Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Vartiointiala

Sopimuskausi

1.6.2015 - 31.3.2016.

Palkkaratkaisu

Yleiskorotus
Palkkoja ja tasopalkkoja korotetaan 1.9.2015 lukien 0,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella.

Lisät
Yötyölisä on 1.9.2015 lukien 189 senttiä tunnilta.
 
Tasopalkat, palvelusaika-, koulutus- ja   perehdytyslisä

Palvelusajan perusteella tasopalkkaa ja palvelusaikalisää (tuntipalkat suluissa) maksetaan 1.9. 2015 alkaen seuraavasti:

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

 

Perus

2 vuotta

7 vuotta

Taso I

1622 (10,01)

 

 

Taso II

1698 (10,48)

1742 (10,75)

1791 (11,06)

Taso III

1790 (11,05)

1836 (11,33)

1885 (11,64)

Taso IV

1909 (11,78)

1960 (12,10)

2010 (12,41)

Taso IVA

1984 (12,25)

2037 (12,57)

2088 (12,89)

Taso V

2059 (12,71)

2115 (13,06)

2169 (13,39)

 

Muu Suomi

 

 

 

 

Perus

2 vuotta

7 vuotta

Taso I

1567 (9,67)

 

 

Taso II

1642 (10,14)

1685 (10,40)

1729 (10,67)

Taso III

1730 (10,68)

1777 (10,97)

1821 (11,24)

Taso IV

1845 (11,39)

1896 (11,70)

1946 (12,01)

Taso IVA

1883 (11,62)

1934 (11,94)

1984 (12,25)

Taso V

1992 (12,30)

2046 (12,63)

2100 (12,96)

 

 

Sopimuskausi:
1.6.2014 - 31.5.2015
 

Tasopalkat, palvelusaika-, koulutus- ja perehdytyslisä

Palvelusajan perusteella tasopalkkaa ja palvelusaikalisää (tuntipalkat suluissa) maksetaan 1.9.2014 alkaen seuraavasti:

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

Euroa Perus 2 vuotta 7 vuotta
Taso I 1616 (9,98)    
Taso II 1691 (10,44) 1735 (10,71) 1784 (11,01)
Taso III 1783 (11,01) 1829 (11,29) 1877 (11,59)
Taso IV 1901 (11,73) 1952 (12,05) 2002 (12,36)
Taso IV A 1976 (12,20) 2029 (12,52) 2080 (12,84)
Taso V 2051 (12,66) 2107 (13,01) 2160 (13,33)

Muu Suomi

Euroa Perus 2 vuotta 7 vuotta
Taso I 1561 (9,64)    
Taso II 1635 (10,09) 1678 (10,36) 1722 (10,63)
Taso III 1723 (10,64) 1770 (10,93) 1814 (11,20)
Taso IV 1838 (11,35) 1888 (11,65) 1938 (11,96)
Taso IV A 1875 (11,57) 1926 (11,89) 1976 (12,20)
Taso V 1984 (12,25) 2038 (12,58) 2092 (12,91)

 

 Ilta- ja yötyölisä

  Iltatyölisä Yötyölisä
kello 17–21 21–07
  100 senttiä 182 senttiä tunnilta
(187 senttiä tunnilta 1.9.2014 alkaen)

Lauantaityölisä
Kaikilta lauantaityön tunneilta (00.00 – 24.00) maksetaan lauantaityölisää, jonka suuruus on 2 euroa tunnilta.

Soveltamisohje:
Lauantaityölisään oikeuttavilta tunneilta maksetaan myös ilta- ja yötyölisää seuraavasti:
• klo 00.00–07.00 ja 21.00–24.00   2,00 + 1,87 = 3,87 €/t
• klo 17.00–21.00   2,00 + 1,00 = 3,00 €/t.

Lauantaityölisää ei makseta tes 30 §:n tarkoittamilta päiviltä, joilta maksetaan määräyksen mukaisesti vähintään 50 %:lla korotettua palkkaa.

Luottamusmiehet

Luottamusmiestehtäviä varten annetaan pääluottamusmiehelle vapaata työstä kolmiviikkoisjaksossa ja maksetaan korvausta kuukausittain 1.9.2014 lukien:

 

Työntekijäin lkm. Vapaa tunteina Korvaus/kk
5 - 49 - 185 euroa
50 - 99 9 105 euroa
100 - 150 21 125 euroa
151 - 250 30 145 euroa
251 - 400 42 165 euroa
401 - 500 72 185 euroa
yli 500 kokonaan vapautettu 255 euroa


Osaston luottamusmiesten korvaukset
Alue-tai työosaston luottamusmiehille maksetaan  105 euroa kuukaudessa luottamusmiestehtävien hoitamisesta.(raamisopimuksen mukainen)

 

 

Sopimuskausi:
1.4.2012–31.5.2014

Palkat nousevat 1.5.2013

Palkankorotukset 1.5.2013 korotus on 1,9 %
Korotus tulee taulukkopalkkoihin ja henkilökohtaisiin palkkoihin.
Tasopalkat 1.5.2013 alkaen

 

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)
taso
perus
2 vuotta
7 vuotta
 I
1596 (9,85)
 
 
 II
1671 (10,31)
1715 (10,59)
1764 (10,89)
 III
1763 (10,88)
1809 (11,17)
1857 (11,46)
 IV
1881 (11,61)
1932 (11,93)
1982 (12,23)
 IV A
1956 (12,07)
2009 (12,40)
2060 (12,72)
 V
2031 (12,54)
2087 (12,88)
2140 (13,21)
Muu Suomi
taso
perus
2 vuotta
7 vuotta
 I
1541 (9,51)
 
 
 II
1541 (9,51)
1658 (10,23)
1702 (10,51)
 III
1703 (10,51)
1750 (10,80)
1794 (11,07)
 IV
1818 (11,22)
1868 (11,53)
1918 (11,84)
 IV A
1855 (11,45)
1906 (11,77)
1956 (12,07)
 V
1964 (12,12)
2018 (12,46)
2072 (12,79)
 
Ilta- ja yötyölisä

 

Iltatyölisä
kello 17–21
100 senttiä tunnilta
Yötyölisä
kello 21–07
182 senttiä tunnilta
Ylityönä, sunnuntaina ja erityislauantaina tehdystä ilta- ja yötyöstä maksetaan
29 ja 30 §:n mukaiset korvaukset.
 
Lauantaityölisä
Kaikilta lauantaityön tunneilta (00.00 – 24.00) maksetaan lauantaityölisää, jonka suuruus on 2 euroa tunnilta.
 
Soveltamisohje:
Lauantaityölisään oikeuttavilta tunneilta maksetaan myös ilta- ja yötyölisää seuraavasti:
• klo 00.00–07.00 ja 21.00–24.00 2,00 + 1,82 = 3,82 €/t
• klo 17.00–21.00 2,00 + 1,00 = 3,00 €/t.
 
Lauantaityölisää ei makseta tes 30 §:n tarkoittamilta päiviltä, joilta maksetaan määräyksen mukaisesti vähintään 50 %:lla korotettua palkkaa.

 

[[{"fid":"2362","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]

Palkankorotukset:

1.4.2012: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 2,4 %
1.4.2012: yötyölisän korotus 10 %
1.4.2012: kertaerä 150 e
 
maksuajankohta: 1.4.2012 jälkeen ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä
edellytykset: työsuhde jatkunut keskeytyksettä 3 kuukautta ennen maksamisajankohtaa
suuruus: 150 € kokoaikaisille
  osa-aikaisille: työajan suhteessa
- jos työaika vaihtelee, lasketaan maksuajankohtaa edeltävän kolmen kalenterikuukauden keskimääräisen työajan/työssäolon veroisen ajan perusteella
1.5.2013: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 1,9 %

 


Uusi alan työehtosopimus on voimassa  1.2.2011 - 28.2.2013.

 

 

Palkkataulukko 1.2.2011 – 28.3.2013

Yleiskorotus 1,3 prosenttia tulee voimaan 1.4., paikallisesti sovittava erä 0,5 prosenttia 1.9.2011.

Tasot: I harjoittelijat, II perustehtävät, III perustehtävää vaativammat tehtävät, IV erityisen vaativat tehtävät, IV A arvokuljetus, henkilösuojaus, savusukellus ja V vuoroesimiehet.

Pääkaupunkiseutu
 
Taso
Perus
 
2 vuotta
 
7 vuotta
 
I
1529
9,44
1570
9,69
1610
9,94
II
1602
9,89
1644
10,15
1690
10,43
III
1689
10,43
1733
10,70
1779
10,98
IV
1803
11,13
1852
11,43
1899
11,72
IV A
1875
11,57
1926
11,89
1975
12,19
V
1946
12,01
2000
12,35
2051
12,66

Muu Suomi

Taso
Perus
 2 vuotta
7 vuotta
 
 
 
I
1477
9,12
1516
9,36
1556
9,6
II
1548
9,56
1589
9,81
1631
10,07
III
1632
10,07
1677
10,35
1720
10,62
IV
1742
10,75
1790
11,05
1838
11,35
IV A
1777
10,97
1826
11,27
1875
11,57
V
1882
11,62
1934
11,94
1985
12,25

Ilta- ja yötyölisä

Iltatyölisä
 Yötyölisä
klo 17–21
klo 21–07
100 senttiä
165 senttiä tunnilta

Ylityönä, sunnuntaina ja erityislauantaina tehdystä ilta- ja yötyöstä maksetaan 29 ja 30 §:n mukaiset korvaukset.

Lauantaityölisä
 
Kaikilta lauantaityön tunneilta (00.00 – 24.00) maksetaan lauantaityö-lisää, jonka suuruus on 2
euroa tunnilta.
 
Soveltamisohje (tulee voimaan 1.5.2011):
 
Lauantaityölisään oikeuttavilta tunneilta maksetaan myös ilta- ja yötyölisää seuraavasti:
• klo 00.00–07.00 ja 21.00–24.00
2,00 + 1,65 = 3,65 €/t
• klo 17.00–21.00
2,00 + 1,00 = 3,00 €/t.

 

Lauantaityölisää ei makseta tes 30 §:n tarkoittamilta päiviltä, joilta maksetaan määräyksen mukaisesti vähintään 50 %:lla korotettua palkkaa.
 

 
Palkankorotukset
 
Yleiskorotus  1.4.2011
 
Yleiskorotus on 1,3 %, ja se tulee voimaan 1.4.2011 
 
Paikallisesti sovittava erä 
 
Paikallisesti sovittava erä on 0,5 %, ja se tulee voimaan 1.9.2011. Jos erästä ei ole sovittu paikallisesti 31.8.2011 mennessä, se käytetään yleiskorotukseen eli se tulee saman määräisenä kaikille. 
 
Vuoden 2012 korotukset
 
Toisen vuoden palkankorotuksista sovitaan erikseen, ja ne tulevat voimaan 1.4.2012. Mikäli palkkaneuvotteluissa osapuolet eivät 28.2.2012 mennessä pääse yksimielisyyteen palkankorotuksen määrästä, työehtosopimus voidaan sanoa irti palkkamääräysten osalta 1.4.2012 lukien. Tekstimääräysten osalta työrauhavelvoite on kuitenkin olemassa. 
 
Laadulliset parannukset
 
Palkankorotusten lisäksi työehtosopimus pitää sisällään laadullisia parannuksia, joita ovat
 
- Työajanlyhennysvapaan muutokset
 
- Palkkausjärjestelmän muutokset
 
- Lauantailisämääräys
 
- Perehdytyslisä
 
- Työvuoron alkaminen tai loppuminen 24.00 - 06.00 välisenä aikana
 
- Työvuoron pidennys ja hälytystyön selkeytys
 
Vartiointialan työehtosopimuksen kustannusvaikutus nousee työehtojen parannusten johdosta noin 2,8 prosenttiin. Työehtosopimuksen kustannusvaikutus tarkoittaa sopimuksen palkankorotusten ja laadullisten parannusten todellisia kustannuksia työnantajalle.  

 

PALKKATAULUKKO 1.5.2010 lähtien

Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

  perus 2 vuotta 7 vuotta
taso I

1 499
(9,25)

1 539
(9,50)

1 578
(9,74)

taso II

1 570
(9,69)

1 612
(9,95)

1 656
(10,22)

taso III

1 655
(10,22)

1 699
(10,49)

1 744
(10,77)

taso IV

1 768
(10,91)

1 815
(11,20)

1 862
(11,49)

taso V

1 908
(11,78)

1 960
(12,10)

2 011
(12,41)

Muu Suomi

  perus 2 vuotta 7 vuotta
taso I

1 448
(8,94)

1 487
(9,18)

1 525
(9,41)

taso II

1 517
(9,36)

1 558
(9,61)

1 599
(9,87)

taso III

1 600
(9,88)

1 643
(10,14)

1 686
(10,41)

taso IV

1 708
(10,54)

1 755
(10,83)

1 801
(11,12)

taso V

1 845
(11,39)

1 896
(11,70)

1 946
(12,01)

 

Iltalisä klo 17-21 1 €
Yölisä klo 21-07 1,65 €
Lauantailisä 2 €
Arvokuljetuslisä  
Pääkaupunkiseutu 3,5 %
Muu Suomi 1 %

 

 

Yleiskorotus 1.3.2009

Palkkoja ja tasopalkkoja korotetaan 1.3.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta eri vaativuustasolla seuraavasti:

 

 

 

 

Taso Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
I – II 84 euroa 72 euroa
III 88 euroa 76 euroa
IV 98 euroa 86 euroa
V 112 euroa 100 euroa


Ilta- ja yötyölisä
Iltatyölisä on 1.3.2009 alkaen 90 senttiä ja yötyölisä edelleen 150 senttiä tunnilta.

 

 

 

 

 

Euroa Perus 2 vuotta 7 vuotta
 
Taso I 1 490 1 530 1 569
(9,20) (9,44) (9,69)
Taso II 1 561 1 602 1 646
(9,64) (9,89) (10,16)
Taso III 1 645 1 689 1 734
(10,15) (10,43) (10,70)
Taso IV 1 757 1 804 1 851
(10,85) (11,14) (11,43)
Taso V 1 897 1 948 1 999
(11,71) (12,02) (12,34)


Muu Suomi

 

 

 

 

Euroa Perus 2 vuotta 7 vuotta
 
Taso I 1 439 1 478 1 516
(8,88) (9,12) (9,36)
Taso II 1 508 1 549 1 589
(9,31) (9,56) (9,81)
Taso III 1 590 1 633 1 676
(9,81) (10,08) (10,35)
Taso IV 1 698 1 745 1 790
(10,48) (10,77) (11,05)
Taso V 1 834 1 885 1 934
(11,32) (11,64) (11,94)

 


Yleiskorotus 1.3.2008
Palkkoja ja tasopalkkoja korotetaan 1.3.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 80 eurolla kuukaudelta.

Ilta- ja ylityölisä
Iltatyölisä on 1.3.2008 alkaen 80 senttiä ja yötyölisä 150 senttiä tunnilta.

Lauantaityölisä
Kaikilta lauantaityön tunneilta (00:00 - 24:00) maksetaan lauantaityölisää, jonka suuruus on 1.6.2008 alkaen 2 euroa tunnilta.

1.3.2008 alkaen:

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

 

 

 

 

 

Euroa Perus 2 vuotta 7 vuotta
 
Taso I 1 406 1 446 1 485
  (8,68) (8,93) (9,17)
Taso II 1 477 1 518 1 562
  (9,12) (9,37) (9,64)
Taso III 1 557 1 601 1 646
  (9,61) (9,88) (10,16)
Taso IV 1 659 1 706 1 753
  (10,24) (10,53) (10,82)
Taso V 1 785 1 836 1 887
  (11,02) (11,33) (11,65)


Muu Suomi

 

 

 

 

Euroa Perus 2 vuotta 7 vuotta
 
Taso I 1 367 1 406 1 444
  (8,44) (8,68) (8,91)
Taso II 1 436 1 477 1 517
  (8,86) (9,12) (9,36)
Taso III 1 514 1 557 1 600
  (9,35) (9,61) (9,88)
Taso IV 1 612 1 659 1 704
  (9,95) (10,24) (10,52)
Taso V 1 734 1 785 1 834
  (10,70) (11,02) (11,32)

 


Tasopalkat 1.2.2007 lukien ovat:

 

 

 

 

 

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)
 
Euroa Perus 2 vuotta 7 vuotta
Taso I 1 326 1 366 1 405
(8,19) (8,43) (8,67)
Taso II 1 397 1 438 1 482
(8,62) (8,88) (9,15)
Taso III 1 477 1 521 1 566
(9,12) (9,39) (9,67)
Taso IV 1 579 1 626 1 673
(9,75) (10,04) (10,33)
Taso V 1 705 1 756 1 807
(10,52) (10,84) (11,15)
 
Muu Suomi
 
Euroa Perus 2 vuotta 7 vuotta
Taso I 1 287 1 326 1 364
(7,94) (8,19) (8,42)
Taso II 1 356 1 397 1 437
(8,37) (8,62) (8,87)
Taso III 1 434 1 477 1 520
(8,85) (9,12) (9,38)
Taso IV 1 532 1 579 1 624
(9,46) (9,75) (10,02)
Taso V 1 654 1 705 1 754
(10,21) (10,52) (10,83)

 

Iltatyölisä on 1.2.2007 alkaen 73 senttiä ja yötyölisä 135 senttiä.


Vartiointialan palkat 1.3.2006-31.1.2007

Henkilökohtaiset palkat

Työntekijöiden 28.2.2006 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.3.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta siten, että vaativuustasoon III perustuvat palkat nousevat 2,5 prosentilla ja muihin vaativuustasoihin perustuvat palkat nousevat 2 prosentilla.

Tasopalkat Kuukausi ja tuntipalkkaisten tasopalkat.

Pääkaupunkiseutu

Perus
2 vuotta
7 vuotta
Perus
2 vuotta
7 vuotta
 
Taso I
1 313
1 352
1 391
8,10
8,35
8,59
Taso II
1 383
1 424
1 467
8,54
8,79
9,06
Taso III
1 462
1 506
1 550
9,02
9,30
9,57
Taso IV
1 563
1 610
1 656
9,65
9,94
10,22
Taso V
1 688
1 739
1 789
10,42
10,73
11,04
 
Muu Suomi
 
Perus
2 vuotta
7 vuotta
Perus
2 vuotta
7 vuotta
Taso I
1 274
1 313
1 350
7,86
8,10
8,33
Taso II
1 343
1 383
1 423
8,29
8,54
8,78
Taso III
1 420
1 462
1 505
8,77
9,02
9,29
Taso IV
1 517
1 563
1 608
9,36
9,65
9,93
Taso V
1 638
1 688
1 737
10,11
10,42
10,72


Lisät

1.3.2006 lähtien

Iltalisä 0,72 euroa/h
Yölisä 1,34 euroa/h
Vartiointialan palkat 1.3.2005-28.2.2006

Henkilökohtaiset palkat
Työntekijöiden 28.2.2005 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yhteensä 3,5 prosentilla.

Tasopalkat
Uudet tasopalkat 1.3.2005 lukien ovat seuraavat:

Perus 2 vuotta 7 vuotta
Pääkaupunkiseutu
 
Taso I 1 287 (7,94) 1 325 (8,18) 1 364 (8,42)
Taso II 1 356 (8,37) 1 396 (8,62) 1 438 (8,88)
Taso III 1 426 (8,80) 1 469 (9,07) 1 512 (9,33)
Taso IV 1 532 (9,46) 1 578 (9,74) 1 624 (10,03)
Taso V 1 655 (10,22) 1 705 (10,53) 1 754 (10,83)
 
Muu Suomi
 
Taso I 1 249 (7,71) 1 287 (7,64) 1 324 (8,17)
Taso II 1 317 (8,13) 1 356 (8,37) 1 395 (8,61)
Taso III 1 385 (8,55) 1 426 (8,80) 1 468 (9,06)
Taso IV 1 487 (9,18) 1 532 (9,46) 1 576 (9,73)
Taso V 1 606 (9,91) 1 655 (10,22) 1 703 (10,51)Lisät 1.3.2005 lähtien

Iltalisä 0,71 euroa / h
Yölisä 1,31 euroa / h


Huomio!
Palkat nousevat seuraavan kerran 1.3.2006. Korotuksen ( 2,5 % ) kohdentamisesta sovitaan kuitenkin vielä erikseen.


Vartiointialan palkat 1.3.2003

Taulukkopalkkoja ja 28.2.2003 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan ensin liitto- ja tasa-arvoerällä ( 1,1%) sekä aiesopimuksen mukaisella järjestelyvaralla (2%) eli yhteensä 3,1 prosentilla. Näin saatuun palkkaan lisätään yleiskorotus 28,39 euroa kuukaudelta.

Mikäli kuitenkin työntekijän 28.2.2003 voimassa oleva henkilökohtainen palkka on 1577 euroa kuukaudessa tai tätä suurempi, palkkaa korotetaan edellä kerrotun sijasta 4,9 prosentilla.

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

Euroa Perus 2 vuotta 7 vuotta
Taso I 1204 1238 1274
Taso II 1253 1289 1326
Taso III 1305 1343 1381
Taso IV 1420 1461 1504
Taso V 1507 1552 1597
Muu Suomi
Euroa Perus 2 vuotta 7 vuotta
Taso I 1180 1214 1249
Taso II 1228 1265 1300
Taso III 1279 1316 1354
Taso IV 1380 1421 1460
Taso V 1465 1508 1551Tuntipalkkaisen palkankorotus saadaan kun uusi taulukkopalkka jaetaan 166:lla. Näin saaduilla uusien ja vanhojen tuntipalkkojen erotuksilla korotetaan tuntipalkkaisten palkkoja.

Iltatyölisä on 1.3.2003 alkaen 68 senttiä ja yötyölisä 124 senttiä tunnilta.

Pääluottamusmiehelle maksetaan 1.3.2003 lukien korvausta seuraavasti:

Työntekijöiden lukumäärä Korvaus/kk euroa
   5  –  49 101
 50  –   99  53
100 – 150  67
151 – 250  81
251 – 400  93
401 – 500 101
yli 500 121Alue- tai työosaston luottamusmiehille maksettavan korvauksen suuruus on 1.3.2003 lukien 42 euroa kuukaudessa.

   

   

   

  Arvokuljetuslisä  
  Pääkaupunkiseutu 3,5 %
  Muu Suomi 1 %