Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Veneteollisuus

(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan 1.3.2013 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,3 % tunnilta.
 
Paikallinen erä
Yrityskohtaisesti on 1.3.2013 lisäksi käytössä 0,6 % suuruinen paikallinen erä, jonka suuruus lasketaan työntekijöiden 28.2.2013 voimassa olevasta keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen työntekijöiden määrällä. Erä käytetään työntekijän pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvaan palkanosaan. Erän käytöstä sovitaan paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken, tai jos pääluottamusmiestä ei ole valittu, työnantajan ja koko henkilöstöryhmän kesken taikka työnantajan ja työntekijöiden tätä tarkoitusta varten valitun edustajan kesken. Erän suuruus todetaan yhteisesti. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä sopimukseen, se jaetaan yleiskorotuksena kaikille sopimuksen soveltamispiiriin kuuluville työntekijöille laskettuna yleiskorotuksella korottamattomasta palkasta.
 
Vaativuusryhmäpalkat 1.3.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

Palkkaryhmä 1
885 senttiä
Palkkaryhmä 2
1044 senttiä
Palkkaryhmä 3
1216 senttiä
Nuoret alle 18-v
843 senttiä
 
Vuorolisät
1.3.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien iltavuorolisä on 90 senttiä/tunti ja yövuorolisä 163 senttiä/tunti.

[[{"fid":"2362","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]

Palkankorotukset:
1.2.2012:
yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %
1.2.2012: vuorolisien ja vaativuusryhmäpalkkojen korotus
1.2.2012: kertaerä 150 e, mikäli työnantajalla on työntekijälle palkanmaksuvelvollisuus helmikuulta 2012; mikäli palkanmaksuvelvollisuutta ei ole, mutta työntekijä palaa töihin viimeistään 28.2.2014, kertaerä maksetaan työhön paluun jälkeen seuraavana palkkapäivänä
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %
1.3.2013: vuorolisien ja vaativuusryhmäpalkkojen korotus


Veneteollisuuden sopimuskausi on 11.6.2007- 31.1.2010. Ensimmäinen 3,2 prosentin palkankorotus astuu voimaan 1.10.2007. Toinen palkankorotus maksetaan 1.9.2008 ja se on 2,5 prosenttia lisättynä 0,4 prosentin järjestelyvaralla. Sopimuskauden viimeinen palkankorotus toteutuu 1.5.2009 ja se on 2,4 prosenttia lisättynä 0,4 prosentin järjestelyvaralla. Lisäksi kertakorvauksena maksetaan 200 euroa kesäkuun loppuun mennessä.