Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Tekstiiliteollisuuden laitosmiehet

Laitosmiesoppilaiden, nuorempien laitosmiesten ja laitosmiesten ohjepalkat 

1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien: 

Laitosmiesoppilaat €/t
1. oppivuonna 9,38
2. ” 9,67
3. ” 9,99
4. ” 10,19
 
Nuoremmat
laitosmiehet
€/t
5. oppivuonna 10,54
6. ” 10,81
 
  €/kk
Laitosmiehet 1898

Osalla olevien laitosmiesten ja vanhempien osalla olevien palkat

Osalla olevien laitosmiesten palkat määritellään siten, että ne huomioon ottaen palkkaan sisältyvät mahdolliset tuotantopalkkiot, mutta huomioon ottamatta mahdollisia yli- ja sunnuntaityökorvauksia sekä vuorotyölisiä, ovat täysinä työkuukausina seuraavat:

1.7.2014 €/kk
Osalla olevat laitosmiehet 2006
Vanhemmat osallaolevat 2029

Vuorolisät

1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

Lisä senttiä/t
iltavuoro 102
yövuoro 179

 


(raamisopimuksen mukainen)

 
Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014
 
Tekstiiliteollisuuden laitosmiesten palkkataulukot 1.3.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden jälkeen
 
Laitosmiestenoppilaat
€/t
1.oppivuonna
9,28
2.
9,57
3.
9,88
4.
10,08
 
Nuoremmat laitosmiehet
€/t
5.oppivuonna
10,43
6.
10,69
 
Työnvaativuuden arviointijärjestelmän mukainen palkkataulukko
 
€/kk
Laitosmiehet
1878
Osalla olevat laitosmiehet
1986
Vanhemmat osalla olevat
2009
 
Yritys- tai toimipaikkakohtainen erä
Yleiskorotuksen lisäksi yritys- tai toimipaikkakohtaisesti maksetaan 1.3.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,6 prosentin suuruinen erä, joka lasketaan yrityksen / toimipaikan tämän työehtosopimuksen
 
Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan 1.3.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 piiriin kuuluvien työntekijöiden helmikuun 2013 palkkasummasta (säännöllisen työajan ansio ilman erillisiä lisiä eli AUP -ansio). Paikallisen erän suuruus todetaan yhteisesti. Erän käytöstä sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Mikäli asiasta ei päästä yksimielisyyteen, erä maksetaan korottamattomasta palkasta laskettuna 0,6 prosentin suuruisena yleiskorotuksena kaikille työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluville työntekijöille.
Luottamusmiehellä tai muulla työntekijöiden edustajalla on oikeus saada selvitys erän kohdentamisesta kohtuullisessa ajassa palkankorotusten toteuttamisen jälkeen. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotuksen saaneiden työntekijöiden lukumäärä sekä heille jaetun paikallisen erän kokonaismäärä.
Uusien urakoiden laskenta-aikaa varataan vuoden 2013 maaliskuun loppuun. Siihen saakka yleiskorotus voidaan maksaa erillisenä lisänä.
 
Vuorotyölisiä korotetaan 1.3.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,9 prosentilla.
Uudet vuorotyölisien määrät ovat seuraavat:
Iltavuorolisä
102 senttiä/tunti
Yövuorolisä
179 senttiä/tunti
 
Pääluottamusmiesten kuukausikorvausten määrät ovat 1.3.2013 alkaen seuraavat:
Työntekijöiden lukumäärä
Korvaus euroa/kuukausi
-20
67
21 – 50
67
51 – 100
67
101 – 200
67
201 – 300
67
301 – 400
72
401 – 500
78
501 -
89
 
[[{"fid":"2362","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]
 
Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + yrityskohtainen erä 0,8 %
1.2.2012: vuosineljänneskeskituntiansioiden, palkkataulukoiden ja vuorotyölisien korotus 2,4 %
1.2.2012: kertaerä 150 e; kertaerän jaksottamisesta useampaan erään voidaan sopia paikallisesti, mutta sen tulee olla maksettu kokonaisuudessaan 30.4.2012 mennessä
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + yrityskohtainen erä 0,6 %
1.3.2013: vuosineljänneskeskituntiansioiden, palkkataulukoiden ja vuorotyölisien korotus 1,9 %
 

Sopimuskausi 1.10.2007 - 31.3.2010

Tekstiiliteollisuuden laitosmiesten palkat

Kertasuoritus
Kertasuoritus 240 euroa maksetaan 15.3.2008 mennessä. Kertasuorituksen maksuajankohdasta voidaan paikallisesti sopia toisin.

Palkankorotukset

Vuonna 2007 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka määrä on 30 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 3,4 prosenttia 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Vuonna 2008 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 28 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,9 prosenttia 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Vuonna 2009 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka määrä on 29 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,8 prosenttia 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Vuorolisät
Vuonna 2007 yövuorolisiä korotetaan 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta vähintään yleiskorotuksen prosenttimäärällä, joka on 3,4 prosenttia. Iltavuorolisä on 0,89 euroa tunnilta ja yövuorolisä on 1,56 euroa tunnilta.

Vuonna 2008 vuorolisä korotetaan 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta vähintään yleiskorotuksen prosenttimäärällä, joka on 2,9 prosenttia. Iltavuorolisä on 0,92 euroa tunnilta ja yövuorolisä 1,61 euroa tunnilta.

Vuonna 2009 vuorolisä korotetaan 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta vähintään yleiskorotuksen prosenttimäärällä, joka on 2,8 prosenttia. Iltavuorolisä on 0,95 euroa tunnilta ja yövuorolisä on 1,66 euroa tunnilta.

Keskeytymättömän kolmivuorotyön sekä kaksivuorotyön lisä

Keskeytymättömän kolmivuorotyön sekä kaksivuorotyön lisän suuruus on 0,15 euroa tunnilta 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Laitosmiesoppilaiden, nuorempien laitosmiesten ja laitosmiesten ohjepalkat

 

Laitosmies-
oppilaat

1.10.2007
euroa/h

1.9.2008
euroa/h

1.5.2009
euroa/h

1. oppivuonna

7,94

8,22

8,51

2. oppivuonna

8,17

8,46

8,76

3. oppivuonna

8,43

8,73

9,04

4. oppivuonna

8,59

8,90

9,22

 

Nuoremmat
laitosmiehet

1.10.2007
euroa/h

1.9.2008
euroa/h

1.6.2009
euroa/h

5. oppivuonna

8,92

9,24

9,57

6. oppivuonna

9,12

9,45

9,79


Osalla olevien laitosmiesten ja vanhempien osalla olevien palkat

Osalla olevien laitosmiesten palkat määritellään siten, että ne huomioon ottaen palkkaan sisältyvät mahdolliset tuotantopalkkiot, mutta huomioon ottamatta mahdollisia yli- ja sunnuntaityökorvauksia sekä vuorotyölisiä, ovat täysinä työkuukausina seuraavat:

 

 

1.10.2007
euroa/kk

1.9.2008
euroa/kk

1.5.2009
euroa/kk

Laitos-
miehet

1633

1682

1732

Osalla olevat laitosmiehet

1736

1785

1835

Vanhemmat osalla olevat

1759

1808

1858

Vuorolisät

 

Lisä

1.10.2007
euroa/h

1.9.2008
euroa/h

1.5.2009
euroa/h

Iltavuoro

0,89

0,92

0,95

Yövuoro

1,56

1,61

1,66

* * *

Tekstiiliteollisuuden laitosmiesten palkat

Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007


Vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 1,9 prosenttia.

Lisät: Iltavuoro 0,86 €, yövuoro 1,51 € tunnilta.

Laitosmiesoppilaiden, nuorempien laitosmiesten ja laitosmiesten ohjepalkat

 

 

 

I pkl II pkl
Laitosmiesoppilaat
1. oppivuonna 7,65 €/h 7,63 €/h
2. " 7,87 €/h 7,85 €/h
3. " 8,12 €/h 8,10 €/h
4. " 8,27 €/h 8,25 €/h
Nuoremmat laitosmiehet
5. oppivuonna 8,59 €/h 8,57 €/h
6. " 8,78 €/h 8,76 €/h
Laitosmiehet 1 585 €/kk 1 577 €/kk


Osalla olevien laitosmiesten ja vanhempien osalla olevien palkat

Osalla olevien laitosmiesten palkat määritellään siten, että ne huomioon ottaen palkkaan sisältyvät mahdolliset tuotantopalkkiot, mutta huomioon ottamatta mahdollisia yli- ja sunnuntaityökorvauksia sekä vuorotyölisiä, ovat täysinä työkuukausina seuraavat:

 

 

 

 

I pkl
€/kk
II pkl
€/kk
Osalla olevat laitosmiehet 1687 1680
Vanhemmat osalla olevat 1710 1703

 


Vuosi 2005

Vuonna 2005 palkkoja korotetaan 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus 24 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,4 prosenttia.

Vuoro-, ilta- ja yötyökorvaus 1.3.2005
Iltavuorossa 0,84 €/h, yövuorossa 1,47 €/h.

Laitosmiesoppilaiden, nuorempien laitosmiesten ja laitosmiesten ohjepalkat 1.3.2005

 

 

I pkl II pkl
Laitosmiesoppilaat
1. oppivuonna 7,51 €/h 7,49 €/h
2. " 7,72 €/h 7,70 €/h
3. " 7,97 €/h 7,95 €/h
4. " 8,12 €/h 8,10 €/h
Nuoremmat laitosmiehet
5. oppivuonna 8,43 €/h 8,41 €/h
6. " 8,62 €/h 8,60 €/h
Laitosmiehet 1 555 €/kk 1 548 €/kk


Osalla olevien laitosmiesten ja vanhempien osalla olevien palkat 1.3.2005

Osalla olevien laitosmiesten palkat määritellään siten, että ne huomioon ottaen palkkaan sisältyvät mahdolliset tuotantopalkkiot, mutta huomioon ottamatta mahdollisia yli- ja sunnuntaityökorvauksia sekä vuorotyölisiä, ovat täysinä työkuukausina seuraavat:

 

 

 

I pkl
€/kk
II pkl
€/kk
Osalla olevat laitosmiehet 1656 1649
Vanhemmat osalla olevat 1678 1671


Vuosi 2006

Vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus 1,9 prosenttia.

Vuoro-, ilta- ja yötyökorvaus 1.6.2006
Iltavuorossa 0,86 €/h, yövuorossa 1,51 €/h.

Laitosmiesoppilaiden, nuorempien laitosmiesten ja laitosmiesten ohjepalkat 1.6.2006

 

I pkl II pkl
Laitosmiesoppilaat
1. oppivuonna 7,65 €/h 7,63 €/h
2. " 7,87 €/h 7,85 €/h
3. " 8,12 €/h 8,10 €/h
4. " 8,27 €/h 8,25 €/h
Nuoremmat laitosmiehet
5. oppivuonna 8,59 €/h 8,57 €/h
6. " 8,78 €/h 8,76 €/h
Laitosmiehet 1 585 €/kk 1 577 €/kk


Osalla olevien laitosmiesten ja vanhempien osalla olevien palkat 1.6.2006

Osalla olevien laitosmiesten palkat määritellään siten, että ne huomioon ottaen palkkaan sisältyvät mahdolliset tuotantopalkkiot, mutta huomioon ottamatta mahdollisia yli- ja sunnuntaityökorvauksia sekä vuorotyölisiä, ovat täysinä työkuukausina seuraavat:

 

 

 

I pkl
€/kk
II pkl
€/kk
Osalla olevat laitosmiehet 1687 1680
Vanhemmat osalla olevat 1710 1703

 

 

 

1.10.2007
euroa/kk
1.9.2008
euroa/kk
1.5.2009
euroa/kk
Laitosmiehet
1633
1682
1732
Osalla olevat laitosmiehet
1736
1785
1835
Vanhemmat osalla olevat
1759
1808
1858

 
Vuorolisät

 

Lisä
1.10.2007
euroa/h
1.9.2008
euroa/h
1.5.2009
euroa/h
Iltavuoro
0,89
0,92
0,95
Yövuoro
1,56
1,61
1,66

 

 

Laitosmies-
oppilaat
1.10.2007
euroa/h
1.9.2008
euroa/h
1.5.2009
euroa/h
1. oppivuonna
7,94
8,22
8,51
2. oppivuonna
8,17
8,46
8,76
3. oppivuonna
8,43
8,73
9,04
4. oppivuonna
8,59
8,90
9,22

 

Nuoremmat
laitosmiehet
1.10.2007
euroa/h
1.9.2008
euroa/h
1.6.2009
euroa/h
5. oppivuonna
8,92
9,24
9,57
6. oppivuonna
9,12
9,45
9,79