Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Puusepänteollisuuden toimihenkilöt

Toimihenkilöiden kokonaispalkat 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

Taso A

1654 €/kk

Taso B

1966 €/kk

Taso C

2378 €/kk

Taso D

2656 €/kk

Taso A: Avustavat toimihenkilötehtävät Avustavat toimihenkilötehtävät kuten: monistus, postitus, lähetti jne.

Taso B: Tavanomaiset toimihenkilötehtävät Toimen hoitaminen edellyttää riittävää perehtyneisyyttä ja alan peruskoulutusta tehtävän hoitamiseen.

Taso C: Vaativat toimihenkilötehtävät Toimen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyden lisäksi kokemusta, erikoiskoulutusta sekä esimiesasemaa tai erikoisosaamista tehtävän hoitamiseksi.

Taso D: Erittäin vaativat toimihenkilötehtävät Tehtävät edellyttävät laajaa ja monipuolista kokemusta sekä erikoiskoulutusta tehtävän hoitamiseksi. Esimiesaseman ja/tai asiantuntijatason osaamisen lisäksi tehtävässä edellytetään neuvottelu- ja kommunikointitaitoja.

Vuorotyössä maksetaan vuorotyölisää, jonka suuruus tunnilta (kuukausipalkka luontoisetuineen) on 1.8.2016 alkaen:

Kuukausipalkan

(Kuukausipalkka luontaisetuineen euroina)

ollessa

iltavuoro

 

yövuoro

 

senttiä

 

senttiä

alle 1651

 

159

300

1651 - 1733

 

162

308

1734 - 1822

 

167

314

1823 - 1905

 

173

323

1906 - 1993

 

178

336

1994 - 2079

 

183

345

2080 - 2165

 

188

352

2166 - 2251

 

194

361

2252 - 2336

 

199

371

2337 - 2421

 

203

377

2422 -

 

209

386


Sopimuskausi 1.10.2014 - 31.1.2017

Toimihenkilöiden kokonaispalkat ovat vähintään seuraavat:

1.2.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

Taso A    1639    €/kk
Taso B    1950    €/kk
Taso C    2361    €/kk
Taso D    2637    €/kk

sekä 1.2.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

Taso A    1646 €/kk
Taso B    1958 €/kk
Taso C    2370 €/kk
Taso D    2648 €/kk

VUOROTYÖ SEKÄ ILTA- JA YÖTYÖ​

Vuorotyössä maksetaan vuorotyölisää, jonka suuruus tunnilta (kuukausipalkka luontoisetuineen) on 1.2.2015 alkaen:

Kuukausipalkan
(Kuukausipalkka
luontaisetuineen euroina)

ollessa

 

 

iltavuoro
senttiä

yövuoro
senttiä

alle 1647

 

 

159

299

1647

-

1729

162

307

1730

-

1818

167

313

1819

-

1901

173

322

1902

-

1989

178

335

1990

-

2074

183

344

2075

-

2160

188

351

2161

-

2246

194

360

2247

-

2331

199

370

2332

-

2416

203

376

2417

-

 

209

385

Paikallisesti voidaan sopia vuorotyölisien maksamisesta kuukausikorvauksena. Sopimuskausi 1.9.2012 - 30.9.2014

Toimihenkilöiden kokonaispalkat ovat vähintään seuraavat:
 1.10.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien
Taso A
1619 €/kk
Taso B
1930 €/kk
Taso C
2341 €/kk
Taso D
2617 €/kk
 
Vuorotyössä maksetaan vuorotyölisää, jonka suuruus tunnilta (kuukausipalkka luontoisetuineen) 1.10.2013 alkaen:
Kuukausipalkan (Kuukausipalkka luontaisetuineen euroina)
iltavuoro
yövuoro
Ollessa
senttiä
senttiä
alle 1631
157
296
1631- 1712
160
304
1713 – 1800
165
310
1801 – 1883
171
319
1884 – 1969
176
332
1970 – 2053
181
341
2054 – 2138
186
348
2139 – 2224
192
356
2225 – 2308
197
366
2309 – 2393
201
372
2394 -
207
381
PALKKOJEN KOROTTAMINEN 2012  
 
Yleiskorotus
 
Toimihenkilöiden kuukausipalkkaa (luontoisetuineen, mutta ilman vuorotyölisiä ja sunnuntaikorotusta) korotetaan 1.9.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,6 prosenttia
 
Paikallinen erä
 
Lisäksi maksetaan 1.9.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,8 %:n paikallinen erä.
 
Kokonaispalkat ovat 1.9.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien vähintään seuraavat:

 

Taso A
1589 €/kk
Taso B
1894 €/kk
Taso C
2297 €/kk
Taso D
2568 €/kk
LUOTTAMUSMIEHEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN KORVAUKSET
Luottamusmiehelle maksettavan erillisen kuukausikorvauksen suuruus on 1.9.2012 alkaen:

 

Luottamusmiehen edustamien toimihenkilöiden lukumäärä
Kuukausikorvaus
5 – 9
62 euroa
10 -24
101 euroa
25 -50
131 euroa
51 – 100
187 euroa
101 – 200
220 euroa
201 – 400
262 euroa
401 – 600
293 euroa
yli 600
343 euroa
Työsuojeluvaltuutetun korvaukset 1.9.2012 lukien: 

 

Työsuojeluvaltuutetun edustamien toimihenkilöiden lukumäärä
Kuukausikorvaus
5 – 9
47 euroa
10 -24
70 euroa
25 -50
94 euroa
51 –
118 euroa
VUORO-, ILTA- JA YÖYLITYÖKORVAUKSET 2012
 
Ilta- ja yövuorolisät ovat 1.9.2012 alkaen seuraavat:

 

Kuukausipalkan (Kuukausipalkka
Iltavuoro
yövuoro
luontaisetuineen euroina)
 
 
ollessa
senttiä
senttiä
alle 1631 154
 
290
1631 - 1712
157
298
1713 - 1800
162
304
1801 - 1883
168
313
1884 - 1969
173
326
1970 - 2053
178
335
2054 - 2138
183
342
2139 - 2224
188
349
2225 - 2308
193
359
2309 - 2393
197
365
2394 -
203
374
Kertaerän maksamisen edellytyksenä on lisäksi se, että työnantajalla on työntekijälle 1.10.2012 työehtosopimukseen perustuva palkanmaksuvelvollisuus.
 
Jos työnantajalla ei ole 1.10.2012 palkanmaksuvelvollisuutta mutta työntekijä palaa työhön viimeistään 30.9.2014, kertaerä maksetaan poissaolon päättymisen jälkeisenä ensimmäisenä palkkapäivänä.
 
Osa-aikatyöntekijälle maksettavan kertaerän suuruus määräytyy hänen keskimääräisen viikkotyöaikansa ja täyden työajan suhteessa.
 
Kertaerää ei oteta huomioon laskettaessa työehtosopimuksen mukaista keskituntiansiota eikä lomapalkkasopimuksen mukaista vuosilomapalkkaa.
 
PALKKOJEN KOROTTAMINEN VUONNA 2013
 
Yleiskorotus
 
Toimihenkilöiden kuukausipalkkaa (luontoisetuineen, mutta ilman vuorotyölisiä ja sunnuntaikorotusta) korotetaan 1.10.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,3 prosenttia.
 
Paikallinen erä
 
Lisäksi maksetaan 1.10.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,6 %:n paikallinen erä, joka kohdistetaan 1.9.2013 alkaen mahdollisesti syntyneen uuden työehtosopimuspohjaisen palkkausjärjestelmän mukaisesti. Mikäli työryhmätyön tuloksena ei ole otettu käyttöön uutta työehtosopimuspohjaista palkkausjärjestelmää, paikallinen erä jaetaan yleiskorotuksena.
 
Kokonaispalkat ovat 1.10.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien vähintään seuraavat:

 

Taso A
1619 €/kk
Taso B
1930 €/kk
Taso C
2341 €/kk
Taso D
2617 €/kk
VUORO-, ILTA- JA YÖYLITYÖKORVAUKSET 2013
Ilta- ja yövuorolisät ovat 1.10.2013 alkaen seuraavat

 

Kuukausipalkan
Iltavuoro
yövuoro
(Kuukausipalkka
 
 
luontaisetuineen euroina)
 
 
ollessa
Senttiä
Senttiä
alle 1631
157
296
1631 - 1712
160
304
1713 - 1800
165
310
1801 - 1883
171
319
1884 - 1969
176
332
1970 - 2053
181
341
2054 - 2138
186
348
2139 - 2224
192
356
2225 - 2308
197
366
2309 - 2393
201
372
2394 -
207
381

 

Taso A
Avustavat toimihenkilötehtävät Avustavat toimihenkilötehtävät kuten: monistus, postitus, lähetti jne.
Taso B
Tavanomaiset toimihenkilötehtävät Toimen hoitaminen edellyttää riittävää perehtyneisyyttä ja alan peruskoulutusta tehtävän hoitamiseen.
Taso C
Vaativat toimihenkilötehtävät Toimen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyden lisäksi kokemusta, erikoiskoulutusta sekä esimiesasemaa tai erikoisosaamista tehtävän hoitamiseksi.
Taso D
Erittäin vaativat toimihenkilötehtävät Tehtävät edellyttävät laajaa ja monipuolista kokemusta sekä erikoiskoulutusta tehtävän hoitamiseksi. Esimiesaseman ja/tai asiantuntijatason osaamisen lisäksi tehtävässä edellytetään neuvottelu- ja kommunikointitaitoja.