Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyoaika

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arkipyhät 2020

Arkipyhäpäivät ja niiden korvattavuus määräytyy työehtosopimusten perusteella. Arkipyhän vaikutukset työaikaan ja niistä maksettavat korvaukset tulee tarkastaa oman toimialan työehtosopimuksesta.

Lain mukaan ainoa palkallinen vapaapäivä on itsenäisyyspäivä, jos se olisi muutoin ollut työntekijän normaali työpäivä. Arkipyhien palkallisuus määrittyy työehtosopimusten mukaan, joista useimmat säätävät työntekijälle korvauksen menetystä ansiosta arkipyhän takia lyhentyvän työviikon takia. Lisäksi jotkut työehtosopimusratkaisut voivat sisältää määräyksiä työajan pidennyksestä, jotka tuovat työeh-tosopimuksissa muutoksia arkipyhämääräyksiin ja niihin liittyviin käytäntöihin. Joissakin tapauksissa työajan pidennys voidaan toteuttaa muuttamalla arkipyhiä normaaleiksi työpäiviksi.

Tarkista aina oman alan työehtosopimusten perusteella määrittyvät arkipyhäpäivät ja niiden korvattavuus. Kaikilla aloilla arkipyhiksi ei lueta samoja päiviä.

Arkipyhät 2020

 • Uudenvuodenpäivä 1.1. (keskiviikko)
 • Loppiainen 6.1. (maanantai)
 • Pitkäperjantai 10.4. (perjantai)
 • 2.pääsiäispäivä 13.4. (maanantai)
 • Vappu 1.5. (perjantai)
 • Helatorstai 21.5. (torstai)
 •  Juhannuspäivä 20.6. (lauantai)
 • Pyhäinpäivä 31.10. (lauantai)
 • Jouluaatto 24.12. (torstai, ei virallinen pyhäpäivä)
 • Joulupäivä 25.12. (perjantai)
 • Tapaninpäivä 26.12. (lauantai)

Kaupan alan työehtosopimus ja vuosivapaajärjestelmä

Arkipyhän vaikutukset työaikaan ja niistä maksettaviin korvauksiin kannattaa aina tarkistaa työehtosopimuksesta.

Kaupan alalla siirryttiin vuoden 2017 alusta aiemmin voimassa olleesta arkipyhäjärjestelmästä vuosivapaajärjestelmään. Siinä arkipyhillä ei ole työaikaa lyhentävää vaikutusta, eikä niiltä makseta arkipyhäkorvausta. Mikäli töitä tehdään pyhäpäivinä, tehdyiltä työtunneilta maksetaan tuplapalkka.

Aiemmin käytössä olleen arkipyhiä koskeneen työajan lyhennyksen sijasta työntekijät ansaitsevat jatkossa tekemiään työtunteja vastaan vuosivapaita. Niiden arvo on kaikille sama.

Vaihtoehtona viikkotyöajan pidentäminen 38 tuntiin viikossa

Jos työpaikalla (kaupan ala) todetaan yhteisesti vuosivapaajärjestelmän olevan liian hankala toteuttaa, voidaan siellä yhteisesti sopia niin, että noudatetaan vanhaa arkipyhäjärjestelmää. Tällöin sovitaan työehtosopimuksen mukaan työntekijän säännöllisen viikkotyöajan nostamisesta 37,5 tunnista 38 tuntiin ja että yhden arkipyhän työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,5 tunnin sijaan 7,6 tuntia. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Viikkotyöajan pidentäminen sopii esimerkiksi yrityksiin, joissa työskentelee pääasiassa kokoaikaisia työntekijöitä.

Arkipyhäjärjestelmän säilyttäminen

Kaupan työehtosopimuksen mukaan on mahdollista sopia, että työpaikkakohtaisen sopimisen johdosta yritykseen tai sen osaan ei sovelleta Kaupan TES:n vuosivapaajärjestelmää, vaan arkipyhäjärjestelmää koskevat määräykset ovat voimassa sopimuksen ajan. Sopimus on voimassa aina vähintään kalenterivuoden kerrallaan, eikä työaikajärjestelmiä voi vaihtaa kalenterivuoden aikana. Sopimuksen kestosta ja irtisanomisesta noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.

Kokoaikaisten työntekijöiden työaika pitenee 38 viikkotyötuntiin

Kokoaikaisten työntekijöiden (37,5 tuntia viikossa) tekevien työntekijöiden työaika pitenee 38 viikkotyötuntiin. Näin ollen myös yhden arkipyhän työajan lyhentävä vaikutus on 7,6 tuntia 7,5 tunnin sijaan. Työajan pidentäminen ei edellytä muutoksia työsopimuksiin. Työajan pidennys on voimassa työehtosopimuksen 23 §:n mukai-sen sopimuksen voimassaoloajan.

Kesken kalenterivuoden uuteen työsuhteeseen tulevaan kokoaikaiseen työntekijään noudatetaan myös arkipyhäjärjestelmää ja 38 viikkotyötuntia.

Pekkaspäivien (työaika 40 tuntia viikossa) piirissä olevat työntekijät

Arkipyhäjärjestelmän käyttöön otosta voidaan sopia myös yrityksessä, jossa työnantaja toteuttaa vuosityöajan lyhennyksen antamalla ns. pekkaspäiviä. Tällöin kilpailukykysopimuksen mukainen työajanpidennys on toteutettu vähentämällä pekkaspäivien määrää.

MaRa-alalla käytössä vuosivapaajärjestelmä

Myös matkailu- ja ravintola-alan työehtosopimuksessa on käytössä niin kutsuttu vuosivapaajärjestelmä, jossa palkallisten vuosivapaapäivien ansainta perustuu yksinomaa kalenterivuoden aikana tehtyihin tunteihin. Arkipyhäviikolla työskentelyllä ei ole enää merkitystä. Järjestelmä on ollut voimassa vuoden 2017 alusta.