Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Metsäkoneala

Perustuntipalkat 1.2.2017

  Ammattikokemus yli 2 v yli 4v yli 6 v  yli 8v yli 10 v
Palkkaryhmä Palkka €/h          
A 9,56 €/h          
I 10,83 11,20 11,56 11,93 12,29 12,66
II 12,03 12,44 12,84 13,25 13,65 14,06
III 12,92 13,36 13,79 14,23 14,66 15,10

Perustuntipalkkataulukko 1.6.2014

Ammattikokemus   yli 2 v yli 5 v yli 8 v
Palkkaryhmä A 9,52 €/h      
Palkkaryhmä I 10,70 €/h 11,13 €/h 11,77 €/h 12,52 €/h
Palkkaryhmä II 11,89 €/h 12,37 €/h 13,08 €/h 13,91 €/h
Palkkaryhmä III 12,78 €/h 13,29 €/h 14,06 €/h 14,96 €/h

Perustuntipalkkataulukko 1.6.2015

Ammattikokemus   yli 2 v yli 5 v yli 8 v
Palkkaryhmä A 9,56 €/h      
Palkkaryhmä I 10,74 €/h 11,17 €/h 11,81 €/h 12,57 €/h
Palkkaryhmä II 11,94 €/h 12,42 €/h 13,13 €/h 13,97 €/h
Palkkaryhmä III 12,83 €/h 13,34 €/h 14,11 €/h 15,01 €/h

Ammattitutkintoraha 
Kun työntekijä työsuhteensa aikana suorittaa metsäkonealan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, ja toimittaa työnantajalle siitä todistuksen, maksaa työnantaja hänelle kertakorvauksena ammattitutkinnosta 250 euron suuruisen ja erikoisammattitutkinnosta 350 euron suuruisen ammattitutkintorahan.

VUOROTYÖLISÄT  1.2.2014 lukien
Iltavuorossa työskentelevälle työntekijälle maksetaan vuorotyölisänä 0,98 euroa jokaiselta iltavuorossa tehdyltä työtunnilta ja yövuorossa vuorotyölisänä 1,96 euroa tunnilta jokaiselta yövuorossa tehdyltä työtunnilta.
Vuorotyölisät 1.6.2015 alkaen
Iltavuorolisä 0,99 euroa/h
Yövuorolisä 1,98 euroa/h

 (raamisopimuksen mukainen)

 

 

Sopimuskausi:
1.3.2011–31.1.2014

Yleiskorotus 1.3.2013

1,7 % 1.3.2013 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien käytännön tunti-palkkoihin. Palkan tulee kuitenkin vähintään täyttää ammattikokemuksen huomioivan perustuntipalkkataulukon mukainen tuntipalkka.

 Perustuntipalkkataulukko 1.3.2013

 

 
Ammattikokemus
 
 
yli 2 v
yli 5 v
yli 8 v
Palkkaryhmä A
9,42 €/h
 
 
 
Palkkaryhmä I
10,59 €/h
11,01 €/h
11,65 €/h
12,40 €/h
Palkkaryhmä II
11,77 €/h
12,23 €/h
12,95 €/h
13,77 €/h
Palkkaryhmä III
12,65 €/h
13,16 €/h
13,91 €/h
14,81 €/h
 Lisät 1.3.2013

 

Iltavuorolisä
0,98 €/h
Yövuorolisä
1,96 €/h
Lauantaityökorotus: Puutavaraterminaaleissa työskenteleville työntekijöille suoritetaan lauantaityökorotuksena 0,98 euroa/h säännöllisen työajan lauantaityötunneilta.
Suoritepalkkojen tarkistus
Suoritepalkkojen perusteita tarkistetaan 1,7 prosentilla 1.3.2013 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.
 

Palkankorotukset:
1.3.2011: yleiskorotus 22 snt/t (vaikutus vuositasolla n. 2 %)


Metsäkonealan yleiskorotus 22 senttiä/tunti 1.3.2011 lukien.

Työkohtaiset peruspalkat ammattikokemus huomioiden 1.3.2011 lukien

 

Palkkaryhmä
 
Ammattikokemus
 
 
 
 
 
 
yli 2 vuotta
5 vuotta
yli 8 vuotta
A
Oppisopimuskoulutuksessa olevat, ammattiin opiskelevat ja työhön harjaantuvat työntekijät
9,04 €/h
 
 
 
I
Työt, jotka eivät edellytä ammatillista koulutusta ja joissa työ on vastuultaan ja kuormituksiltaan normaalia. Palkkaryhmään I kuuluu esimerkiksi varastointialueella tapahtuva puutavaran lastaus, lumenauraus ja muu teiden kunnossapito, jossa työt ovat hyvin samansisältöisinä toistuvia.
10,17 €/h
10,58 €/h
11,19 €/h
11,90 €/h
II
Työt, jotka edellyttävät ammatillista koulutusta tai pitkähköä työkokemusta tästä työstä. Työ on luonteeltaan itsenäistä ja vastuullista. Palkkaryhmään II kuuluu esimerkiksi metsäkuljetus, puuenergian korjuu, kaivinkonetyöt, haketus, koneellinen istutus ja taimikonhoito sekä miestyönä tehtävä hakkuu- ja metsänhoitotyöt. Työt ovat tyypillisesti sellaisia, jotka edellyttävät yksintyöskentelyä ja itsenäisten ratkaisujen tekoa sekä vastuuta niistä.
11,30 €/h
11,75 €/h
12,43 €/h
13,22 €/h
III
Työt, jotka vaativat erityisen pitkän oppimisajan sekä sisältävät erittäin suuren vastuun. Työn kuormittavuus on suurta. Palkkaryhmään III kuuluu esimerkiksi hakkuukonetyö, metsäkoneiden eritysisammattitaitoa vaativat asennustyöt sekä työt, joissa edellytetään yhdistelmäajoneuvon ajokorttia. Työt ovat tyypillisesti sellaisia, jotka edellyttävät yksintyöskentelyä ja monipuolisten ratkaisujen itsenäistä tekemistä sekä vastuuta niistä.
12,15 €/h
12,64 €/h
13,36 €/h
14,22 €/h
Ammattiin opiskelevat ja työhän harjaantuvat työntekijät
 
Palkkaryhmään A kuuluvat:
 
1)    oppisopimuskoulutuksessa olevat ja ammattiin opiskelevat Oppisopimuskoulutuksessa olevat ja ammattiin opiskelevat voivat olla A palkkaryhmässä enintään vuoden, minkä jälkeen he kuuluvat palkkaryhmään I enintään vuoden. Muutoin palkka määräytyy tehtävänä olevan työn vaativuusryhmän mukaisesti.
 
sekä
 
2)    työntekijät, joilla on alle vuoden työkokemus tehtävänään olevasta työstä. Työntekijä voi kuulua palkkaryhmään A enintään vuoden ajan, mistä vähennetään puolet koulutuksen yhteydessä koneyrityksessä suoritetusta työssäoppimisjaksosta, kuitenkin enintään kaksi kuukautta.
 
Ammattitutkintoraha
 
Kun työntekijä työsuhteensa aikana suorittaa metsäkonealan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, ja toimittaa työnantajalle siitä todistuksen, maksaa työnantaja hänelle kertakorvauksena ammattitutkinnosta 250 euron suuruisen ja erikoisammattitutkinnosta 350 euron suuruisen ammattitutkintorahan.

 

Sopimuskausi alkaa 1.2.2008 ja päättyy 31.1.2011.

Palkat

Metsäkonealan työehtosopimuksen 6 §:n tarkoittama palkkausjärjestelmä uudistetaan 1.3.2008 lukien, jolloin aiemmat työehtosopimuksen tarkoittamat henkilökohtaiset palkanosat poistuvat.

Yleiskorotus 1.3.2008

0,35 euroa/h 1.3.2008 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien käytännön tuntipalkkoihin. Palkan tulee kuitenkin vähintään täyttää ammattikokemuksen huomioivan perustuntipalkkataulukon mukainen tuntipalkka.

Perustuntipalkkataulukko 1.3.2008.

 

 

 

Ammattikokemus
yli 2 v yli 5 v yli 8 v
Palkkaryhmä A 7,50 €/h
Palkkaryhmä I 8,44 €/h 8,78 €/h 9,29 €/h 9,71 €/h
" II 9,38 €/h 9,76 €/h 10,32 €/h 10,79 €/h
" III 10,08 €/h 10,49 €/h 11,09 €/h 11,60 €/h


Lisät 1.3.2008

Iltavuorolisä 0,81 euroa/h
Yövuorolisä 1,62 euroa/h

 

 

 

 

Lauantaityökorotus Puutavaraterminaaleissa työskenteleville työntekijöille suoritetaan lauantaityökorotuksena 0,81 euroa/h säännöllisen työajan lauantaityötunneilta.


Yleiskorotus 1.10.2008

0,40 euroa/h 1.10.2008 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien käytännön tuntipalkkoihin.

Perustuntipalkkataulukko 1.10.2008.

 

 

 

 

Ammattikokemus
yli 2 v yli 5 v yli 8 v
Palkkaryhmä A 7,82 €/h
Palkkaryhmä I 8,80 €/h 9,15 €/h 9,68 €/h 10,12 €/h
" II 9,78 €/h 10,17 €/h 10,76 €/h 11,25 €/h
" III 10,51 €/h 10,93 €/h 11,56 €/h 12,09 €/h

 


Lisät 1.10.2008

Iltavuorolisä 0,84 euroa/h
Yövuorolisä 1,68 euroa/h

 

 

 

 

 

Lauantaityökorotus Puutavaraterminaaleissa työskenteleville työntekijöille suoritetaan lauantaityökorotuksena 0,84 euroa/h säännöllisen työajan lauantaityötunneilta.


Yleiskorotus 1.10.2009

0,65 euroa/h 1.10.2009 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien käytännön tuntipalkkoihin.

Perustuntipalkkataulukko 1.10.2009.

 

 

 

 

Ammattikokemus
yli 2 v yli 5 v yli 8 v
Palkkaryhmä A 8,34 €/h
Palkkaryhmä I 9,39 €/h 9,76 €/h 10,33 €/h 10,89 €/h
" II 10,43 €/h 10,85 €/h 11,47 €/h 12,10 €/h
" III 11,21 €/h 11,66 €/h 12,33 €/h 13,01 €/h


Lisät 1.10.2009

Iltavuorolisä 0,88 euroa/h
Yövuorolisä 1,76 euroa/h

 

 

 

 

Lauantaityökorotus Puutavaraterminaaleissa työskenteleville työntekijöille suoritetaan lauantaityökorotuksena 0,88 euroa/h säännöllisen työajan lauantaityötunneilta.


Yleiskorotus 1.10.2010

0,65 euroa/h 1.10.2010 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien käytännön tuntipalkkoihin.

Perustuntipalkkataulukko 1.10.2010.

 

 

 

 

Ammattikokemus
yli 2 v yli 5 v yli 8 v
Palkkaryhmä A 8,86 €/h
Palkkaryhmä I 9,97 €/h 10,37 €/h 10,97 €/h 11,67 €/h
" II 11,08 €/h 11,52 €/h 12,19 €/h 12,96 €/h
" III 11,91 €/h 12,39 €/h 13,10 €/h 13,94 €/h


Lisät 1.10.2010

Iltavuorolisä 0,92 euroa/h
Yövuorolisä 1,84euroa/h

 

 

 

 

Lauantaityökorotus Puutavaraterminaaleissa työskenteleville työntekijöille suoritetaan lauantaityökorotuksena 0,92 euroa/h säännöllisen työajan lauantaityötunneilta.

 


 
Metsäkonealan työehtosopimuksen uusi sopimuskausi on 1.2.2006 - 31.1.2008. Ensimmäisen vuoden yleiskorotus on 26 senttiä tunnilta ja toisen vuoden 21 senttiä tunnilta.

PALKAT

Työkohtaiset peruspalkat 1.3.2006 lukien

 

 

 

 

 

A Oppisopimuskoulutuksessa olevat, ammattiin opiskelevat ja työhön harjaantuvat työntekijät
7,08 euroa/h
I Työt, jotka eivät edellytä ammatillista koulutusta ja joissa työ on vastuultaan ja kuormituksiltaan normaalia.
8,19 euroa/h
II Työt, jotka edellyttävät ammatillista koulutusta tai pitkähköä työkokemusta tästä työstä. Työ on luonteeltaan itsenäistä ja vastuullista.
8,85 euroa/h
III Työt, jotka vaativat erityisen pitkän oppimisajan sekä sisältävät erittäin suuren vastuun. Työn kuormittavuus on suurta.
9,51 euroa/h


Perustuntipalkkataulukko 1.3.2007 lukien

 

 

 

 

Palkkaryhmä A 7,22 euroa/h
Palkkaryhmä I 8,35 euroa/h
Palkkaryhmä II 9,03 euroa/h
Palkkaryhmä III 9,71 euroa/h


Henkilökohtainen aikapalkka 1.3.2006 lukien

 

 

 

 

Palkkaryhmä I 8,35 €/h - 10,65 €/h
Palkkaryhmä II 9,03 €/h – 11,51 €/h
Palkkaryhmä III 9,70 €/h – 12,36€/h


Henkilökohtaisten aikapalkkojen vaihteluväli 1.3.2007 alkaen

 

 

 

 

Palkkaryhmä I 8,52 €/h - 10,86 €/h
Palkkaryhmä II 9,21 €/h – 11,74 €/h
Palkkaryhmä III 9,90 €/h – 12,62 €/h


Vuorotyölisät 1.3.2006 lukien

Iltavuorossa työskentelevälle työntekijälle maksetaan iltavuorolisänä 0,77 euroa jokaiselta tehdyltä työtunnilta ja yövuorossa yövuorolisänä 1,54 euroa tunnilta jokaiselta tehdyltä työtunnilta.

Vuorolisät 1.3.2007

 

 

 

 

Iltavuorolisä 0,79 euroa/h
Yövuorolisä 1,58 euroa/h