Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyonantajamaksut

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tapaturmavakuutus

Työnantajalla on velvollisuus ottaa tapaturmavakuutus työsuhteessa oleville työntekijöilleen työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Jos työnantajan työntekijöilleen kalenterivuoden aikana maksama palkkasumma on enintään 1300 euroa, hän on vapaa tapaturmavakuutusvelvollisuudesta.

Kenet pitää vakuuttaa?

Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia työsuhteessa olevia työntekijöitä työntekijän palkasta tai iästä riippumatta. Myöskään työsuhteen kestolla ei ole merkitystä. YEL-vakuuttamisvelvolliset yrittäjät eivät ole velvollisia ottamaan itselleen lakisääteistä tapaturmavakuutusta, mutta voivat ottaa itselleen vapaaehtoisena samansisältöisen vakuutuksen.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on pakollinen niille työnantajille, joilla on työssään palkattuja työntekijöitä. Lisäksi vakuutus on otettava myös sellaisille yrityksen omistajille, yhtiömiehille ja osakkaille, jotka työskentelevät yrityksessä ja omistavat yrityksestä enintään 30 %.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä.

Vakuutuksen voi ottaa kaikista tapaturmavakuutusta hoitavista vakuutusyhtiöistä. Tapaturmavakuutusmaksun suuruus vaihtelee työn vaarallisuuden ja toimialan mukaan. Keskimääräinen maksu vuonna 2021 on 0,7 %.

Mitä tapaturmavakuutus kattaa?

Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa

  • työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat
  • työliikekipeytyminen ja eräitä muita työtapaturmina pidettäviä vammoja
  • työn aiheuttamat ammattitaudit

Lisätietoja tapaturmavakuutuksesta:

Päivitetty joulukuu 2020.