Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Suunnittelu- ja konsulttiala

Sopimuskausi 1.12.2013–30.11.2016

 

1.4.2014 alkaen:

 

 

 

 

 

 

 

TVL-luokka

pisteet

TVL-palkka

TVL-palkka

 

 

euroa/kk

euroa/kk + 3 %

1

265…284

1 608

1 655

2

285…309

1 754

1 806

3

310…334

1 920

1 977

4

335…359

2 101

2 163

5

360…389

2 308

2 377

6

390…419

2 534

2 610

7

420…449

2 785

2 868

8

450…479

3 062

3 153

9

480…520

3 367

3 468

 

 

 

 

1.4.2015 alkaen:

 

 

 

 

pisteet

TVL-luokka

TVL-palkka

 

 

euroa/kk

euroa/kk + 3 %

 

 

 

 

1

265…284

1 614

1 662

2

285…309

1 761

1 813

3

310…334

1 927

1 984

4

335…359

2 109

2 172

5

360…389

2 317

2 386

6

390…419

2 545

2 620

7

420…449

2 796

2 880

8

450…479

3 074

3 166

9

480…520

3 381

3 482

Paikallisesti voidaan sopia väliluokkien käytöstä.

Nuoret toimihenkilöt (alle 18 v)

17 vuotta täyttäneen toimihenkilön ohjepalkka on 80 prosenttia tehtäväkohtaisen vaativuusluokan palkasta.
16 vuotta täyttäneen toimihenkilön ohjepalkka on 70 prosenttia tehtäväkohtaisen vaativuusluokan palkasta.

Harjoittelijat

Vaativuusluokituksen mukaisista palkoista voidaan poiketa sel lais ten harjoittelijoina työskentelevien opiskelijoiden suhteen, joilla ei ole asianomaisen työn vaatimaa

kokemusta ja tutkinto vaatimuksiin sisältyy työharjoittelujakso tai –jaksoja.

Palvelusvuosilisä

1.4.2014

Vuodet euroa/kk

10— 19

29

20 —25

46

yli 25

63

Palvelusvuosilisä lisätään määrävuosien (10 vuotta, 20 vuotta, 25 vuotta) täyttymistä seuraavan kuukauden palkkaan.

1.4.2014   

Vuodet   euroa/kk

10 — 19

29

20 — 25

46

yli 25

63

Palvelusvuosilisä lisätään määrävuosien (10 vuotta, 20 vuotta, 25 vuotta) täyttymistä seuraavan kuukauden palkkaan.


Sopimuskausi 1.5.2010 - 31.10.2011

2 §
Palkantarkistukset

Yleiskorotus 1.5.2010

Palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden
alusta 0,5 % yleiskorotuksella. Korotus lasketaan 30.4.2010 voimassa
olleesta palkasta (luontoisetuineen).

Taulukkopalkkoja ja palvelusvuosilisiä korotetaan vastaavasti.

Palkankorotus 1.11.2010 jälkeen
Palkkoja korotetaan samalla prosenttiluvulla kuin teknologiateollisuuden
toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaan palkkoja korotetaan tämän
sopimuskauden aikana. Tämä ei tarkoita syksyn 2011 palkankorotuksia.

Taulukkopalkkoja ja palvelusvuosilisiä korotetaan vastaavasti.

 

 

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt

Palkantarkistukset

1.11.2007 korotukset

Palkkoja korotetaan 1.11.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 80 eurolla tai kuitenkin vähintään 3,4 % yleiskorotuksella. Korotus lasketaan 31.10.2007 voimassa olleesta palkasta (luontoisetuineen).

Samasta ajankohdasta lähtien korotetaan taulukkopalkkoja 80 euroa alimpaan palkkaluokkaan suhteet säilyttäen.

1.12.2007 kertakorvaus

Maksetaan kaikille kertakorvauksena 100 euroa 1.12.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden yhteydessä.

1.5.2008 järjestelyvara

Järjestelyvarana maksetaan 1 % palkkasummasta (30.4.2008 voimassa olleista palkoista) paikallisesti sopien.

Työpaikkakohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä tuottavuuden kehittämistä yrityksissä. Erän jakoperusteista neuvotellaan paikallisesti 15.4.2008 mennessä.

Ellei jakoperusteista sovita, erä siirtyy 1.10.20008 korotusajankohtaan ja silloin erästä 0,5 % maksetaan yleiskorotuksena kaikille tasan ja 0,5 % työnantajan jakamana eränä.

1.10.2008 korotukset

Palkkoja korotetaan 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 % yleiskorotuksella. Korotus lasketaan 30.9.2008 voimassa olleesta palkasta (luontoisetuineen).

Lisäksi maksetaan järjestelyvara 0,5 % + 0,5 % edellä mainitulla tavalla, jos ei sitä ole jo 1.5.2008 toteutettu.

Samasta ajankohdasta korotetaan taulukkopalkkoja 3,5 %.

1.5.2009 korotukset

Palkkoja korotetaan 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 % yleiskorotuksella. Korotus lasketaan 30.4.2009 voimassa olleesta palkasta (luontoisetuineen).

Järjestelyvarana maksetaan 0,5 % edellä määriteltyjen periaatteiden mukaisesti paikallisesti sovittavana eränä. Ellei jakamisesta sovita 15.4.2009 mennessä, työnantaja päättää erän jakamisesta.

Samasta ajankohdasta korotetaan taulukkopalkkoja 3,0 %.


Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt

Palkankorotukset

Vuosi 2007

Yleiskorotus 1.12.2007

Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.12.2007 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,9 %. Yleiskorotus lasketaan 30.11.2007 voimassa olleesta palkasta.

Vuosi 2008

Työpaikkakohtainen erä 1.4.2008

Kuukausipalkkoja korotetaan yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä, jonka suuruus on 2,5 % laskettuna 31.3.2008 tai muuna sovittuna ajankohtana voimassa olleesta työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien työsuhteessa olevien ylempien toimihenkilöiden säännöllisen työajan palkkasummasta. Erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, yrityksen palkkapolitiikkaa sekä tuottavuuden kehittämistä yrityksissä.

Yritys- tai työpaikkakohtaisen erän määräytymisperusteet ja suuruus selvitetään luottamushenkilölle tai muutoin paikallisesti. Erän jakoperusteet ja mahdollinen toteutusajankohta sovitaan paikallisesti luottamushenkilön tai henkilöstöryhmän muun edustajan kanssa.

Mikäli erän jakoperiaatteista sekä toteutusajankohdasta sovitaan, on erän suuruus 2,5 % ja työnantaja toteuttaa erän sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.4.2008 tai lähinnä sen jälkeen tai muuna sovittuna ajankohtana. Ellei näistä sovita, erän suuruus on 2,0 % ja se jaetaan seuraavasti: 0,7 %:n erä laskettuna ylempien toimihenkilöiden 31.3.2008 palkkasummasta ottaen huomioon em. periaatteet siten, että työnantaja toteuttaa erän käytön sekä 1,3 %:n erä laskettuna edellä mainitulla tavalla palkkasummasta siirretään syksyn 2008 yleiskorotukseen.

Luottamushenkilöllä on oikeus saada selvitys kohtuullisessa ajassa palkankorotuksen jälkeen paikallisen erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi ylempien toimihenkilöiden lukumäärä sekä heille jaetun paikallisen erän kokonaismäärä.

Yleiskorotus 1.11.2008

Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.11.2008 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,5 %. Yleiskorotus lasketaan 31.10.2008 voimassa olleesta palkasta.

Vuosi 2009

Työpaikkakohtainen erä 1.4.2009

Kuukausipalkkoja korotetaan yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä, jonka suuruus on 2,5 % laskettuna 31.3.2009 tai muuna sovittuna ajankohtana voimassa olleesta työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien työsuhteessa olevien ylempien toimihenkilöiden säännöllisen työajan palkkasummasta. Erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, yrityksen palkkapolitiikkaa sekä tuottavuuden kehittämistä yrityksissä.

Yritys- tai työpaikkakohtaisen erän määräytymisperusteet ja suuruus selvitetään luottamushenkilölle tai muutoin paikallisesti.
Erän jakoperusteet ja mahdollinen toteutusajankohta sovitaan paikallisesti luottamushenkilön tai henkilöstöryhmän muun edustajan kanssa.

Mikäli erän jakoperiaatteista sekä toteutusajankohdasta sovitaan, on erän suuruus 2,5 % ja työnantaja toteuttaa erän palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.4.2009 tai lähinnä sen jälkeen tai muuna sovittuna ajankohtana. Ellei näistä sovita, erän suuruus on 2,0 % ja se jaetaan seuraavasti: 0,8 %:n erä laskettuna ylempien toimihenkilöiden 31.3.2009 palkkasummasta ottaen huomioon em. periaatteet siten, että työnantaja toteuttaa erän käytön sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.4.2009 tai lähinnä sen jälkeen sekä 1,2 %:n erä laskettuna edellä mainitulla tavalla palkkasummasta maksetaan yleiskorotuksena samana ajankohtana (1.4.2009).

 

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt

1.3.2005 korotukset

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 30,06 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 2,1 prosenttia. Korotus lasketaan 28.2.2005 voimassa olleesta palkasta (luontoisetuineen).

Liittoerä 0,4 % käytetään yritys- tai toimipaikkakohtaisesti sovittavalla tavalla. Erän suuruus lasketaan yrityksen tai toimipaikan tämän sopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden helmikuulta 2005 maksettujen palkkojen (luontoisetuineen) summasta. Paikallisesti todetaan yhdessä käytettävän rahamäärän suuruus. Ellei erän käytöstä muuta sovita, se maksetaan prosenttimääräisenä yleiskorotuksena.

Samasta ajankohdasta lähtien korotetaan TVL-taulukkopalkkoja yleiskorotusta vastaavasti 30,06 eurolla kuitenkin vähintään 2,1 prosentilla.

1.6.2006 korotukset

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 prosentin yleiskorotuksella. Korotus lasketaan 31.5.2006 voimassa olleesta palkasta (luontoisetuineen).

Liittoerä 0,2 % käytetään yritys- tai toimipaikkakohtaisesti sovittavalla tavalla ja sen suuruus lasketaan yrityksen tai toimipaikan tämän sopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden toukokuulta 2006 maksettujen palkkojen (luontoisetuineen) summasta. Paikallisesti todetaan yhdessä käytettävän rahamäärän suuruus. Ellei erän käytöstä muuta sovita, se maksetaan prosenttimääräisenä yleiskorotuksena.

Yleiskorotuksen ajankohdasta 1.6.2006 lukien maksetaan tasa-arvoeränä 0,2 prosentin suuruinen palkkaerä, joka lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien toimihenkilöiden toukokuun 2006 säännöllisen työajan kuukausipalkkojen summasta. Näin saatu korotuserä jaetaan toimipaikan naispuolisille toimihenkilöille euromääräisesti tasasuuruisena eränä.

Ellei työpaikalla ole naispuolisia toimihenkilöitä, tai heitä on niin vähän, että korotus vääristäisi toimihenkilöiden keskinäisiä palkka-suhteita, kohdistetaan korotusvara alimpiin kuukausipalkkoihin paikallisesti sovittavalla tavalla. Tasa-arvoerää ei voida jättää jakamatta.

Samasta ajankohdasta lähtien korotetaan TVL-taulukkopalkkoja yleiskorotusta vastaavasti 1,6 prosentilla.


Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt

1.3.2005 korotukset

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 30,06 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 2,1 prosenttia. Korotus lasketaan 28.2.2005 voimassa olleesta palkasta (luontoisetuineen).

Liittoerä 0,4 % käytetään yritys- tai toimipaikkakohtaisesti sovittavalla tavalla. Erän suuruus lasketaan yrityksen tai toimipaikan tämän sopimuksen piirissä olevien ylempien toimihenkilöiden helmikuulta 2005 maksettujen palkkojen (luontoisetuineen) summasta. Paikallisesti todetaan yhdessä käytettävän raha-määrän suuruus. Ellei erän käytöstä muuta sovita, se maksetaan prosenttimääräisenä yleiskorotuksena.

1.6.2006 korotukset

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 prosentin yleiskorotuksella. Korotus lasketaan 31.5.2006 voimassa olleesta palkasta (luontoisetuineen).

Yhdistetty liitto- ja tasa-arvoerä on 0,3 prosenttia. Erä käytetään yritys- tai toimipaikkakohtaisesti sovittavalla tavalla ja sen suuruus lasketaan yrityksen tai toimipaikan tämän sopimuksen piirissä olevien ylempien toimihenkilöiden toukokuulta 2006 maksettujen palkkojen (luontoisetuineen) summasta. Paikallisesti todetaan yhdessä käytettävän rahamäärän suuruus. Ellei erän käytöstä muuta sovita, se maksetaan prosenttimääräisenä yleiskorotuksena.