Rakennuspelti- ja teollisuuseristysala | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Rakennuspelti- ja teollisuuseristysala

Sopimuskausi 2009–2012

PALKKARATKAISU 1.10.2010 
 
1.10.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,0 %:n suuruinen yleiskorotus ja 0,5 %:n suuruinen erä kohdistettuna henkilökohtaisiin korotuksiin.
 
Erän jako tulee selvittää pääluottamusmiehelle ennen käyttöönottoa. Korotukset kohdistetaan sekä aikapalkkoihin että suorituspalkkoihin. Jos erää ei työpaikalla edellä mainitulla tavalla jaeta tai sovita sen muusta käytöstä, se jaetaan yleiskorotuksena.
 
Työkohtaiset tuntipalkat

Kalleusluokka
I
II
 
 
 
TVR 1 Työtä voi tehdä ilman erityistä ammatti-koulutusta työpaikalla tapahtuneen opastuksen jälkeen.
895
887
TVR 2 Työtä voi tehdä lyhyehkön oppimisajan jälkeen. Töiden yksityiskohtainen opastaminen melko vaikeaa. Työ edellyttää normaalia huolellisuutta.
958
949
TVR 3 Työnteon yhteydessä joudutaan toisinaan suunnittelemaan suorituksen yksityiskohtia ja/tai valitsemaan työmenetelmiä joistakin mahdollisista vaihtoehdoista. Työ vaatii 1-2 vuoden oppimisajan. Työ edellyttää normaalia huolellisuutta.
1025
1016
TVR 4 Työ edellyttää valmiutta tehdä valintoja työn yksityiskohtaisesta suoritustavasta. Työ vaatii 2-5 vuoden oppimisajan. Työ edellyttää melkoista huolellisuutta ja tarkkuutta.
1096
1087
TVR 5 Työ edellyttää harkintaa koskien työn yksityiskohtaista suorittamista. Työ vaatii yli 5 vuoden oppimisajan. Työ edellyttää suurta huolellisuutta ja työlle on ominaista itsenäisten ratkaisujen teko.
1173
1163

Nuoret työntekijät ja oppilaat
 
Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden ja ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa tarkoitettujen 15 vuotta täyttäneiden oppisopimusoppilaiden tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.10.2010 seuraavat:

 
kl 1
kl 2
1. oppivuosi
746
738
2. oppivuosi
783
775
3. oppivuosi
822
814
4. oppivuosi
864 
854

Vuorotyölisät 1.10.2010
 
Vuorotyö, ilta- ja yötyö

Iltavuoro (esim. klo 14–22)
109 senttiä/tunti
yövuoro (esim. klo 22–06)
200 senttiä/tunti

Ansionmenetyksen korvaaminen
 
Työsuojeluvaltuutetulle korvataan ansiomenetyksen lisäksi, ellei muuta ole sovittu, kuukausittaista korvausta 1.10.2010 alkaen seuraavasti:
 
Työstä vapautuksen
määrä tunteina/4 viikkoa    korvaus/kuukausi

4 - 8
75,00 €
9 - 13
80,00 ”
14 - 18
90,00 ”
19 -
100,00 ”

Kuukausikorvaus
 
Pääluottamusmiehelle maksetaan ansionmenetyksen korvauksen lisäksi korvausta kuukausittain 1.10.2010 alkaen seuraavasti:

Yrityksen työntekijöiden lukumäärä
korvaus/kuukausi
4 - 19
75,00 €
20 - 39
80,00 "
40 - 59
90,00"
60 -
100,00 "


Palkkoja korotetaan 1.10.2007 30 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 3,4 % prosenttia. Työpaikkakohtaisen erän suuruus on 0,7 tai 1,0 prosenttia.

Kertakorvauksena maksetaan 350 euroa niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 2.4.2007 ja on voimassa 31.8.2007.

1.10.2008 korotetaan palkkoja 2,5 prosenttia. Työpaikkakohtaisen erän suuruus on 1,0 tai 1,6 prosenttia.

Vuoden 2009 keväällä tarkastellaan sopimuksen toteutumista ja talouden näkymiä. Toukokuun loppuun mennessä neuvotellaan palkankorotuksista.

Urakkahinnoittelun yksikköhintoja korotetaan 4,4 prosenttia 1.10.2007. Ensi vuonna yksikköhintoja korotetaan 4,1 prosenttia.

1.3.2005

Yleiskorotus 24 senttiä/tunti, vähintään 2,0 prosenttia
Työpaikkakohtainen erä 4 senttiä
Alimpaan taulukkopalkkaan 24 senttiä
Urakkatyön yksikköhintaan 2,5 prosentin korotus
Erilliset lisät kuten teknologiateollisuuden sopimuksessa.

1.6.2006

Yleiskorotus 1,6 prosenttia
Työpaikkakohtainen erä 0,3 prosenttia
Taulukkopalkkoihin 1,9 prosenttia
Erilliset lisät kuten teknologiateollisuuden sopimuksessa

Työkohtaiset tuntipalkat 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen

Sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen työnvaativuuteen perustuvat työkohtaiset tuntipalkat ovat seuraavat (senttiä/h):

Työnvaativuusryhmä kl 1 kl 2
 
1 790 775
2 845 829
3 905 887
4 968 949
5 1036 1016

Vuorotyö

Varsinaisessa vuorotyössä maksetaan ilta- ja yövuoron tunneilta erityistä vuorotyölisää senttiä/h seuraavasti sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2004

Iltavuoro (esim. klo 14-22) 96 senttiä/h
Yövuoro (esim. klo 22-06) 177 senttiä/h


Vuonna 2003 yleiskorotus on 26 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,6 prosenttia. Urakkahinnoittelun yksikköhintoja korotetaan 2,6 prosentilla. Iltavuorolisä on 94 senttiä ja yövuorolisä 174 senttiä tunnilta.

Työnvaativuusryhmässä 1 työntekijäkohtaiset tuntipalkat 1.3.2003 ovat 768 senttiä (kl 1) ja 753 senttiä (kl 2). Vaativuusryhmässä 5 ne ovat 1006 ja 987 senttiä.

Vuonna 2004 yleiskorotus on 22 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,2 prosenttia. Urakkahinnoittelun yksikköhintoja korotetaan 2,2 prosentilla. Iltavuorolisä on 96 senttiä ja yövuorolisä 177 senttiä.

Vuorotyöntekijän vuorotyölisästä ylitöiltä on samat määräykset kuin metalliteollisuuden sopimuksessa. Palvelusvuosilisän soveltamisohje ja sairaan lapsen hoidosta tehtyjä määräyksiä muutetaan kuten metallin sopimuksessa.

Luottamusmiehen korvauksen minimisumma on 59 euroa kuukaudessa, kun työntekijöidenlukumäärä on viisi. Työsuojeluvaltuutetun koulutuksesta on sama määräys kuin metallin sopimuksessa.