Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Tyonantajamaksut

Etsi

Tärkeitä lukuja 2017

» Katso myös Yrityksen määräpäivät 2017

 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 

2017

2016

17–67-vuotias työntekijä ja 18–67-vuotias yrittäjä    

 

TyEL-maksu  

(v. 2017 käytetään vuoden 2015 palkkasummaa)

% palkoista

% palkoista

 • alle 2 044 500

 • 2 044 500 €–32 712 000 €

  • Tilapäinen alennus vuonna 2016
 • yli 32 712 000 €
  • Tilapäinen alennus vuonna 2016
 • Keskimääräinen työeläkemaksu on 24,4 %.

25,1%

25,1%

-

25,1%

-

24,6%

25,1%

-0,5% — -0,25%

25,1%

-0,25%

 

Työntekijän osuus

Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.

 • työntekijän osuus, 17–52-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat

 • työntekijän osuus, 53–62-vuotiaat

6,15%
7,65%

5,7% (18-52 v)
7,2% (yli 53 v)

Kun palkkasumma vuonna 2015 on yli 2 044 500 €, maksuun vaikuttavat myös yrityksen omat työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet.

 

Tilapäinen työnantaja

Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 334 €/6 kk.

25,1%

25,1

     

TYEL-ansion alaraja

58,19 €/kk

57,51 €/kk

     

 YEL-maksu

 • 18–52 vuotiaat ja yli 62 vuotiaat

 • 53–62 vuotiaat *

24,1%

25,6%

23,60% (18-52 v)

25,10% (yli 53 v)

Aloittava yrittäjä

 • 18–52 vuotiaat ja yli 62 vuotiaat

 • 53–62 vuotiaat*

18,798%

19,968%

18,408% (18-52 v)

19,578% (yli 53 v) 

* Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.

     

YEL-työtulon alaraja

7 645,25 €/v

7 557,19 €/v

     

YEL-työtulon yläraja

 173 625,00

171 625,00 €/v

Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan

 12 564,00

12 420,00 €/v

Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi

 12 564,00

12 420,00 €/v

     

MYEL-maksu

Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 26 783,03 €/v.

 • alle 53-vuotias

 • 53 iän täyttämisestä seuraavan vuoden alusta

  

13,0140%

13,8240%

 

12,744%

13,554%

Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 26 783,03–42 087,69€

42 087,69 €/v ylittävän työtulon osalta maksu on

 • alle 53-vuotias

 • 53 iän täyttämisestä seuraavan vuoden alusta

  

24,10%
25,60%

 

23,6%

25,1%

*Korotetun maksun piirissä olivat vuoteen 2016 asti 53 vuotta täyttäneet. Vuodesta 2017 lähtien korotetun maksun piirissä ovat 53-62-vuotiaat.

Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu 2017 2016
Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. 1,08% 2,12%
     
PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
     
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 2017 2016

palkansaajat % palkasta

1,58%* 2,12%
yrittäjät % työtulosta 1,64%* 2,25%
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,45% 1,47%
* Jos palkka- tai työtulon yhteismääärä vähintään 14.000 euroa.    
     
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17–64-vuotiaasta 1,60% 1,15%
     

Yhteensä
 

Yhteensä
 

työn-antajan
osuus

työn-

tekijän
osuus

  

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2 059 500 euron palkkasummaan asti

2,4%

2,15%

0,80%

1,00%

1,60%

1,15%

2 059 500 euroa ylittävältä osalta

4,9%

5,05%

3,30%

3,90%

1,60%

1,15%

             

TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä

1,5%

1,46%

0,80%

1,00%

0,70%

0,46%

TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU 2017 2016
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöillä maksettujen palkkoja yhteissumma on 1.200 euroa (keskimäärin). 0,80% 0,90%
RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU 2017 2016
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin). 0,07% 0,07%

 

Katso myös: