Optikkoala | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Optikkoala

 

4. PALKKAUS 12 § Työpalkat

Vähimmäispalkka

 1. Optikon vähimmäispalkka on
  • 1.4.2014 alkaen 2460 euroa kuukaudessa
  • 1.4.2015 alkaen 2470 euroa kuukaudessa

 

Optometristiopiskelija

 1. Optometristiopiskelijan palkka on vähintään 65 % vähimmäispalkasta. Lisien osalta noudatetaan tämän työehtosopimuksen määräyksiä.

 

Esimieslisä

 1. Työnantajan nimeämälle esimiesoptikolle maksetaan esimieslisää 150 euroa kuukaudessa.

 

Lääkelisä

 1. Henkilölle, joka on suorittanut diagnostisten lääkkeiden määräämisen laillistavan lisäkoulutuksen ja joka työssään käyttää diagnostisia lääkkeitä, maksetaan lääkelisänä 150 euroa kuukaudessa. Lääkelisää ei makseta optikolle, joka on suorittanut diagnostisten lääkkeiden määräämisen laillistavan koulutuksen osana optometristin tutkintoa.

 

Piilolasilisä

 1. Henkilölle, joka on suorittanut piilolasien sovittamiseen ja määräämiseen laillistavan lisäkoulutuksen 1.1.2011 jälkeen ja joka työssään sovittaa ja määrää asiakkaille piilolaseja, maksetaan piilolasilisänä 100 euroa kuukaudessa. Piilolasilisää ei makseta optikolle, joka on suorittanut piilolasien sovittamiseen ja määräämiseen laillistavan koulutuksen osana optometristin tutkintoa.

 

Iltalisä

 1. Kello 18.00–24.00 tehdystä työstä maksetaan iltalisää 4,10 euroa tunnilta. Lisä maksetaan riippumatta myymälän aukiolosta.

 

Lisä voidaan sopia osaksi kuukausipalkkaa tai vaihdettavaksi vapaaksi.

 

Aattoiltalisä

 1. Myymälän oltua auki kirkollisen juhlapäivän aattona kello 18.00 jälkeen maksetaan kello 18.00–24.00 tehdystä työstä lauantailisän suuruinen aattoiltalisä.

Näitä ovat:

 • loppiaisen aatto
 • kiirastorstai
 • helatorstain aatto
 • pyhäinpäivän aatto
 • uudenvuoden aatto

 

Aaton ollessa lauantaina lisä määräytyy 8. kohdan mukaan.

 

Lisä voidaan sopia osaksi kuukausipalkkaa tai vaihdettavaksi vapaaksi.

 

Lauantailisä

 1. Myymälän oltua auki lauantaina kello 13.00 jälkeen maksetaan kello 13.00 – 24.00 tehdystä työstä lauantailisää 5,35 euroa tunnilta.

 

Aattopäiviltä (paitsi lauantaiaatoilta) lisää ei makseta.

 

Lisä voidaan sopia osaksi kuukausipalkkaa tai vaihdettavaksi vapaaksi.

Tilapäinen siirto

 1. Siirrettäessä työntekijä korkeammin palkattuun työhön yhdenjaksoisesti yli kahdeksi viikoksi maksetaan yli menevältä ajalta kyseisen työn mukaista palkkaa.

 

Siirron aiheutuessa vuosilomajärjestelyistä ja sen kestäessä yli kuukauden kalenterivuoden aikana maksetaan yli menevältä ajalta kyseisen työn mukaista palkkaa.

 

Ennen siirtoa työnantaja toteaa sen vaikutuksen palkkaukseen.

 

 

Osakuukauden palkka

 1. Osakuukauden palkka lasketaan:
  • kertomalla päiväpalkka palkkaan oikeuttavilla päivillä, jos niitä on alle 13
  • vähentämällä kk-palkasta poissaoltujen työpäivien palkka, jos palkkaan oikeuttavia päiviä on vähintään 13.

 

Päiväpalkka saadaan jakamalla kk-palkka 21:llä.

 

 

Alle 37,5 tuntia tekevät

 1. Alle 37,5 tuntia tekevälle voidaan maksaa suhteutettu kuukausipalkka tai tuntipalkka.

 

 1. Työntekijälle voidaan maksaa kuukausipalkka sovitun viikkotyöajan ja 37,5 tunnin suhteessa.

 

Suhteutettua kuukausipalkkaa saavan työntekijän tuntipalkka määräytyy 13. kohdan mukaan.

 

 1. Vähimmäistuntipalkka lasketaan jakamalla kokoaikatyöntekijän vähimmäispalkka luvulla 160.

 

 1. Palkka maksetaan muun henkilöstön palkanmaksuajan mukaan.

 

 
                                                                                                                                                                              

Työpalkat

Vähimmäispalkka
1. Optikon vähimmäispalkka on
• 1.12.2010 alkaen 2340 euroa kuukaudessa
• 1.12.2011 alkaen 2385 euroa kuukaudessa
• 1.12.2012 alkaen 2440 euroa kuukaudessa

Optometristiopiskelija
2. Optometristiopiskelijan palkka on vähintään 65 % vähimmäispalkasta.

Lisien osalta noudatetaan tämän työehtosopimuksen määräyksiä.

Esimieslisä
3. Työnantajan nimeämälle esimiesoptikolle maksetaan esimieslisää 150 euroa
kuukaudessa.

Lääkelisä
4. Henkilölle, joka on suorittanut diagnostisten lääkkeiden määräämisen laillistavan lisäkoulutuksen ja joka työssään käyttää diagnostisia lääkkeitä, maksetaan lääkelisänä 150 euroa kuukaudessa. Lääkelisää ei makseta optikolle, joka on suorittanut diagnostisten lääkkeiden määräämisen laillistavan koulutuksen osana optometristin tutkintoa.

Piilolasilisä
5. Henkilölle, joka on suorittanut piilolasien sovittamiseen ja määräämiseen laillistavan lisäkoulutuksen 1.1.2011 jälkeen ja joka työssään sovittaa ja määrää asiakkaille piilolaseja, maksetaan piilolasilisänä 100 euroa kuukaudessa. Piilolasilisää ei makseta optikolle, joka on suorittanut piilolasien sovittamiseen ja määräämiseen laillistavan koulutuksen osana optometristin tutkintoa.

Iltalisä
6. Kello 18.00–24.00 tehdystä työstä maksetaan iltalisää 4,10 euroa tunnilta.
Lisä maksetaan riippumatta myymälän aukiolosta.

Lisä voidaan sopia osaksi kuukausipalkkaa tai vaihdettavaksi vapaaksi.

Aattoiltalisä
7. Myymälän oltua auki kirkollisen juhlapäivän aattona kello 18.00 jälkeen maksetaan kello18.00–24.00 tehdystä työstä lauantailisän suuruinen aattoiltalisä.

Näitä ovat:
• loppiaisen aatto
• kiirastorstai
• helatorstain aatto
• pyhäinpäivän aatto
• uudenvuoden aatto

Aaton ollessa lauantaina lisä määräytyy 8. kohdan mukaan.

Lisä voidaan sopia osaksi kuukausipalkkaa tai vaihdettavaksi vapaaksi.

Lauantailisä
8. Myymälän oltua auki lauantaina kello 13.00 jälkeen maksetaan kello 13.00 – 24.00 tehdystä työstä lauantailisää 5,35 euroa tunnilta.

Aattopäiviltä (paitsi lauantaiaatoilta) lisää ei makseta.

Lisä voidaan sopia osaksi kuukausipalkkaa tai vaihdettavaksi vapaaksi.

Tilapäinen siirto
9. Siirrettäessä työntekijä korkeammin palkattuun työhön yhdenjaksoisesti yli kahdeksi viikoksi maksetaan yli menevältä ajalta kyseisen työn mukaista palkkaa.

Siirron aiheutuessa vuosilomajärjestelyistä ja sen kestäessä yli kuukauden
kalenterivuoden aikana maksetaan yli menevältä ajalta kyseisen työn mukaista palkkaa.

Ennen siirtoa työnantaja toteaa sen vaikutuksen palkkaukseen.

Osakuukauden palkka
10. Osakuukauden palkka lasketaan:
• kertomalla päiväpalkka palkkaan oikeuttavilla päivillä, jos niitä on alle 13
• vähentämällä kk-palkasta poissaoltujen työpäivien palkka, jos palkkaan oikeuttavia päiviä on vähintään 13.

Päiväpalkka saadaan jakamalla kk-palkka 21:llä.

Alle 37,5 tuntia tekevät
11. Alle 37,5 tuntia tekevälle voidaan maksaa suhteutettu kuukausipalkka tai tuntipalkka.

12. Työntekijälle voidaan maksaa kuukausipalkka sovitun viikkotyöajan ja 37,5 tunnin suhteessa.

Suhteutettua kuukausipalkkaa saavan työntekijän tuntipalkka määräytyy 13. kohdan mukaan.

13. Vähimmäistuntipalkka lasketaan jakamalla kokoaikatyöntekijän vähimmäispalkka luvulla 160.
 

4. Palkka maksetaan muun henkilöstön palkanmaksuajan mukaan.

 


2008

37,5 tuntia tekevät

Työehtosopimuksen piiriin kuuluville optikoille 30.9.2008 maksettuja henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.10.2008 alkaen 3,9 %.

Alle 37,5 tuntia tekevät

Työtehtosopimuksen piiriin kuuluville alle 37,5 tuntia tekeville optikoille 30.9.2008 maksettuja henkilökohtaisia tuntipalkkoja ja suhteutettuja kuukausipalkkoja korotetaan 1.10.2008 alkaen 3,9 %.

Vähimmäispalkka

Vähimmäispalkka on koko sopimuskauden ajan 2.150 euroa kuukaudessa (1.10.2007 alkaen).

Optometriopiskelija

Optometriopiskelijalle maksetaan palkkaa vähintään 70 % vähimmäispalkasta.

Lisät

Työehtosopimuksen 12 §:n mukaiset työaikalisät säilyvät entisen suuruisena koko sopimuskauden ajan (1.10.2007 - 30.9.2010).

Työehtosopimuksen 12 §:n mukaisen esimielisän (entinen myymälänhoitajalisä) suuruus on koko sopimuskauden ajan 150 euroa kuukaudessa (1.10.2007 alkaen).

                                                                                                                                                                              

Yleiskorotus 1.6.2006 on suuruudeltaan 2.3 %.

Iltalisä kello 18.00 jälkeen tehdystä työstä on 4,10 € / tunti ja lauantailisä kello 13.00 eteenpäin 5,35 € / tunti.

Liittojen välinen sopimus jatkuu tulopoliittisen sopimuksen
mukaan 30.9.2007 asti