Sosiaaliturvamaksu - Työnantajamaksut ja -vakuutukset - Työnantajan ABC - yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Tyonantajamaksut

Etsi

Sosiaaliturvamaksu

Työnantajan sosiaaliturvamaksu (eli sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Vuonna 2017 maksu on 1,08 % % (jos palkansaaja 16–67 vuotias).

Verotiliin siirtymisen myötä sotumaksu on maksettava Verohallintoon palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Sitä koskevat tiedot annetaan kausiveroilmoituksella.

Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2017 maksettaviin palkkoihin, palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta.


Päivitetty joulukuu / 2016