Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Vedeneristysala

PALKKARYHMÄT

Palkkaryhmä 1           9,92 €/

  • Harjoittelijat, opiskelijat.
  • Matka-aika työaikana tai työajan ulkopuolella, sääeste jaodotustyöntekijänpalkkaryhmästäriippumatta.

Palkkaryhmä 2           12,49 €/h

  • Alle 2 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
  • Alle 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät.
  • Kuivaus, tulitöiden jälkivartiointi, varastotyö, mittaus janostotpalkkaryhmiin2-4kuuluvilletyöntekijöille.
  • Matka-aika työaikana.

Palkkaryhmä 3           14,56 €/h

  • 2-10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
  • Vähintään 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalantyöntekijät.
  • Matka-aika päivärahaan oikeutetusta työmatkasta.

Palkkaryhmä 4           16,39 €/h

 

Yli 10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät ja yli 5 vuotta alalla olleet soveltuvan am- mattitutkinnon suorittaneet vedeneristysalan työntekijät.

Arkipyhäkorvaukset

Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto ja I  joulupäivä.
Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. Korvaus  palkkaryhmä  2 mukaan.

Sairausajan palkka

Sairausajan palkka lasketaan työntekijän kahdentoista (12) edellisen palkanmaksukauden säännöllisen työajan keskitunti- ansion perusteella.

Vuosittain vahvistettavat kulukorvaukset

Päiväraha 41 €

Yöpymisraha 12 €/vrk.

 


Sopimuskausi:
20.3.2014–29.2.2016. 
 

Sopimuskorotukset ja palkankorotusten voimaantulo
1.5.2014 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien
• yleiskorotus 12 snt tunnille
• taulukkopalkkoja korotetaan 12 snt tunnille
• urakkahinnoitteluja korotetaan 0,7 prosentilla
• keskeneräisiä urakoita korotetaan 12 sentillä urakan jäljellä oleville tunneille
• rahamääräisiä lisiä korotetaan 1,1%
• työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan koko sopimuskaudelle 5 %:lla

Työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia ei koroteta vuoden
2016 palkankorotuksen yhteydessä.

1.6.2015 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien
• yleiskorotus 0,4 %
• taulukkopalkkoja korotetaan enintään 0,4 %
• urakkahinnoitteluja korotetaan 0,4 %
• keskeneräisiä urakoita korotetaan 7 sentillä urakan jäljelläoleville tunneille
• rahamääräisiä lisiä ei koroteta
• työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia ei koroteta

Palkkaryhmät

  1.5.2014 1.6.2015
Palkkaryhmä 1 9,78€ 9,82€
–Harjoittelijat, opiskelijat    
–Sääeste ja odotus työntekijän palkkaryhmästä riippumatta    
Palkkaryhmä 2 12,34€ 12,39€
– Alle 2 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät    
– Alle 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät    
– Kuivaus, tulitöiden jälkivartiointi, varastotyö, mittaus ja
nostot palkkaryhmiin 2-4 kuuluville työntekijöille
   
– Matkat työaikana    
Palkkaryhmä 3 14,41€ 14,46€
– 2-10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät    
– Vähintään 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät    
Palkkaryhmä 4 16,22€ 16,29€
–Yli 10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät ja    
yli 5 vuotta alalla olleet soveltuvan ammattitutkinnon suorittaneet vedeneristysalan työntekijät.    

 


PALKANKOROTUKSET 1.6.2015
Palkkoja korotetaan 1.6.2015 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 0,4 %

Urakkapalkat nousevat 0,4 %.
Keskeneräiset urakat maksetaan 7 snt/h.

PALKKARYHMÄT

Palkkaryhmä 1 9,82 €/h
* Harjoittelijat, opiskelijat.
* Matka-aika työaikana tai työajan ulkopuolella, sääeste ja odotus työntekijän palkkaryhmästä riippumatta.

Palkkaryhmä 2 12,39 €/h
* Alle 2 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
* Alle 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät.
* Kuivaus, tulitöiden jälkivartiointi, varastotyö, mittaus ja nostot palkkaryhmiin 2-4 kuuluville työntekijöille.
* Matka-aika työaikana.

Palkkaryhmä 3 14,46 €/h
* 2-10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
* Vähintään 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät.
* Matka-aika päivärahaan oikeutetusta työmatkasta.

Palkkaryhmä 4 16,29 €/h
* Yli 10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät ja yli 5 vuotta alalla olleet soveltuvan ammattitutkinnon suorittaneet vedeneristysalan työntekijät.

Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen,pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto ja I joulupäivä. Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. Korvaus palkkaryhmä 2 mukaan.

Sairausajan palkka
Sairausajan palkka lasketaan työntekijän kahdentoista (12) edellisen palkanmaksukauden säännöllisen työajan keskituntiansion perusteella.

Vuosittain vahvistettava kulukorvaukset

Päiväraha 40 €

Majoitus ja yöpymisraha
Majoituskorvaus 48 €/vrk ja yöpymisraha on 12 €/vrk.

Matkakustannusten korvaus
• henkilöauto 44 snt/km
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.

Ateriakorvaus 10 €
Työntekijälle, joka ei työskentele vakituisella työntekemispaikalla, maksetaan päivittäin verovapaa ateriakorvaus verohallinnon päätöksen mukaisesti. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että työnantaja ei ole voinut järjestää hänelle työpaikkaruokailua.


PALKANKOROTUKSET 1.5.2014

Palkkoja korotetaan 1.5.2014 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus  0,12 €/h

Urakkapalkat nousevat 0,7 %.
Keskeneräiset urakat maksetaan 12 snt/h.

PALKKARYHMÄT 
 
Palkkaryhmä 1 9,78 €/h
* Harjoittelijat, opiskelijat.
* Matka-aika työaikana tai työajan ulkopuolella, sääeste ja odotus työntekijän palkkaryhmästä riippumatta.
 
Palkkaryhmä 2   12,34 €/h
* Alle 2 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
* Alle 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät.
* Kuivaus, tulitöiden jälkivartiointi, varastotyö, mittaus ja nostot palkkaryhmiin 2-4 kuuluville työntekijöille.
* Matka-aika työaikana.
 
Palkkaryhmä 3 14,41 €/h
* 2-10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
* Vähintään 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät.
* Matka-aika päivärahaan oikeutetusta työmatkasta.
 
Palkkaryhmä 4 16,22 €/h 

* Yli 10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät ja yli 5 vuotta alalla olleet soveltuvan ammattitutkinnon suorittaneet vedeneristysalan työntekijät.

Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, 
juhannusaatto, jouluaatto ja I joulupäivä. 
Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. 
Korvaus palkkaryhmä 2 mukaan.

Urakkahinnoittelu
Eristyslevytöiden taulukon jakoa uusitaan ja hinnoittelu on ensimmäisen vuoden sopimuskorotuksilla seuraava:

Levyn paksuus mm asennus €/m² sahaus €/jm
0 – 60 0,31 0,13
61 – 150 0,48 0,18
151 – 210 0,62 0,41
Lamellivilla 0,93 0,54


Sairausajan palkka
Sairausajan palkka lasketaan työntekijän kahdentoista (12) edellisen palkanmaksukauden säännöllisen työajan keskituntiansion perusteella.

Vuosittain vahvistettava kulukorvaukset

Päiväraha 39 €

Majoitus ja yöpymisraha
Majoituskorvaus 48 €/vrk ja yöpymisraha on 12 €/vrk.

Matkakustannusten korvaus
• henkilöauto 43 snt/km

Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.

Ateriakorvaus     9,75 €

Työntekijälle, joka ei työskentele vakituisella työntekemispaikalla, maksetaan päivittäin verovapaa ateriakorvaus verohallinnon päätöksen mukaisesti. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että työnantaja ei ole voinut 
järjestää hänelle työpaikkaruokailua.

 

PALKANKOROTUKSET 1.4.2013

Palkkoja korotetaan 1.4.2013 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Yleiskorotus 1,9 %.
 
Urakkapalkat nousevat 1,9 %
Keskeneräiset urakat maksetaan 35 snt/h.
 
PALKKARYHMÄT
 
Palkkaryhmä 1
9,66 €/h
* Harjoittelijat, opiskelijat
* Matka-aika työaikana tai työajan ulkopuolella, sääeste ja odotus työntekijän palkkaryhmästä riippumatta
 
Palkkaryhmä 2
12,22 €/h
* Alle 2 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
* Alle 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät.
* Kuivaus, tulitöiden jälkivartiointi, varastotyö, mittaus ja nostot palkkaryhmiin 2-4 kuuluville työntekijöille.
* Matka-aika työaikana.
 
Palkkaryhmä 3
14,29 €/h
* 2-10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
* Vähintään 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät.
* Matka-aika päivärahaan oikeutetusta työmatkasta.
 
Palkkaryhmä 4
16,10 €/h
* Yli 10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät ja yli 5 vuotta alalla olleet soveltuvan am­mattitutkinnon suorittaneet vedeneristysalan työntekijät
 
Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto ja I joulupäivä.
Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde.
Korvaus palkkaryhmä 2 mukaan.
 
Urakkahinnoittelu
Eristyslevytöiden taulukon jakoa uusitaan ja hinnoittelu on ensimmäisen vuoden sopimuskorotuksilla seuraava:
 
Levyn paksuus mm
asennus €/m²
sahaus €/jm
0 – 60
0,31
0,13
61 – 150
0,48
0,18
151 – 210
0,61
0,41
 
”Kiinnikkeiden asennus” uudet hinnat kun eristeen paksuus yli 300 mm seuraaviin kohtiin:
 
- ”Kiinnikkeen asennus puuhun”
0,73
- ”kiinnikkeen asennus poimulevyyn / vanhan eristeen läpi villaan”
1,11
- ”kiinnikkeen asennus betoniin”
1,69
 
Sairausajan palkka
Sairausajan palkka lasketaan työntekijän kahdentoista (12)
edellisen palkanmaksukauden säännöllisen työajan keskituntiansion perusteella.
 
Sairausajan karenssimääräykset
 
Sairausajan karenssipäivän kahden vuoden työssäoloehto alenee yhteen vuoteen, yli yhdeksän arkipäivän sairauslomassa ei ole karenssia.
Lomarahaa alkaa kertyä sairaus- ja tapaturma-ajalta 1.9.2013 tai sen jälkeen maksetusta palkasta.
 
Päiväraha
38 €
Majoituskorvaus
48 €/vrk
Yöpymisraha
12 €/vrk
 
Ateriakorvaus
9,50 €
 
Työntekijälle, joka ei työskentele vakituisella työntekemispaikalla, maksetaan päivittäin verovapaa ateriakorvaus verohallinnon päätöksen mukaisesti. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että työnantaja ei ole voinut järjestää hänelle työpaikkaruokailua.
 
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.
 
Lisätietoja saat tarvittaessa lähimmästä Rakennusliiton aluetoimistosta.

PALKANKOROTUKSET 2012

Vuoden 2012 palkkoja korotetaan 1.3.2012 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Yleiskorotus 2,4 %.
 
Urakkapalkat nousevat 2,4 %
Keskeneräiset urakat maksetaan 43 snt/h.
 
PALKKARYHMÄT
 
Palkkaryhmä 1                  9,48 €/h
* Harjoittelijat, opiskelijat
* Matka-aika työaikana tai työajan ulkopuolella, sääeste ja odotus työntekijän palkkaryhmästä riippumatta
 
Palkkaryhmä 2                  11,99 €/h
* Alle 2 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
* Alle 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät.
* Kuivaus, tulitöiden jälkivartiointi, varastotyö, mittaus ja nostot palkkaryhmiin 2-4 kuuluville työntekijöille.
* Matka-aika työaikana.
 
Palkkaryhmä 3                  14,02 €/h
* 2-10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
* Vähintään 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät.
* Matka-aika päivärahaan oikeutetusta työmatkasta.
 
Palkkaryhmä 4                  15,80 €/h
* Yli 10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät ja yli 5 vuotta alalla olleet soveltuvan am­mattitutkinnon suorittaneet vedeneristysalan työntekijät
 
Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto ja I joulupäivä.
Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde.
Korvaus palkkaryhmä 2 mukaan.
 
Urakkahinnoittelu
 
Eristyslevytöiden taulukon jakoa uusitaan ja hinnoittelu on ensimmäisen vuoden sopimuskorotuksilla seuraava:

 

Levyn paksuus mm
asennus €/m²
sahaus €/jm
0 – 60
0,30
0,13
61 – 150
0,47
0,18
151 – 210
0,60
0,40
”Kiinnikkeiden asennus” uudet hinnat kun eristeen paksuus yli 300 mm seuraaviin kohtiin:
 
- ”Kiinnikkeen asennus puuhun” 0,71
- ”kiinnikkeen asennus poimulevyyn / vanhan eristeen läpi villaan” 1,09
- ”kiinnikkeen asennus betoniin” 1,66
 
Sairausajan palkka
Sairausajan palkka lasketaan työntekijän kahdentoista (12) edellisen palkanmaksukauden säännöllisen työajan keskituntiansion perusteella.
 
Sairausajan karenssimääräykset
Sairausajan karenssipäivän kahden vuoden työssäoloehto alenee yhteen vuoteen, yli yhdeksän arkipäivän sairauslomassa ei ole karenssia.
 
Lomarahaa alkaa kertyä sairaus- ja tapaturma-ajalta 1.9.2013 tai sen jälkeen maksetusta palkasta.

 

Päiväraha
36 €
Majoituskorvaus
48 €/vrk
Yöpymisraha
12 €/vrk.
Matkakustannusten korvaus
henkilöauto 45 snt/km
Ateriakorvaus
9 €
Työntekijälle, joka ei työskentele vakituisella työntekemispaikalla, maksetaan päivittäin verovapaa ateriakorvaus verohallinnon pää­töksen mukaisesti. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että työnantaja ei ole voinut järjestää hänelle työpaikkaruokailua.
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.
 

Sopimuskausi:
1.3.2011-29.2.2012

Palkankorotukset:
10.3.2011: työkohtaisten palkkojen yleiskorotus ja urakkapalkkojen korotus 2,55 %


PALKANKOROTUKSET 2011

Vuoden 2011 palkkoja korotetaan 10.3.2011 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

 

Yleiskorotus
2,55 %.
Urakkapalkat nousevat
2,55 %
Keskeneräiset urakat nousee
2,55 %
PALKKARYHMÄT

 

Palkkaryhmä 1
9,26 €/h
* Harjoittelijat, opiskelijat
 
* Matka-aika työaikana tai työajan ulkopuolella, sääeste ja odotus työntekijän palkkaryhmästä riippumatta
 
Palkkaryhmä 2
11,71 €/h
* Alle 2 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
 
* Alle 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät.
 
* Kuivaus, tulitöiden jälkivartiointi, varastotyö, mittaus ja nostot palkkaryhmiin 2-4 kuuluville työntekijöille.
 
* Matka-aika työaikana.
 
Palkkaryhmä 3
13,69 €/h
* 2-10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
 
* Vähintään 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät.
 
* Matka-aika päivärahaan oikeutetusta työmatkasta.
 
Palkkaryhmä 4
15,43 €/h
* Yli 10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät ja yli 5 vuotta alalla olleet soveltuvan ammattitutkinnon suorittaneet vedeneristysalan työntekijät
 
Sairausajan palkka
 
Sairausajan palkka lasketaan työntekijän kahdentoista (12) edellisen palkanmaksukauden säännöllisen työajan keskituntiansion perusteella.
 
Arkipyhäkorvaukset
 
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto ja I joulupäivä. Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. Korvaus palkkaryhmä 2 mukaan.

 

Päiväraha
34 €
Majoitus ja yöpymisraha

 

Majoituskorvaus
50 €/vrk
Yöpymisraha on
10 €/vrk.
Matkakustannusten korvaus

 

• henkilöauto
46 snt/km

 

Ateriakorvaus
8,50
Työntekijälle, joka ei työskentele vakituisella työntekemispaikalla, maksetaan päivittäin verovapaa ateriakorvaus verohallinnon päätöksen mukaisesti. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että työnantaja ei ole voinut järjestää hänelle työpaikkaruokailua.
 
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.

 

PALKANKOROTUKSET 2010

Vuoden 2010 palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 1 %.

Urakkapalkat nousevat 1 %, kuitenkin huomioiden tämän neuvottelutuloksen mukaiset
muutokset urakkahinnoitteluun
Keskeneräisistä urakoista maksetaan 0,18 €/h. Suurissa työkohteissa suoritetaan välimittaus.

PALKKARYHMÄT

Palkkaryhmä 1 9,03 €/h

* Harjoittelijat, opiskelijat
* Matka-aika työaikana tai työajan ulkopuolella, sääeste ja odotus työntekijän palkkaryhmästä riippumatta

Palkkaryhmä 2 11,42 €/h

* Alle 2 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
* Alle 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät.
* Kuivaus, tulitöiden jälkivartiointi, varastotyö, mittaus ja nostot palkkaryhmiin 2-4 kuuluville työntekijöille.
* Matka-aika työaikana.

Palkkaryhmä 3 13,52 €/h

* 2-10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.
* Vähintään 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät.
* Matka-aika päivärahaan oikeutetusta työmatkasta.

Palkkaryhmä 4 15,05 €/h

* Yli 10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan
työntekijät ja yli 5 vuotta alalla olleet soveltuvan ammattitutkinnon
suorittaneet vedeneristysalan työntekijät

Sairausajan palkka
Sairausajan palkka lasketaan työntekijän kahdentoista (12)
edellisen palkanmaksukauden säännöllisen työajan keskituntiansion
perusteella.

Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai,
II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto,
jouluaatto ja I joulupäivä. Korvauksen edellytyksenä
on 6 viikon työsuhde. Korvaus palkkaryhmä 2 mukaan.

Päiväraha 36 €

Majoitus ja yöpymisraha
Majoituskorvaus 50 €/vrk ja yöpymisraha on 10 €/vrk.
Matkakustannusten korvaus

  snt/km
henkilöauto 45
perävaunu 7
asuntovaunu 11
koneet ja laitteet 3
henkilöiden kuljetus 3

Ateriakorvaus 9 €

Työntekijälle, joka ei työskentele vakituisella työntekemispaikalla,
maksetaan päivittäin verovapaa ateriakorvaus verohallinnon
päätöksen mukaisesti. Ateriakorvauksen maksaminen
edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että
työnantaja ei ole voinut järjestää hänelle työpaikkaruokailua.

Päivittäiset työmatkat
julkisten kulkuvälineiden mukaan.


 

 


SOPIMUSKAUSI JA PALKANKOROTUKSET

Sopimuskausi alkaa 1.3.2008 ja päättyy 28.2.2010.

Vuosi 2008

Sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 10.3.2008 tai lähinnä sen jälkeen, palkankorotukset ovat seuraavat:

 

- taulukkopalkkoja korotetaan 5,96 %.
- yleiskorotus 0,94 €, kuitenkin vähintään 5,96 %
- urakkapalkat nousevat 5,96 %, kuitenkin huomioiden tämän neuvottelutuloksen mukaiset muutokset urakkahinnoitteluun
- keskeneräisistä urakoista maksetaan 0,94 €/h. Suurissa työkohteissa suoritetaan välimittaus.

 

PALKKARYHMÄT 10.3.2008

  

Palkkaryhmä 1 8,42 €

* Harjoittelijat, opiskelijat
* Matka-aika työaikana tai työajan ulkopuolella, sääeste ja odotus työntekijän palkkaryhmästä riippumatta
 

Palkkaryhmä2 10,65 €

* Alle 2 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät
* Alle 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät
* Kuivaus, tulitöiden jälkivartiointi, varastotyö, mittaus ja nostot palkkaryhmiin 2-4 kuuluville työntekijöille
 

Palkkaryhmä3 12,45 €

* 2-10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät
* Vähintään 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät
 

Palkkaryhmä 4 14,03 €

* Yli 10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät ja yli 5 vuotta alalla olleet ammattitutkinnon suorittaneet vedeneristysalan työntekijät

SAIRAUSAJAN PALKKA

Sairausajan palkka lasketaan työntekijän kahdentoista (12) edellisen palkanmaksukauden säännöllisen työajan keskituntiansion perusteella.

LUOTTAMUSMIESKORVAUS

Luottamusmieskorvaus maksetaan myös työsuojeluval­tuutetulle. Korvausta korotetaan jokaisena sopimusvuon­na yleiskorotuksen prosenttimäärällä. Mikäli työntekijä hoitaa useampia edustajantehtäviä, on hän oikeutettu vain yhteen erilliskorvaukseen. Korvaus on 28,33 € (1.3.2009 alkaen 30,09 €)


KULUKORVAUKSET v. 2008

Päiväraha 32 €.

Majoitus ja yöpymisraha
Majoituskorvaus 48 €/vrk ja yöpymisraha on 10 €/vrk.

Matkakustannusten korvaus

• henkilöauto 44 snt/km
• perävaunu 7 snt/km
• asuntovaunu 11 snt/km
• koneet ja laitteet 2 snt/km
• lisähenkilö 2 snt/km/henkilö


Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mu kaan.


PALKANKOROTUKSET

Korotukset astuvat voimaan 1.3.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen.

Yleiskorotus 33 snt tai vähintään 2,2 %

Taulukkopalkat 2,2 % palkkaryhmä 3:sta laskettuna

Urakkapalkat 2,2 %

Keskeneräiset urakat 33 snt/h

Palkkaryhmä

 

1 7,95 ¤/h
2 10,05 ¤/h
3 11,75 ¤/h
4 13,24 ¤/h


Korvaukset
• Päiväraha 31 ¤
• Yöpymiskorvaus 6 ¤
• Majoituskorvaus 46 ¤
• Km-korvaus 43 snt
• Perävaunun veto 7 snt
• Lisähenkilö 2 snt

Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.


Vedeneristyksen palkankorotukset 1.3.2006 alusta tai lähinnä sen jälkeen toteutettavat palkankorotukset:

Yleiskorotus 26 snt tai vähintään 1,8 %

 

Taulukkopalkat 1,8 % palkkaryhmä 3:sta laskettuna
Urakkapalkat 1,8 %
Keskeneräiset urakat 26 snt/h


Palkkaryhmä

 

1
7,70 €/h
2
9,80 €/h
3
11,50 €/h
4
12,99 €/h


21.3.2005 alkaen

 

Palkkaryhmä
I
7,50 €
II
9,60 €
III
11,30 €
IV
12,79 €


Vedeneristysalan kulukorvaukset 1.1.2007 tästä linkistä.