Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Taimitarha-ala

Sopimuskausi:
1.3.2014 - 31.12.2016

PALKAT

Yleiskorotus 1.7.2014

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.7.2014 tai
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suu- ruus on 12 snt  tunnilta kuitenkin vähintään 1,4 prosenttia.


Työkohtaiset palkat 1.7.2014
Työehtosopimuksen työkohtaiset tuntipalkat ovat 1.7.2014 lähtien:
Vaativuusryhmä 1    8,82 €/h
Vaativuusryhmä 2    9,40 €/h
Vaativuusryhmä 3    10,01 €/h
 

Yleiskorotus 1.7.2015

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.7.2015 tai
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suu- ruus on 0,4 prosenttia.Työkohtaiset palkat 1.7.2015

Vaativuusryhmä 1    8,86 €/h
Vaativuusryhmä 2    9,44 €/h
Vaativuusryhmä 3    10,05 €/h
 

Yleiskorotukset ja työkohtaiset palkat 1.1.2016

Suuruudesta sovitaan syksyn 2015 aikana pohjautuen työllisyys – ja kasvusopimuksen kohtaan 2.3

 


KASVINSUOJELU- JA TORJUNTA-AINELISÄ

Sovittiin mainitun lisän suuruudeksi 1.7.2014 alkaen 2,84 €/tunti.
1.7.2015 alkaen 2,85 €/tunti. Vuoden 2016 korotuksesta neuvotellaan erikseen.

 

KULKEMISKORVAUKSET (TES 30 §)

Matkakorvaukset ja niiden perusteet määräytyvät verohallituksen niitä koskevien pää- tösten mukaisesti.

Työsuojeluvaltuutetun ylläpitokorvaus ja ateriakorvaus muutetaan vastaamaan Vero- hallituksen vahvistamaa tasoa.

Työsuojelutoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiot nou- dattaen kulloinkin voimassa olevien valtion komiteoiden palkkioperusteita.

 

KORVAUKSET JA LISÄT 1.7.2014 ALKAEN TYÖSUOJELUSOPIMUS
Kustannuskorvaus työajan ulkopuolella suoritetuista tehtävistä

Työnantaja maksaa työsuojeluvaltuutetulle työajan ulkopuolella suoritettavista työ- suojelutehtävistä aiheutuneista kustannuksista korvausta 51 euroa kuukaudelta.

LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

Luottamusmieskorvaus 72 €/kk

 

Palkankorotukset:
1.4.2011
: yleiskorotus 24 snt/t, väh. 2,15 %; työkohtaisten tuntipalkkojen sekä kasvinsuojelu- ja torjunta-ainelisien korotus 2,55 %
2012: raamisopimuksen mukaan
2013: raamisopimuksen mukaan
 


Sopimuksen voimassaoloaika on 1.10.2007 – 31.1.2010

PALKANKOROTUKSET

VUOSI 2007

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 15.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,37 euroa tunnilta, kuitenkin vähintään 3,7 prosenttia.

Työkohtaiset palkat

Työehtosopimuksen työkohtaiset tuntipalkat ovat 15.10.2007 lähtien:

Vaativuusryhmä 1 7,57 €/h
Vaativuusryhmä 2 8,06 €/h
Vaativuusryhmä 3 8,56 €/h


VUOSI 2008

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,30 euroa tunnilta, kuitenkin vähintään 3,0 prosenttia.

Työkohtaiset palkat

Työehtosopimuksen työkohtaiset tuntipalkat ovat 1.9.2008 lähtien:

Vaativuusryhmä 1 7,82 €/h
Vaativuusryhmä 2 8,34 €/h
Vaativuusryhmä 3 8,86 €/h


Vuosi 2009

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,25 euroa tunnilta, kuitenkin vähintään 2,4 prosenttia.

Työehtosopimuksen työkohtaiset tuntipalkat ovat 1.5. 2009lähtien:

Vaativuusryhmä 18,05 €/h
Vaativuusryhmä 2 8,58€/h
Vaativuusryhmä 3 9,12 €/h


Kasvinsuojelu- ja torjunta-ainelisä

Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden levityksessä asianmukaisiin suojavaatteisiin ja hengityssuojaimiin varustautuneena maksetaan tätä työtä tekevälle työntekijälle olosuhdelisänä 15.10.2007 alkaen 2,35 €/tunti, 1.9.2008 alkaen 2,45€ /tunti ja 1.5.2009 alkaen 2,55 €/tunti

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset

Luottamusmiehen korvaus työajan ulkopuolella aiheutuneista kustannuksista on 60 euroa kuukaudessa sopimuskauden ajan.
Työsuojeluvaltuutetun korvaus työajan ulkopuolella aiheutuneista kustannuksista on 40 euroa kuukaudessa sopimuskauden ajan.