Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyonantajamaksut

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Vuonna 2021 maksu on 1,53 % (jos palkansaaja 16–67-vuotias).

Työnantajan sava-maksu on maksettava Verohallintoon viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekisterin palkkatietoilmoituksen määräaika on pääsääntöisesti maksupäivä +5 päivää. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin työnantajan erillisilmoituksella. Jos maksaja on Verohallinnon työnantajarekisteriin merkitty säännöllinen työnantaja, työnantajan sava-maksu ilmoitetaan kuukausittain viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Satunnaisen työnantajan pitää ilmoittaa sava-maksun yhteismäärä työnantajan erillisilmoituksella vain niiltä kuukausilta, joilta se maksaa palkkaa ja kustannusten korvauksia. Jos ilmoituksen määräpäivä on arkilauantai tai pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä. 

Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2021 maksettaviin palkkoihin. Palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta.


Päivitetty marraskuu 2020.