Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Tyoaika

Etsi

Arkipyhät 2018

Arkipyhäpäivät ja niiden korvattavuus määräytyy työehtosopimusten perusteella. Arkipyhän vaikutukset työaikaan ja niistä maksettavat korvaukset tulee tarkastaa oman toimialan työehtosopimuksesta.

Lain mukaan ainoa palkallinen vapaapäivä on itsenäisyyspäivä, jos se olisi muutoin ollut työntekijän normaali työpäivä. Arkipyhien palkallisuus määrittyy työehtosopimusten mukaan, joista useimmat säätävät työntekijälle korvauksen menetystä ansiosta arkipyhän takia lyhentyvän työviikon takia.

Kilpailukykysopimuksen ja työehtosopimusneuvotteluiden ratkaisut voivat sisältää määräyksiä työajan pidennyksestä, jotka tuovat jossain työehtosopimuksissa muutoksia arkipyhämääräyksiin. Joissakin tapauksissa työajan pidennys voidaan toteuttaa muuttamalla arkipyhiä normaaleiksi työpäiviksi.

 

Tarkista oman alan työehtosopimusten perusteella määrittyvät arkipyhäpäivät ja niiden korvattavuus. Kaikilla aloilla arkipyhiksi ei lueta samoja päiviä.

Arkipyhät 2018

 • Uudenvuodenpäivä 1.1 (maanantai)
 • Loppiainen 6.1 (lauantai)
 • Pitkäperjantai 30.3 (perjantai)
 • 2.pääsiäispäivä 2.4 (maanantai)
 • Vappu 1.5 (tiistai)
 • Helatorstai 10.5 (torstai)
 • Juhannuspäivä 23.6 (lauantai)
 • Pyhäinpäivä 3.11 (lauantai)
 • Itsenäisyyspäivä 6.12 (torstai)
 • Jouluaatto 24.12 (maanantai)
 • Joulupäivä 25.12 (tiistai)
 • Tapaninpäivä 26.12 (keskiviikko)

Kaupan alan työehtosopimus ja vuosivapaajärjestelmä

Selkeimmin arkipyhiä koskevat vuonna 2017 alusta voimaan tulleet muutokset näkyvät kaupan sekä majoitus- ja ravitsemusaloilla toimivissa yrityksissä. Myös muilla toimialoilla kannattaa tarkistaa arkipyhän vaikutukset työaikaan ja niistä maksettaviin korvauksiin.

Kaupan alalla siirryttiin vuoden 2017 alusta aiemmin voimassa olleesta arkipyhäjärjestelmästä vuosivapaajärjestelmään. Siinä arkipyhillä ei ole työaikaa lyhentävää vaikutusta, eikä niiltä makseta arkipyhäkorvausta. Mikäli töitä tehdään pyhäpäivinä, tehdyiltä työtunneilta maksetaan edelleen tuplapalkka.

Aiemmin käytössä olleen arkipyhiä koskeneen työajan lyhennyksen sijasta työntekijät ansaitsevat jatkossa tekemiään työtunteja vastaan vuosivapaita. Niiden arvo on kaikille sama.
 

Vaihtoehtona viikkotyöajan pidentäminen 38 tuntiin viikossa

Jos työpaikalla todetaan yhteisesti vuosivapaajärjestelmän olevan liian hankala toteuttaa, voidaan siellä yhteisesti sopia niin, että noudatetaan vanhaa arkipyhäjärjestelmää. Tällöin sovitaan työehtosopimuksen mukaan työntekijän säännöllisen viikkotyöajan nostamisesta 37,5 tunnista 38 tuntiin ja että yhden arkipyhän työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,5 tunnin sijaan 7,6 tuntia. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Viikkotyöajan pidentäminen sopii esimerkiksi yrityksiin, joissa työskentelee pääasiassa kokoaikaisia työntekijöitä.

Arkipyhäjärjestelmän säilyttäminen

Kaupan työehtosopimuksen mukaan on mahdollista sopia, että työpaikkakohtaisen sopimisen johdosta yritykseen tai sen osaan ei sovelleta Kaupan TES:n vuosivapaajärjestelmää, vaan arkipyhäjärjestelmää koskevat määräykset ovat voimassa sopimuksen ajan. Sopimus on voimassa aina vähintään kalenterivuoden kerrallaan, eikä työaikajärjestelmiä voi vaihtaa kalenterivuoden aikana. Sopimuksen kestosta ja irtisanomisesta noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.
 

Kokoaikaisten työntekijöiden työaika pitenee 38 viikkotyötuntiin

Kokoaikaisten työntekijöiden (37,5 tuntia viikossa) tekevien työntekijöiden työaika pitenee 38 viikkotyötuntiin. Näin ollen myös yhden arkipyhän työajan lyhentävä vaikutus on 7,6 tuntia 7,5 tunnin sijaan. Työajan pidentäminen ei edellytä muutoksia työsopimuksiin. Työajan pidennys on voimassa työehtosopimuksen 23 §:n mukaisen sopimuksen voimassaoloajan.

Kesken kalenterivuoden uuteen työsuhteeseen tulevaan kokoaikaiseen työntekijään noudatetaan myös arkipyhäjärjestelmää ja 38 viikkotyötuntia.
 

Pekkaspäivien (työaika 40 tuntia viikossa) piirissä olevat työntekijät

Arkipyhäjärjestelmän käyttöön otosta voidaan sopia myös yrityksessä, jossa työnantaja toteuttaa vuosityöajan lyhennyksen antamalla ns. pekkaspäiviä. Tällöin kilpailukykysopimuksen mukainen työajanpidennys on toteutettu vähentämällä pekkaspäivien määrää.
 

MaRa-alalla käytössä vuosivapaajärjestelmä

Aiemmin Majoitus- ja ravitsemusalan TES sisälsi JP-päiviksi kutsutun järjestelmän, joka päättyi vuoden 2016 viimeisenä päivänä. Myös matkailu- ja ravintola-alan työehtosopimuksessa siirryttiin siis pois aiemmin käytössä olleesta arkipyhäjärjestelmästä.

JP-päivät on korvattu vuosivapaajärjestelmällä, jossa palkallisten vuosivapaapäivien ansainta perustuu yksinomaa kalenterivuoden aikana tehtyihin tunteihin. Arkipyhäviikolla työskentelyllä ei ole enää merkitystä. Järjestelmä on ollut voimassa vuoden 2017 alusta.

Liity Yrittäjiin!