Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Sairaankuljettajat

 1.5.2014 – 31.1.2017

Palkankorotukset

1.5.2014 
Toteutetaan palkkaohjelman mukaiset korotukset perustasolla 
50 euroa ja hoitotasolla 90 euroa.

1.9.2014
Työntekijöiden taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2014 lukien 20 euroa. 
Osa-aikatyössä 20 euron korotuksen suuruus määräytyy sovitun työajan ja työehtosopimuksen mukaisen täyden työajan 
suhteessa.

1.5.2015 
Toteutetaan palkkaohjelman mukaiset korotukset terveyspalvelualan työehtosopimuksen tasolle (paikkakuntakalleusluokka, 
PKL I) seuraavasti:
− perustasolla terveyspalvelualan työehtosopimuksen vaativuusryhmän 3 tasolle
− hoitotasolla terveyspalvelualan työehtosopimuksen vaativuusryhmän 4 tasolle

1.9.2015
Työntekijöiden taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.9.2015 lukien 0,4 % korotuksella. 

PALKKATAULUKOT

Palkkataulukko 1.5.2014 lukien
Perustaso 1.914,66 € 
Hoitotaso  2.164,00 € 

Näiden vähimmäispalkkojen lisäksi työntekijän henkilökohtaisen palkanosan on vuosisidonnaisen takuun perusteella oltava:

- 4 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 6 % 
- 7 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 10 %, ja
- 10 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 13 %
 työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta.

Vähimmäispalkat
Kokemus   4 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Perustaso 1.914,66 € 2.029,54€ 2.106,13 € 2.163,57 €
Hoitotaso 2.164,00 € 2.293,84 € 2.380,40 € 2445,32 €
Katso tehtäväkohtaiset erityistekijät sekä henkilökohtainen palkanosa työehtosopimuksen 12 §:stä.

Palkkataulukko 1.9.2014 lukien

Perustaso 1.934,66 €
Hoitotaso  2.184,00 €

Näiden vähimmäispalkkojen lisäksi työntekijän henkilökohtaisen palkanosan on vuosisidonnaisen takuun perusteella oltava:

- 4 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 6 % 
- 7 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 10 %, ja
- 10 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 13 %
työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta.

Vähimmäispalkat 
Kokemus   4 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Perustaso 1.934,66 € 2.050,74 € 2.128,13 € 2.186,17 €
Hoitotaso 2.184,00 € 2.315,04 € 2.402,40 € 2.467,92 €
Katso tehtäväkohtaiset erityistekijät sekä henkilökohtainen palkanosa työehtosopimuksen 12 §:stä.

Palkkataulukko 1.5.2015 lukien

Perustaso 1.972,25 €
Hoitotaso  2.267,37 €

Näiden vähimmäispalkkojen lisäksi työntekijän henkilökohtaisen palkanosan on vuosisidonnaisen takuun perusteella oltava:

- 4 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 6 % 
- 7 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 10 %, ja
- 10 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 13 %
työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta.

Vähimmäispalkat 
Kokemus   4 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Perustaso 1.972,25 € 2.090,59 € 2.169,48 € 2.228,64 €
Hoitotaso 2.267,37 € 2.403,41 € 2.494,11 € 2.562,13 €

Palkkataulukko 1.9.2015  lukien
Perustaso 1.980,14 € 
Hoitotaso  2.276,44 € 

Näiden vähimmäispalkkojen lisäksi työntekijän henkilökohtaisen palkanosan on vuosisidonnaisen takuun perusteella oltava:

- 4 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 6 % 
- 7 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 10 %, ja
- 10 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 13 %
työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta.

Vähimmäispalkat
Kokemus   4 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Perustaso 1.980,14 € 2.098,95 € 2.178,15 € 2.237,56 €
Hoitotaso 2.276,44 € 2.413,03 € 2.504,08 € 2.572,38 €


 
1.4.2012
II – paikkakuntakalleusluokan taulukkopalkat nostetaan I:sen tasolle.
Toteutetaan palkkaohjelman mukaiset korotukset 30 € / 50 €.
Henkilökohtaisia ja palkkaryhmäpalkkoja korotetaan terveyspalvelualan yleissitovan työehtosopimuksen yleiskorotuksen mukaisesti, eli 1,7 %.
I – paikkakuntakalleusluokassa toteutetaan paikallinen järjestelyerä, joka lasketaan helmikuun 2012 palkkasummasta. Palkkasummassa otetaan huomioon varsinaiset säännöllisen työajan palkat, mutta ei vaihtuvia tuntikohtaisia lisiä kuten ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorotuksia. Palkalliselta poissaoloajalta kuten vuosi- tai sairauslomalta maksetut palkat otetaan huomioon ilman tuntikohtaisia lisiä. Vastaavasti palkallisella poissaolojaksolla olevien työntekijöiden sijaisten palkkoja ei oteta huomioon. Lomarahoja ei oteta huomioon. Erän suuruus on 0,7 %. Paikallisen erän toteutuksesta neuvotellaan maaliskuun 2012 loppuun mennessä. Mikäli paikallisesti ei päästä sopimukseen erän jaosta, kohdennetaan erä ensisijaisesti työntekijöiden tehtäväkohtaisiin erityistekijöihin työnantajan päätöksen mukaisesti.
Kokoaikaiselle työntekijälle maksetaan huhtikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä 150 euron suuruinen kertaerä, mikäli työsuhde on yhdenjaksoisesti ollut voimassa vähintään kolme kuukautta ja jatkuu kertaerän maksuajankohtana. Kertaerä maksetaan myös niille määräaikaisille, joiden työsuhde on päättynyt maaliskuun lopussa ja jatkunut huhtikuussa 2012. Pysyvässä osa–aikatyössä kertaerän suuruus määräytyy työntekijän keskimääräisen viikkotyöajan ja työehtosopimuksen mukaisen täyden työajan suhteessa. Työajan vaihdellessa lasketaan keskimääräinen työaika maksuajankohtaa edeltävältä kolmelta kuukaudelta. Kertaerä maksetaan, jos työntekijä on oikeutettu palkkaan koko tai osalta huhtikuuta 2012.
Mikäli työntekijän palkka on muodostunut suoraan vaativuusryhmän vähimmäispalkan ja mahdollisen vuosisidonnaisen lisän yhteissummasta, ovat perus- ja hoitotason palkat ilman vuosisidonnaisia lisiä 1.4.2012 seuraavat:
 
Perustaso      1782,55 euroa
Hoitotaso       1959,40 euroa
 
Näiden vähimmäispalkkojen lisäksi työntekijälle maksetaan palvelusvuosista kertyvää vuosisidonnaista takuulisää seuraavasti:
 
4 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 6 prosenttia
 
7 palvelusvuoden täyttyessä yhteensä vähintään 10 prosenttia (6 + 4 prosenttia)
 
10 palvelusvuoden täyttyessä yhteensä vähintään 13 prosenttia (6 + 4 + 3 prosenttia)
 
Uudet palkankorotusten minimit ovat siten 1.4.2012 alkaen seuraavat
 
PALKKARYHMÄ PERUSTASO
1782,55 euroa = TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA
 
4 VUOTTA korotus vähintään 6 prosenttia
LISÄ              106,95 euroa
YHT.             1889,50 euroa
 
7 VUOTTA korotus vähintään 10 prosenttia
LISÄ              178,26 euroa
YHT.             1960,81 euroa
 
10 VUOTTA korotus vähintään 13 prosenttia
LISÄ 231,73 euroa
YHT. 2014,28 euroa
 
PALKKARYHMÄ HOITOTASO
 
1959,40 euroa = TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA
 
4 VUOTTA korotus vähintään 6 prosenttia
LISÄ 117,56 euroa
YHT. 2076,96 euroa
 
7 VUOTTA korotus vähintään 10 prosenttia
LISÄ 195,94 euroa
YHT. 2155,34 euroa
 
10 VUOTTA korotus vähintään 13 prosenttia
LISÄ 254,72 euroa
YHT. 2214,12 euroa

Sopimuskausi 1.10.2007 – 31.1.2010

1.10.2007

Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

1.3.2008

Otetaan käyttöön uuden palkkausjärjestelmän mukainen palkkarakenne (siirtymämääräyksin), jonka kustannusvaikutus alalla on keskimäärin 1,8 %.

1.11.2008

Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 2,4 % ja käytetään paikallinen järjestelyerä 0,7 % uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin erityistekijöihin ja henkilökohtaiseen palkanosaan.

1.9.2009

Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 2,5 % ja käytetään paikallinen järjestelyerä 0,8 % uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin erityistekijöihin ja henkilökohtaiseen palkanosaan.

Paikalliset järjestelyerät 1.11.2008 ja 1.9.2009 käytetään työntekijöiden tehtäväkohtaisiin erityistekijöihin tai henkilökohtaiseen palkanosaan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Ensisijaisesti on harkittava erien käyttämistä tehtäväkohtaisiin erityistekijöihin, jos niitä sisältyy työpaikan työtehtäviin.

Paikallisten järjestelyerien suuruus lasketaan työnantajan työehtosopimuksen piirissä olevan henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta syyskuulta 2008 ja toukokuulta 2009. Näissä palkkasummassa otetaan huomioon varsinaiset säännöllisen työajan palkat, mutta ei vaihtuvia tuntikohtaisia lisiä kuten ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorotuksia. Palkalliselta poissaoloajalta kuten vuosi- tai sairaslomalta maksetut palkat otetaan huomioon ilman tuntikohtaisia lisiä. Vastaavasti palkallisella poissaolojaksolla olevien työntekijöiden sijaisten palkkoja ei oteta huomioon. Lomarahoja ei oteta huomioon.


Palkkataulukko on 1.10.2007 lukien seuraava:

 

 

 

PKL 1 0v 2v 4v 7v 10v 15v
SK 1 1398,34 1477,19 1537,75 1600,84 1667,76 1738,11
SK 2 1439,12 1521,07 1583,46 1649,45 1718,50 1793,15
SK 3 1485,17 1569,67 1635,13 1703,47 1777,18 1856,44
SK 4 1524,34 1612,10 1679,36 1750,70 1828,52 1912,65
SK 5 1564,59 1655,42 1724,97 1800,03 1882,44 1972,88
SK 6 1609,73 1703,84 1777,35 1857,00 1945,16 2040,38
SK 7 1677,91 1778,86 1858,16 1946,69 2042,10 2142,49
SK 8 1770,79 1882,82 1973,46 2070,40 2171,73 2278,81
 
PKL 2 0v 2v 4v 7v 10v 15v
SK 1 1365,15 1441,49 1500,22 1561,68 1626,23 1694,41
SK 2 1404,66 1484,27 1545,18 1608,82 1676,09 1747,12
SK 3 1445,47 1527,95 1590,71 1657,06 1727,00 1802,32
SK 4 1482,99 1568,03 1633,13 1701,49 1774,73 1854,32
SK 5 1522,17 1609,73 1676,99 1748,25 1825,84 1909,80
SK 6 1563,50 1654,53 1723,67 1799,07 1881,09 1971,55
SK 7 1622,44 1717,57 1792,02 1873,47 1963,31 2059,88
SK 8 1704,75 1808,26 1891,42 1982,82 2080,16 2181,67


Iltatyö

Työstä, jota tehdään kello 18 - 22 välisenä aikana, maksetaan erillistä iltatyölisää. Iltatyölisä on 15 % tuntipalkasta laskettuna.

Yötyö

Työstä, jota tehdään kello 22 - 7 välisenä aikana, maksetaan erillistä yötyölisää. Yötyölisä on jaksotyössä 40 % ja muutoin 30 % tuntipalkasta laskettuna tai aikakorvauksena 20 minuuttia tuntia kohti.

Lauantaityö

Arkilauantaina kello 06.00 - 24.00 tehdyiltä työtunneilta, lukuun ottamatta pääsiäislauantaita ja lauantaiksi sattuvaa jouluaattoa, maksetaan erillinen 20 %:n suuruinen rahakorvaus tuntipalkasta laskettuna

Sunnuntaityö

Sunnuntaina tai muuna kirkollisena juhlapäivänä sekä itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä työstä maksetaan sunnuntaityökorvauksena kuukausipalkan ohella yksinkertainen tuntipalkka. Jos työ on ylityötä, on siitä lisäksi suoritettava ylityökorvaus.

Sunnuntai- ja juhlapäivien lasketaan alkavan niitä edeltäneinä päivinä kello 24 ja päättyvän sunnuntaivuorokauden päättyessä eli kello 24.

Paikallisesti voidaan sopia yötyölisästä niiltä tunneilta, jolloin työntekijä päivystää klo 22 - 07 välisenä aikana työpaikalla ja hänellä on tällöin tosiasiallinen mahdollisuus lepoon.

Palkat 1.3.2005 lukien

Kokoaikatyöntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1.3.2005 alkaen 0,6 % + 30,06 euroa kuukaudessa kuitenkin vähintään 2,5 %.

Osa-aikatyöntekijän henkilökohtaisten palkkojen korotusten euromääräinen osuus lasketaan täyden työajan ja sovitun työajan suhteessa.


Palkkataulukot ja palkat 1.3.2003 lukien euroa/kk

 

 

 

 

PKL 1 Peruspalkka 1 2 3 4 5
 
SK 1 1325,84 1400,61 1458,03 1517,84 1581,29 1648,00
SK 2 1364,51 1442,21 1501,36 1563,93 1629,40 1700,19
SK 3 1408,17 1488,29 1550,35 1615,16 1685,04 1760,20
SK 4 1445,31 1528,52 1592,29 1659,93 1733,72 1813,49
SK 5 1483,47 1569,60 1635,54 1706,71 1784,84 1870,60
SK 6 1526,27 1615,50 1685,21 1760,73 1844,31 1934,60
SK 7 1590,92 1686,64 1761,82 1845,76 1936,23 2031,41
SK 8 1678,98 1785,21 1871,15 1963,06 2059,14 2160,67

 

 

PKL 2 Peruspalkka 1 2 3 4 5
 
SK 1 1294,37 1366,75 1422,44 1480,72 1541,92 1606,56
SK 2 1331,83 1407,31 1465,07 1525,41 1589,20 1656,54
SK 3 1370,53 1448,74 1508,24 1571,15 1637,46 1708,88
SK 4 1406,11 1486,74 1548,46 1613,27 1682,72 1758,19
SK 5 1443,25 1526,27 1590,05 1657,61 1731,18 1810,78
SK 6 1482,44 1568,75 1634,30 1705,79 1783,57 1869,33
SK 7 1538,32 1628,52 1699,11 1776,34 1861,52 1953,09
SK 8 1616,36 1714,51 1793,36 1880,02 1972,31 2068,56


Palkat 1.6.2006 lukien

Taulukkopalkkoja ja työntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1.6.2006 1,4 %. Liittoerä 0,4 % ja tasa-arvoerä 0,2 % käytetään taulukko- ja henkilökohtaisten palkkojen korotuksiin 1.6.2006, ellei ennen 1.6.2006 sovita niiden käyttämisestä palkkausjärjestelmän uudistamiseen tai muuhun käyttötarkoitukseen,.