Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus

Sopimuskausi
Sopimus on voimassa 1.3.2014-30.11.2016.


Palkantarkistukset ajalle 1.3.2014-30.6.2015
 
Työntekijän henkilökohtaista palkkaa, mutta ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotetaan 1.7.2014 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä tunnilta tai 20 euroa kuukaudessa.
 
Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan korotuksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Ryhmäohjepalkat 1.7.2014

Palkkaryhmä €/kk
1 2163
2 2002
3 1899
4 1801
5 1736

Ryhmäohjepalkat 1.7.2015 lukien

Palkkaryhmä €/kk
1 2176
2 2014
3 1910
4 1812
5 1746


Nuorten ohjetuntipalkat 1.7.2014

  snt/h e/kk
15 v 826 1396
16 v 839 1417
17 v 847 1433
     

Nuorten ohjetuntipalkat ovat lähinnä 1.7.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

 

Nuorten ohjetuntipalkat

snt/h

€/kk

15 v

829

1401

16 v

842

1423

17 v

850

1439


 

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaus 1.7.2014

Työntekijöiden määrä Vapautus h/viikko Korvaus
-20 1 74
21 - 40 5 74
41 - 70 8 97
70 - 100 11 106
101 - 175 15 126
176 - 220 18 134
221 - 320 27 145
321 - 420 30 167
421- kokonaan vapautettu 168

 

 

 

 


(raamisopimuksen mukainen)

 

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Ryhmäohjepalkat 1.2.2012 lukien

 

Palkkaryhmä
€/kk
1
2142
2
1983
3
1881
4
1783
5
1719
Nuorten ohjetuntipalkat ovat lähinnä 1.3.2013 alkavan palkanmaksukauden
alusta lukien:

 

Nuorten ohjetuntipalkat
snt/h
€/kk
15 v
820
1386
16 v
833
1407
17 v
841
1423
 
Voimassaolevia vuorotyölisiä korotetaan 1.3.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta iltavuorossa 2 senttiä tunnilta ja yövuorossa 4 senttiä tunnilta
 
1.3.2013 voimaan astuva kirjaus
Työnantaja maksaa työntekijälle reservin harjoitusten ajalta palkkaa siten, työntekijä saa valtion maksaman reserviläispalkan kanssa täydet palkkaedut. Määräystä sovelletaan myös niihin, jotka pelastuslain nojalla koulutetaan väestönsuojelun erikoistehtäviin.

[[{"fid":"2362","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]

Palkankorotukset:
1.2.2012
: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: vuorolisien korotus 3 snt/t (ilta) ja 5 snt/t (yö)
1.2.2012: kertaerä 150 e
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %; jos erästä ei sopua, käytetään 0,3 % työntekijöiden pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanosan kehittämiseen ja 0,3 % maksetaan yleiskorotuksena
1.3.2013: vuorolisien korotus 2 snt/t (ilta) ja 4 snt/t (yö)
 


 
Sopimuskausi 24.11.2009-31.1.2013

Palkat öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuudessa

1.5.2010

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 15 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,6 %.

Paikallinen erä

Yritys- ja toimipaikkakohtaisesti on 1.5.2010 käytössä 0,3 % suuruinen paikallinen erä, jonka suuruus lasketaan työntekijöiden huhtikuun 2010 palkkojen summasta (säännöllisen työajan ansioilman erilisiä lisiä). Erä käytetään työntekijän pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvaan henkilökohtaiseen palkanosaan. Erän käytöstä sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, maksetaan erä 0,3 % suuruisena yleiskorotuksena.

Erän suuruus todetaan yhteisesti ja luottamusmiehellä tai muulla työntekijöiden edustajalla on oikeus saada selvitys paikallisen erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotuksen saaneiden työntekijöiden lukumäärä sekä heille jaetun paikallisen erän kokonaismäärä.

Ryhmäohjepalkat

Ryhmäohjepalkkoja korotetaan 1.5.2010 lukien 24 € alimpaan ryhmäohjepalkkaan suhteet säilyttäen.

Ryhmäohjepalkat 1.5.2010

 

Palkkaryhmä

€/kk

Pr 1

1978

Pr 2

1831

Pr 3

1737

Pr 4

1647

Pr 5

1587


Nuorten ohjetuntipalkat

Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan yhdeksän (9) senttiä tunnissa ja 15 euroa kuukaudessa.

Nuorten ohjetuntipalkat 1.5.2010

 

 

snt/h

e/kk

15 v

768

1298

16 v

780

1319

17 v

788

1332


Vuorolisät

Iltavuorolisiä korotetaan yleiskorotuksen ajankohdasta lukien yksi (1) senttiä tunnilta ja yövuorolisiä 2 senttiä tunnilta.

Palkankorotukset 1.2.2011

Osapuolet neuvottelevat 30.11.2010 mennessä 1.2.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2011 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2010 mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2011.

Palkankorotukset 1.2.2012

Osapuolet neuvottelevat 30.11.2011 mennessä 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2012 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2011 mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2012. 

 

Sopimuskausi 8.6.2007 - 31.1.2010

Kertakorvaus
Kertakorvaus 305 euroa maksettava 30.6.2007 mennessä.

Palkankorotukset

Vuonna 2007 palkkoja korotetaan lähinnä 1.10.2007 alkavan palkanmaksukauden alusta 3,4 prosentilla.
1.10.2007 voimaantulevat ryhmäohjepalkat muodostetaan siten, että 30.9.2007 voimassaolevia ryhmäohjepalkkoja korotetaan 3,4, prosentilla. Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 3,4, prosentilla.

Vuonna 2008 palkkoja korotetaan lähinnä 1.9.2008 alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,5 prosenttia.
Lisäksi yrityskohtainen järjestelyvara on 0,4 %, jonka käytöstä on sovittava paikallisesti 30.8.2008 mennessä.
Ryhmäohjepalkkoja korotetaan lähinnä 1.9.2008 alkavan palkanmaksukauden alusta 2,9 prosentilla.
Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 2,9 prosentilla.

Vuonna 2009 palkkoja korotetaan lähinnä 1.5.2009 alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 25 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,4 %.
Yrityskohtainen järjestelyvara 0,4 %, jonka käytöstä on sovittava paikallisesti 30.4.2009 mennessä. Erä käytetään työntekijän pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvaan henkilökohtaiseen palkanosaan. Jos sen käytöstä ei päästä yksimielisyyteen, jaetaan puolet siitä prosentuaalisena yleiskorotuksena ja puolet erästä jakaa työnantaja edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Jaettava rahamäärä todetaan yhteisesti. Luottamusmiehen on voitava paikallisesti varmistaa erän jakaminen.
Ryhmäohjepalkkoja korotetaan lähinnä 1.5.2009 alkavan palkanmaksukauden alusta siten, että alinta luokkapalkkaa korotetaan 25 sentillä ja muita suhteet säilyttäen.
Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 2,8 prosentilla.

Palkkataulukot

Palkkausjärjestelmän perusteella määräytyvät ryhmäohjepalkat ovat seuraavat:

Ryhmäohjepalkat

 

 

 

Palkkaryhmä 1.10.2007 lukien 1.9.2008 lukien
euroa/kk euroa/kk
Pr 1 1841 1894
Pr 2 1704 1753
Pr 3 1617 1664
Pr 4 1533 1577
Pr 5 1477 1520


Nuorten ohjetuntipalkat

Kun nuori työntekijä suorittaa samaa työtä kuin täysi-ikäinen työntekijä ja omaa työn edellyttämän työtaidon ja -kokemuksen sekä pätevyyden eikä hänen työskentelyynsä kohdistu ylityösäännösten lisäksi muita lainsäädännöstä johtuvia rajoituksia, määritellään hänen palkkansa asianomaisen työn palkkaperusteiden mukaisesti. Muutoin ovat 15 -17-vuotiaiden työntekijöiden ohjetuntipalkat seuraavat:

Nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkoissa luovutaan paikkakuntakalleusluokituksen käytöstä ja uudet ohjetuntipalkat ovat lähinnä 1.10.2007 alkavan palkamaksukauden alusta lukien seuraavat:

 

 

 

 

senttiä/h €/kk
15 v 712 1203
16 v 724 1224
17 v 731 1235


Nuorten ohjetuntipalkat lähinnä 1.9.2008 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

 

 

 

 

senttiä/h €/kk
15 v 733 1239
16 v 745 1259
17 v 752 1271


Nuorten ohjetuntipalkat lähinnä 1.5.2009 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

 

 

 

 

senttiä/h €/kk
15 v 754 1274
16 v 766 1295
17 v 774 1308


Vuorotyölisä
1. 1.9.2008 lukien voimassa ollutta iltavuorolisää korotetaan 3 senttiä tunnilta ja yövuorolisää 6 senttiä tunnilta ja 1.5.2009 lukien voimassa ollutta iltavuorolisää korotetaan 3 senttiä tunnilta ja yövuorolisää 6 senttiä tunnilta Vuorotyölisien maksamisessa sovelletaan järjestelmää, jossa kunkin yhtiön tuotanto-osastojen keskeytymättömässä 3-vuorotyössä työskentelevien työntekijöiden henkilökohtaisten kuukausipalkkojen keskiarvon perusteella ne määritellään yhtiökohtaisesti prosentuaalisiksi ja niiden suuruus todetaan yhtiöittäin kunkin vuosineljänneksen alussa. Keskiarvoa määrättäessä jätetään huomioimatta 30 % alimmista kuukausipalkoista. Vuosineljänneksittäin maksettava vuorotyölisä ei voi alittaa edellisen vuosineljänneksen aikana maksettua vuorolisää.

Ilta- ja yötyölisä
Jos työntekijän säännöllinen työaika sijoittuu siten, että työtä tehdään kello 16.00 ja 24.00 välisenä aikana sen olematta vuoro-, yli-, hätä- tai hälytysluontoista työtä, maksetaan em. kellomäärien välille sattuvilta työtunneilta iltavuorolisän suuruista iltatyölisää ja kello 00.00 ja 06.00 välille sattuvilta työtunneilta yövuorolisän suuruista yötyölisää.

Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007

Vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 1,6 prosenttia. Paikallinen järjestelyvara on 0,4 prosenttia, jonka käytöstä on sovittava 15.5.2006 mennessä. Ellei käytöstä päästä yksimielisyyteen, jaetaan puolet siitä prosentuaalisena yleiskorotuksena (tällöin yleiskorotukseksi siis muodostuu 1,8 prosenttia) ja puolet jakaa työnantaja em. periaatteita noudattaen. Jos erä jaetaan tasan kaikille, on yleiskorotus yhteensä 2 prosenttia (1,6 + 0,4 %).

Lisät: Iltavuorolisiä korotetaan 3 senttiä ja yövuorolisiä 5 senttiä tunnilta. Korotuksen jälkeen Kemian perusteollisuudessa ja muovituoteteollisuudessa ja kemian tuoteteollisuudessa iltavuorolisä on 100 ja yövuorolisä 186 senttiä tunnilta.

Voimassaolevia palvelusaikalisiä korotetaan 2 senttiä tunnilta.

 

 

 

 

Palkkaryhmä
€/kk
1
1 780
2
1 648
3
1 564
4
1 483
5
1 428

 


Vuosi 2005

Vuonna 2005 palkkoja korotetaan 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 24 senttiä tunnilta tai 41 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 2,4 prosenttia.

Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä suhteet säilyttäen.

Työnvaativuusluokkapalkat 1.3.2005 alkaen

Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus

 

 

 

 

 

Palkkaryhmä €/kk
1 1745
2 1615
3 1533
4 1454
5 1400

 


Sisääntulopalkka pkl I:ssä on 759 senttiä/h tai 1284 euroa/kk ja pkl II:ssa 746 senttiä/h tai 1260 euroa/kk.

Vuorotyölisät 1.3.2005

Vuorotyölisiä korotetaan 2 senttiä/h iltavuorossa ja 4 senttiä/h yövuorossa. Iltavuorolisä on korotuksen jälkeen kemian perusteollisuudessa ja muovituoteteollisuudessa ja kemian tuoteteollisuudessa 97 senttiä ja yövuorolisän 181 senttiä tunnilta.

Vuosi 2006

Vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 1,6 prosenttia. Paikallinen järjestelyvara on 0,4 prosenttia, jonka käytöstä on sovittava 15.5.2006 mennessä. Jos erän käytöstä ei päästä yhteisymmärrykseen, käytetään 0,2 prosenttia siitä yleiskorotukseen ja puolet erästä jakaa työnantaja.

Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä suhteet säilyttäen.

Vuorolisät: Iltavuorolisiä korotetaan 3 senttiä ja yövuorolisiä 5 senttiä tunnilta.

Palvelusaikalisän kaikkiin portaisiin 2 senttiä.