Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöt

Tehtävän vaativuusluokkien mukaiset palkat 1.2.2017 lukien:

1A

1838 €

1B

1997 €

2A

2172 €

2B

2357 €

3A

2569 €

3B

2800 €

4A

3063 €

4B

3388 €

5A

3670 €

5B

4018

Palvelusvuosilisä

1.2.2017 alkaen

Palvelusaika/vuotta

Lisä/ €/kk

4–9 vuotta

48 euroa/kuukausi

10–14 vuotta

61 euroa/kuukausi

15–19 vuotta

89 euroa/kuukausi

20–24 vuotta

115 euroa/kuukausi

25– vuotta

136 euroa/kuukausi


Sopimuskausi:
 1.5.2014–31.1.2017

Yleiskorotus 1.9.2014
Toimihenkilön henkilökohtaista kuukausipalkkaa korotetaan 1.9.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudessa. 
Osa-aikaiselle toimihenkilölle yleiskorotus toteutetaan osa-aikatyön työajan ja täyden 
työajan suhteessa.

Vaativuusluokkapalkat 1.9.2014

1A 1811 €
1B 1969 €
2A 2141 €
2B 2325 €
3A 2536 €
3B 2765 €
4A 3027 €
4B 3349 €
5A 3630 €
5B 3975 €

Lisät 1.9.2014
Iltavuorolisä    213 senttiä/tunti
Yövuorolisä    392 senttiä/tunti
Ns. saunalisä    412 senttiä/tunti

Palvelusvuosilisät 1.9.2014
4–9 vuotta    48 euroa/kuukausi
10–14 vuotta    61 euroa/kuukausi 
15–19 vuotta    89 euroa/kuukausi
20–24 vuotta    115 euroa/kuukausi
25– vuotta    136 euroa/kuukausi

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkiot 1.9.2014 lukien
4–9 toimihenkilöä    76 €/kuukausi
10–24 ”    129 €/ ”
25–50 ”    163 €/ ”
50–  ”    223 €/ ”

Vuosi 2015

Yleiskorotus 1.9.2015

Toimihenkilön henkilökohtaista kuukausipalkkaa korotetaan 1.9.2015 tai lähinnä sen 
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 
0,4 %. 

Vaativuusluokkapalkat 1.9.2015
1A 1823 €
1B 1982 €
2A 2157 €
2B 2342 €
3A 2554 €
3B 2785 €
4A 3048 €
4B 3373 €
5A 3655 €
5B 4003 € 

(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Yleiskorotus

Työntekijöiden henkilökohtaisia tuntipalkkoja korotetaan 1.3.2013 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,3 prosenttia.

Yritys- tai toimipaikkakohtainen erä
Yleiskorotuksen lisäksi on käytettävissä paikallisesti sovittava erä, jonka suuruus on 0,6 %. Erä maksetaan 1.3.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. 0,6 % lasketaan tehtaan työntekijöiden 16.1.2013 voimassa olevien tuntipalkkojen palkkasummasta. Erä käytetään palkkausjärjestelmän mukaisesti työntekijöiden pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvien palkanosien kehittämiseen ja oikaisemiseen erityisesti niiden työntekijöiden osalta, joiden palkka ei ole sopusoinnussa heidän pätevyyteensä ja työsuoritukseensa nähden. Erää ei voida jättää jakamatta.
 
Erän suuruus todetaan yhdessä luottamusmiehen kanssa. Rahaerän jakamisesta ja kohdentamisesta neuvotellaan ja sovitaan yhdessä työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Mikäli paikallisen erän käytöstä ei sovita 15.2.2013 mennessä, rahaerän jakoa koskeva erimielisyys voidaan alistaa liittojen ratkaistavaksi. Jos liittojen käsittelyssä ei saavuteta yksimielisyyttä, työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.3.2013 0,6 % suuruisena yleiskorotuksena.
 
Vuorotyössä maksetaan iltavuorolisänä 137 senttiä tunnilta sekä yövuorolisänä 230 senttiä tunnilta.
 
Lauantaityövuorokauden ja arkipyhäaaton työvuorokauden aikana tehdyiltä säännöllisen työajan tunneilta työntekijälle maksetaan erillinen lisä, jonka suuruus
on 306 senttiä tunnilta.

Palkankorotukset:
1.2.2012
: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %, jos erän käytöstä ei sopua 16.1.2012 mennessä, erä maksetaan yleiskorotuksena kaikille

1.2.2012: kertaerä 150 e

1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %

 


 
 

Sopimuskausi 1.5.2010 - 28.2.2013

Palkankorotukset

Vuosi 2010

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa kuitenkin vähintään 0,5 %.

Vuorotyölisät

Vuorotyölisien määrät 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ovat seuraavat:

  • iltavuoro: 197 senttiä
  • yövuoro: 363 senttiä