Matkalasku- ja kuluselvityslomake 2018 | Yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Tyonantajan Maksamat Korvaukset Ja Edut

Etsi

Matkalasku- ja kuluselvityslomake 2018

 

Työmatkan kestosta riippuen päivärahan enimmäismäärät vuonna 2018 ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä, euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 42,00
 
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
- vähintään 2 tunnilla 19,00
- yli 6 tunnilla 41,00

 
Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

» Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2018


Matkalaskulomakkeet

» Matkalaskulomake vuodelle 2018

» Kuluselvityslomake 

Matka- ja kuluselvityslomake on tarkoitettu jäsenyritysten omaan käyttöön.

HUOM!
Matkalasku- ja kuluselvityslomakkeet eivät välttämättä toimi moitteettomasti Internet Explorer/Edge -ohjelmassa, joten tallenna lomake koneellesi ja avaa AdobeReader -ohjelmalla. Muiden PC-koneiden selaimien kanssa ei ole todettu ongelmia. Lomakkeiden laskukaavoissa on käytetty 2018 korvaussummia.

***

Täytetyn lomakkeen tallentaminen

Lomake kannattaa tallentaa tietokoneelle ja täyttää AdobeReader -ohjelmaa käyttäen. Näin alkuperäinen lomake jää käytettäväksi myöhemminkin.

Vie hiiri lomakkeen nimen päälle (linkki), paina hiiren oikeaa painiketta ja valitse valintalistalta "Tallenna kohde/linkki nimellä". Tallenna tiedosto omalle koneellesi haluamaasi hakemistoon.