Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Yksityinen terveyspalveluala

Sopimuskausi
1.3.2014 – 31.1.2017.

 
Palkankorotukset

1.7.2014
Terveyspalvelualan työntekijöiden taulukkopalkkoja korotetaan 1.7.2014 lukien 20 euroa.
Osa-aikatyössä 20 euron korotuksen suuruus määräytyy sovitun työajan ja työehtosopimuksen mukaisen täyden työajan suhteessa.

1.7.2015
Terveyspalvelualan työntekijöiden henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.7.2015 lukien 0,4%.

Luottamusmieskorvaukset 1.7.2014

TT määrä

€/kk

5-50

55,5

51-100

60,5

101-150

70,5

151-200

80,5

201-299

105,5

300 tai yli

120,5


PALKKATAULUKOT

Palkkataulukko  1.7.2014 alkaen
 

  HKi ym  PKL I 

 

VR 1

1739,12

1703,30

VR 2

1856,59

1843,73

VR 3

2023,61

1972,25

VR 4

2345,48

2267,37

VR 5

2526,16

2448,97

VR 5b

2927,15

2823,96


Palkkataulukko  1.7.2015 alkaen

 

 

HKi ym

PKL I

VR 1

1746,08

1710,11

VR 2

1864,02

1851,10

VR 3

2031,70

1980,14

VR 4

2354,86

2276,44

VR 5

2536,26

2458,77

VR 5b

2938,86

2835,26(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.1.2012-28.2.2014 (jos ei raamisopimusta, voimassa ensimmäisen vuoden kertaerää lukuun ottamatta)

Terveyspalvelualan työntekijöiden henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.2.2013 lukien 1,2 % yleiskorotuksella

Lisäksi samasta ajankohdasta lukien toteutetaan 0,7 % suuruinen paikallinen erä, joka käytetään ensisijaisesti palkkausjärjestelmän mukaisiin tehtäväkohtaisiin erityistekijöihin. Mikäli tehtäväkohtaisia erityistekijöitä ei ole, suunnataan erä henkilökohtaisiin palkanosiin. Erän toteuttamisesta käydään paikalliset neuvottelut 31.1.2013 mennessä. Ellei neuvotteluissa päästä sopimukseen, puolet erästä kohdennetaan yleiskorotukseen ja puolet työnantajan päätöksen mukaisesti. Erä maksetaan helmikuun 2013 palkanmaksun yhteydessä.
 
Paikallisen erän suuruus lasketaan Terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä olevan henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta marraskuulta 2012. Tässä palkkasummassa otetaan huomioon varsinaiset säännölliseltä työajalta maksetut palkat, mutta ei vaihtuvia tuntikohtaisia lisiä, kuten ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorotuksia. Palkalliselta poissaoloajalta, kuten vuosi- tai sairaslomalta maksetut palkat otetaan huomioon ilman tuntikohtaisia lisiä. Vastaavasti palkallisella poissaolojaksolla olevien työntekijöiden sijaisten palkkoja ei oteta huomioon. Lomarahoja ei oteta huomioon.
Tavoitteena on paikallinen yhteisymmärrys erän kohdennuksesta. Neuvottelut käydään liittojen sopiman soveltamisohjeen mukaisesti.
Lisäksi toteutetaan aiemmin sovitun erillisen sopimuksen mukaisesti II paikkakuntakalleusluokan poistamisen viimeinen vaihe, jolloin II ja I paikkakuntakalleusluokkien ero poistetaan.
 
Palkkataulukko 1.2.2013 alkaen

 

 
HKI ym
PKL I
VR 1
1719,12
1683,30
VR 2
1836,59
1823,73
VR 3
2003,61
1952,25
VR 4
2325,48
2247,37
VR 5
2506,16
2428,97
VR 5b
2907,15
2803,96

[[{"fid":"2362","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]

Palkankorotukset:
1.1.2012:
yleiskorotus 1,7 % + paikallinen erä 0,7 % (I paikkakuntakalleusluokka ja pääkaupunkiseutu) tai 0,4 % (II paikkakuntakalleusluokka); jos paikallisesta erästä ei päästä sopimukseen, maksetaan puolet siitä yleiskorotuksena ja puolet työnantajan päätöksellä

2012: kertaerä 150 e

1.2.2013: yleiskorotus 1,2 % + paikallinen erä 0,7 %; jos paikallisesta erästä ei päästä sopimukseen, maksetaan puolet siitä yleiskorotuksena ja puolet työnantajan päätöksellä
 


Palkkataulukot 1.5.2011 

 

Voimassa 1.5.2011
alkaen HKi ym
PKL I
PKL II
VR 1
1670,34
1635,54
1618,51
 
VR 2
1784,47
1771,98
1743,31
 
VR 3
1946,76
1896,85
1864,13
 
VR 4
2259,50
2183,60
2123,08
 
VR 5
2435,04
2360,05
2296,84
 
VR 5b
2824,66
2724,40
2644,36
 
Yksityisellä terveyspalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos 16.2.2010. TSN:n (Erto, Tehy, SuPer) ja Terveyspalvelualan liiton hallitukset päättävät neuvottelutuloksen vahvistamisesta piakkoin.

Sopimuskaudeksi sovittiin 1.2.2010-31.12.2011 kuitenkin niin, että sopimus on irtisanottavissa päättymään 28.2.2011. Sopimuksella sovittiin vuoden 2010 palkankorotuksista sekä tarkennuksista luottamusmiessopimukseen. Lisäksi työehtosopimukseen lisättiin toimistotyöntekijöitä koskeva tuntipalkanjakaja sekä määräaikaisia työntekijöitä koskeva koulutustakuu heidän aseman parantamiseksi.

Tämän vuoden palkankorotuksista sovittiin seuraavaa:
1.3.2010 henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,3.
1.9.2010 toteutetaan paikallinen erä 0,55 %.

Pääkaupunkiseudulla ja 1. palkkaluokassa 0,55 %:n suuruinen paikallinen erä käytetään ensisijaisesti palkkausjärjestelmän mukaisiin tehtäväkohtaisiin erityistekijöihin tai henkilökohtaisiin palkanosiin.

2. palkkaluokassa 0,55 %:n suuruinen erä kohdennetaan taulukkokorotukseen, jotta 2. palkkaluokan taulukkopalkat lähentyvät ensimmäisen palkkaluokan taulukkopalkkoja.
 

 

 1.10.2007 alkaen Kuukausipalkat
 
PKL 0 0v 2v 4v 7v 10v 15v
1 1338,48 1425,48 1496,76 1571,60 1642,32 1716,22
2 1400,06 1491,06 1565,61 1643,89 1717,87 1795,17
3 1405,17 1496,51 1571,34 1649,90 1724,14 1801,73
4 1434,68 1527,93 1604,32 1684,54 1760,34 1839,56
5 1472,77 1568,50 1646,92 1729,27 1807,09 1888,41
6 1488,79 1585,57 1664,84 1748,09 1826,76 1908,96
7 1532,72 1632,34 1713,96 1799,66 1880,64 1965,27
8 1624,01 1729,57 1816,06 1906,86 1992,67 2082,34
9 1638,02 1744,49 1831,72 1923,30 2009,85 2100,29
10 1655,71 1763,33 1851,50 1944,08 2031,56 2122,98
11 1709,11 1820,20 1911,21 2006,78 2097,09 2191,46
12 1817,00 1935,10 2031,85 2133,44 2229,45 2329,78
13 1940,72 2066,87 2170,22 2278,73 2381,27 2488,42
14 2091,50 2227,45 2338,83 2455,77 2566,28 2681,77
15 2238,56 2384,06 2503,26 2628,43 2746,71 2870,31
16 2426,16 2583,85 2713,04 2848,69 2976,89 3110,85
 
PKL 1 0v 2v 4v 7v 10v 15v
1 1323,34 1409,36 1479,83 1553,82 1623,74 1696,81
2 1379,46 1469,13 1542,58 1619,71 1692,60 1768,76
3 1394,96 1485,63 1559,91 1637,91 1711,61 1788,63
4 1404,79 1496,10 1570,91 1649,46 1723,68 1801,25
5 1453,63 1548,12 1625,52 1706,79 1783,60 1863,86
6 1474,04 1569,85 1648,34 1730,76 1808,64 1890,03
7 1521,98 1620,91 1701,95 1787,05 1867,47 1951,50
8 1599,76 1703,75 1788,94 1878,40 1962,92 2051,26
9 1607,61 1712,11 1797,71 1887,60 1972,54 2061,31
10 1613,27 1718,13 1804,03 1894,24 1979,48 2068,56
11 1642,41 1749,17 1836,62 1928,45 2015,23 2105,92
12 1753,51 1867,49 1960,86 2058,90 2151,55 2248,37
13 1875,53 1997,44 2097,31 2202,18 2301,28 2404,84
14 2027,08 2158,85 2266,79 2380,12 2487,22 2599,15
15 2161,80 2302,33 2417,44 2538,31 2652,54 2771,91
16 2340,01 2492,12 2616,72 2747,56 2871,19 3000,40
 
PKL 2 0v 2v 4v 7v 10v 15v
1 1295,28 1379,47 1448,45 1520,87 1589,31 1660,83
2 1348,68 1436,34 1508,16 1583,57 1654,83 1729,30
3 1362,71 1451,28 1523,85 1600,04 1672,04 1747,28
4 1382,38 1472,23 1545,84 1623,13 1696,17 1772,50
5 1420,29 1512,61 1588,23 1667,65 1742,69 1821,11
6 1441,04 1534,71 1611,45 1692,02 1768,16 1847,73
7 1484,23 1580,71 1659,75 1742,73 1821,15 1903,11
8 1557,32 1658,55 1741,47 1828,55 1910,83 1996,82
9 1564,24 1665,91 1749,21 1836,66 1919,31 2005,68
10 1570,60 1672,69 1756,32 1844,14 1927,13 2013,85
11 1595,40 1699,10 1784,05 1873,26 1957,55 2045,63
12 1683,04 1792,44 1882,07 1976,17 2065,09 2158,02
13 1795,85 1912,58 2008,20 2108,62 2203,51 2302,67
14 1943,87 2070,22 2173,74 2282,42 2385,13 2492,46
15 2064,67 2198,87 2308,82 2424,26 2533,35 2647,35
16 2234,64 2379,90 2498,89 2623,84 2741,91 2865,30Palkkanimikkeet (katso täydellinen luettelo työehtosopimuksesta):

Palkkaryhmä 1: lähetti, koulutusta ja ammattitaitoa vailla olevat alle 3 kk:n tilapäistyösuhteiset
Palkkaryhmä 2: mm. keittiöapulainen, laitosapulainen, siivooja
Palkkaryhmä 3: sairaala-/ hoitoapulainen
Palkkaryhmä 4: toimistoapulainen, kahvionhoitaja, potilasemäntä
Palkkaryhmä 5: keittäjä, kokki, toimistotyöntekijä
Palkkaryhmä 6: vastaanotto-/osastoavustaja, välinehuoltaja
Palkkaryhmä 7: hieroja, lääkärin sihteeri, tutkimusapulainen
Palkkaryhmä 8: kodinhoitaja, lastenhoitaja, lähihoitaja, apu-/perushoitaja
Palkkaryhmä 9: mielenterveyshoitaja/mielisairaanhoitaja, emäntä
Palkkaryhmä 10: osastosihteeri, toimisto-/myyntisihteeri
Palkkaryhmä 11: pääkirjanpitäjä
Palkkaryhmä 12: lääkintävoimistelija/fysioterapeutti, terveydenhoitaja
Palkkaryhmä 14: apulaisosastonhoitaja, pääemäntä
Palkkaryhmä 15: kuntoutuslaitoksessa vastaava hoitaja/osastonhoitaja, jolla on enintään 10 alaista, lääkäriasemilla osastonhoitaja/vastaava


Terveyspalvelualan taulukkopalkat nousevat 1.6.2006 alkaen yhteensä 2,2 prosenttia.

Jos työntekijän palkkaus ei noudata taulukkopalkkoja, henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1.6.2006 lukien 2,2 prosenttia.

Terveydenhuoltoalan henkilöstö taulukkopalkat 1.6. 2006

PKL 0
0
2v
4v
7v
10v
15v
1
1294,47
1378,61
1447,54
1519,92
1588,32
1659,79
2
1354,02
1442,03
1514,13
1589,84
1661,38
1736,14
3
1358,97
1447,30
1519,67
1595,65
1667,45
1742,49
4
1387,50
1477,69
1551,57
1629,15
1702,46
1779,07
5
1424,34
1516,92
1592,77
1672,41
1747,67
1826,32
6
1439,84
1533,43
1610,10
1690,61
1766,69
1846,19
7
1482,32
1578,67
1657,60
1740,48
1818,80
1900,65
8
1570,61
1672,70
1756,34
1844,16
1927,15
2013,87
9
1584,16
1687,13
1771,49
1860,06
1943,76
2031,23
10
1601,27
1705,35
1790,62
1880,15
1964,76
2053,17
11
1652,91
1760,35
1848,37
1940,79
2028,13
2119,40
12
1757,25
1871,47
1965,04
2063,29
2156,14
2253,17
13
1876,91
1998,91
2098,86
2203,80
2302,97
2406,60
14
2022,73
2154,21
2261,92
2375,02
2481,90
2593,59
15
2164,95
2305,67
2420,95
2542,00
2656,39
2775,93
16
2346,38
2498,89
2623,83
2755,02
2879,00
3008,56
 
PKL 1
0v
2v
4v
7v
10v
15v
1
1279,83
1363,02
1431,17
1502,73
1570,35
1641,02
2
1334,10
1420,82
1491,86
1566,45
1636,94
1710,60
3
1349,09
1436,78
1508,62
1584,05
1655,33
1729,82
4
1358,60
1446,91
1519,26
1595,22
1667,00
1742,02
5
1405,83
1497,21
1572,07
1650,67
1724,95
1802,57
6
1425,57
1518,23
1594,14
1673,85
1749,17
1827,88
7
1471,93
1567,61
1645,99
1728,29
1806,06
1887,33
8
1547,16
1647,73
1730,12
1816,63
1898,38
1983,81
9
1554,75
1655,81
1738,60
1825,53
1907,68
1993,53
10
1560,22
1661,63
1744,71
1831,95
1914,39
2000,54
11
1588,40
1691,65
1776,23
1865,04
1948,97
2036,67
12
1695,85
1806,08
1896,38
1991,20
2080,80
2174,44
13
1813,86
1931,76
2028,35
2129,77
2225,61
2325,76
14
1960,43
2087,86
2192,25
2301,86
2405,44
2513,68
15
2090,72
2226,62
2337,95
2454,85
2565,32
2680,76
16
2263,07
2410,17
2530,68
2657,21
2776,78
2901,74
 
PKL 2
0v
2v
4v
7v
10v
15v
1
1252,69
1334,11
1400,82
1470,86
1537,05
1606,22
2
1304,33
1389,11
1458,57
1531,50
1600,42
1672,44
3
1317,90
1403,56
1473,74
1547,43
1617,06
1689,83
4
1336,92
1423,82
1495,01
1569,76
1640,40
1714,22
5
1373,59
1462,87
1536,01
1612,81
1685,39
1761,23
6
1393,66
1484,25
1558,46
1636,38
1710,02
1786,97
7
1435,43
1528,73
1605,17
1685,43
1761,27
1840,53
8
1506,11
1604,01
1684,21
1768,42
1848,00
1931,16
9
1512,80
1611,13
1691,69
1776,27
1856,20
1939,73
10
1518,96
1617,69
1698,57
1783,50
1863,76
1947,63
11
1542,94
1643,23
1725,39
1811,66
1893,18
1978,37
12
1627,70
1733,50
1820,18
1911,19
1997,19
2087,06
13
1736,80
1849,69
1942,17
2039,28
2131,05
2226,95
14
1879,95
2002,15
2102,26
2207,37
2306,70
2410,50
15
1996,78
2126,57
2232,90
2344,55
2450,05
2560,30
16
2161,16
2301,64
2416,72
2537,56
2651,75
2771,08