Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöt


Sopimuskausi
1.6.2014–31.1.2017


PALKKARATKAISU

Ensimmäisen jakson ensimmäinen korotus 1.10.2014
Kuukausipalkkoja korotetaan 1.10.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 20 euron yleiskorotuksella.
Taulukkopalkkojen kutakin vaativuusluokkapalkkaa korotetaan 20 eurolla. Taulukkopalkkojen korotuksen ja sitä seuraavan henkilökohtaisten palkkojen nousun 20 euroa ylittävä osa leikataan muusta palkanosasta siten, että kokonaispalkka nousee 20 eurolla. 

Ensimmäisen jakson toinen korotus 1.10.2015
Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 1.10.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella. 

Taulukkopalkkojen kutakin vaativuusluokkapalkkaa korotetaan 12 eurolla. Taulukkopalkkojen korotuksen ja sitä seuraavan henkilökohtaisten palkkojen nousun 0,4 prosenttia ylittävä osa leikataan muusta palkanosasta siten, että kokonaispalkka nousee 0,4 %:lla. 

Toisen jakson korotus
Palkkoja korotetaan keskusjärjestöjen 15.6.2015 mennessä sopimalla tavalla.
Mikäli keskusjärjestöt eivät pääse sopimukseen toisen jakson palkankorotuksista viimeistään 15.6.2015 mennessä, osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimuksensa päättymään ensimmäisen sopimusjakson loppuun neljän kuukauden irtisanomisajalla.


Vaativuusluokkapalkat

1.10.2014 
tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

 

TVL Pisteet VLP €/kk
1 -284 1637
2 285-309 1765
3 310-334 1914
4 335-364 2069
5 365-394 2254
6 395-424 2471
7 425-454 2765
8 455-484 3094
9 485- 3463


1.10.2015
tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksun alusta lukien:

 

 

TVL Pisteet VLP €/kk
1 -284 1649
2 285-309 1777
3 310-334 1926
4 335-364 2081
5 365-394 2266
6 395-424 2483
7 425-454 2777
8 455-484 3106
9 485- 3475

 

Palvelusaikalisä

 

Työsuhteen kesto Euro/kk
yli 5 vuotta 30
yli 10 vuotta 40
yli 15 vuotta 49
yli 20 vuotta 57
yli 25 vuotta 67


Vuorotyö-, iltatyö- ja yötyölisät
Vuorotyössä maksetaan iltavuorossa 192 senttiäja yövuorossa 353 senttiätunnilta koko sopimuskauden ajan. 
 

 

Sopimuskausi 10.5.2010 - 30.4.2013

Palkankorotukset

1.6.2010

Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 1.6.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 € kuitenkin vähintään 0,7 %.

Tehtävän vaativuusluokkapalkkoja (TVL) korotetaan yleiskorotuksen toteuttamisajankohdasta 1.6.2010 lukien 0,7 %.

Vuorotyölisiä korotetaan siten, että iltatyölisä on 1.6.2010 lukien 1,80 € ja yövuorolisä 3,30 €.

 

1.6.2013
tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ovat seuraavat:

 

TVL
Pisteet
VLP €/kk
1
- 284
1 617
2
285-309
1 745
3
310-334
1 894
4
335-364
2 049
5
365-394
2 234
6
395-424
2 451
7
425-454
2 745
8
455-484
3 074
9
485 -
3443
Palvelusaikalisää maksetaan kuukausittain seuraavasti:
 
Työsuhteen kesto
Euro/kk 1.6.2013 alkaen
yli 5 vuotta
30
yli 10 vuotta
40
yli 15 vuotta
49
yli 20 vuotta
57
yli 25 vuotta
67
 
Vuorotyössä maksetaan vuorotyölisää iltavuorossa 192 senttiä ja yövuorossa 353senttia tunnilta 1.6.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.