Panimot ja virvoitusjuomatehtaat | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Panimot ja virvoitusjuomatehtaat


Sopimuskausi 1.2.2016—31.1.2017

Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja tarkistetaan alan työehtosopimuksissa sovitusti 1.2.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa tai vähintään 0,43 prosenttia kuukaudessa. Taulukkopalkkoja korotetaan samalla korotuksella. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan.

Myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat elintarvikealan työehtosopimusten mukaisesti kaikissa nykyisen työehtosopimuskauden taulukkopalkankorotustilanteissa eli 1.4.2014, 1.8.2014, 1.8.2015 ja 1.2.2016.

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 15.6.2015, että työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmantena vuotena 2016 palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa tai vähintään 0,43 prosenttia kuukaudessa. Käytännössä euromääräinen palkankorotus tulee alle 3 720 euroa kuukaudessa ansaitseville. Tämän ylittäviin palkkoihin korotus lasketaan prosenteissa. SEL:n nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti.

Pr

Pääkaupunki*

Muut

 

senttiä/t

senttiä/t

1

1036

987

2

1077

1026

3

1119

1066

4

1162

1107

5

1197

1140

6

1246

1187

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Iltavuorolisä 178 senttiä. Yövuorolisä 356 senttiä.

 

Ylläpito-osastojen kuukausipalkat

Pr

Pääkaupunki*

Muut

 

senttiä/t

senttiä/t

1

1067

1016

2

1177

1121

3

1248

1189

4

1376

1310

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa


Sopimuskausi 1.4.2014 - 31.1.2017

 Palkantarkistukset 2014
Palkkoja korotetaan 1.8.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 11 senttiä.
Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan.

 Palkantarkistukset 2015
Palkkoja korotetaan 1.8.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %.
Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan.

Taulukkopalkkakorotukset sopimuskauden aikana
2014
Taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2014 11 sentillä.
2015 
Taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2015 0,4 %:lla.

OHJETUNTIPALKAT

1.4.2014

Palkkaryhmä Pääkaupunki* I
  senttiä senttiä
1 988 941
2 1028 979
3 1069 1018
4 1112 1059
5 1145 1090
6 1192 1135


1.8.2014  

Palkkaryhmä Pääkaupunki* I
  senttiä senttiä
1 1023 974
2 1064 1013
3 1106 1053
4 1149 1094
5 1182 1126
6 1232 1173

 

1.8.2015

 

Palkkaryhmä Pääkaupunki* I
  senttiä senttiä
1 1027 978
2 1068 1017
3 1110 1057
4 1153 1098
5 1188 1131
6 1237 1178


*Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

YLLÄPITO-OSASTOJEN OHJETUNTIPALKAT


1.4.2014

 

 

Palkkaryhmä Pääkaupunki* I
  senttiä senttiä
1 1017 969
2 1126 1072
3 1194 1137
4 1319 1256

 

1.8.2014

Palkkaryhmä Pääkaupunki* I
  senttiä senttiä
1 1053 1003
2 1163 1108
3 1234 1175
4 1361 1296

1.8.2015

Palkkaryhmä Pääkaupunki* I
  senttiä senttiä
1 1057 1007
2 1168 1112
3 1239 1180
4 1366 1301

*Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

 

Palvelusvuosilisä ja muut erilliset lisät
Palvelusvuosilisiin ja muihin erillisiin lisiin (pakkasvarastolisä, työnopastuslisä) ei tule sopimuskauden aikana muutoksia. Pakkasvarastolisä on 102 senttiä tunnilta ja työnopastuslisä on 56 senttiä tunnilta. 

1.1.2014 alkaen voimassaolevat palvelusvuosilisät ovat seuraavat:

Työsuhteen kesto Lisä
1 - 4 vuotta 36 senttiä
5 - 9 vuotta 48 senttiä
10 - 14 vuotta 53 senttiä
15 - 19 vuotta 56 senttiä
20 - 24 vuotta 60 senttiä
25 - 30 vuotta 64 senttiä
yli 30 vuotta 68 senttiä

Vuoro-, ilta- ja yötyölisät 

  1.4.2014 1.8.2014 1.8.2015
iltavuorolisä 170 snt 176 snt 177 snt
yövuorolisä 341 snt 352 snt 353 snt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sopimuskausi 24.5.2010 - 31.3.2014

 

Palkat nousevat 1.4.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,83 %.

1.10.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %.

PANIMOALAN PALKAT 1.4.2012

Palkkoja korotetaan 1.4.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,22 %. Lisäksi korotetaan palvelusvuosilisiä yleiskorotuksen määrällä. Palkkaryhmittely- ja palkkausjärjestelmän uudistustyön vuoksi palkkataulukkoja ei koroteta.
 
Soveltamisneuvotteluissa liitot eivät päässeet yhteisymmärrykseen
 
 
Palvelusvuosilisät 1.4.2012
 
 
Työntekijälle maksetaan erillistä palvelusvuosilisää, jonka suuruus määräytyy työntekijän palvelusvuosien perusteella ao. yrityksessä tai konsernissa seuraavasti:

 

Työsuhteen kesto
Lisä, s/t
1 - 4 vuotta
35
5 - 9 ”
47
10 - 14 ”
52
15 – 19 ”
55
20 vuotta ja yli 59

Sopimuskausi 24.5.2010 - 31.3.2014

Palkkoja korotetaan 1.10.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,3 %.

Taulukkopalkat 1.10.2011

Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen prosenttimäärällä 0,3 %.

Panimoiden taulukkopalkat 1.10.2011

Täysin työkykyisten, 18 vuotta täyttäneiden työntekijäin ohjetuntipalkat ovat sentteinä eri paikkakuntakalleusluokissa ja palkkaryhmissä seuraavat:

Palkkaryhmä Pääkaupunki- I pkl II pkl
  seutu    
       
  senttiä senttiä senttiä
1 965 919 914
2 1004 956 953
3 1044 994 990
4 1086 1034 1030
5 1117 1064 1060
6 1163 1108 1102
       

Ylläpito-osastojen ohjetuntipalkat 1.10.2011

Palkkaryhmä Pääkaupunki- I pkl II pkl
  seutu    
       
  senttiä senttiä senttiä
1 993 946 934
2 1099 1047 1035
3 1166 1110 1097
4 1287 1226 1213

 


 

 

Sopimuskausi 24.5.2010-31.3.2010

Ohjetuntipalkat 1.10.2010 alkaen

Palkkaryhmä pk* I II
1 9,50 9,05 9,00
2 9,88 9,41 9,38
3 10,28 9,79 9,75
4 10,69 10,18 10,14
5 11,00 10,48 10,44
6 11,46 10,91 10,86

*Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

1. palkkaryhmä
Panimoalalla uusi työntekijä 6 kuukauden ajan.

2. Palkkaryhmä
Panimoalalla työntekijä 7–12 kuukauden ajan

3. Palkkaryhmä
Panimotyö; tuotantolaitoksen vaihtelevat työt, joiden suorittaminen edellyttää jonkin verran koulutusta tai kokemusta.

Työntekijä siirtyy viiden alallaolovuoden jälkeen 4. palkkaryhmään. 3. palkkaryhmästä työntekijä voi siirtyä koulutuksen tai työkokemuksen kautta 5. tai 6. palkkaryhmään, milloin hänen tehtäväkokonaisuutensa ja pätevyytensä täyttää ylempien palkkaryhmien asettamat edellytykset.

5. ja 6. palkkaryhmän työt enintään 8 kuukauden ajan.

4. Palkkaryhmä
3. palkkaryhmän työntekijä viiden alallaolovuoden jälkeen.

5. Palkkaryhmä
Vaativa panimoalan ammattityö, jossa edellytetään useiden koulutusta ja kokemusta vaativien koneiden tai muun vaativan tehtäväkokonaisuuden hallintaa ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

6. palkkaryhmään kuuluvat työt enintään 10 kuukauden ajan.

6. Palkkaryhmä
Erikoisosaamista edellyttävät tärkeät ja vastuulliset panimoalantyöt, joiden itsenäinen hallinta edellyttää korkeatasoista ammattitaitoa ja pitkäaikaista kokemusta. Milloin työntekijä koulutuksensa tai kokemuksensa avulla itsenäisesti hallitsee ja tekee 5. tai 6. palkkaryhmään sijoitettuja töitä, sijoitetaan hänet ko.  palkkaryhmään palkkaryhmittelyssä mainituista ohjeellisista kouluttautumisaikarajoista (8 kk ja 10 kk) riippumatta.

 

Ylläpito-osastojen ohjetuntipalkat 1.10.2010 alkaen

palkkaryhmä pk* I II
1 9,78 9,31 9,20
2 10,83 10,31 10,19
3 11,48 10,93 10,81
4 12,67 12,07 11,94

*Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

1. palkkaryhmä, Yksinkertaiset ylläpitotyöt

 • Harjoittelijat
 • 4. palkkaryhmän ammatin oppilas 12 kuukauden ajan

2. palkkaryhmä, Ylläpitotyöt

 • 4. palkkaryhmän ammatin oppilas 12 kuukauden ajan
 • Ammattityöntekijän apuna työskentelevä työntekijä
 • Ulkotyöntekijä
 • 3-vuotisen yleisen ammattikoulun käynyt 6 kk ajan

3. palkkaryhmä, Vaativat ylläpitotyöt

 • 4. palkkaryhmän ammatin oppilas 2 vuoden ajan
 • Ammattityöntekijän apuna monipuolisia töitä tekevä työntekijä 6 kuukauden jälkeen
 • Talonmies
 • Lämmittäjän työ yksinomaisena työnä
 • Monipuolisia ulkotöitä tekevä ulkotyöntekijä 6 kuukauden jälkeen
 • 3-vuotisen yleisen ammattikoulun käynyt 2 vuoden ajan

4. palkkaryhmä, Ammattityöt

 • Talonmies ja lämmittäjä, jotka tekevät erilaisia ylläpitopuolen tehtäviä, yli 5 vuotta ammatissa toiminut
 • Itsenäiseen työhön pystyvä ammattityöntekijä, yli 4 vuotta ammatissa toiminut

 

Palvelusvuosilisät 1.10.2010 alkaen

työsuhteen kesto senttiä
1-4 vuotta 34
5-9 vuotta 45
10-14 vuotta 50
15-19 vuotta 53
20 vuotta ja yli 57

 

Vuoro-, ilta- ja yötyölisät 1.10.2010 alkaen

iltavuorolisä 1,64 e
yövuorolisä 3,27 e