Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Rakennusalan toimihenkilöt

Toimien vaativuusluokat ja niiden mukaiset vaativuusluokkapalkat 1.10.2014 ja 
1.10.2015 lähtien ovat seuraavat:

TVL Pisteet VLP €/kk 1.10.2014 VLP €/kk 1.10.2015
1A   1468 1481
1 60 1637 1650
2 80 1755 1768
3 100 1912 1925
4 120 2110 2123
5 140 2333 2346
6 160 2573 2586
7 180 2857 2870
8 200 3182 3195
9 220 3592 3605

 

Työnantaja maksaa luottamusmiehelle erillisen korvauksen, jonka suuruus riippuu hänen edustamaansa henkilöstöryhmään kuuluvien toimihenkilöiden määrästä 1.10.2014 alkaen seuraavasti:

Edustettavien toimihenkilöiden lukumäärä Korvaukset € / kk
5 – 9 44 €
10 – 24 91 €
25 – 50 121 €
51 – 100 169 €
101 – 200 204 €
201 – 400 240 €
401 – 271 €

Vähintään työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittaneelle työpaikan työsuojeluvaltuutetulle maksetaan 1.10.2014 lukien erillinen korvaus, jonka suuruus riippuu edustettavien yhteismäärästä seuraavasti:

Edustettavien yhteismäärä Korvaukset € / kk
10 – 50 63 €
51 – 200 105 €
201 – 168 €

 

 

 

 

 

 


PALKKARATKAISU 1.6.2010

Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 1.6.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 € kuitenkin vähintään 0,7 %.

Tehtävän vaativuusluokkapalkkoja (TVL) korotetaan yleiskorotuksen toteuttamisajankohdasta 1.6.2010 lukien 0,7 %.

Vuorotyölisiä korotetaan siten, että iltatyölisä on 1.6.2010 lukien 2,00 € ja yövuorolisä 3,75 €.

1.11.2010

Palkkoja korotetaan 1.11.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien paikallisesti sovittavalla yrityskohtaisella erällä, jonka suuruus on 0,4 %. Erä lasketaan soveltamisalueen toimihenkilöiden syyskuun 2010 palkkasummasta. Mikäli erän käytöstä ei päästä paikallisesti sopimukseen, maksetaan kaikille 0,4 % suuruinen yleiskorotus yleiskorotushetken mukaisesta palkasta.

Tehtävän vaativuusluokkapalkkoja (TVL) korotetaan 1.11.2010 lukien 0,4 %.