Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Viestintäala

Viestintäalan toimihenkilöt

Palkankorotukset 1.10.2013

Yleiskorotus
Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,7 %:lla.
 
Yrityskohtainen erä
Yrityskohtaisen erän suuruus on 0,7 %. Mikäli erän käytöstä ei sovita syyskuun loppuun mennessä, työnantaja päättää 0,35 %:n osalta sen käytöstä henkilökohtaisina palkankorotuksina oikeudenmukaista palkkarakennetta ja yrityksen palkkapolitiikkaa tukevalla tavalla ja 0,35 % jaetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena.
 
Yrityskohtaisen erän suuruuden laskeminen
Erä lasketaan syyskuussa 2013 maksettujen yrityksen toimihenkilöiden yleiskorotuksella korottamattomien henkilökohtaisten kuukausipalkkojen summasta.
 
Provisiopalkkaiset
Yrityskohtaista erää koskevat työehtosopimusmääräykset koskevat myös provisiopalkalla työskenteleviä. Erän laskentapohjaan lasketaan sekä palkan kiinteä osa että provisio-osa. Provisio-osa voidaan määritellä keskimääräisenä esimerkiksi edellisen kuuden kuukauden ajanjakson pohjalta. Kunkin provisiopalkalla työskentelevän palkankorotuksen kustannusvaikutuksen tulee olla yleiskorotuksen suuruinen. Paikallisesti voidaan sopia, että provisiopalkkaisten palkoista lasketaan oma eränsä, jota vain he ovat jakamassa. Samoin voidaan sopia, ettei erillistä erää ole, jolloin palkankorotusten kustannusvaikutusten tulee olla yleiskorotuksen ja erän summa (2,4 %).
 
Vuoro-, ilta- ja yötyölisät
Lisiä korotetaan 2,4 %:lla. Vuorotyölisän suuruus 1.10.2013 alkaen

kuukausipalkan ollessa
iltavuorossa snt/h
yövuorossa snt/h
alle 807,3 €
122
231
807,3 – 891,3 €
127
241
891,4 – 975,3 €
133
251
975,4 – 1059,4 €
138
264
1059,4 – 1143,5 €
144
271
1143,6 – 1227,6 €
151
281
1227,7 – 1311,7 €
154
288
1311,8 € tai suurempi
159
298

Lauantaina tehdyiltä säännöllisiltä työvuoroilta maksettavat vuorotyölisät ovat seuraavat:
Vuorotyölisän suuruus lauantaisin 1.10.2013 alkaen

kuukausipalkan ollessa
iltavuorossa snt/h
yövuorossa snt/h
alle 807,3 €
587
1128
807,3 – 891,3 €
613
1176
891,4 – 975,3 €
638
1220
975,4 – 1059,4 €
669
1268
1059,4 – 1143,5 €
691
1313
1143,6 – 1227,6 €
723
1360
1227,7 – 1311,7 €
749
1407
1311,8 € tai suurempi
771
1454

Vähimmäispalkat
Vähimmäispalkkoja korotetaan 2,4 %:lla.
 
Vähimmäispalkat

Palkkaryhmät
1.10.2013
292
2923
236
2610
191
2351
154
2118
124
1943
111
1783
100
1651

[[{"fid":"2362","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]

Sopimuskausi:
19.5.2011-30.4.2012

Palkankorotukset:
kesäkuu 2011: kertaerä 300 e
1.10.2011: yleiskorotus 1,6 %
1.10.2011: taulukkopalkkojen korotus 3,0 %
1.10.2011: yrityskohtainen erä 0,8 %; ellei erän jakamisesta päästä paikall. sopimukseen, palkkoja korotetaan 0,6 %
1.10.2011: vuoro- ym. lisien ja provisiopalkkojen korotus 2,4 %
 


Sopimuskausi 8.6.2010 - 30.4.2011

Palkkojen korottaminen 1.9.2010
Palkankorotukset toteutetaan 1.9.2010 alkaen.

Yleiskorotus 0,6 %
Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 0,6 %:lla.

Yrityskohtainen erä 0,3 %
Erän suuruus on 0,3 % ja se lasketaan yrityksen toimihenkilöiden yleiskorotuksella korottamattomien henkilökohtaisten kuukausipalkkojen summasta. Henkilökohtaiset palkat eivät sisällä olosuhteista tai työajoista johtuvia lisiä.

Mikäli erän käytöstä ei sovita, 0,2 % jaetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena. Työnantaja päättää 0,1 %:n käytöstä oikeudenmukaista palkkarakennetta ja yrityksen palkkapolitiikkaa tukevalla tavalla.

Kertaeränä maksetaan syyskuun palkanmaksun yhteydessä 80 euroa (37,5 t).

Vähimmäispalkkoja korotetaan 0,9 %:lla.

Isyysvapaan palkka
Työehtosopimuksen kohdaksi 6.4.3 lisätään seuraava määräys:
Kuuden (6) päivän isyysvapaajaksolta työntekijälle maksetaan säännöllisen työajan palkka. Isyysajan palkan maksussa noudatetaan samoja säännöksiä kuin äitiysvapaan palkan maksamisessa.

 

Sopimuskausi 18.10.2007 - 30.4.2010.

Palkkoja korotetaan;

18.10.2007 yleiskorotuksella 3,2 prosenttia ja lisäksi 0,7 prosentin työpaikkakohtaisella järjestelyerällä.

1.10.2008 yleiskorotuksella 2,2 prosenttia ja lisäksi 1 prosentin työpaikkakohtaisella järjestelyerällä.

1.10.2009 yleiskorotuksella 2 prosenttia ja lisäksi 1 prosentin työpaikkakohtaisella järjestelyerällä.

Vähimmäispalkkoja, vuoro- ja lauantailisiä sekä perehdyttämislisää korotetaan 3,9 prosentilla 18.10.2007, 3,2 prosentilla 1.10.2008 ja 3 prosentilla 1.10.2009.

Yleiskorotus

Kirjatyöntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan lähinnä 18.10.2007 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,2 prosentilla.

Työpaikkakohtainen järjestelyerä

Yleiskorotuksen lisäksi palkkoja korotetaan 0,7 prosentin suuruisella yrityskohtaisella erällä, jonka suuruus todetaan paikallisesti yhteisesti.

Erän laskenta

Erä lasketaan yrityksen työntekijöiden säännöllisen työajan yleiskorotuksella korottamattomien ansioiden summasta.

Säännöllisen työajan ansio sisältää

- henkilökohtaisen palkan
- säännölliseltä työajalta maksetut työehtosopimuksen vuoro- ja lauantailisät keskimääräisenä
- säännölliseltä työajalta maksetut paikallisesti sovitut lisät keskimääräisenä.
Sunnuntaityöstä ja ylityöstä maksettuja korotuksia ei oteta huomioon.

Säännöllisen työajan lisien keskimäärä lasketaan, ellei muusta paikallisesti sovita, korotusta edeltäneen työtuntijärjestelmän kierron mukaisesti maksettujen lisien määrästä tai sitä edeltäneeltä 16 viikolta (8 palkkajaksoa).

Paikallisen erän määrä selvitetään ja jakoperusteista neuvotellaan marraskuun 2007 loppuun mennessä.

Erän käytöstä sopiminen

Yrityskohtaisen erän käytöstä ja jakoperusteista neuvotellaan ja pyritään sopimaan paikallisesti.
Mikäli erän käytöstä ei sovita, työnantaja päättää sen käytöstä oikeudenmukaista palkkarakennetta ja yrityksen palkkapolitiikkaa tukevalla tavalla.
Paikallisen erän mukaiset palkankorotukset toteutetaan taannehtivasti, lähinnä 18.10.2007 alkavan palkanmakukauden alusta.

Vähimmäispalkat

Vähimmäispalkkoja korotetaan lähinnä 18.10.2007 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,9 prosentilla.
Mikäli palkka jää vähimmäispalkan alle, tulee se korottaa vähintään sitä vastaavaksi.

Muut palkkaperusteet

Vuorotyö-, lauantai- ja perehdyttämislisää ja yrityskohtaisia lisiä korotetaan 3,9 prosentilla.
Kirjatyöntekijöitä, sanomalehdenjakajia ja viestintäalan toimihenkilöitä palkankorotukset toteutetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Kirjatyöntekijät

Kirjatyöntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,7 prosentilla.

Yleiskorotuksen lisäksi palkkoja korotetaan 0,3 prosentin suuruisella yrityskohtaisella erällä, ellei erää ole käytetty jo uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Yrityskohtainen 0,3 prosentin erä

Mikäli 0,3 prosentin erän on todettu yrityskohtaisesti tulleen jo käytetyksi on yleiskorotus edellä mainittu 1,7 prosenttia.

Jos 0,3 prosentin erä on osittain käyttämättä eikä sen käytöstä muuta sovita on yleiskorotuksen määrä 1,7 prosenttia lisättynä käyttämättä olevalla yrityskohtaisen erän määrällä.

Jos kyseinen 0,3 prosentin erä on kokonaan käyttämättä eikä sen käytöstä muuta sovit on yleiskorotus 2 prosenttia.

Korotuksen jälkeen tulee erikseen tarkistaa, että uusi henkilökohtainen palkka täyttää vähimmäispalkan tason.

Mikäli palkka jää vähimmäispalkan alle, tulee se korottaa vähintään sitä vastaavaksi.

Vuorotyö-, lauantai- perehdyttämislisiä ja muita palkan osia korotetaan 1,7 prosentin.

Sanomalehdenjakajat

Lehdenjakajien henkilökohtaisia ja vähimmäispalkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 19 senttiä tunnilta.

Korvauksia ja lisiä korotetaan 1.6.2006 lukien seuraavasti: Lisäjakeluista maksettavia korvauksia korotetaan 2,2 prosentilla. Peittojakelukorvausta korotetaan 2,2 prosentilla. Viikonlopputilauskorvausta korotetaan 2,2 prosentilla.

Toimihenkilöt

Toimihenkilöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 prosentilla. Lisäksi käytössä on 0,5 prosentin suuruinen järjestelyerä, joka voidaan käyttää uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä aiheutuviin palkankorotuksiin, mikäli siitä on liittojen välillä sovittu tai paikallisesti yrityksissä sovitaan. Erän suuruus lasketaan yleiskorotuksella korottamattomista säännöllisen työajan ansioista.

Ellei erän käytöstä ole muuta sovittu, maksetaan se kaikille toimihenkilöille 0,5 prosentin suuruisena yleiskorotuksena. Palkankorotuksen suuruus on tällöin 2,1 prosenttia.

Vähimmäiskuukausipalkkoja ja vuorolisiä korotetaan 1.6.2006 1,6 prosenttia. Taulukot on laskettu valmiiksi. Henkilökohtaisen korotuksen jälkeen kannattaa tarkistaa, että korotettu palkka täyttää myös uuden vähimmäispalkan tason. Mikäli palkka jää uuden vähimmäispalkan alle, tulee se korottaa vähintään sitä vastaavaksi.

Provisiopalkkaisilla toimihenkilöillä palkankorotusten kustannusvaikutus on 1,6 prosenttia. Lisäksi huomioidaan 0,5 prosentin suuruinen järjestelyerä. Erä voidaan käyttää palkkausjärjestelmän uudistamiseen, mikäli järjestelmästä on liittojen välillä sovittu, tai yrityksissä paikallisesti sopien yrityksen palkkapolitiikka tukevalla tavalla. Ellei tästä sovita, maksetaan korotus kaikille toimihenkilöille prosenttimääräisenä yleiskorotuksena, eli 2,1 prosentin suuruisena.

Provisiopalkkaisilla toimihenkilöillä voidaan korotus toteuttaa esimerkiksi korottamalla kiinteää palkanosaa summalla, jonka suuruus on joko 1,6 tai 2,1 prosenttia, riippuen järjestelyerän käytöstä, sovitun ajan keskipalkasta. Tarkastelujakso voi olla esimerkiksi edelliset 12 kuukautta. Korotus voidaan toteuttaa myös osin tai kokonaan provisiopalkan määräytymisperusteita muuttamalla.

Tästä linkistä vuoden 2005 palkankorotukset.