Teknologiateollisuus
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Teknologiateollisuus

SOPIMUSKAUSI 1.11.2016—31.10.2017

Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkohtaiset palkat ovat seuraavat:

Työnvaativuus- ryhmä

Työkohtainen tuntipalkka senttiä/tunti

Työkohtainen kuukausipalkka euroa/kuukausi

 

Palkkaryhmä

1

882

1537

C

2

926

1614

C

3

972

1695

C

4

1021

1779

B

5

1072

1868

B

6

1126

1962

B

7

1182

2060

A

8

1241

2163

A

9

1303

2271

A

Töiden vaativuusryhmittely (TVR) Työkohtaisettunti-jakuukausipalkat
Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkohtaiset palkat ovat seuraavat:

Työnvaativuus- ryhmä

Työkohtainen tuntipalkka senttiä/tunti

Työkohtainen kuukausipalkka euroa/kuukausi

 

Palkkaryhmä

1

882

1537

C

2

926

1614

C

3

972

1695

C

4

1021

1779

B

5

1072

1868

B

6

1126

1962

B

7

1182

2060

A

8

1241

2163

A

9

1303

2271

A

Karkearyhmittely (KR) Työkohtaiset tunti- ja kuukausipalkat
Työkohtaiset palkat ovat työnvaativuusryhmittäin seuraavat:

Työnvaativuus- ryhmä

Työkohtainen tuntipalkka senttiä/tunti

Työkohtainen kuukausipalkka euroa/kuukausi

Palkkaryhmä

I

882

1537

C

II

1021

1779

B

III

1182

2060

A

Muu paikallisesti sovittu työnvaativuuden määrittämistapa Työkohtaiset tunti- ja kuukausipalkat
Työkohtaiset palkat ovat työnvaativuusryhmissä seuraavat:

 

Tuntipalkat senttiä/tunti

Kuukausipalkat euroa/kuukausi

alaraja

882

1537

yläraja

1303

2271

Alle 18-vuotiaat työntekijät, opiskelijat ja harjoittelijat Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tunti- ja kuukausi- palkat ovat seuraavat:

 

senttiä/tunti

euroa/kuukausi

Porras 1

762

1328

Porras 2

800

1394

Porras 3

840

1464

Porras 4

882

1537

Tilapäinen poikkeamatyöolosuhteissa
Lisä on enintään 57 senttiä tunnissa.

Poikkeuksellinen haitta taihankaluus
Lisä on vähintään 43 senttiä tunnissa.

Vuorotyölisät
Varsinaisessa vuorotyössä maksetaan ilta- ja yövuoron tunneilta vuoro- työlisää seuraavasti:
iltavuoro     (esim. klo 14 - 22)       115 senttiä/tunti
yövuoro      (esim. klo 22 - 06)       212 senttiä/tunti

Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä sekä jatkuvassa kaksi- tai yksi- vuorotyössä työskentelevälle työntekijälle maksetaan hänen kultakin lauantaityövuorokauden aikana tekemältään säännöllisen työajan tun- nilta erillinen lauantailisä, jonka suuruus on 212 senttiä/tunti.


Sopimuskausi: 1.11.2013-31.10.2016

Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus

Vuosi 2013
Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista
Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.

Paikallinen palkkaratkaisu
Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään 
pääluottamusmiehen kanssa 30.11.2013 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. 

Yleiskorotuksen toteutustapa ellei paikallista palkkaratkaisua
Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 12 senttiä/tunti tai 20 euroa/kuukausi suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. 

Vuosi 2014
Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista
Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä 
kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta 
ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.

Paikallinen palkkaratkaisu
Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään 
pääluottamusmiehen kanssa 31.10.2014 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. 

Yleiskorotuksen toteutustapa ellei paikallista palkkaratkaisua
Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 0,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2015 
tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. 

Töiden vaativuusryhmittely (TVR)

Työkohtaiset tunti- ja kuukausipalkat 

Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkohtaiset palkat ovat 1.3.2014 alkaen seuraavat:

Työnvaativuusryhmä Työkohtainen tuntipalkka
senttiä/tunti
Työkohtainen kuukausipalkka
euroa/kuukausi
Palkkaryhmä
1 869 1515 C
2 912 1591 C
3 958 1670 C
4 1006 1754 B
5 1056 1841 B
6 1109 1934 B
7 1165 2030 A
8 1223 2132 A
9 1284 2238 A


Työkohtaiset palkat otetaan käyttöön työpaikkakohtaisesti palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkohtaiset palkat ovat 1.3.2015 alkaen seuraavat:

Työnvaativuusryhmä Työkohtainen tuntipalkka
senttiä/tunti
Työkohtainen kuukausipalkka
euroa/kuukausi
Palkkaryhmä
1 876 1527 C
2 920 1603 C
3 966 1684 C
4 1014 1768 B
5 1065 1856 B
6 1118 1949 B
7 1174 2046 A
8 1233 2149 A
9 1294 2256 A


Työkohtaiset palkat otetaan käyttöön työpaikkakohtaisesti palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

Työnvaativuusryhmien lukumäärä on yhdeksän, ellei paikallisesti toisin sovita. Tällöin työkohtaisten palkkojen alarajana käytetään työnvaativuusryhmä 1 työkohtaista palkkaa ja ylärajana työnvaativuusryhmä 9 työkohtaista palkkaa.

Karkearyhmittely

Työkohtaiset tunti- ja kuukausipalkat 

Työkohtaiset palkat ovat työnvaativuusryhmittäin 1.3.2014 alkaen seuraavat:

Työnvaativuusryhmä Työkohtainen tuntipalkka
senttiä/tunti
Työkohtainen kuukausipalkka
euroa/kuukausi
Palkkaryhmä
I 869 1515 C
II 1006 1754 B
III 1165 2030 A


Työkohtaiset palkat otetaan käyttöön työpaikkakohtaisesti palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

Työkohtaiset palkat ovat työnvaativuusryhmittäin 1.3.2015 alkaen seuraavat:

Työnvaativuusryhmä Työkohtainen tuntipalkka
senttiä/tunti
Työkohtainen kuukausipalkka
euroa/kuukausi
Palkkaryhmä
I 876 1527 C
II 1014 1768 B
III 1174 2046

A


Paikallisesti sovittava työkohtainen palkka
Paikallisesti voidaan sopia korkeammista työkohtaisista palkoista kuitenkin niin, että työnvaativuusryhmä I työkohtaisen palkan 
tulee olla pienempi kuin työehtosopimuksessa sovittu työnvaativuusryhmä II työkohtainen palkka ja että työnvaativuusryhmä III 
työkohtainen palkka on korkeintaan TVR:n työnvaativuusryhmä 9 suuruinen.

Muu paikallisesti sovittu työnvaativuuden määrittämistapa 

Työnvaativuusryhmät
Työpaikan työt sijoitetaan paikallisesti sovitun työnvaativuuden määrittämistavan mukaisesti vaativuusryhmiin, joita on vähintään viisi.

Työkohtaiset tunti- ja kuukausipalkat
Työkohtaiset palkat ovat työnvaativuusryhmissä 1.3.2014 alkaen seuraavat:

  Tuntipalkat senttiä/tunti Kuukausipalkat euroa/kuukausi
alaraja 869 1515
yläraja 1284 2238


Työkohtaiset palkat otetaan käyttöön työpaikkakohtaisesti palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

Työkohtaiset palkat ovat työnvaativuusryhmissä 1.3.2015 alkaen seuraavat:

 

  Tuntipalkat senttiä/tunti Kuukausipalkat euroa/kuukausi
alaraja 876 1527
yläraja 1294 2256


Työkohtaiset palkat otetaan käyttöön työpaikkakohtaisesti palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

 Alle 18-vuotiaat työntekijät, opiskelijat ja harjoittelijat
Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden palkat porrastetaan syntymävuoden perusteella. Työntekovuoden aikana 15 vuotta täyttävälle 
työntekijälle maksetaan portaan 1 mukaista palkkaa.

Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tunti- ja kuukausipalkat ovat 1.3.2014 alkaen seuraavat:

 

  senttiä/tunti euroa/kuukausi
Porras 1 751 1309
Porras 2 788 1374
Porras 3 828 1443
Porras 4 869 1515


Työpaikkakohtaisesti tunti- ja kuukausipalkat otetaan käyttöön palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tunti- ja kuukausipalkat ovat 1.3.2015 alkaen seuraavat:

 

 

  senttiä/tunti euroa/kuukausi
Porras 1 757 1319
Porras 2 795 1385
Porras 3 834 1454
Porras 4 876 1527


Työpaikkakohtaisesti tunti- ja kuukausipalkat otetaan käyttöön palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

Opiskelijoille maksetaan osaamisen, kokemuksen ja pätevyyden perusteella vähintään portaan 2 mukaista tunti- tai kuukausipalkkaa. Opiskelijoilla tarkoitetaan ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuja oppisopimusopiskelijoita ja työsuhteessa olevia alan ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita.

Kohdassa 8.1 mainituista työkohtaisista palkoista voidaan poiketa sellaisten työsuhteessa olevien harjoittelijoiden suhteen, joilla 
ei ole asianomaisen työn vaatimaa kokemusta. 18 vuotta täyttäneiden harjoittelijoiden aikapalkan on kuitenkin oltava vähintään 
alimman työnvaativuusryhmän suuruinen.

Suorituspalkkatyössä noudatetaan käytössä olevia yksikköhintoja, mikäli toisin ei sovita. 
Työntekijälle, joka on työsuhteessa oppisopimusta solmittaessa, maksetaan opiskelijapalkkana hänen peruspalkkaansa, ellei paikallisesti sovita sitä korkeammasta palkasta.

 Työrajoitteiset
Kohdassa 8.1 mainituista palkoista voidaan poiketa sellaisten työntekijöiden suhteen, joiden työkyky kyseisessä työssä sairauden tai muun syyn takia on pysyvästi alentunut.

ERILLISET LISÄT JA PALKKIOT
 Tilapäinen poikkeama työolosuhteissa 
Työolosuhteet otetaan huomioon työnvaativuutta määriteltäessä.

Jos työolosuhteissa esiintyy selvästi havaittavaa tilapäistä poikkeamaa, jota ei ole otettu huomioon työnvaativuutta määriteltäessä, maksetaan haitan suuruuden perusteella määriteltyä erillistä lisää.

Lisä on enintään 57 senttiä tunnissa sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen.

Lisä maksetaan niiltä tunneilta, jolloin tilapäistä poikkeamaa työolosuhteissa esiintyy.

Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus

Jos työolosuhteissa esiintyy sellaista poikkeuksellista haittaa tai hankaluutta, jota ei voida ottaa huomioon työnvaativuutta määriteltäessä, maksetaan työntekijälle haitan suuruuteen perustuvaa erillistä lisää.

Lisä on vähintään 43 senttiä tunnissa sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen.

Lisä maksetaan niiltä tunneilta, jolloin poikkeuksellista haittaa tai hankaluutta esiintyy.

Vuorotyölisät
Varsinaisessa vuorotyössä maksetaan ilta- ja yövuoron tunneilta vuorotyölisää seuraavasti sen palkanmaksukauden alusta, jonka 
alkamispäivä on 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen:

iltavuoro  (esim. klo 14 - 22)  115 senttiä/tunti
yövuoro  (esim. klo 22 - 06)  211 senttiä/tunti

Vuorotyölisä voidaan vuoroja kohti jakaa toisinkin, mutta vuorokautta kohti maksettavan lisän on yhteensä vastattava yllä mainittuja määriä.

Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä sekä jatkuvassa kaksi- tai yksivuorotyössä työskentelevälle työntekijälle maksetaan hänen kultakin lauantaityövuorokauden aikana tekemältään säännöllisen työajan tunnilta erillinen lauantailisä, jonka suuruus on 211 senttiä/tunti sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen.

Ilta- ja yötyölisät
Työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyötä, maksetaan:
- klo 18 - 23 välisenä aikana tehdystä työstä iltavuoron lisää vastaava korvaus
- klo 23 - 06 välisenä aikana tehdystä työstä yövuoron lisää vastaava korvaus

Palvelusvuosilisä
Työntekijälle maksetaan joulukuun 1. päivää lähinnä seuraavan yrityksen normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä erillisenä lisänä palvelusvuosilisää sen mukaan, kuinka kauan hänen työsuhteensa on marraskuun loppuun mennessä yhtäjaksoisesti kestänyt.

Palvelusvuosilisän maksamisen ajankohdasta voidaan paikallisesti sopia toisin. Sopimuksen tulee koskea kaikkia palvelusvuosilisään oikeutettuja työntekijöitä. 

 Perusteen toteaminen
Se, kuuluuko työntekijä lisän soveltamispiiriin ja minkä perusteen mukaisesti mahdollinen lisä hänelle maksetaan, todetaan 
vuosittain 30.11. Tällöin todettua perustetta noudatetaan seuraavaan tarkastusajankohtaan asti. Työsuhteen kestoa ja yhdenjaksoisuutta määriteltäessä noudatetaan vuosilomalain soveltamiskäytäntöä.

Palvelusvuosilisän määrä
Lisä määräytyy seuraavasti:

 

 

Työsuhteen kesto Lisän laskentakaava
10 mutta ei 15 vuotta 2 x Lkk x KTA
15 mutta ei 20 vuotta 4 x Lkk x KTA
20 mutta ei 25 vuotta 6 x Lkk x KTA
25 vuotta tai enemmän 8 x Lkk x KTA

Lkk   on edellisen lomanmääräytymisvuoden lomaan oikeuttavien kuukausien lukumäärä 
KTA  on tuntipalkkaisella työntekijällä työehtosopimuksen kohdassa 15.2 tarkoitettu kolmannen neljänneksen keskituntiansio. 

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksamisessa tarvittava tuntipalkka lasketaan siten, että henkilökohtaisena aikapalkkana oleva kuukausipalkka jaetaan luvulla 169.

(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011-31.10.2013

Palkankorotukset:
syksy 2011: korotuksista ja ajankohdasta neuvotellaan paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa 15.12.2011 mennessä; jos ei sopua, ovat palkankorotukset 1.10.2011

- yleiskorotus 1,6 %

- paikallinen erä 0,8 %; jos ei pääluottamusmiehen kanssa sopua erän kohdentamisesta, voidaan pyytää liittojen apua; jos ei näinkään sopua, erä maksetaan yleiskorotuksena kaikille
syksy 2011: palkkataulukkojen korotus 2,4 %

syksy 2011: lisien korotus 2,4 %

1.1.2012: kertaerä 150 e, jos yhtäjaksoinen työsuhde alkanut viim. 1.10.2011 ja on voimassa kertaerän maksupäivänä; osa-aikaiselle sovitun ja täyden työajan suhteessa; kertaerän maksamisesta voidaan sopia paikallisesti toisin

syksy 2012: korotuksista ja ajankohdasta neuvotellaan paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa 31.10.2012 mennessä; jos ei sopua, ovat palkankorotukset 1.11.2012
- yleiskorotus 1,3 %
- paikallinen erä 0,6 %; jos ei pääluottamusmiehen kanssa sopua erän kohdentamisesta, voidaan pyytää liittojen apua; jos ei näinkään sopua, erä maksetaan yleiskorotuksena kaikille

syksy 2012: palkkataulukkojen korotus 1,9 %

syksy 2012: lisien korotus 1,9 %
 


 


Palkkoja korotetaan lokakuun 2011 alussa 1,6 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,8 prosentin paikallisella erällä. Mikäli erästä ei päästä paikallisesti sopimukseen, se maksetaan yleiskorotuksena kaikille. Palkkataulukkoja ja erillisiä lisiä korotetaan myös 2,4 prosenttia. Kertaeränä maksetaan vuoden alussa 150 euroa. Lisäksi ensi vuoden alussa metallin palkkataulukoista poistuu II paikkakuntakalleusluokka.

Vuoden 2012 marraskuussa palkankorotukset ovat 1,3 prosentin yleiskorotus sekä 0,6 prosentin paikallinen erä, jossa on samanlainen perälauta kuin tämän syksyn erässäkin. Palkkataulukkoja ja erillisiä lisiä korotetaan 1,9 prosenttia.

TYÖKOHTAISET TUNTIPALKAT

Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat työnvaativuusryhmissä 1.10.2011 alkaen seuraavat:
Kalleusluokka 2 on voimassa 31.12.2011 saakka.

 

 
kl 1
kl 2
alaraja
845
836
yläraja
1248
1235
Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat työnvaativuusryhmissä 1.11.2012 alkaen seuraavat:

 

alaraja
861
yläraja
1272
TÖIDEN VAATIVUUSRYHMITTELY (TVR)  
 
Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.10.2011 alkaen seuraavat:
Kalleusluokka 2 on voimassa 31.12.2011 saakka. 

 

Työnvaativuusryhmä
kl 1
kl 2
1
845
836
2
887
878
3
932
922
4
978
968
5
1027
1016
6
1078
1067
7
1132
1120
8
1189
1176
9
1248
1235
Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.11.2012 alkaen seuraavat:

 

Työnvaativuusryhmä
 
1
861
2
904
3
949
4
997
5
1047
6
1099
7
1154
8
1212
9
1272
TYÖKOHTAISET TUNTIPALKAT
 
Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat työnvaativuusryhmissä, ellei paikallisesti ole korkeammista sovittu, 1.10.2011 alkaen seuraavat:
 
KARKEARYHMITTELY (KR)

 

Työnvaativuusryhmä
kl 1
kl 2
I
845
836
II
978
968
III
1132
1120
Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) työnvaativuusryhmissä ovat, ellei paikallisesti ole korkeammista sovittu, 1.11.2012 alkaen seuraavat:

 

Työnvaativuusryhmä
 
I
861
II
997
III
1272
Soveltamisohje:
 
Paikallisesti sovittujen työkohtaisten tuntipalkkojen työnvaativuusryhmä I työkohtaisen tuntipalkan tulee olla pienempi kuin työehtosopimuksessa sovittu II työnvaativuusryhmän työkohtainen tuntipalkka.
 
Työnvaativuusryhmien I, II ja III keskinäinen porrastus suositellaan tehtäväksi käyttäen samaa suhteellista porrastusta kuin liittojen sopimissa työkohtaisissa tuntipalkoissa on käytetty.
 
Sovittaessa karkearyhmittelyn työkohtaisista tuntipalkoista paikallisesti, ei KR III:n työkohtaista tuntipalkkaa kuitenkaan tule sopia töiden vaativuusryhmittelyn TVR 9 työkohtaista tuntipalkkaa suuremmaksi.
 
TYÖKOHTAISET TUNTIPALKAT 1.11.2012
 
Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat työnvaativuusryhmissä 1.11.2012 alkaen seuraavat:

 

alaraja
861
yläraja
1272
OPISKELIJAT, NUORET TYÖNTEKIJÄT JA HARJOITTELIJAT
 
Opiskelijoille maksetaan osaamisen, kokemuksen ja pätevyyden perusteella vähintään 2 portaan mukaista tuntipalkkaa.
 
Alle 18-vuotiaiden tuntipalkat porrastetaan syntymävuoden perusteella. Työntekovuoden aikana 15 vuotta täyttävälle maksetaan portaan1 mukaista palkkaa.
 
Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.10.2011 alkaen seuraavat.
Kalleusluokka 2 on voimassa 31.12.2011 saakka.

 

 
kl 1
kl2
1. porras
730
721
2. porras
766
757
3. porras
805
795
4. porras
845
834
Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.11.2012 seuraavat:

 

1. porras
744
2. porras
781
3. porras
820
4. porras
861
Palkoista voidaan poiketa sellaisten työsuhteessa olevien harjoittelijoiden suhteen, joilla ei ole asianomaisen työn vaatimaa kokemusta. 18 vuotta täyttäneiden harjoittelijoiden aikapalkan on kuitenkin oltava vähintään alimman työnvaativuusryhmän suuruinen.
 
VUOROTYÖ, ILTA- JA YÖTYÖ
 
Varsinaisessa vuorotyössä maksetaan ilta- ja yövuoron tunneilta erityistä vuorotyölisää (senttiä/tunti) seuraavasti sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.10.2011 tai lähinnä sen jälkeen:

 

iltavuoro (esim. klo 14 - 22)
112 senttiä/tunti
yövuoro (esim. klo 22 - 06)
205 senttiä/tunti
Sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.11.2012 tai lähinnä sen jälkeen:

 

iltavuoro (esim. klo 14 - 22)
114 senttiä/tunti
yövuoro (esim. klo 22 - 06)
209 senttiä/tunti

TYÖKOHTAISET TUNTIPALKAT 1.10.2010

Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat työnvaativuusryhmissä kalleusluokittain 1.10.2010 alkaen seuraavat:

 

 
kl 1
kl2
alaraja
825
816
yläraja
1219
1205
TÖIDEN VAATIVUUSRYHMITIELY (TVR)
Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.10.2010 alkaen seuraavat:

 

Työnvaativuusryhmä
kl 1
kl2
1
825
816
2
866
856
3
910
899
4
955
944
5
1003
991
6
1053
1041
7
1106
1093
8
1161
1148
9
1219
1205
KARKEARYHMITTELY (KR)
Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) työnvaativuusryhmissä ovat, ellei paikallisesti ole korkeammista
sovittu, 1.10.2010 alkaen seuraavat:

 

Työnvaativuusryhmä
kl1
kl2
1
825
816
2
955
944
3
1106
1093
OPISKELIJAT, NUORET TVÖNTEKIJÄT JA HARJOITTELlJAT
Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.10.2010 seuraavat:

 

 
kl 1
kl2
1. porras
713
704
2. porras
748
740
3. porras
786
777
4. porras
825
816
TYÖKOHTAISET KUUKAUSIPALKAT 1.10.2010
Työkohtaiset kuukausipalkat (€/kuukausi) ovat lyönvaativuusryhmissä kalleusluokittain 1.10.2010 alkaen seuraavat:

 

 
kl1
kl2
alaraja
1438
1422
yläraja
2125
2100
TÖIDEN VAATIVUUSRYHMITTELY (TVR)
Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkohtaiset kuukausi palkat (€/kuukausi) ovat 1.10.2010
alkaen seuraavat:

 

Työnvaativuusryhmä
kl 1
kl2
1
1438
1422
2
1510
1493
3
1586
1567
4
1665
1646
5
1748
1728
6
1836
1814
7
1928
1905
8
2024
2000
9
2125
2100
KARKEARYHMITTELY (KR)
Työkohtaiset kuukausipalkat (€/kuukausi) työnvaativuusryhmissä ovat, ellei paikallisesti ole korkeammista sovittu, 1.10.2010 alkaen seuraavat:

 

Työnvaativuusryhmä
kl1
kl2
1
1438
1422
2
1665
1646
3
1928
1905
OPISKELIJAT, NUORET TYÖNTEKIJÄT JA HARJOITTELlJAT
Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden kuukausipalkat (€/kuukausi) ovat 1.10.2010 alkaen
seuraavat:

 

 
kl1
kl2
1. porras
1242
1228
2. porras
1304
1289
3. porras
1370
1354
4. porras
1438
1422
Erilliset lisät (TES 10 § A, B, C-kohta) 1.10.2010

 

Tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa
54 senttiä/h
Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus
41 senttiä/h
Vuorotyö, ilta-ja yötyö
 
iltavuoro (esim. klo14-22)
109 senttiä/h
yövuoro (esim. klo 22-06)
200 senttiä/h
KeskeytymäUömän sekä jatkuvan vuorot yön lisä
200 senttiä/h
Kaivoslisä
140 senttiä/h
 

Työkohtaiset tuntipalkat 2009

Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat työnvaativuusryhmissä kalleusluokittain 1.10.2009 alkaen seuraavat:

  kl1 kl2
alaraja 817 789
yläraja 1207 1179


Työpaikkakohtaisesti työkohtaiset tuntipalkat otetaan käyttöön palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.10.2009 alkaen seuraavat:

Työnvaativuusryhmä kl 1  kl 2
1 817 798
2 858 838
3 901 880
4 946 924
5  993 970
6 1043 1018
7 1095 1069
8 1149 1123
9 1207 1179

Työpaikkakohtaisesti työkohtaiset tuntipalkat otetaan käyttöön palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

 

Karkearyhmittelyn mukaiset työkohtaiset tuntipalkat

Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat työnvaativuusryhmissä, ellei paikallisesti ole korkeammista sovittu, 1.10.2009 alkaen seuraavat:

Työnvaativuusryhmä kl 1 kl 2
I 817 798
II 946 924
III 1095 1069

Työpaikkakohtaisesti työkohtaiset tuntipalkat otetaan käyttöön palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

 

Opiskelijat, nuoret työntekijät ja harjoittelijat

Opiskelijoille maksetaan osaamisen, kokemuksen ja pätevyyden perusteella vähintään portaan 2 mukaista tuntipalkkaa. Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat porrastetaan syntymävuoden perusteella. Työntekovuoden aikana 15 vuotta täyttävälle työntekijälle maksetaan portaan 1 mukaista palkkaa.

Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.10.2009 alkaen seuraavat:

  kl1 kl2
1. porras  706 689
2. porras 741 724
3. porras 778 760
4. porras 817 798

Työpaikkakohtaisesti tuntipalkat otetaan käyttöön palkankorotuksen ajankohdasta lukien. Pykälissä 7 ja 8 mainituista palkoista voidaan poiketa sellaisten työsuhteessa olevien harjoittelijoiden suhteen, joilla ei ole asianomaisen työn vaatimaa kokemusta. 18 vuotta täyttäneiden harjoittelijoiden aikapalkan on kuitenkin oltava vähintään alimman työnvaativuusryhmän suuruinen. 

 

Sopimuskausi: 21.6.2007 - 30.4.2010

Työnvaativuusryhmien määrityksessä ensimmäisen vaativuusryhmän alaraja on kuusi pistettä ja yhdeksännen vaativuusryhmän alaraja 24 pistettä. Muut vaativuusryhmät määräytyvät näiden pisteiden kautta kulkevan suoran avulla.
 
Soveltamisohje:
 
Vaativuusryhmien pisterajat ovat seuraavat:

 

Työnvaativuusryhmä
Pisteet
1
6-8
2
9-10
3
11-12
4
13-14
5
15-17
6
18-19
7
20-21
8
22-23
9
24-
 
Uudistetut määräykset otetaan käyttöön seuraavan töiden vaativuuden ylläpidon yhteydessä, ellei toisin sovita.
 
Työkohtaiset tuntipalkat
 
Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.10.2009 alkaen seuraavat:

 

Työnvaativuusryhmä
kl 1
kl 2
 
 
 
1
817
798
2
858
838
3
901
880
4
946
924
5
993
970
6
1043
1018
7
1095
1069
8
1149
1123
9
1207
1179
 
Työkohtaiset tuntipalkat – karkearyhmittely

 

Työnvaativuusryhmä
kl 1
kl 2
 
 
 
I
817
798
II
946
924
III
1095
1069
 
Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.10.2009 alkaen seuraavat:

 

 
kl 1
kl 2
 
 
 
1.    porras
706
689
2.    porras
741
724
3.    porras
778
760
4.    porras
817
798
 
Tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa
 
Soveltamisohje: Erillistä lisää maksetaan niiltä tunneilta, jolloin tilapäistä poikkeamaa työolosuhteissa esiintyy.
 
Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus
 
Vuorotyö, ilta- ja yötyö

 

iltavuoro
(esim. klo 14-22)
1078 senttiä/tunti
yövuoro
(esim. klo 22-06
196 senttiä/tunti
 
Vuorotyölisä voidaan vuoroja kohti jakaa toisinkin, mutta vuorokautta kohti maksettavan lisäkorvauksen on yhteensä vastattava yllä mainittuja määriä.
 
Työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyötä, maksetaan
-        klo 18-23 välisenä aikana tehdystä työstä iltavuoron lisää vastaava korvaus ja
-        klo 23-06 välisenä aikana tehdystä työstä yövuoron lisää vastaava korvaus

 

 

Palkankorotukset

Kertaluontoisena vuodelta 2007 maksettavan kertakorvauksen suuruus on 350 euroa. Kertakorvaus maksetaan teknologiateollisuuden työehtosopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille viimeistään 31.8.2007 mennessä seuraavin edellytyksin:

 

- Kertakorvaus maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 2.4.2007 ja on voimassa 31.8.2007.
 
- Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.
 
Suhteutettu 350€ x sovittu työaika (t/vko / 40 t(vko).
 
Mikäli työntekijä on ollut aikavälillä 2.4.2007 – 31.8.2007 sekä osa-aikaisena että täysiaikaisena, suhteutus koskee sellaisia kuukausia, jolloin hän on ollut koko kuukauden osa-aikaisena. Yhden kuukauden osuus on 1/5 kertakorvauksesta.
 
- Jos jaksolla 2.4. – 31.8. on kokonaisia kalenterikuukausia, joilta työantajalla ei ole palkan maksuvelvoitetta, korvauksesta vähennetään 1/5 kultakin tällaisesta kuukaudelta.
 
Palkattomilla jaksoilla tarkoitetaan mm. hoitovapaata, vanhempainvapaata, opintovapaata, lomautusta sekä sairausaikaa, jolta työantaja ei maksa sairausajan palkkaa.
 
Jos työntekijälle on maksettu kalenterikuukauden yhdeltäkin päivältä palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta on hänellä oikeus kertakorvaukseen kyseiseltä kalenterikuukaudelta.
 
- Paikallisesti voidaan kirjallisesti sopia toisin kertakorvauksen maksuajankohdasta tai maksun jaksottamisesta useampaan erään. Kertakorvaus on maksettava tällöin kuitenkin viimeistään vuoden 2007 loppuun mennessä. Mikäli työsuhde päättyy ennen tätä ajankohtaa, kertakorvaus maksetaan lopputilin yhteydessä.


1.10.2007

 

Yleiskorotus on 30 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 3,4 %.
Yritys- tai työpaikkakohtainen erä on 0,7 tai 1,0 prosenttia. Jos erä sovitaan liittojen ohjeistuksen mukaan, se on 1,0 prosenttia, muuten 0,7 prosenttia.


1.10.2008

 

Yleiskorotus on 2,5 prosenttia.
Työpaikkakohtainen erä on laskennallisesti 1,3 prosenttia. Jos erän jaosta päästään liittojen ohjeiden mukaiseen paikalliseen sopimukseen, on erän suuruus 1,6 prosenttia. Muussa tapauksessa erä on 1 prosentin suuruinen.


1.10.2009

 

Osapuolet arvioivat talouden ja työllisyyden näkymiä huhti-toukokuussa 2009 ja neuvottelevat palkankorotusten tasosta.
Yrityskohtaisen erän osuus syksyn 2009 palkkaratkaisusta on vähintään 40 %.


Sopimukseen sisältyy irtisanomismahdollisuus siten, että se voidaan irtisanoa päättymään 30.9.2009, ellei syksyn palkankorotuksista sovita 31.5.2009 mennessä.

Erilliset lisät

Iltavuorolisä
103 senttiä 1.10.2007
106 senttiä 1.10.2008

Yövuorolisä
190 senttiä 1.10.2007
195 senttiä 1.10.2008

Keskeytymätön sekä jatkuva vuorotyö
190 senttiä 1.10.2007
195 senttiä 1.10.2008

Tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa
52 senttiä 1.10.2007
53 senttiä 1.10.2008

Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus
39 senttiä 1.10.2007
40 senttiä 1.10.2008

Kaivoslisä
132 senttiä 1.10.2007
136 senttiä 1.10.2008


Työkohtaiset palkat 1.10.2007

 

9-portainen järjestelmä senttiä/t
 
tvr kl 1 kl 2
 
1 793 775
2 833 814
3 875 854
4 918 897
5 964 942
6 1012 989
7 1063 1039
8 1116 1091
9 1172 1145
 
3-portainen järjestelmä
 
tvr kl 1 kl 2
 
I 793 775
II 918 897
III 1063 1039


Työkohtaiset palkat 1.10.2008

 

9-portainen järjestelmä senttiä/t
 
tvr kl 1 kl 2
 
1 813 794
2 853 834
3 896 875
4 941 919
5 988 965
6 1037 1013
7 1089 1064
8 1144 1117
9 1201 1173
 
3-portainen järjestelmä
 
tvr kl 1 kl 2
 
I 813 794
II 941 919
III 1089 1064Työkohtaiset palkat 1.10.2007

 

9-portainen järjestelmä euroa/kk
 
tvr kl 1 kl 2
 
1 1382 1350
2 1451 1418
3 1524 1488
4 1600 1563
5 1680 1641
6 1764 1723
7 1852 1809
8 1944 1900
9 2042 1995
 
3-portainen järjestelmä
 
tvr kl 1 kl 2
 
I 1382 1350
II 1600 1563
III 1852 1809


Työkohtaiset palkat 1.10.2008

 

9-portainen järjestelmä euroa/kk
 
tvr kl 1 kl 2
 
1 1417 1384
2 1487 1453
3 1562 1526
4 1640 1602
5 1722 1682
6 1808 1766
7 1898 1855
8 1993 1947
9 2093 2045
 
3-portainen järjestelmä
 
tvr kl 1 kl 2
 
I 1417 1384
II 1640 1602
III 1898 1855Ylityöt; yksi ylityökäsite
Liitot tehostavat yhden ylityökäsitteen käyttöönottoa yhteisin toimin. Yhden ylityökäsitteen malli on vaihtoehtoinen järjestelmä entisen ylityökorvauskäytännön rinnalla. Jos yhden ylityökäsitteen järjestelmä havaitaan toimivaksi, on mahdollista harkita sen käyttöönottoa ainoana ylityön korvaamistapana. Tätä koskeva ratkaisu voidaan tehdä liittojen välillä aikaisintaan vuoden 2008 syksyllä.

Tavoitteena on yksinkertaistaa nykyistä varsin mutkikasta ylityön korvaamisen järjestelmää muuttamatta oleellisesti korvaustasoa tai työnantajalle ylityön teettämisestä aiheutuvia kustannuksia. Tavoitteena voi olla myös monipuolisten työaikajärjestelyjen edistäminen.

Uusitussa ylityöpykälässä (14 §) on neljä esimerkkiä, joita mukaillen paikallisesti voidaan sopia yhdestä ylityökäsitteestä sekä ylityölisän suuruudesta. Paikallisen sopimuksen toimivuutta suositellaan arvioitavaksi vuosittain. Perälautana on työpaikan keskimääräinen ylityölisäprosentti.

Työskentely varsinaisen työpaikan ulkopuolella
Olosuhteisiin, jotka tulee ottaa huomioon lepoaikaa järjestettäessä, kirjattiin esimerkkinä aikavyöhykkeiden ylittäminen ulkomaan työssä sekä pitkään lentomatkustamiseen liittyvät rasitteet. Lepoaikaa järjestettäessä otetaan huomioon myös työn kiireellisyys ja muut olosuhteet.

Arkipyhäkorvaus
Arkipyhäkorvaus maksetaan myös lakisääteisen isyysvapaan ajaksi sattuvalta arkipyhältä.

Korvaava työ
Korvaavasta työstä kirjoitettiin ohjeistus. Sen mukaan korvaavan työn pitää olla tarkoituksenmukaista ja mahdollisuuksien mukaan työntekijän normaaleja työtehtäviä vastaavaa. Työnantajan päätöksen korvaavan työn osoittamisesta pitää perustua lääketieteellisesti perusteltuun kannanottoon. Asiasta tulee olla työpaikan menettelytapasäännöt ja siitä tulee konsultoida työterveyslääkärin kanssa. Ennen korvaavan työn aloittamista työntekijälle varataan mahdollisuus keskusteluun työterveyslääkärin kanssa.
Liittojen verkkosivuille tuotetaan asiasta yhteinen ohjeistus.

Yhteistoiminta- ja tiedotussopimus
Vuodelta 1996 oleva sopimus korvattiin tiedotustoimintaa koskevalla työehtosopimusmääräyksellä.

Paikallinen sopiminen
Pykälän tekstit kirjoitettiin selkokielisemmiksi sisältöä muuttamatta.

Opiskelijat ja nuoret työntekijät
Opiskelijoiden, alle 18-vuotiaiden työntekijöiden, harjoittelijoiden ja työrajoitteisten palkkausta koskevat pykälät uudistettiin kokonaan.

Opiskelijoilla tarkoitetaan ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuja oppisopimusopiskelijoita ja työsuhteessa olevia alan ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita.

Luottamusmies
Neuvottelu- ja luottamusmiesjärjestelmän sekä paikallisen sopimisen kehittäminen (LUPA-projekti)
- Selvitetään 31.12.2008 mennessä alan neuvottelujärjestelmän toimivuutta vahvistavat ja heikentävät tekijät sekä mm. keinot ehkäistä ennalta ja ratkaista syntyneet riidat sekä seuraamukset sopimusrikkomuksista.
- Selvitetään 31.12.2007 mennessä luottamushenkilöiden käytettävissä olevien tietojen riittävyys sekä heidän valmiutensa ymmärtää yritysten taloutta. Arvioinnin perusteella käynnistetään hanke koulutustarjonnan ja koulutukseen osallistumisen edellytysten luomiseksi.

Luottamushenkilöiden asemaan liittyvät ongelmatilanteet
- Luottamushenkilön ja työantajan välisissä ongelmissa, jotka voivat mahdollisesti johtaa luottamushenkilön työsuhteen päättymiseen, liitot käyvät pikaisesti neuvottelut ongelman syiden selvittämiseksi ja pyrkivät yhteiseen kannanottoon.
- Liitoilla on tehostettu valvontavelvollisuus näissä tilanteissa.

Kuukausikorvaus
- Korvauksia korotettiin 25 %, rajat 63 eurosta 175 euroon

Työsuojeluvaltuutettu
Myös alle 10 hengen työpaikalla työntekijät voivat valita työsuojeluvaltuutetun.
Kuukausikorvauksia korotettiin 25 %.

Työryhmät

Vuokratyövoiman käyttö

 

  • Selvitetään mm. vuokratyövoiman käytön perusteet, laatu ja laajuus teknologiateollisuudessa, käytön vaihtoehdot sekä yritysten ja luottamushenkilöiden mahdollisuudet varmistua vuokratyöntekijöiden työehtojen asianmukaisuudesta. Työryhmä antaa vuoden 2008 loppuun mennessä suosituksensa ja ehdotuksensa.

Työaikakysymykset

  • Selvitetään 30.9.2008 mennessä työehtosopimuksen 14 §:n mukaisen yhden ylityökäsitteen mallin käytännön toimivuutta.
  • Selvitetään 30.9.2008 mennessä ns. työaikapankkijärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet.
  • Käynnistetään hanke, jolla seurataan työpaikkakohtaisia kokeiluja uudentyyppisistä, osapuolten yhteisen edun mukaisista työaikajärjestelyistä. Kokeiluissa voidaan poiketa 13 ja 14 §:n määräyksistä noudattaen kuitenkin työaikalain säännöksiä. Kokeiluista tehdään raportti 30.9.2008 mennessä.

Palkkarakenteen ylläpito

  • Selvitetään mm. palveluvuosilisäjärjestelmän tarpeellisuus ja toimivuus ja ns. seniorivapaan käyttöönoton mahdollisuudet.
  • Selvitetään 30.8.2008 mennessä uusien työntekijöiden ohjauksen ja opastuksen tarpeen merkitys palkassa.

Kehittämistyöryhmä

  • Painopisteenä yritysten tuottavuuden ja toimintaedellytysten parantaminen yhteistyössä, nuorisoasteen sekä henkilöstön ammatillinen koulutus sekä työyhteisöjen toimintatavat ja työympäristö.

Tasa-arvo
Liitot pitävät tärkeänä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä työpaikoilla tasa-arvolain mukaisesti.

Metalliteollisuuden palkankorotukset 2005 - 2006 tästä linkistä