Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Tekstiilinhuoltoala

Sopimuskausi
Sopimus on voimassa 1.3.2014-31.12.2016.
 
Palkankorotukset 

Yleiskorotus 1.7.2014
Palkkoja korotetaan 1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä tunnilta tai 20 e kuukaudelta.

Yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen maksuajankohdasta (aikaistamisesta tai myöhentämisestä) toisin. 

Mikäli sovitaan korotuksen ajankohdan myöhentämisestä, tulee samalla sopia muutoksesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kertaluontoisella erällä. Erotus maksetaan viimeistään yleiskorotuksen toteuttamisajankohdasta.
 
Palkankorotuksen ajankohdasta neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken. Sopimus tehdään kirjallisesti. Ellei edellä mainittua sopimusta tehdä 31.5.2014 mennessä, toteutetaan korotus 1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Vuoro-, ilta- ja yötyölisät 1.5.2014 – 30.4.2015
Vuoro-, ilta- ja yötyölisien suhteen menetellään kuten tekstiilihuoltoalan työehtosopimuksessa määrätään.

Lisät ajalla 1.5.2014 – 30.4.2015 ovat seuraavat

Iltavuorolisä  1,17 euroa/tunti
Yövuorolisä  2,09 euroa/tunti

Iltatyölisä  1,17 euroa/tunti
Yötyölisä  2,09 euroa/tunti

Palkkataulukot 
 
1.7.2014

snt/h

€/kk

Työhöntulopalkka 18 v. täyttäneet

928

1568

tvl 1

955

1614

tvl 2

994

1680

tvl 3

1033

1745

tvl 4

1084

1833

tvl 5

1152

1947

tvl 6

1219

2060

 

TEKSTIILIHUOLTOALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ
Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus palkkauksessa tarkoittaa sitä, että yhtä vaativasta
työtehtävästä ja yhtäläisestä työsuorituksesta maksetaan yhtä suurta palkkaa.
Palkka muodostuu kahdesta osasta, työtehtävän vaativuudesta (tehtäväkohtainen
palkanosa) ja henkilökohtaisesta osaamisesta eli pätevyydestä ja työsuorituksesta
(henkilökohtainen palkanosa).

Henkilökohtaisen palkan osuus on suuruudeltaan vähintään 2 % tekstiilihuoltajan tehtäväkohtaisen palkan osuudesta. 

 Vuoro-, ilta- ja yötyölisät 1.5.2014 –30.4.2015

Iltavuoro- ja iltatyölisä

1,17 euroa/tunti

Yövuoro- ja yötyölisä

2,09 euroa/tunti


Nuorten ohjetuntipalkat
 
1.7.2014 snt/h €/kk
15 vuotta täyttäneet

840

1420

16 vuotta täyttäneet

850

1437

17 vuotta täyttäneet

859

1452


 Pääluottamusmiesten kuukausikorvaukset 1.7.2014
 
Työntekijöitä Korvaus €/kk
-  20 78,00
21 - 50 78,00
51 - 100 107,00
101 - 200 137,00


Työsuojeluvaltuutettujen korvaus on 1.7.2014 alkaen 78,00 euroa.

Palkankorotukset vuonna 2015

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan 1.7.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Yritys­ tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen maksuajankohdasta (aikais­ tamisesta tai myöhentämisestä) toisin.

Mikäli sovitaan korotuksen ajankohdan myöhentämisestä, tulee samalla sopia muutoksesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kertaluontoisella erällä. Erotus maksetaan viimeistään yleiskorotuksen toteuttamisajankohdasta.

Palkankorotuksen ajankohdasta neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja pää­ luottamusmiehen kesken. Sopimus tehdään kirjallisesti. Ellei edellä mainittua sopimusta tehdä 31.5.2015 mennessä, toteutetaan korotus 1.7.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Palkkataulukot

Työehtosopimuksen 14 §:n mukaisia ohjetuntipalkkoja korotetaan kohdassa 4A mainitusta ajankohdasta lukien 6 senttiä alimpaan työnvaativuusluokkaan (TVL 1) suhteet säilyttäen.

Tekstiilihuoltoalan työnvaativuusluokkapalkat 1.7.2015

Täysin työkykyisten, 18 vuotta täyttäneiden, työntekijöiden luokkapalkat ovat seuraavat:
 

 

senttiä/h

euroa/kk

Työhöntulopalkka

934

1578

18 vuotta täyttäneet

 

 

työnvaativuusluokka 1

961

1624

työnvaativuusluokka 2

1000

1690

työnvaativuusluokka 3

1039

1757

työnvaativuusluokka 4

1091

1843

työnvaativuusluokka 5

1159

1959

työnvaativuusluokka 6

1227

2073

Nuorten ohjetuntipalkat 1.7.2015
 

Nuorten ohjetuntipalkat 15 v

senttiä/h

846

euroa/kk

1430

16 v

856

1447

17 v

865

1462


Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvaukset

Pääluottamusmiesten kuukausikorvausten määrät ovat 1.7.2014 alkaen seuraavat:

Työntekijöiden lukumäärä                  Korvaus euroa / kuukausi
alle             20                                      78

21 –    50                                            78

51 –   100                                         107

101 –   200                                         137

 

Työsuojeluvaltuutettujen korvaus on 1.7.2014 alkaen 78,00 euroa Kuukausikorvausten määrät ovat voimassa koko sopimuskauden ajan.


 

 
Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
 
1.2.2012: kertaerä 150 e, voidaan paikallisesti sopia maksettavaksi muuna ajankohtana tai useammassa erässä 30.4.2012 mennessä; palkattomalla vapaalla olevalle työntekijälle maksetaan työhön paluun yhteydessä, jos paluu tapahtuu ennen sopimuskauden loppua
 
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
 

Sopimuskausi 17.2.2010-31.1.2013
 
Yleiskorotus 1.5.2011
 
Palkkoja korotetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 20 senttiä tunnilta tai 34 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 1,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.  
 
Yritys- tai toimipaikkakohtainen erä
 
Yleiskorotuksen lisäksi yritys- tai toimipaikkakohtaisesti maksetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,5 prosentin suuruinen erä, joka lasketaan yrityksen / toimipaikan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden huhtikuun 2011 palkkasummasta (säännöllisen työajan ansio ilman erillisiä lisiä). Paikallisen erän suuruus todetaan yhteisesti.
 
Paikallisen erän käytöstä neuvotellaan ja sovitaan työnantajan ja luottamusmiehen kesken. 
 
Mikäli paikallisissa neuvotteluissa ei erän käytöstä päästä sopimukseen 29.4.2011 mennessä, erä maksetaan 0,5 prosentin suuruisena korottamattomasta palkasta laskettuna yleiskorotuksena.  
 
Luottamusmiehellä tai muulla työntekijöiden edustajalla on oikeus saada selvitys erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotuksen saaneiden työntekijöiden lukumäärä sekä heille jaetun paikallisen erän kokonaismäärä.   
 
Palkkataulukot
 
Työehtosopimuksen 14 §:n mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan kohdassa 2A mainitusta ajankohdasta lukien siten, että alinta työnvaativuuspalkkalukua (tvl 1) korotetaan kahdellakymmenelläviidellä (25) sentillä tunnilta muiden työnvaativuuspalkkojen määräytyessä entisten suhteiden mukaisesti. Työhöntulopalkkaa korotetaan kahdellakymmenelläviidellä (25) sentillä.

 

1.5.2011
snt/h
€/kk
Työhöntulopalkka 18 v. täyttäneet
880
1487
tvl 1
905
1529
tvl 2
943
1594
tvl 3
979
1655
tvl 4
1028
1738
tvl 5
1093
1848
tvl 6
1155
1952
Nuorten ohjetuntipalkat
 
Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan-maksukauden alusta lukien 2,3 %.
 
Nuorten ohjetuntipalkat

 

1.5.2011
snt/h
€/kk
15 vuotta täyttäneet
795
1343
16 vuotta täyttäneet
805
1361
17 vuotta täyttäneet
813
1375
Palvelusaikalisät 1.5.2011
 
Tekstiilihuoltoalan työehtosopimuksen palvelusaikataulukon mukaisia lisiä korotetaan yleiskorotuksen ajankohdasta lukien 4 %. Lisät ovat yleiskorotuksen ajankohdasta lukien seuraavat::

 

Palvelusaika
Lisän suuruus senttiä/tunti
euroa/kuukausi
5-9 vuotta
14
23
10-14 vuotta
19
32
15-19 vuotta
26
44
20-24 vuotta
35
60
yli 25 vuotta
44
74
Palkankorotusten voimaantulon siirtyminen
 
Palkankorotusten voimaantulon siirryttyä työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n   kohdassa 3.2 sanotusta ajankohdasta osapuolet ovat sopineet seuraavaa:
 
Ajalta 1.2. – 30.4.2011 maksetaan kertaerä sanotun ajanjakson viimeiseen päivään mennessä.
 
Kertaerä maksetaan työntekijälle niiltä kalenterikuukausilta, joiden alussa työntekijän työ-suhde on ollut voimassa ja joiden osalta työnantajalla on ollut palkanmaksuvelvollisuus.
 
Kertaerän suuruus määräytyy seuraavasti:

 

Työsuhde on alkanut 1.2.2011 tai sitä ennen
132 euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.3.2011
88 euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.4.2011
 44 euroa
Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.
 
Kertaerää ei lueta mukaan työehtosopimuksen 20 §:ssä tarkoitettuun keskituntiansio-laskelmaan. Sitä ei myöskään sisällytetä vuosilomapalkkaan eikä lomakorvaukseen.
 
Kertaerä maksetaan edellä mainittuja periaatteita noudattaen myös päättyneiden työ-suhteiden osalta.
 
Kertaerän maksuajankohdasta sekä sen jaksottamisesta useampaan erään voidaan paikallisesti sopia toisin. Kertaerän tulee kuitenkin olla kokonaisuudessaan maksettu 30.6.2011 mennessä.
 
Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvaukset 
 
Pääluottamusmiesten kuukausikorvausten määrät ovat 1.5.2011 alkaen seuraavat: 

 

Työntekijöiden lukumäärä
Korvaus euroa / kuukausi
 – 20
68
21 –  50
68
51 –100
94
101 –200
120
Työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvausten määrä 1.5.2011 alkaen on 68 euroa.
 
Vuosi 2012
 
Osapuolet neuvottelevat 30.11.2011 mennessä 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.
 
Mikäli 1.2.2012 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2011 tai muuhun osapuolten sopimaan ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2012.
 
Vuoro-, ilta- ja yötyölisät 1.7.-31.12.2011

 

Iltavuoro- ja iltatyölisä
1,08 €/h
Yövuoro- ja yötyölisä
1,94 €/h

 Yleiskorotus 2010

Palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on yhdeksän (9) senttiä tunnilta tai 15 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,9 prosenttia.

Palkkataulukot

Työehtosopimuksen 14 §:n mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten, että alinta työnvaativuusluokkapalkkalukua (tvl 1) korotetaan yhdeksällä (9) sentillä tunnilta tai 15 eurolla kuukaudessa muiden työnvaativuusluokkapalkkojen määräytyessä entisten suhteiden mukaisesti. Työhöntulopalkkaa sekä kaikkia nuorten ohjepalkkalukuja korotetaan yhdeksällä (9) sentillä tunnilta tai 15 eurolla kuukaudessa.

Palvelusaikalisä

Palveluaikalisät 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ovat seuraavat:

 

Palvelusaika

Lisän suuruus senttiä/tunti

euroa/kuukausi

     

5-9 vuotta

13

21

10-14 vuotta

18

29

15-19 vuotta

25

42

20-24 vuotta

34

57

yli 25 vuotta

42

71

Vuoro- sekä ilta- ja yötyölisät

Iltavuorolisää korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta kahdella (2) sentillä tunnilta sekä yövuorolisää neljällä (4) sentillä tunnilta.

Vuorotyölisien määrät 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ovat seuraavat:
- Iltavuorolisä 104 senttiä tunnilta
- Yövuorolisä 187 senttiä tunnilta

Vuosi 2011

Osapuolet neuvottelevat 30.11.2010 mennessä 1.2.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2011 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2010 tai muuhun osapuolten sopimaan ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2011.

Vuosi 2012

Osapuolet neuvottelevat 30.11.2011 mennessä 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2012 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2011 tai muuhun osapuolten sopimaan ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2012.


Sopimuskausi 1.10.2007-31.3.2010

Palkkoja korotetaan 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 30 sentin, kuitenkin vähintään 3,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella.

Palkkoja korotetaan 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 26 sentin kuitenkin vähintään 2,9 %:n suuruisella yleiskorotuksella.

Palkkoja korotetaan 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 25 sentin kuitenkin vähintään 2,8 %:n suuruisella yleiskorotuksella.

Yhdet taulukot

1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta aletaan noudattaa yhdet luvut sisältäviä taulukkoja. Nämä muodostetaan siten, että työehtosopimusten vuoden 2007 mukaisia kummankin kalleusluokan lukuja korotetaan 30 sentillä entiset suhteet säilyttäen uuden taulukkopalkan ollessa mainittujen lukujen keskiarvo.

Kannustuslisä

Tekstiilihuoltoalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen mukaan kertaluontoisena kannustuslisänä maksetaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevälle työntekijälle 15.12.2007 mennessä 235 euron suuruinen erä. Edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on 1.12.2007 mennessä keskeytyksettä jatkunut vähintään neljä (4) kuukautta ja että työsuhde on voimassa suorituksen maksuhetkellä.

Erä maksetaan edellä mainittuna ajankohtana myös sellaiselle määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevälle työntekijälle, jonka työsuhde ennen 1.12.2007 on yhdessä tai useammassa jaksossa keskeytyksettä jatkunut vähintään neljä (4) kuukautta ja jonka työsuhde on voimassa erän maksuhetkellä. Kannustuslisään oikeutettu on myös sellainen työntekijä, jonka vähintään neljän (4) kuukauden pituinen määräaikainen työsuhde on alkanut viimeistään 1.12.2007 ollen voimassa suorituksen maksuhetkellä.

Osa-aikaiselle työntekijälle erä maksetaan edellisissä kappaleissa sanottuja periaatteita noudattaen ja sen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Kannustuslisän maksuajankohdasta voidaan paikallisesti sopia toisin. Niin ikään paikallisesti voidaan sopia summan jaksottamisesta useampaan erään; tällöin on samalla sovittava maksuerien ajankohdat.

Plm ja tsv korvaukset

Pääluottamusmiesten sekä työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvausten määriä korotetaan 1.10.2007 alkaen 10 prosentilla summat lähimpään täyteen euroon pyöristäen.

Vuorolisät

Tekstiilihuoltoalan vuorolisiä tarkastellaan TES 16 §:n sopimuksen mukaan puolivuosittain. Lisät ajalla 1.7.-31.12.2007 ovat: iltavuoro- ja iltatyölisä 0,94 €/h ja yövuoro- ja yötyölisä 1,68 €/h.

Palkkataulukot

 

 

 

1.10.2007
Senttiä/h
Euroa/kk
Työhöntulopalkka 18 v. täyttäneet
795
1344
tvl 1
820
1386
tvl 2
855
1445
tvl 3
887
1499
tvl 4
933
1577
tvl 5
991
1675
tvl 6
1047
1769

 

1.9.2008
Senttiä/h
Euroa/kk
Työhöntulopalkka 18 v. täyttäneet
821
1387
tvl 1
846
1430
tvl 2
882
1491
tvl 3
915
1546
tvl 4
962
1626
tvl 5
1022
1727
tvl 6
1080
1825

 

1.5.2009
Senttiä/h
Euroa/kk
Työhöntulopalkka 18 v. täyttäneet
846
1430
tvl 1
871
1472
tvl 2
908
1535
tvl 3
942
1592
tvl 4
990
1673
tvl 5
1052
1778
tvl 6
1112
1879

 
Nuorten ohjetuntipalkat
 

1.10.2007
senttiä/h
euroa/kk
15 vuotta täyttäneet
717
1212
16 vuotta täyttäneet
727
1229
17 vuotta täyttäneet
735
1242

 

1.9.2008
senttiä/h
euroa/kk
15 vuotta täyttäneet
743
1255
16 vuotta täyttäneet
753
1273
17 vuotta täyttäneet
761
1286

 

1.5.2009
senttiä/h
euroa/kk
15 vuotta täyttäneet
768
1298
16 vuotta täyttäneet
778
1315
17 vuotta täyttäneet
786
1328

  
Luottamusmiespalkkio 1.10.2007
  

Työntekijöitä
Korvaus euroa
Alle 20
57,00
21 - 50
57,00
51 - 100
79,00
100 - 200
102,00

 
Työsuojeluvaltuutetun korvaus 1.10.2007 alkaen on 57,00 euroa


Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007


Vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 2,2 prosenttia.

Lisät: Iltavuorolisä 0,92 €/h, yövuorolisä 1,66 €/h.

Palkkataulukot
 

Pkl I
Pkl II
snt/h €/kk snt/h €/kk
Työhöntulopalkka 771 1303 758 1282
18 vuotta täyttäneet
tvl 1 796 1345 783 1323
tvl 2 830 1402 816 1378
tvl 3 862 1456 847 1432
tvl 4 907 1531 890 1504
tvl 5 963 1627 946 1598
tvl 6 1019 1722 997 1685
Nuorten palkat
15 v. täyttäneet 689 1164 684 1155
16 v. täyttäneet 699 1181 694 1172
17 v. täyttäneet 708 1197 701 1186

 


Vuosi 2005

Vuonna 2005 palkkoja korotetaan 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
Palkkataulukkoja korotetaan yleiskorotuksen senttimäärällä suhteet säilyttäen. Yleiskorotus 23 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,4 %.

Palkkataulukot 1.3.2005

 

Pkl I
Pkl II
snt/h
€/kk
snt/h
€/kk
Työhöntulopalkka
754
1275
742
1254
18 vuotta täyttäneet
tvl 1
779
1316
766
1295
tvl 2
812
1372
798
1348
tvl 3
843
1425
829
1401
tvl 4
887
1498
871
1472
tvl 5
942
1592
926
1564
tvl 6
997
1685
976
1649
Nuorten palkat
15 v. täyttäneet
674
1139
669
1130
16 v. täyttäneet
684
1156
679
1147
17 v. täyttäneet
693
1171
686
1160

 


Vuoro-, ilta- ja yötyölisät ajalla 1.1.-30.6.200
Iltavuorolisä 0,92 €/h, yövuorolisä 1,66 €/h.

Vuosi 2006

Vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
Palkkataulukkoja korotetaan yleiskorotuksen prosenttimäärällä. Yleiskorotus 2,2 prosenttia.

Palkkataulukot 1.6.2006

 

Pkl I
Pkl II
snt/h
€/kk
snt/h
€/kk
Työhöntulopalkka
771
1303
758
1282
18 vuotta täyttäneet
tvl 1
796
1345
783
1323
tvl 2
830
1402
816
1378
tvl 3
862
1456
847
1432
tvl 4
907
1531
890
1504
tvl 5
963
1627
946
1598
tvl 6
1019
1722
997
1685
Nuorten palkat
15 v. täyttäneet
689
1164
684
1155
16 v. täyttäneet
699
1181
694
1172
17 v. täyttäneet
708
1197
701
1186