Rakennusala
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Rakennusala

Aikapalkat 2017

Palkkaryhmä

I Aloitteleva työntekijä

9,93 €/h

II Vähän kokemusta omaava työntekijä

11,28 €/h

III Aloitteleva ammattilainen

12,44 €/h

IV Ammattilainen

13,78 €/h

V Kokenut ammattilainen

15,06 €/h

VI Erittäin kokenut ammattilainen

16,17 €/h

Jokaiselle työntekijälle on palkkaryhmään perustuvan tuntipalkan lisäksi aina maksettava henkilökohtaista palkanosaa.

Erillinen palkanosa

Työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena ja työ- ajanlyhennysrahana erillistä palkanosaa 7,7 % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan.

Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.

Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka tai sairausajalta sairausajan palkka.

Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssä- oloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %. Lomarahaa kertyy myös sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta.

Sairausajan palkka on enintään 16,17 €/h sairausvakuutuksen karenssiajalta (9 arkipäivää) ja mahdolliselta loppuosalta 20,26 €/h.

Vuorotyölisät:

iltavuorolisä 1,13 €/h ja yövuorolisä 2,11 €/h.

Päiväraha 41 €

Majoituskorvaus 57 €/vrk

Yöpymisraha 12 €/vrk

Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus

Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat

 • yli 5 km 1,89 €

 • yli 10 km 3,05 €

 • yli 20 km 5,49 €

 • yli 30 km 8,00 €

 • yli 40 km 9,85 €

 • yli 50 km 11,94 €

Asunnon ja työmaan välinen etäisyys mitataan yleisen liikenteen käytössä olevaa lyhyintä reittiä myöten.

Työkalukorvaukset

Korvauksena omien perustyökalujen käyttämisestä maksetaan:

Kirvesmiehelle                            1,68 € pv.

Muille työntekijöille                  1,01 € pv.

Laatoittajat, muurarit, rapparit, raudoittajat, tasoitemiehet, sementtimiehet ym. sopimuksen mukaan.

Työnantaja hankkii työssä tarvittavat työkalut. Mikäli työntekijän kanssa sovitaan, että hän käyttää omia erikoistyökaluja, sovitaan myös niiden käyttöajan korvaamisesta (katso tes).


PALKANKOROTUKSET 1.6.2015
Palkkoja korotetaan 1.6.2015 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden  alusta.

Yleiskorotus on 0.4 % joka maksetaan kaikille työnte- kijöille. Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 0,4 % urakan jäljellä olevassa osassa.

Aikapalkat
Palkkaryhmä
I   Aloitteleva työntekijä    9,83 €/h
II  Vähän kokemusta omaava työntekijä       11,18 €/h
III Aloitteleva ammattilainen    12,34 €/h
IV    Ammattilainen    13,68 €/h
V    Kokenut  ammattilainen    14,96 €/h
VI Erittäin kokenut ammattilainen    16,07 €/h
Jokaiselle työntekijälle on palkkaryhmään perustuvan tuntipalkan lisäksi aina maksettava henkilökohtaista palkanosaa.

Erillinen palkanosa
Työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena ja työ- ajanlyhennysrahana erillistä palkanosaa 7,7 % jokaisen palkanmaksun  yhteydessä.
Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai  palkkiopalkkaan.
Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa. Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäi- syyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka tai sairausajalta sairausajan palkka.

Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %. Lomarahaa kertyy myös sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta.
 

Sairausajan palkka on enintään 16,07 €/h sairausva- kuutuksen karenssiajalta (9 arkipäivää) ja mahdolliselta loppuosalta 20,11 €/h.

Suojavaatetus ja suojavälineet
Uuden tes-määräyksen mukaisesti työnantaja hankkii optisesti hiotut, häikäisyn estävät suojalasit ja huomio- väriset turvavaljaisiin integroituvat työkaluliivit niitä työssään tarvitseville.

 

 

Sairauspoissaolo   työntekijän   omalla ilmoituksella  
Yrityksissä, joissa on työterveyshuolto, noudatetaan työkyvyttömyyden ilmoittamisessa sovittuja menettelyjä. Mikäli työnantaja ei ole järjestänyt työterveyshuoltolain edellyttämää vähimmäistasoista työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään kolme vuorokautta kestävistä sairauspoissaoloista riittää työnantajalle  tai
tämän edustajalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan työnantaja voi osoittaa työntekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja. Määräystä sovelletaan myös alle 10- vuotiaan lapsen sairastumista koskeviin  määräyksiin.

Vuorotyölisät:
iltavuorolisä 1,12 €/h ja yövuorolisä 2,10 €/h.

Päiväraha    40 €
Majoituskorvaus    57 €/vrk
Yöpymisraha    12 €/vrk

Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus
Työehtosopimuksen  mukaiset  matkakorvaukset ovat

 

 • yli 5 km

1,87 €

 • yli

60 km

15,53 €

 • yli 10 km

3,02 €

 • yli

70 km

17,59 €

 • yli 20 km

5,44 €

 • yli

80 km

19,98 €

 • yli 30 km

7,92 €

 • yli

90 km

22,75 €

 • yli 40 km

9,75 €

 • yli

100  km

25,50 €

 • yli 50 km

11,82 €

 

 

 

Asunnon ja työmaan välinen etäisyys mitataan yleisen liikenteen käytössä olevaa lyhyintä reittiä myöten.

Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita kilometrikorvauksia
Matkakustannusten korvaus

•    henkilöauto    44 snt/km
•    perävaunu    7 snt/km
•    asuntovaunu    11 snt/km
•    koneet ja laitteet    3 snt/km
•    henkilöiden kuljetus 3 snt/km/hlö

 

Työkalukorvaukset

Korvauksena omien perustyökalujen käyttämisestä maksetaan: Kirvesmiehelle    1,68 € pv.
Muille työntekijöille  1,01 € pv.
Laatoittajat, muurarit, rapparit, raudoittajat, tasoitemiehet, sementtimiehet  ym.  sopimuksen mukaan.
Työnantaja hankkii työssä tarvittavat työkalut. Mikäli työntekijän kanssa sovitaan, että hän käyttää omia erikoistyökaluja, sovitaan myös niiden käyttöajan korvaamisesta (katso  tes).

 

 

 

PALKANKOROTUKSET 1.5.2014
Palkkoja korotetaan 1.5.2014 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus on 12 snt/h, joka maksetaan kaikille työntekijöille. Kesken olevissa urakoissapalkkoja korotetaan 12 snt/h urakan jäljellä olevassa osassa. 

Aikapalkat

Palkkaryhmä
I Aloitteleva työntekijä 9,79 €/h
II Vähän kokemusta omaava työntekijä 11,14 €/h
III Aloitteleva ammattilainen 12,29 €/h
IV Ammattilainen 13,63 €/h
V Kokenut ammattilainen 14,90 €/h
VI Erittäin kokenut ammattilainen 16,01 €/h


Jokaiselle työntekijälle on palkkaryhmään perustuvan tuntipalkan lisäksi aina maksettava henkilökohtaista palkanosaa.

Erillinen palkanosa
Työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena ja työajanlyhennysrahana erillistä palkanosaa 7,7 % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.
Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka tai sairausajalta sairausajan palkka. 

Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %. Lomarahaa kertyy myös 
sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta.

Sairausajan palkka on enintään 16,01 €/h sairausvakuutuksen karenssiajalta (9 arkipäivää) ja mahdolliselta loppuosalta 20,04 €/h. 

Suojavaatetus ja suojavälineet
Uuden tes-määräyksen mukaisesti työnantaja hankkii optisesti hiotut, häikäisyn estävät suojalasit ja huomioväriset turvavaljaisiin integroituvat työkaluliivit niitä työssään tarvitseville.

Sairauspoissaolo työntekijän omalla ilmoituksella
Yrityksissä, joissa on työterveyshuolto, noudatetaan työkyvyttömyyden ilmoittamisessa sovittuja menettelyjä. Mikäli työnantaja ei ole 
järjestänyt työterveyshuoltolain edellyttämää vähimmäistasoista työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään kolme 
vuorokautta kestävistä sairauspoissaoloista riittää työnantajalle tai tämän edustajalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan työnantaja voi osoittaa työntekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja. Määräystä sovelletaan 
myös alle 10- vuotiaan lapsen sairastumista koskeviin määräyksiin.

Vuorotyölisät: 
iltavuorolisä 1,12 €/h ja yövuorolisä 2,10 €/h. 

Päiväraha 39 €
Majoituskorvaus 57 €/vrk
Yöpymisraha 12 €/vrk


Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus

• yli 5 km
1,84 €
• yli 60 km
15,24 €
• yli 10 km
2,96 €
• yli 70 km
17,25 €
• yli 20 km
5,34 €
• yli 80 km
19,60 €
• yli 30 km
7,77 €
• yli 90 km
22,31 €
• yli 40 km
9,57 €
• yli 100 km
25,02 €
• yli 50 km
11,60 €
 
 


Asunnon ja työmaan välinen etäisyys mitataan yleisen liikenteen käytössä olevaa lyhyintä reittiä myöten.

Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita kilometrikorvauksia

• henkilöauto 43 snt/km • koneet ja laitteet 3 snt/km
• perävaunu 7 snt/km • henkilöiden kuljetus 3 snt/km / henkilö
• asuntovaunu 11 snt/km    


Työkalukorvaukset
Korvauksena omien perustyökalujen käyttämisestä maksetaan:

Kirvesmiehelle 1,68 € pv
Muille työntekijöille 1,01 € pv

Laatoittajat, muurarit, rapparit, raudoittajat, tasoitemiehet, sementtimiehet ym. sopimuksen mukaan.
Työnantaja hankkii työssä tarvittavat työkalut. Mikäli työntekijän kanssa sovitaan, että hän käyttää omia erikoistyökaluja, sovitaan 
myös niiden käyttöajan korvaamisesta (katso tes).

Henkilötunniste
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä tulee olla näkyvästi esillä kuvallinen henkilötunniste. Henkilötunnisteessa on 
oltava myös veronumero.

 


PALKANKOROTUKSET 1.4.2013

Palkkoja korotetaan 1.4.2013 lähinnä alkavan
palkanmaksukauden alusta.
 
Yleiskorotus on 1,9 %, joka maksetaan kaikille työntekijöille. Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,9 % tunnilta urakan jäljellä olevassa osassa.
Ryhmitellyillä työntekijöillä korotus lisätään henkilökohtaiseen palkanosaan.
 
Aikapalkat

 

Palkkaryhmä
I Aloitteleva työntekijä
9,67 €/h
II Vähän kokemusta omaava työntekijä
11,02 €/h
III Aloitteleva ammattilainen
12,17 €/h
IV Ammattilainen
13,51 €/h
V Kokenut ammattilainen
14,78 €/h
VI Erittäin kokenut ammattilainen
15,89 €/h
Jokaiselle työntekijälle on palkkaryhmään perustuvan tuntipalkan lisäksi aina maksettava henkilökohtaista palkanosaa.
 
Erillinen palkanosa
Työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena ja työajanlyhennysrahana erillistä palkanosaa 7,7 % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan.
Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.
Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.
 
Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %. Lomarahaa alkaa kertyä myös sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta 1.9.2013 alkaen.
 
Sairausajan palkka on enintään 15,89 €/h sairausvakuutuksen karenssiajalta (9 arkipäivää) ja mahdolliselta loppuosalta 19,86 €/h.
 
Sairauspoissaolo työntekijän omalla ilmoituksella
Yrityksissä, joissa on työterveyshuolto, noudatetaan työkyvyttömyyden ilmoittamisessa sovittuja menettelyjä. Mikäli työnantaja ei ole järjestänyt työterveyshuoltolain edellyttämää vähimmäistasoista työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään kolme vuorokautta kestävistä sairauspoissaoloista riittää työnantajalle tai tämän edustajalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan työnantaja voi osoittaa työntekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja. Määräystä sovelletaan myös alle 10- vuotiaan lapsen sairastumista koskeviin määräyksiin.
 
Vuorotyölisät:
iltavuorolisä 1,11 €/h ja yövuorolisä 2,08 €/h.
 
Päiväraha
38 €
Majoituskorvaus
57 €/vrk
Yöpymisraha
12 €/vrk
 
Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus
Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat
 
• yli 5 km
1,77 €
• yli 60 km
14,65 €
• yli 10 km
2,85 €
• yli 70 km
16,58 €
• yli 20 km
5,13 €
• yli 80 km
18,84 €
• yli 30 km
7,47 €
• yli 90 km
21,45 €
• yli 40 km
9,20 €
• yli 100 km
24,05 €
• yli 50 km
11,15 €
 
 
 
Asunnon ja työmaan välinen etäisyys mitataan yleisen liikenteen käytössä olevaa lyhyintä reittiä myöten.
 
Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita kilometrikorvauksia
Matkakustannusten korvaus
 
• henkilöauto
45 snt/km
• koneet ja laitteet
3 snt/km
• perävaunu
7 snt/km
• henkilöiden kuljetus
3 snt/km / henkilö
• asuntovaunu
11 snt/km
 
 
 
Työkalukorvaukset
Korvauksena omien perustyökalujen käyttämisestä maksetaan:

 

Kirvesmiehelle
1,68 € pv
Muille työntekijöille
1,01 € pv
laatoittajat, muurarit, rapparit, raudoittajat, tasoitemiehet,
sementtimiehet ym. sopimuksen mukaan.
Työnantaja hankkii työssä tarvittavat työkalut. Mikäli työntekijän kanssa sovitaan, että hän käyttää omia erikoistyökaluja, sovitaan myös niiden käyttöajan korvaamisesta (katso tes).
 
Henkilötunniste
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä tulee olla näkyvästi esillä kuvallinen henkilötunniste. Henkilötunnisteessa on oltava myös veronumero.
 
Lisätietoja saat tarvittaessa lähimmästä Rakennusliiton aluetoimistosta.

PALKANKOROTUKSET

Vuoden 2012 palkkoja korotetaan 1.3.2012 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Yleiskorotus on 2,4 %, joka maksetaan kaikille työnte­kijöille. Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 2,4 % tunnilta urakan jäljellä olevassa osassa.
 
Ryhmitellyillä työntekijöillä korotus lisätään henkilökohtaiseen palkanosaan.
 
Aikapalkat
Palkkaryhmä

 

I
Aloitteleva työntekijä
9,49 €/h
II
Vähän kokemusta omaava työntekijä
10,81 €/h
III
Aloitteleva ammattilainen
11,93 €/h
IV
Ammattilainen
13,26 €/h
V
Kokenut ammattilainen
14,50 €/h
VI
Erittäin kokenut ammattilainen
15,59 €/h
Jokaiselle työntekijälle on palkkaryhmään perustuvan tuntipalkan lisäksi aina maksettava henkilökohtaista palkanosaa.
 
Erillinen palkanosa
 
Työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena ja työ­ajanlyhennysrahana erillistä palkanosaa 7,7, % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
 
Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkka­laskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan.
 
Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.
 
Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäi­syyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaa­päivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.
 
Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssä­oloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %. Lomarahaa alkaa kertyä myös sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta 1.9.2013 alkaen.
 
Sairausajan palkka on enintään 15,59 €/h sairausva­kuutuksen karenssiajalta (9 arkipäivää) ja mahdolliselta loppuosalta 19,49 €/h. Karenssipäivän kahden vuoden työssäoloehto alenee yhteen vuoteen. Yli yhdeksän arkipäivän sairauslomassa ei ole karenssia.
 
Sairauspoissaolo työntekijän omalla ilmoituksella
 
Yrityksissä, joissa on työterveyshuolto, noudatetaan työkyvyttömyy­den ilmoittamisessa sovittuja menettelyjä. Mikäli työnantaja ei ole järjestänyt työterveyshuoltolain edellyttämää vähimmäistasoista työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään kolme vuorokautta kestävistä sairauspoissaoloista riittää työnantajalle tai tämän edustajalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan työnan­taja voi osoittaa työntekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja. Määräystä sovelletaan myös alle 10- vuotiaan lapsen sairastumista koskeviin määräyksiin.
 
Vuorotyölisät:
 
iltavuorolisä 1,09 €/h ja yövuorolisä 2,04 €/h.

 

Päiväraha
36 €
Ateriakorvaus
9 € (rakennusalalla edellyttää sopimista)
Majoituskorvaus
57 €/vrk
Yöpymisraha
12 €/vrk.
Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus
 
Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat 1.1.2012 lähti­en asunnon ja työpaikan välinen etäisyys säteellä mitaten. 1.1.2013 matka mitataan yleisen liikenteen käytössä olevaa reittiä myöten.

 

• yli 5 km
1,77 €
• yli 10 km
2,85 €
• yli 20 km
5,13 €
• yli 30 km
7,47 €
• yli 40 km
9,20 €
• yli 50 km
11,15 €
• yli 60 km
14,65 €
• yli 70 km
16,58 €
• yli 80 km
18,84 €
• yli 90 km
21,45 €
• yli 100 km
 24,05 €
Valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset
 
Matkakustannusten korvaus

 

henkilöauto
45 snt/km
• perävaunu
7 snt/km
• asuntovaunu
11 snt/km
• koneet ja laitteet
3 snt/km
• henkilöiden kuljetus
3 snt/km / henkilö
Työkalukorvaukset
 
Korvauksena omien perustyökalujen käyttämisestä maksetaan:

 

Kirvesmiehelle
1,68 € pv
Muille työntekijöille
1,01 € pv
laatoittajat, muurarit, rapparit, raudoittajat, tasoitemiehet, sementtimiehet ym. sopimuksen mukaan.
 
Työnantaja hankkii työssä tarvittavat työkalut. Mikäli työntekijän kanssa sovitaan, että hän käyttää omia erikoistyökaluja, sovitaan myös niiden käyttöajan korvaamisesta.
 
Henkilötunniste
 
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä tulee olla näkyvästi esillä kuvallinen henkilötunniste. Syksyllä (päivämäärä auki) henkilötunnisteessa on oltava myös veronumero. Ulkomaa­laiset työntekijät voivat hakea veronumeron verohallinnolta tai maistraatista.

 

 

Sopimuskausi:
1.3.2011-29.2.2012

Palkankorotukset:
10.3.2011: työkohtaisten palkkojen yleiskorotus ja urakkapalkkojen korotus 2,55 %Sopimuskausi 19.4.2010 - 29.2.2012

PALKANKOROTUKSET

Vuoden 2011 palkkoja korotetaan 10.3.2011 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 2,55 % kaikille työntekijöille.

Aikapalkat
 
Kaikki rakennusalan työntekijät voivat sijoittua ammatistaan riippumatta mihin tahansa palkkaryhmään.
 

 

Palkkaryhmä
 
 
I
Aloitteleva työntekijä
  9,27 €/h
II
Vähän kokemusta omaava työntekijä
10,56 €/h
III
Aloitteleva ammattilainen
11,65 €/h
IV
Ammattilainen
12,95 €/h
V
Kokenut ammattilainen
14,16 €/h
VI
Erittäin kokenut ammattilainen
15,22 €/h
Jokaiselle työntekijälle on palkkaryhmään perustuvan tuntipalkan lisäksi aina maksettava henkilökohtaista palkanosaa.
 
Urakkapalkat
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 2,55 %
 
Erillinen palkanosa

Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, pitkäperjan­tailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannustaa­tolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7, % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
 
Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan.
 
Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämises­tä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työnte­kijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.
 
Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan.
 
Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.
 
Sairausajan palkka on enintään 14,63 €/h sairausvakuutuk­sen karenssiajalta (9 arkipäivää) ja mahdolliselta loppuosalta 19,03 €/h.
 
Vuorotyölisät:
iltavuorolisä 1,06 €/h ja yövuorolisä 1,99 €/h.
 
Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %.
 
Päiväraha 34 €.
 
Ateriakorvaus 8,50 €.
 
Majoitus ja yöpymisraha
Majoituskorvaus on 60 €/vrk ja yöpymisraha on 10 €/vrk.
 
Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus
 
Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat 1.1.2011 lähtien (asunnon ja työpaikan välisen etäisyys säteellä mitaten):
 

 

yli 5 km
1,73 €
yli 60 km
14,32 €
yli 10 km
2,79 €
yli 70 km
16,21 €
yli 20 km
5,01 €
yli 80 km
18,42 €
yli 30 km
7,30 €
yli 90 km
20,97
yli 40 km
8,99 €
yli 100 km
23,51
yli 50 km
10,90 €
 
 
Matkakustannusten korvaus • henkilöauto 46 snt/km (Valtion matkustussäännön mukaan)
 
Henkilötunnus
 
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä tulee olla suomalainen henkilötunnus
1.9.2011 alkaen.
 
Syntymäaika merkitään kuvallisen henkilötunnisteen etupuolelle ja henkilötunnuksen loppuosa takapuolelle.
 
Mikäli työntekijällä ei ole suomalaista henkilötunnusta, tulee hänen hakea se maistraatista.
 
Päätoteuttaja huolehtii siitä, että kaikkien työmaalla työskentelevien suomalaiset henkilötun­nukset kirjataan työmailla pidettäviin kulkulupaluetteloihin.
 
Työkalukorvaukset
 
1.    Korvauksena omien perustyökalujen käyttämisestä maksetaan:

 

Kirvesmiehelle
1,68 € päivältä
Sementtityöntekijälle
1,01 € päivältä
Laattatyöntekijälle
1,01 € päivältä
Muurarille
1,01 € päivältä
Rapparille
1,01 € päivältä
Raudoittajalle
1,01 € päivältä
Tasoitemiehelle
1,01 € päivältä
 
Työnantaja hankkii työssä tarvittavat alla olevan listan mukaiset ja vastaavat työkalut. Mikäli työntekijän kanssa sovitaan, että hän käyttää omia listan mukaisia tai vastaavia työkaluja, sovitaan myös niiden käyttöajan korvaamisesta.
 
• ketjusahat
• kuviosahat ja -jyrsimet
• isommat porakoneet
• jiiri- ja pöytäsirkkelit
• paineilmakompressorit ja naulaimet
• iskuvasarat ja piikkauskoneet
• elektroniset mittalaitteet

 


Osapuolet sopivat vuoden 2011 palkankorotuksen suuruudesta 31.1.2011 mennessä. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen korotuksen suuruudesta, sopimuksen voimassaolo päättyy 28.2.2011.

Palkkoja korotetaan 1.5.2010 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Aikapalkat

Yleiskorotus on 1,0 %, joka maksetaan kaikille työntekijöille.

Yleiskorotus lasketaan työntekijän työkohtaisesta palkasta. Työkohtainen palkka muodostuu työntekijän palkkaryhmittelyyn perustuvasta tuntipalkasta, henkilökohtaisesta palkanosasta ja työkohtaisesta lisästä. 

 

Yleiskorotus kasvattaa työntekijän henkilökohtaista palkanosaa.

Uudet palkkaryhmittelyn mukaiset tuntipalkat ovat:
 

 
Ryhmä Uusi RMP/h
I 9,04
II 10,30
III 11,36
IV 12,63
V 13,81
VI 14,84
 

Urakkapalkat
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,0 % tunnilta urakan jäljellä olevassa osassa.

Urakkahinnoittelu
Urakkahinnoittelun hintoja korotetaan 1,0 %.
Uudistettua urakkahinnoittelua laajennettiin sekä soveltamisalan että hinnoiteltujen töiden osalta. Hinnoittelu sisältää muottityöt, raudoitustyöt, betonityöt, elementtityöt, vesikattotyöt, väliseinätyöt, puuikkunoiden ja ovien asennustyöt, ulkoseinätyöt, sisäpuutyöt, muuraustyöt, rappaustyöt, eristerappaukset, saumaustyöt ja laatoitustyöt.
Osallistu hinnoitteluja käsitteleviin koulutustilaisuuksiin, joita järjestetään liiton jäsenille aluetoimistojen toimesta.

Päivärahat ym. vuonna 2010 (29 §)
Päiväraha 36
Majoituskorvaus 60
Tes:in 29§:n mukainen yöpymisraha 10
Iltavuorolisä 1,03
Yövuorolisä ja lisä työajan siirrosta 1,94
Valmiustyö 3,92

 

 

 


PALKANKOROTUKSET

Vuoden 2009 palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2009 tai lähinnä sen jälkeen.

Yleiskorotus 0,94 €/h, mutta vähintään 6,2 %.

Aikapalkat

Kaikki rakennusalan työntekijät voivat sijoittua ammatistaan riippumatta mihin tahansa palkkaryhmään.

 

Palkkaryhmä

 

I

Aloitteleva työntekijä

8,95 €/h

II

Vähän kokemusta omaava työntekijä

10,20 €/h

III

Aloitteleva ammattilainen

11,25 €/h

IV

Ammattilainen

12,50 €/h

V

Kokenut ammattilainen

13,67 €/h

VI

Erittäin kokenut ammattilainen

14,69 €/h

Jokaiselle työntekijälle on palkkaryhmään perustuvan tuntipalkan lisäksi aina maksettava henkilökohtaista palkanosaa.

Urakkapalkat 

Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 6,2 %/h urakan jäljellä olevassa osassa.

Urakkahinnoittelujen hintoja korotetaan 6,2 %. Urakkatöiden tavoiteansio on 16,25 €/h.

Erillinen palkanosa

Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannusaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7 % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan.

Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.

Työajanlyhennysraha

Korvauksen suuruus on 7,7 % (arkipyhäkorvaus ja työajanlyhennys yhdistyivät 1.6.2008 alkaen).

Erillinen palkanosa (7,7 %) maksetaan jokaisen säännöllisen palkanmaksun yhteydessä. Se maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.

Sairausajan palkka on enintään 14,13 €/h sairausvakuutuksen karenssiajalta (9 arkipäivää) ja mahdolliselta loppuosalta 18,38 €/h.

Vuorotyölisät:  iltavuorolisä 1,02 €/h ja yövuorolisä 1,92 €/h.

Lomarahan suuruus on 18,5 € laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 €.

Päiväraha 35 €.

Majoitus- ja yöpymisraha

Majoituskorvaus on 60 €/vrk ja yöpymisraha on 10 €/vrk.

Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus

1.1.2009 lähtien (asunnon ja työpaikan välinen etäisyys säteellä mitaten):

 

yli 5 km

1,62 €

yli 10 km

2,62 €

yli 20 km

4,71 €

yli 30 km

6,86 €

yli 40 km

8,45 €

yli 50 km

10,24 €

yli 60 km

13,46 €

yli 70 km

15,24 €

yli 80 km

17,31 €

yli 90 km

19,71 €

yli 100 km

22,10 €

Valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset

Matkakustannusten korvaus

 

henkilöauto

45 snt/km

perävaunu

7 snt/km

asuntovaunu

11 snt/km

koneet ja laitteet

2 snt/km

henkilöiden kuljetus

3 snt/km/henkilö

Ateriakorvaus on 8,75 €.

 

 
PALKANKOROTUKSET


Korotukset astuvat voimaan 1.3.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen.

Yleiskorotus 0,76 €/h, mutta vähintään 5,24 %.

(ESIM: Mikäli käytännön palkka on yli 14,60 €/h, palkankorotus lasketaan prosentilla (%) 5,24.)

Aikapalkat

Kaikki rakennusalan työntekijät voivat sijoittua ammatistaan riippumatta mihin tahansa palkkaryhmään. .

Palkkaryhmä

I Aloitteleva työntekijä
8,40 €/h
II Vähän kokemusta omaava työntekijä
9,60 €/h
III Aloitteleva ammattilainen
10,55 €/h
IV Ammattilainen
11,65 €/h
V Kokenut ammattilainen
12,77 €/h
VI Erittäin kokenut ammattilainen
13,75 €/h


Jokaiselle työntekijälle on palkkaryhmään perustuvan tuntipalkan lisäksi aina maksettava henkilökohtaista palkanosaa.

Urakkapalkat

Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 5,24 % /h urakan jäljellä olevassa osassa.
Urakkahinnoittelujen hintoja korotetaan 5,24 %.
Urakkatöiden tavoiteansio on 15,15 €/h.

Muut

Sairausajan palkka on enintään 13,16 €/h sairausvakuutuksen karenssiajalta (9 arkipäivää) ja mahdolliselta loppuosalta 17,13 €/h.
Vuorotyölisät ovat, iltavuorolisä 0,96 €/h ja yövuorolisä 1,81 €/h.

LOMARAHA 18,5 %
Lomaraha maksetaan lomaa edeltävässä tilissä tai työsuhteen loppuessa lopputilissä.

Kilometrikorvaus 0,44 €/km

Arkipyhäkorvaukset ja työajanlyhennys v. 2008

Ryhmittelyn mukainen (enintään IV) palkka seuraavista vapaina annettavista päivistä, jos ne osuvat työpäivälle:

 

 

 

1.1. Uudenvuoden päivä
6.1. Loppiainen
21.3. Pitkäperjantai
24.3. II Pääsiäispäivä
1.5. Vapunpäivä + Helatorstai

Itsenäisyyspäivältä 6.12. maksetaan täysi palkka.

Työajanlyhennysraha maksetaan jokaisen säännöllisen palkanmaksun yhteydessä. Rahan suuruus on 3,6 %:ia 31.5.2008 asti.

HUOMIO!

1.6.2008 alkaen arkipyhäkorvaus ja työajanlyhennys yhdistyvät, jolloin korvauksen suuruus on 7,7 %.

Erillinen palkanosa (7,7 %) maksetaan jokaisen säännöllisen palkanmaksun yhteydessä. Se maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville.
Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa.
Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.

Päiväraha
Päiväraha on 32 €.

Majoitus ja yöpymisraha
Majoituskorvaus on 58 €/vrk ja yöpymisraha on 10 €/vrk.

Päivittäiset matkakorvaukset
Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat 1.1.2008 lähtien seuraavat:

Asunnon ja työpaikan välinen etäisyys säteellä mitaten työpäivittäinen matkakustannusten korvaus on

1.3.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan­maksukauden alusta alkaen:

 

• yli 5 km
1,55 €
• yli 10 km
2,50 €
• yli 20 km
4,50 €
• yli 30 km
6,55 €
• yli 40 km
8,07 €
• yli 50 km
9,78 €
• yli 60 km
12,85 €
• yli 70 km
14,55 €
• yli 80 km
16,53 €
• yli 90 km
18,82 €
• yli 100 km
21,10 €

 

PALKANKOROTUKSET:

Korotukset astuvat voimaan 1.3.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen.

Yleiskorotus 0,24 €/h

Käytännön palkkojen korotus toteutetaan leikkaamalla työntekijän henkilökohtaista palkanosaa niin, että aikapalkan korotukseksi tulee vähintään yleiskorotuksen suuruinen korotus 24 senttiä.

Työntekijän palkan pitää kuitenkin olla uuden taulukkopalkan suuruinen lisättynä työehtosopimuksen mukaisella henkilökohtaisella palkanosalla.

Aikapalkat

Kaikki rakennusalan työntekijät voivat sijoittua ammatistaan riippumatta mihin tahansa palkkaryhmään.

Palkkaryhmä

I Aloitteleva työntekijä 7,90 €/h
II Vähän kokemusta omaava työntekijä 9,06 €/h
III Aloitteleva ammattilainen 9,96 €/h
IV Ammattilainen 10,95 €/h
V Kokenut ammattilainen 12,03 €/h
VI Erittäin kokenut ammattilainen 13,00 €/h

 
Jokaiselle työntekijälle on palkkaryhmään perustuvan tuntipalkan lisäksi aina maksettava henkilökohtaista palkanosaa.

Urakkapalkat

Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,85 prosenttia tunnilta urakan jäljellä olevassa osassa.
Urakkahinnoittelujen hintoja korotetaan 1,85 prosenttia.
Urakkatöiden tavoiteansio on 14,24 euroa tunnilta.

Muut

Sairausajan palkka on enintään 12,37 ¤/h sairausvakuutuksen karenssiajalta (9 arkipäivää) ja mahdolliselta loppuosalta 16,10 ¤/h.
Vuorotyölisät ovat, iltavuorolisä 0,91 ¤/h ja yövuorolisä 1,72 ¤/h.

Arkipyhäkorvaukset v. 2007

Ryhmittelyn mukainen (enintään IV) palkka seuraavista vapaina annettavista päivistä, jos ne osuvat työpäivälle:

1.1. Uudenvuoden päivä
6.4. Pitkäperjantai
9.4 II Pääsiäispäivä
1.5. Vapunpäivä
17.5. Helatorstai
22.6. Juhannusaatto
24.12. Jouluaatto
25.12. Joulupäivä

Itsenäisyyspäivältä 6.12. maksetaan täysi palkka.

Päiväraha

Päiväraha 31 €.

Majoitus ja yöpymisraha

Majoituskorvaus on 55 €/vrk ja yöpymisraha on 6 €/vrk.

Päivittäiset matkakorvaukset

Työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ovat 1.1.2007 lähtien seuraavat:

Asunnon ja työpaikan välinen etäisyys säteellä mitaten työpäivittäinen matkakustannusten korvaus on

yli 5 km 1,52 € yli 50 km 9,57 €
yli 10 km 2,45 € yli 60 km 12,58 €
yli 20 km 4,40 € yli 70 km 14,24 €
yli 30 km 6,41 € yli 80 km 16,18 €
yli 40 km 7,90 €

 
Kilometrikorvaus 0,43 €/km

TYÖAJANLYHENNYS 96 TUNTIA/VUOSI

Työajanlyhennysraha maksetaan jokaisen säännöllisen palkanmaksun yhteydessä.
Rahan suuruus on 3,6 %:ia

LOMARAHA 18,5 %

Lomaraha maksetaan lomaa edeltävässä tilissä tai työsuhteen loppuessa lopputilissä.


Vuosi 2006

Vuoden 2006 palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Aikapalkat
Yleiskorotus on 21 senttiä, joka maksetaan kaikille työntekijöille.
Käytännön palkkojen korotus toteutetaan leikkaamalla työntekijän henkilökohtaista palkanosaa niin, että aikapalkan korotukseksi tulee yleiskorotuksen suuruinen korotus 21 senttiä.
Työntekijän palkan pitää kuitenkin olla uuden taulukkopalkan suuruinen lisättynä työehtosopimuksen mukaisella henkilökohtaisella palkanosalla.

Palkkaryhmä

I
7,60 €/h
II
8,71 €/h
III
9,58 €/h
IV
10,49 €/h
V
11,49 €/h
VI
12,40 €/hUrakkapalkat
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,63 prosenttia tunnilta urakan jäljellä olevassa osassa.
Urakkahinnoittelujen hintoja korotetaan 1,63 prosenttia.

Muut
Sairausajan palkan enimmäismäärä on 11,85 €/h (9 arkipäivää) ja mahdolliselta loppuosalta 15,42 €/h.
Vuorotyölisät säilyvät ennallaan eli iltavuorolisä 0,89 €/h ja yövuorolisä 1,69 €/h.


Henkilökohtainen tuntipalkka 21.3.2005 alkaen

palkkaryhmä  
I 7,39 eur
II 8,47 eur
III 9,31 eur
IV 10,18 eur
V 11,14 eur
VI 12,03 eur


Yleiskorotus 0,32 €

Sairausajan palkka:

- sairausajan palkka sairausvakuutuksen karenssiajalta
IV pr + 13 % = 11,50 €

- sairausajan palkka sen jälkeen
IV pr + 47 % = 14,96 €

Pääluottamusmiehen vähimmäispalkka

- täysin työstä vapautetun pääluottamusmiehen vähimmäispalkka
IV pr + 33 % = 13,54 €
- muun pääluottamusmiehen vähimmäispalkka
IV pr +12 % = 11,40 €

Urakkapalkat:

Kesken olevissa urakakoissa maksetaan 21.3. jälkeen tehdyille tunneille keskituntiansiosta laskettava 2,55 prosentin erillinen lisä.
Urakkahinnoittelujen hintoja korotetaan 2,55 prosenttia.

Rakennusalan kulukorvaukset 1.1.2007 tästä linkistä.

 

 

 

Urakkapalkat
 
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,0 % tunnilta urakan jäljellä olevassa osassa.

 

Urakkapalkat
 

Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,0 % tunnilta urakan jäljellä olevassa osassa.

 

 

Urakkahinnoittelu

 

Urakkahinnoittelun hintoja korotetaan 1,0 %.

 

Uudistettua urakkahinnoittelua laajennettiin sekä soveltamisalan että hinnoiteltujen töiden osalta. Hinnoittelu sisältää muottityöt, raudoitustyöt, betonointityöt, elementtityöt, vesikattotyöt, väliseinätyöt, puuikkunoiden ja ovien asennustyöt, ulkoseinätyöt, sisäpuutyöt, muuraustyöt, rappaustyöt, eristerappaukset, saumaustyöt ja laatoitustyöt.

 

Osallistu hinnoitteluja käsitteleviin koulutustilaisuuksiin, joita järjestetään liiton jäsenille aluetoimistojen toimesta.
 

 

Urakkapalkat
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,0 % tunnilta urakan jäljellä olevassa osassa.

Urakkahinnoittelu
Urakkahinnoittelun hintoja korotetaan 1,0 %.
Uudistettua urakkahinnoittelua laajennettiin sekä soveltamisalan että hinnoiteltujen töiden osalta. Hinnoittelu sisältää muottityöt, raudoitustyöt, betonointityöt, elementtityöt, vesikattotyöt, väliseinätyöt, puuikkunoiden ja ovien asennustyöt, ulkoseinätyöt, sisäpuutyöt, muuraustyöt, rappaustyöt, eristerappaukset, saumaustyöt ja laatoitustyöt.
Osallistu hinnoitteluja käsitteleviin koulutustilaisuuksiin, joita järjestetään liiton jäsenille aluetoimistojen toimesta.
 

 

Urakkapalkat
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,0 % tunnilta urakan jäljellä olevassa osassa.

Urakkahinnoittelu
Urakkahinnoittelun hintoja korotetaan 1,0 %.
Uudistettua urakkahinnoittelua laajennettiin sekä soveltamisalan että hinnoiteltujen töiden osalta. Hinnoittelu sisältää muottityöt, raudoitustyöt, betonointityöt, elementtityöt, vesikattotyöt, väliseinätyöt, puuikkunoiden ja ovien asennustyöt, ulkoseinätyöt, sisäpuutyöt, muuraustyöt, rappaustyöt, eristerappaukset, saumaustyöt ja laatoitustyöt.
Osallistu hinnoitteluja käsitteleviin koulutustilaisuuksiin, joita järjestetään liiton jäsenille aluetoimistojen toimesta.