Puusepänteollisuus | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Puusepänteollisuus

(raamisopimuksen mukainen 1.2.2013 alkaen)

Sopimuskausi:
19.2.2010–31.1.2013 ja 1.2.2013–31.3.2015

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.2.2013 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suurus on 1,6%

Paikallinen erä
Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.2.2013 tai lähinnä sen jälkeen paikallisella erällä. Erän suuruus on 0,8% keskimäärällisestä keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen piirin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä (31.1.2013)
paikallisen erän jakoperusteista ja jakotavasta sovitaan työpaikkakohtaisesti työnantajan ja luottamusmiehen välillä.
Erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, palkkarakenteen oikeudenmukaisuutta ja tuottavuuden kehittämistä.
Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä sopimuksen 15.1.2013 mennessä, erä jaetaan yleiskorotuksena, joka tulee voimaan sen palkkakauden alusta, joka alkaa 1.4.2013 tai lähinnä sen jälkeen
 
Työkohtaiset aikapalkat 2013
Työehtosopimuksen 10§ mukaiset ovat 1.2.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavat palkanmaksukauden jälkeen seuraavat:

 
s/t
e/k
Pr1
828
1447
Pr2
872
1525
Pr3
921
1609
Pr4
976
1703
Pr5
1048
1828
Pr6
1127
1968
Pr5a
1214
2122
Pr5b
1237
2159
Pr6a
1309
2282
Pr6b
1330
2321
Alle 18
764
1334

Oppisopimusoppilaat 2013
Oppisopimusoppilaiden työsuhteen ehtoja koskevan pöytäkirjan 2.12.1993 voimassaoloa jatketaan sopimuskauden loppuun.
Sopimuksen 2§:n mukaiset palkat ovat 1.2.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 7,94 euroa/tunti ja toisen vuoden osalta 8,42 euroa/tunti.
Vuoro- ym. lisät 2013
Työehtosopimuksen 14.6§:n mukaiset vuorolisät ovat 1.2.2013 alkaen seuraavat:

Iltavuorolisä
101 senttiä/tunti
Yövuorolisä
188 senttiä/tunti
Lauantaityölisä
173 senttiä/tunti
Olosuhdelisä
22 senttiä/tunti
Keskeytymättömän kolmivuorotyön lisä
9 senttiä

Luottamusmiehet
TT-SAK yleissopimuksen 4. luvun 1. kohdan 7. kappaleen tarkoittamana korvauksena pääluottamusmiehelle maksetaan korvusta 1.2.2013 alkaen seuraavasti:

Työpaikan työntekijäin lukumäärä
€/kk
alle 20
62
21 - 50
70
51 - 100
87
101 – 150
105
151 – 250
129
251 – 350
150
351 – 450
176
451 -
212

Kertaerä
1.2.2013 työntekijälle maksetaan 150 euron suuruinen kertaerä, jos hänen työsuhteensa on jatkunut keskeytymättä siihen mennessä vähintään kolme (3) kuukautta.
Kertaerän maksamisen edellytyksenä on lisäksi se, että työnantajalla on työntekijälle 1.2.2013 työehtosopimukseen perustuva palkanmaksuvelvollisuus.
Jos työnantajalla ei ole 1.2.2013 palkanmaksuvelvollisuutta mutta työntekijä palaa työhön viimeistään 31.3.2015, kertaerä maksetaan poissaolon päättymisen jälkeisenä ensimmäisenä palkkapäivänä.
Osa-aikatyöntekijälle maksettavan kertaerän suurus määräytyy hänen keskimääräisen viikkotyöaikansa ja 40 tunnin suhteessa.

[[{"fid":"2362","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]

Palkankorotukset:
1.2.2011
: yleiskorotus 1,1 %, paikallinen erä 0,4, %, vuorolisiä korotetaan 2,9 %
1.2.2012: yleiskorotus 1,0 %, paikallinen erä 0,4, %
1.2.2013: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua 15.1.2013 mennessä, maksetaan se yleiskorotuksena 1.4.2013
1.2.2013: vuoro- ym. lisien korotus
1.2.2013: kertaerä 150 e, mikäli työnantajalla on työntekijälle palkanmaksuvelvollisuus helmikuulta 2013; mikäli palkanmaksuvelvollisuutta ei ole, mutta työntekijä palaa töihin viimeistään 31.3.2015, kertaerä maksetaan työhön paluun jälkeen seuraavana palkkapäivänä
1.3.2014: yleiskorotus 1,4 % + paikallinen erä 0,7 %; jos erästä ei sopua 15.2.2014 mennessä, maksetaan se yleiskorotuksena 1.5.2014
1.3.2014: vuoro- ym. lisien korotus
 


Sopimuskausi 1.2.2011-31.1.2013

Palkkojen korottaminen 2011
 
Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.2.2011 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,1 prosenttia.

Paikallinen erä

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.2.2011 tai lähinnä sen jälkeen paikallisella erällä. Erän suuruus on 0,4 prosenttia keskimääräisestä keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä.

Paikallisen erän jakoperusteista ja jakotavasta sovitaan työpaikkakohtaisesti työnantajan ja luottamusmiehen välillä.

Erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, palkkarakenteen oikeudenmukaisuutta ja tuottavuuden kehittämistä.

Jos paikallisen erän jakoperusteista tai jakotavasta ei päästä yksimielisyyteen, jaetaan 0,2 prosenttia kaikille samansuuruisena korotuksena ja 0,2 prosenttia jakaa työnantaja edellä mainittua tarkoitusta noudattaen. Luottamusmiehen on voitava varmistaa työnantajan erän jakaminen.
 
Työkohtaiset aikapalkat 2011

Työehtosopimuksen 10 §:n mukaiset aikapalkat ovat 1.2.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden jälkeen seuraavat:  

Palkkaryhmä  senttiä/tunti euroa/kuukausi
Pr 1 798 1393
Pr 2 840 1468
Pr 3 887 1549
Pr 4 940  1640
Pr 5 1009 1760
Pr 6 1086 1895
Pr 5a 1170 2043
Pr 5b 1191  2079
Pr 6a 1260 2198
Pr 6b 1281 2236
alle 18 v. 736 1285

Oppisopimusoppilaat 2011

Oppisopimusoppilaiden työsuhteen ehtoja koskevan pöytäkirjan 2.12.1993 voimassaoloa jatketaan sopimuskauden loppuun. Sopimuksen 2 §:n mukaiset palkat ovat 1.2.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 7,64 euroa/tunti ja toisen vuoden osalta 8,11 euroa/tunti.

Vuoro- ja muut lisät

Työehtosopimuksen 14.6 pykälän mukaiset vuorolisät ovat 1.2.2011 alkaen seuraavat:
•      Iltavuorolisä 99 senttiä/tunti
•      Yövuorolisä 184 senttiä/tunti
•      Lauantaityölisä 169 senttiä/tunti
•     Olosuhdelisä 21 senttiä/tunti    
•     Keskeytymättömän kolmivuorotyön lisä 9 senttiä 

Luottamusmiehet

TT-SAK yleissopimuksen 4. luvun 1. kohdan 7. kappaleen tarkoittamana korvauksena pääluottamusmiehelle maksetaan korvausta 1.2.2011 alkaen seuraavasti:          

Työpaikan työntekijäin
lukumäärä 
euroa kuukaudessa
alle 20 59
21-50 67
51-100 83
101-150 100
151-250 123
251-350 144
351-450 168
451- 203

    
Palkkojen korottaminen 2012

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,0 prosenttia.

Paikallinen erä

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen paikallisella erällä. Erän suuruus on 0,4 prosenttia keskimääräisestä keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä.

Paikallisen erän jakoperusteista ja jakotavasta sovitaan työpaikkakohtaisesti työnantajan ja luottamusmiehen välillä.

Erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, palkkarakenteen oikeudenmukaisuutta ja tuottavuuden kehittämistä.

Jos paikallisen erän jakoperusteista tai jakotavasta ei päästä yksimielisyyteen, jaetaan 0,2 prosenttia kaikille samansuuruisena korotuksena ja 0,2 prosenttia jakaa työnantaja edellä mainittua tarkoitusta noudattaen. Luottamusmiehen on voitava varmistaa työnantajan erän jakaminen.

Työkohtaiset aikapalkat 2012

Työehtosopimuksen 10 pykälän mukaiset aikapalkat ovat 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden jälkeen seuraavat:   

Palkkaryhmä senttiä/tunti euroa/kuukausi
 Pr 1  809  1413
 Pr 2  852  1489
 Pr 3  899  1571
 Pr 4   953  1663
 Pr 5  1023  1785
 Pr 6  1101  1922
 Pr 5a  1186  2072
 Pr 5b   1208   2108
 Pr 6a  1278  2229
 Pr 6b   1299  2267
 alle 18 v.   746  1303

                      
Oppisopimusoppilaat 2012

Oppisopimusoppilaiden työsuhteen ehtoja koskevan pöytäkirjan 2.12.1993 voimassaoloa jatketaan sopimuskauden loppuun. Sopimuksen 2 §:n mukaiset palkat ovat 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 7,75 euroa/tunti ja toisen vuoden osalta 8,22 euroa/tunti.
 

 

Vuosi 2010

Puusepänteollisuuden toimihenkilöt

Toimihenkilöiden kuukausipalkkaa (luontoisetuineen, mutta ilman vuorotyölisiä ja sunnuntaikorotusta) korotetaan 15.1.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,5 prosenttia, ellei paikallisesti toisin sovita.

Puusepänteollisuus

Palkkoja korotetaan paikallisesti sovittavalla tavalla ja ajankohtana 6 senttiä. 

Paikallisesti voidaan luottamusmiehen ja työnantajan välillä sopia edellä mainitun korotuksen suuruudesta tai maksuajankohdan siirtämisestä, mikäli yrityksen taloudellinen tilanne sen mahdollistaa tai sitä edellyttää. Sopimus tulee tehdä kirjallisesti.

Ellei palkankorotusten toteuttamisesta ole edellä olevan mukaisesti sovittu 1.5.2010 mennessä, korotetaan palkkoja sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen, yleiskorotuksella, jonka suuruus on 6 senttiä.

Työkohtaiset aikapalkat 1.5.2010 alkaen

 

Tuntipalkat

Kuukausipalkat

 

senttiä/tunti

euroa/kk

 

 

 

PR 1

786

1372

PR 2

828

1446

PR 3

874

1526

PR 4

926

1616

PR 5

994

1734

5a

1153

2013

5b

1173

2048

6

1070

1867

6a

1241

2166

6b

1262

2203

Oppisopimusoppilaat

Oppisopimusoppilaiden työsuhteen ehtoja koskevan pöytäkirjan 2.12.1993 voimassaoloa jatketaan sopimuskauden loppuun. Sopimuksen 2 §:n mukaiset palkat ovat 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 7,53 euroa ja toisen vuoden osalta 7,99 euroa.

Vuorolisät

Vuorolisät 1.5.2010 lukien tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ovat seuraavat:

Iltavuorolisä 96 senttiä/tunti
Yövuorolisä 179 senttiä/tunti
Lauantailisä 164 senttiä/tunti
Olosuhdelisä 20 senttiä/tunti
Keskeytymättömän 3-vuorotyön lisä 9 senttiä/tunti  

 

Vuosi 2009

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 22 senttiä, kuitenkin vähintään 2,0 %

Työpaikkakohtainen erä

1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta työntekijöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,6 % keskimääräisestä keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä.

Työpaikkakohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta sekä tuottavuuden kehittämistä yrityksessä. Erän käytöstä ja jakoperusteista neuvotellaan paikallisesti. Jos erän käytöstä ei päästä yksimielisyyteen, jaetaan puolet siitä prosentuaalisena yleiskorotuksena ja puolet jakaa työnantaja edellä mainittuja periaatteita noudattaen. Ellei luottamusmiestä ole työpaikalle valittu, työnantaja selvittää henkilökohtaisesti miten erä on käytetty.

PALKAT 1.5.2009

 

Tuntipalkat

Kuukausipalkat

 

senttiä/tunti

euroa/kk

 

 

 

PR 1

779

1360

PR 2

821

1433

PR 3

866

1512

PR 4

918

1602

PR 5

985

1719

5a 16 %

1143

1995

5b 18 %

1163

2030

6

1060

1850

6a 16 %

1230

2147

6b 18 %

1251

2183

alle 18 v.

719

1255

Vuorolisät

Vuorolisät 1.5.2009 lukien tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ovat seuraavat:

Iltavuorolisä 96 senttiä/tunti
Yövuorolisä 178 senttiä/tunti
Lauantailisä 163 senttiä/tunti
Olosuhdelisä 20 senttiä/tunti
Keskeytymättömän 3-vuorotyön lisä 9 senttiä/tunti

 

Työpaikkakohtainen erä 

1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta työntekijöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,6 % keskimääräisestä keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä.

Työkohtaiset aikapalkat 

Työehtosopimuksen 10 §:n mukaisia työkohtaisia aikapalkkoja korotetaan 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta pr 1 palkkaa (II pkl) korotetaan 22 sentillä taulukon suhteet säilyttäen.

Oppisopimusoppilaat

Oppisopimusoppilaiden palkkoja korotetaan 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,6 %:lla.

Vuorolisät 

Työehtosopimuksen mukaisia vuorolisiä, lauantailisää, olosuhde- ja keskeytymättömän kolmivuorotyön lisää korotetaan 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,6 %:lla.

 

PALKAT 1.10.2008

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,3 %.

Työpaikkakohtainen erä

1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta työntekijöiden palkkoja korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,6 % keskimääräisestä keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä.

Työkohtaiset aikapalkat ja työkohtaiset kuukausipalkatv1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat:

 Palkkaryhmä

Tuntipalkat

Kuukausipalkat

 

senttiä/tunti

euroa/kk

 

 

 

PR 1

757

1321

PR 2

798

1393

PR 3

842

1470

PR 4

892

1557

PR 5

958

1672

5a 16 %

1111

1939

5b 18 %

1130

1972

6

1030

1798

6a 16 %

1195

2087

6b 18 %

1216

2122

alle 18 v.

698

1218

Vuorolisät

Vuorolisät 1.10.2008 lukien tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ovat seuraavat:

Iltavuorolisä 94 senttiä/tunti 
Yövuorolisä 174 senttiä/tunti
Lauantailisä 159 senttiä/tunti
Olosuhdelisä 19 senttiä/tunti
Keskeytymättömän 3-vuorotyön lisä 9 senttiä/tunti

  Oppisopimusoppilaat

Palkat 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 7,28 euroa ja toisen vuoden osalta 7,73 euroa.

Toimihenkilöt

Toimihenkilöiden kuukausipalkkaa (luontoisetuineen, mutta ilman vuorotyölisiä ja sunnuntaikorotusta) korotetaan 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmakukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,4 prosenttia.

Työpaikkakohtainen erä

Yleiskorotuksen lisäksi palkkojen korottamiseen on yleiskorotusajankohdasta lukien paikallisesti käytettävissä rahaerä, jonka suuruus on 0,5 prosenttia laskettuna tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien toimihenkilöiden syyskuun 2008 kuukausipalkoista. Erän suuruus todetaan yhdessä luottamusmiehen kanssa.

Kokonaispalkat 1.10.2008 lukien

Taso A

1498 €/kk

Taso B

1785 €/kk

Taso C

2165 €/kk

Taso D

2420 €/kk

Vuorotyö

Vuorotyössä maksetaan vuorotyölisää, jonka suuruus tunnilta (kuukausipalkka luontaisetuineen) on 1.10.2008 alkaen:

Kuukausipalkan

Iltavuoro

Yövuoro

(kuukausipalkka

 

 

luontaisetuineen euroina)

 

 

 

 

 

ollessa

senttiä

senttiä

alle 1620

145

273

1620 – 1701

148

281

1702 – 1788

153

287

1789 – 1871

159

296

1872 – 1956

164

307

1957 – 2040

168

315

2041 – 2124

173

322

2125 – 2209

177

329

2210 – 2377

185

344

2378 -

191

353

                                                                                                                                                                    

Sopimuskausi alkaa 22.10.2007 ja päättyy 31.1.2010

Vuosi 2007

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 22.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 33 senttiä kuitenkin vähintään 3,4 %

Työpaikkakohtainen erä

1.12.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta työntekijöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,5 % keskimääräisestä keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä.

Vuosi 2008

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,3 %

Työpaikkakohtainen erä

1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta työntekijöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,6 % keskimääräisestä keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä.

TYökohtaiset aikapalkat 2007 22.10.2007 alkaen

Plk I II
 
Pr1 756 736
Pr2 797 776
Pr3 842 818
Pr4 892 867
Pr5 957 931
Pr5a 1110 1080
Pr5b 1129 1099
Pr6 1028 1002
Pr6a 1192 1162
Pr6b 1213 1182
Alle 18 v. 695 679

Vuosia 2007 ja 2008 koskevat muut muutokset

Työkohtaiset aikapalkat

Työehtosopimuksen 10 §:n mukaisia työkohtaisia aikapalkkoja korotetaan
- 22.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta siten, että pr 1 palkkaa (II pkl) korotetaan 33 sentillä taulukon suhteet säilyttäen
- 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta pyöristämättömistä luvuista 2,5 %:lla

Oppisopimusoppilaat

Oppisopimusoppilaiden palkkoja korotetaan 22.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,9 %:lla, 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,9 %:lla.

Vuorolisät

Työehtosopimuksen mukaisia vuorolisiä, lauantailisää, olosuhde- ja keskeytymättömän kolmivuorotyön lisää korotetaan 22.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,9 %:lla, 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,9 %:lla. Sairausajan palkan laskenta muuttuu vuorolisien huomioon ottamisen osalta 1.10.2008.

Luottamusmiehet

Pääluottamusmiehelle maksettavaa korvausta korotetaan 1.11.2007 lukien.

                                                                                                                                                                 

Vuosi 2006

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,0 prosenttia.

Työehtosopimuksen 10 §:n mukaiset työkohtaiset aikapalkat 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:


Pkl I II
Pr 1 722 703
Pr 2 761 741
Pr 3 804 781
Pr 4 852 828
Pr 5 914 889
5a 16 % 1060 1031
5b 18 1079 1049
Pr 6 982 957
6a 16 % 1139 1110
6b 18 % 1159 1129
alle 18 v 664 649

1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta mainitut palkat ovat 6.81 euroa ja toisen vuoden osalta 7.23 euroa.

Vuorolisät

1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien mainitut lisät ovat seuraavat:

Iltavuorolisä 82 senttiä/tunti
Yövuorolisä 154 senttiä/tunti

Lauantailisä

Työehtosopimuksen 14 §:n 9. kohdan mukainen lauantailisä on 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 141 senttiä/tunti.

Olosuhde- ja keskeytymättömän kolmivuorotyön lisä

Työehtosopimuksen 13 §:n mukainen olosuhdelisä on 1.6.2006 lukien 17 senttiä.
Keskeytymättömän kolmivuorotyön lisä on 1.6.2006 lukien 8 senttiä.


Vuosi 2005

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 23 senttiä tunnilta kuitenkin vähintään 2,4 prosenttia.

Vuosi 2006

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,0 prosenttia.

Työkohtaiset palkat

Työehtosopimuksen 11 §:n mukaiset työkohtaiset aikapalkat 1.6.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ovat seuraavat:

Pkl
I
II
Pr 1
708
689
Pr2
746
726
Pr3
788
766
Pr4
835
812
Pr5
896
872
Pr6
963
938
5a 16%
1039
1012
5b 18%
1057
1029
6a 16%
1117
1088
6b 18%
1136
1107
Alle 18. v.
651
636

Työkohtaiset aikapalkat 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

Pkl
I
II
Pr 1
722
703
Pr2
761
741
Pr3
804
781
Pr4
852
828
Pr5
914
889
Pr6
982
957
5a 16%
1060
1031
5b 18%
1079
1049
6a 16%
1139
1110
6b 18%
1159
1129
Alle 18. v.
664
649

Oppisopimusoppilaiden työsuhteen ehtoja koskevan pöytäkirjan 2.12.1993 voimassaoloa jatketaan sopimuskauden loppuun. Sopimuksen 2 §:n mukaiset palkat ovat 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 6.68 euroa ja toisen vuoden osalta 7,09 euroa.
1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta mainitut palkat ovat 6.81 euroa ja toisen vuoden osalta 7.23 euroa.

Vuorolisät

Työehtosopimuksen 14 §:n 9. kappaleen mukaiset vuorolisät ovat lähinnä 1.3.2005 jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

Iltavuorolisä 81 senttiä/tunti
Yövuorolisä 151 senttiä/tunti

1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien mainitut lisät ovat seuraavat:

Iltavuorolisä 82 senttiä/tunti
Yövuorolisä 154 senttiä/tunti

Lauantailisä

Työehtosopimuksen 14 §:n 9. kohdan mukainen lauantailisä on 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 138 senttiä/tunti.
1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 141 senttiä/tunti.

Olosuhde- ja keskeytymättömän kolmivuorotyön lisä

Työehtosopimuksen 13 §:n mukainen olosuhdelisä on 1.6.2006 lukien 17 senttiä.
Keskeytymättömän kolmivuorotyön lisä on 1.6.2006 lukien 8 senttiä.

Luottamusmiehet

TT-SAK yleissopimuksen 4. luvun 1. kohdan 7. kappaleen tarkoittamana korvauksena pääluottamusmiehelle maksetaan korvausta seuraavasti:

Työpaikan
työntekijän 1.3.2005
lukumäärä lukien
€/kk
alle 20 50
21 - 50 58
51 - 100 71
101 - 150 86
151 - 250 105
251 - 350 123
351 - 450 144
451 - 174

Puusepänteollisuuden uusi työehtosopimus on kaksivuotinen ja päättyy helmikuussa 2005.

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,2 %.

Aikapalkkataulukko

Pkl I II
 
Pr 1 6,87 € 6,69 €
Pr 2 7,24 € 7,05 €
Pr 3 7,65 € 7,44 €
Pr 4 8,11 € 7,89 €
Pr 5 8,70 € 8,47 €
5a 16% 10,09 € 9,83 €
5b 18 % 10,27 € 9,99 €
Pr6 9,32 € 9,11 €
6a 16 % 10,85€ 10,57 €
6b 18 % 11,03 € 10,75 €
Alle 18 v. 6,31 € 6,16 €


Oppisopimuspalkat:

1.vuosi 6,48 €
2.vuosi 6,89 €


Muuttuneet lisät:

Iltavuorolisä 79 senttiä
Yövuorolisä 147 senttiä
Lauantailisä 135 senttiä
Olosuhdelisä 16 senttiä (pysyy ennallaan)


Luottamusmieskorvaus:

alle 20 hlöä 48 €
21-50 hlöä 55 €
51-100 hlöä 68 €
101-150 hlöä 82 €
Ensimmäisen vuoden muutokset tulevat voimaan 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

Yleiskorotus on 25 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,7 prosenttia. Prosenttikorotus tulee käyttöön vanhan palkan ollessa vähintään 9,45 euroa.

Aikapalkkataulukko

Pkl I II
 
Pr 1 6,70 € 6,52 €
Pr 2 7,06 € 6,87 €
Pr 3 7,46 € 7,25 €
Pr 4 7,91 € 7,69 €
Pr 5 8,49 € 8,26 €
5a 16% 9,85 € 9,58 €
5b 18 % 10,02 € 9,75 €
Pr6 9,12 € 8,88 €
6a 16 % 10,58€ 10,30 €
6b 18 % 10,76 € 10,48 €
Alle 18 v. 6,15 € 6,00 €


Oppisopimuspalkat:

1.vuosi 6,28 €
2.vuosi 6,69 €


Muuttuneet lisät:

Iltavuorolisä 77 senttiä
Yövuorolisä 143 senttiä
Lauantailisä 132 senttiä
Olosuhdelisä 15 senttiä (pysyy ennallaan)


Luottamusmieskorvaus:

alle 20 hlöä 48 €
21-50 hlöä 55 €
51-100 hlöä 68 €
101-150 hlöä 82 €

Yleiskorotus riittää, vaikka taulukkopalkka nousisi enemmän, jos uusi palkka ylittää ohjeluvun. Mutta jos uusi palkka ei täytä uutta ohjelukua, täytyy palkkaa nostaa uuteen ohjelukuun saakka. Vaikka 1. ja 2. ryhmässä taulukkopalkan nousu on vähemmän kuin yleiskorotus, tulee siitä huolimatta yleiskorotus kokonaisuudessaan niissäkin palkkaryhmissä työskenteleville.

Urakkahintoja korotetaan sillä prosenttimäärällä, jonka 25 senttiä muodostaa vanhasta KTA:sta, kuitenkin vähintään 2,7 %:lla.

Kaava prosentin saamiseksi on seuraava, jos vanha KTA on esimerkiksi 8.80 euroa:

(25 s x 100) : 8.80 = 2,84

Siten urakoita korotetaan 2,84 %:lla.

Sopimuksen tekstimuutokset:
Osa-aikatyöhön jo siirtyneiden työntekijöiden työajanlyhennysrahakiista ratkaistaan siten, että työntekijän niin vaatiessa maksetaan 5,9 %:n erilliskorvaus 1.1.2002 jälkeiseltä ajalta takautuvasti ja otetaan huomioon 1.4.2002 jälkeen ansaittuun lomapalkkaan, mikäli tätä pekkasrahaa ei ole otettu huomioon osa-aikapalkkaa sovitettaessa.