Arkipyhät - Työaika - Työantajan ABC - yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Tyoaika

Etsi

Arkipyhät

Arkipyhän vaikutukset työaikaan ja niistä maksettavat korvaukset kannattaa tarkistaa oman toimialan työehtosopimuksesta. Itsenäisyyspäivä on ainoa lain mukaan palkallinen vapaapäivä, jos se olisi ollut työntekijän työpäivä.

Esimerkki kaupan alalta

Työaikaa lyhentävät kaupan alalla:

Arkipyhä

 

Lyhennys h kokoaikaiselle

2016

 

 

Uudenvuodenpäivä

perjantai 1.1.

7,5

Loppiainen

keskiviikko 6.1.

7,5

Pitkäperjantai

perjantai 25.3.

7,5

Toinen pääsiäispäivä

maanantai 28.3.

7,5

Vapunpäivä

sunnuntai 1.5.

Ei lyhennä työaikaa, koska sattuu sunnuntaille.

Helatorstai

torstai 5.5.

7,5

Juhannuspäivä

lauantai 25.6.

7,5

Itsenäisyyspäivä

tiistai 6.12.

7,5

Jouluaatto

lauantai 24.12.

Ei lyhennä työaikaa, koska sattuu lauantaille

Tapaninpäivä

maanantai 26.12.

7,5

2017

 

 

uudenvuodenpäivä

sunnuntai 1.1.

Ei lyhennä työaikaa, koska sattuu sunnuntaille.

Kaupan alalla työajan lyhennys voidaan toteuttaa kokoaikaisen työntekijän osalta antamalla vapaapäivä joko kyseisellä arkipyhäviikolla, kahtena tätä viikkoa edeltävänä tai kahtena sitä seuraavana viikkona. Vapaapäivä voidaan myös antaa sillä tasoittumisjaksolla, jolle edellä mainittu päivä sattuu. Tasoittumisjärjestelmä

  • pituus 2–26 viikkoa
  • tasoittumisjakson aikana työaika tasoittuu työsopimuksen viikkotyöaikaan
  • työaika ei saa ylittää 9 tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa
  • laaditaan ennalta

Lauantait, osa-aikaiset, uuden työntekijän arkipyhät?

Työntekijällä, jolla lauantai on pysyvästi vapaapäivä, se on vapaa myös itsenäisyyspäiväviikolla, tapaninpäiväviikolla ja uudenvuodenpäiväviikolla. 


Osa-aikatyöntekijän työajan lyhennys tai rahakorvaus lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä.

Esimerkki: sovittu viikkotyöaika 30 t : 5 = 6 tuntia.
 Lyhennys voidaan toteuttaa maksamalla lyhennystä vastaava rahakorvaus tai antamalla lyhennystä vastaava palkallinen vapaa-aika lyhennysjakson aikana. Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen edellyttäen, että työsuhde on kestänyt vähintään kuukauden ennen kyseistä arkipyhää. Itsenäisyyspäivän työajan lyhennykseen työntekijä on oikeutettu, jos työsuhde on kestänyt 6 työpäivää ennen itsenäisyyspäivää.


päivitetty 9.12.2015