen tilanne sitä edellyttää.

Työkohtaiset aikapalkat

Työehtosopimuksen 11 §:n mukaiset aikapalkat ovat 15.1.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden jälkeen seuraavat:

 

Pr 1

765 s/t

1336 e/k

Pr 2

807

1409

Pr 3

852

1487

Pr 4

901

1572

Pr 5

961

1678

Pr 6

1025

1789

Pr 5a

1086

1896

Pr 5b

1134

1980

Pr 6a

1159

2021

Pr 6b

1210

2111

 
Oppisopimusoppilaat

Oppisopimusoppilaiden työsuhteen ehtoja koskevan pöytäkirjan 2.12.1993 voimassaoloa jatketaan sopimuskauden loppuun. Sopimuksen 2 §:n mukaiset palkat ovat 15.1.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 7,38 euroa ja toisen vuoden osalta 7,78 euroa.

Vuorolisät ja aseterahat ym. lisät

Työehtosopimuksen 15.7 §:n mukaiset vuorolisät ovat 15.1.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

Iltavuorolisä

95 senttiä/tunti

Yövuorolisä

176 senttiä/tunti

Lauantaityölisä

161 senttiä/tunti

Aseterahoja ym. lisiä korotetaan 0,5 prosentilla.

 
Luottamusmiehet

TT-SAK yleissopimuksen 4. luvun 1. kohdan 7. kappaleen tarkoittamana korvauksena pääluottamusmiehelle maksetaan korvausta 15.1.2010 alkaen seuraavasti:

Työpaikan työntekijäin

 

lukumäärä

€/kk

alle 51

66

51 - 150

101

151 - 250

121

251 - 350

146

351 - 450

166

451 –

186

 
Palkkojen tarkistaminen vuonna 2010

Osapuolet sopivat 30.6.2010 mennessä palkkojen tarkistuksista. Tässä yhteydessä voidaan käsitellä myös muita työehtosopimuksen uudistamiseen liittyviä kysymyksiä.

Palkkojen tarkistaminen vuonna 2011

Osapuolet sopivat 30.6.2011 mennessä palkkojen tarkistuksista. Tässä yhteydessä voidaan käsitellä myös muita työehtosopimuksen uudistamiseen liittyviä kysymyksiä.

Ylityön korvaaminen

Työehtosopimuskaudella voidaan paikallisesti sopia, että vuorokautisesta ja viikoittaisesta ylityöstä (työehtosopimukseen tai työaikalakiin perustuva) maksetaan korvausta siten, että kalenterivuoden 120 ensimmäiseltä ylityökorvaukseen oikeuttavalta tunnilta maksetaan 50 %:lla korotettu palkka ja sitä seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. Ylityötuntien rajoista ja korvausprosentista voidaan sopia paikallisesti toisin.

 

Sopimuskausi alkaa 16.10.2007 ja päättyy 30.9.2009. 

Palkankorotukset 1.10.2008 

Työkohtaiset aikapalkat ja kuukausipalkat

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti liitot ovat vahvistaneet uudet työkohtaiset aikapalkat ja kuukausipalkat:

 

 

Tuntipalkat s/t

Kuukausipalkat e/kk

PR 1

760

1327

PR 2

802

1400

PR 3

846

1477

PR 4

895

1562

PR 5

955

1667

5a 13%

1079

1884

5b 18%

1127

1967

6

1018

1777

6a 13%

1151

2008

6b 18%

1202

2097

Vuorolisät ja paikallisesti sovitut olosuhdelisät

Vuorotyössä maksetaan ilsiä 1.01.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lähtien seuraavasti (sentti/tunti):

Iltavuorolisä 94 senttiä/tunti
Yövuorolisää 175 senttiä/tunti
Lauantaityölisää 160 senttiä/tunti

Lisäksi paikallisesti sovittuja olosuhdelisiä korotetaan 1.10.2008 lähtien 8,8%.

Sairausajan palkka

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti liitot ovat muuttaneet sairausajan palkanmaksua. Sairausajan palkan laskentaa muutetaan 1.10.2008 alkaen siten, että vuorotyö- ja olosuhdelisät eivät vaikuta keskituntiansioon jolla sairaus-ajan palkka maksetaan. Tästä johtuva kustannusvaikutus on siirretty työehtosopimuksen vuorotyö-, lauantaityö- ja paikallisesti sovittaviin olosuhdelisiin korottavana tekijänä.

Siirtymäajan osalta menetellään seuraavalla tavalla:

Sairausajan palkan perusteena oleva keskituntiansio määritellään työehtosopimuksen 14 §:n 1 kohdan mukaan sellaisten yhdenjaksoisesti jatkuneiden sairauksien osalta, jotka ovat alkaneet ennen 1.10.2008 tai sen jälkeen toisen palkanmaksukauden alkuun mennessä.

Oppisopimusoppilaat

Oppisopimusoppilaiden työsuhteen ehtoja koskevan pöytäkirjan 2.12.1993 voimassaoloa jatketaan sopimuskauden loppuun.

Sopimuksen 2 §:n mukaiset palkat ovat 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 7,33 euroa ja toisen vuoden osalta 7,73 euroa.

Aseterahat

Aseterahoja korotetaan 3,8 %:lla 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Toimihenkilöt

Yleiskorotus

Toimihenkilöiden kuukausipalkkaa (luontoisetuineen, mutta ilman vuorotyölisiä ja sunnuntaikorotusta) korotetaan 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,4 prosenttia.

Työpaikkakohtainen erä

Yleiskorotuksen lisäksi palkkojen korottamiseen on yleiskorotusajankohdasta lukien paikallisesti käytettävissä rahaerä, jonka suuruus on 0,5 prosenttia laskettuna tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien toimihenkilöiden syyskuun 2008 kuukausipalkoista.
Erän suuruus todetaan yhdessä luottamusmiehen kanssa.

Työpaikkakohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta sekä tuottavuuden kehittämistä yrityksissä. Erän käytöstä ja jakoperusteista neuvotellaan paikallisesti. Jos erän käytöstä ei päästä yksimielisyyteen, jaetaan erä yleiskorotuksena kaikille toimihenkilöille. Luottamusmiehen on voitava paikallisesti varmistaa työnantajan erän jakaminen.

 

Vuosi 2007

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 16.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,1 %.

Työkohtaiset aikapalkat 16.10.2007

 

 

 

PLK 1 2
snt snt
Pr1 750 730
Pr2 792 770
Pr3 835 813
Pr4 886 859
Pr5 945 917
Pr6 1006 978
5a 13% 1068 1036
5b 18% 1115 1082
6a 13% 1137 1105
6b 18% 1187 1154


Oppisopimusoppilaat

Oppisopimusoppilaiden palkat ovat 16.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 7,06 €/t ja toisen vuoden osalta 7,44 €/t.

Vuorolisät

Iltavuorolisä on 86 snt/t, yövuorolisä 160 snt/t ja lauantaityölisä 146 snt/t.

Asete- ja huoltorahat

Asete- ja niihin verratavat huoltorahat samoin kuin muutkin ns. konttämaksut korotetaan 3,8 %:lla 16.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Työpaikkakohtainen erä

1.12.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta työntekijöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,7 % keskimääräisestä 14.2 §:n tarkoittamasta keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä.

Luottamusmiehet

 

 

 

 

Työpaikan työntekijäin 1.11.2007
lukumäärä lukien
€/kk
alle 51 65
51 - 150 100
151 - 250 120
251 - 350 145
351 - 450 165
451 - 185


Vuosi 2008

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,9 %.

Työpaikkakohtainen erä

1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta työntekijöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,9 % keskimääräisestä 14.2 §:n tarkoittamasta keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä.Vuosi 2005

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 24 senttiä tunnilta kuitenkin vähintään 2,5 %.

Työkohtaiset aikapalkat

Työehtosopimuksen 11 §:n mukaiset työkohtaiset aikapalkat 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ovat seuraavat:

 

 

 

 

Pkl
I
II
Pr 1
710
690
Pr 2
749
728
Pr3
789
768
Pr4
838
813
Pr5
893
867
Pr6
951
924
5a 13%
1009
980
5b 18%
1054
1023
6a 13%
1075
1044
6b 18%
1122
1090


Vuosi 2006

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,9 prosenttia.

Työkohtaiset aikapalkat 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

 

 

 

Pkl
I
II
Pr 1
723
703
Pr 2
763
742
Pr3
804
783
Pr4
854
828
Pr5
910
883
Pr6
969
942
5a 13%
1028
998
5b 18%
1074
1042
6a 13%
1095
1064
6b 18%
1143
1112


Oppisopimusoppilaat

Oppisopimusoppilaiden työsuhteen ehtoja koskevan pöytäkirjan 2.12.1993 voimassaoloa jatketaan sopimuskauden loppuun. Sopimuksen 2 §:n mukaiset palkat ovat 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 6,67 euroa ja toisen vuoden osalta 7,04 euroa.
1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta mainitut palkat ovat 6,80 euroa ja toisen vuoden osalta 7,17 euroa.

Vuorolisät

Työehtosopimuksen 14 §:n 9. kappaleen mukaiset vuorolisät ovat lähinnä 1.3.2005 jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

 

 

 

Iltavuorolisä 81 senttiä/tunti
Yövuorolisä 151 senttiä/tunti


1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien mainitut lisät ovat seuraavat:

 

 

 

 

Iltavuorolisä 83 senttiä/tunti
Yövuorolisä 154 senttiä/tunti


Lauantaityölisä

Työehtosopimuksen 15 §:n 18. kohdan mukainen lauantaityölisä on 1.3.2005 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 138 senttiä/tunti.
1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 141 senttiä/tunti.

Aseterahat ym. lisät

Aseterahoja ym. lisiä korotetaan 2,5 %:lla 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ja 1,9 %:lla 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Luottamusmiehet

TT-SAK yleissopimuksen 4. luvun 1. kohdan 7. kappaleen tarkoittamana korvauksena pääluottamusmiehelle maksetaan korvausta seuraavasti:

 

 

 

 

Työpaikan
työntekijän 1.3.2005
lukumäärä lukien
€/kk
alle 51 56
51 - 150 86
151 - 250 105
251 - 350 125
351 - 450 144
451 - 162


Vuosi 2004

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,2 %.

Työkohtaiset aikapalkat

1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

 

 

 

Pkl I II
Pr 1 689 670
Pr 2 727 707
Pr 3 766 746
Pr 4 814 790
Pr 5 867 842
5a 13 % 980 951
5b 18 % 1023 994
Pr 6 923 897
6a 13 % 1043 1014
6b 18 % 1089 1058


1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien vuorotyössä maksetaan vuorotyölisää iltavuorossa 79 senttiä tunnilta ja yövuorossa 147 senttiä tunnilta.

Kun työ tehdään klo 16-22 välillä, maksetaan näiltä tunneilta vuorotyön iltavuorolisää vastaava korvaus.

Kun työ tehdään klo 11-6 välillä, maksetaan näiltä tunneilta vuorotyön yövuoron lisää vastaava korvaus.

Mekaanisen metsäteollisuuden sopimus on kaksivuotinen.

Muutokset vuonna 2003:
Voimaantulo sen palkanmaksukauden alusta joka alkaa 1.3. tai lähinnä sen jälkeen. Yleiskorotus 23 senttiä, kuitenkin vähintään 2,5 %. Raja on vanha palkka vähintään 9,45 euroa.

Aikapalkkataulukko:

 

 

 

 

Pkl I II
 
Pr 1 672 653
Pr 2 709 689
Pr 3 747 727
Pr 4 793 770
Pr 5 845 821
5a 955 928
5b 997 969
Pr 6 900 874
6a 1017 988
6b 1062 1031

 


Oppisopimuspalkat:

 

 

 

1. vuosi 6,27 €
2. vuosi 6,64 €

 


Lisät:

 

 

 

Iltavuorolisä 77 s
yövuorolisä 143 s
lauantailisä 132 s

 Paikallinen järjestelyvara 1.6.:
1.6.03 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta käytetään paikallisesti keskimäärin 0,2 % henkilökohtaisten palkanosien tarkastamiseen.

Tekstimuutoksia:

Osa-aikatyöhön siirtyvän työehdot: Osa-aikatyöhön jo siirtyneiden työajanlyhennysrahakiista ratkaistaan siten, että työntekijän niin vaatiessa maksetaan 5,9 %:n erilliskorvaus 1.1.2002 jälkeiseltä ajalta takautuvasti ja otetaan huomioon 1.4.2002 jälkeen ansaittuun lomapalkkaan mikäli tätä pekkasrahaa ei ole otettu huomioon osa-aikapalkkaa sovittaessa.

Ylityökorvaukset: Viikkoylityöksi lasketaan viikonloppuna tehty työ vaikka viikkotyöaika ei säännöllisenä työaikana olisi tullut täyteen seuraavista syistä: vuosiloma, Iomautus, matkustus, koulutus tai reservin harjoitus.
Tes 15 §:n 8. kohtaan on luetteloon lisätty helatorstaiviikon lauantai.