Muuttopalveluala | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Muuttopalveluala

Sopimuskausi
1.5.2014–31.1.2017

Palkankorotukset
  • 1.9.2014                  20 € / 12 senttiä
    - korotetaan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja. (tuntipalkkoja korotetaan tasojen osalta 0,12 senttiä ja muuten palkkausjärjestelmän mukaisesti)
  • 1.9.2015                  0,4 %
    - korotetaan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Muuta
  • työvuoron pituus vähintään 5 h ja enintään 12 tuntia
  • erikseen töihin kutsuttavan lomaraha määräys
  • osa-aikaisten työehtosopimus määräysten selkeyttäminen
  • viikkotyöaikamääräykset

 

Peruspalkat 1.9.2014 – 30.8.2015

 

 

perus

yli 5 vuotta

yli 10 vuotta

A

10,11 €

10,41

10,72

B

11,63 €

11,98

12,33

C

13,37 €

13,77

14,17

D

sopimuksen mukaan

+ 3 %

+ 6 %

 

Peruspalkat 1.9.2015 alkaen

 

 

perus

yli 5 vuotta

yli 10 vuotta

A

10,15 €

10,54

10,76

B

11,68 €

12,03

12,38

C

13,42 €

13,83

14,23

D

sopimuksen mukaan

+ 3 %

+ 6 %

 

Ilta-, yö-, lauantai- ja perävaunulisä

 

Lisät lasketaan henkilökohtaisesta palkasta. Iltalisä maksetaan klo 18 – 22 väliseltä ajalta. Yölisä maksetaan klo 22 – 06 väliseltä ajalta.

Lauantailisä maksetaan 00.00-24.00 väliseltä ajalta.

 

Perävaunulisää maksetaan niiltä työvuoroilta, kun perävaunua on kuljetettu.

 

Iltalisä

15 %

Yölisä

20 %

Lauantailisä

10 %

Perävaunulisä

10 %

 

Palvelusaika lasketaan yrityskohtaisesti ja sen käyttöönotto voidaan rahoittaa henkilökohtaisesta palkanosuudesta. Osapuolet sopivat henkilökohtaiseen pal- kitsemiseen perustuvan kannusteosan sopimuskauden aikana. Jos yrityksessä on oma palkkausjärjestelmä, joka täyttää tämän työehtosopimuksen palkkausta koskevatvähimmäisehdot, voidaanjärjestelmääkäyttääsopimuskaudenloppuun. Osapuolet sopivat siirtymämääräyksistä sopimuskauden loppuun mennessä.