Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Tyonantajamaksut

Etsi

Tärkeitä lukuja 2018

» Katso myös Yrityksen määräpäivät 2018

 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 

2018

2017

17–67-vuotias työntekijä ja 18–67-vuotias yrittäjä    

 

TyEL-maksu  

(v. 2018 käytetään vuoden 2016 palkkasummaa)

% palkoista

% palkoista

 • alle 2 059 500

 • Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2016 on ollut vähintään 2 059 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.

25,3 %

 

25,1%

 

 

Työntekijän osuus

Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.

Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä​ suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.

 • työntekijän osuus, 17–52-vuotiaat

 • 53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025)

 • ​63–67-vuotiaat

6,35 %

7,85 %

6,35 %

6,15 %
7,65 % 

​6,15 %

 

Tilapäinen työnantaja

Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 346 €/6 kk.

25,3 %

25,1%

     

TYEL-ansion alaraja

58,27 €/kk

58,19 €/kk

     

 YEL-maksu

 • 18–52 vuotiaat

 • 53–62 vuotiaat*  (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)

 • 63-67 vuotiaat

24,10 %

25,60 %

24,10 %

24,10 %

25,60 %

24,10 %

​Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.    

Aloittava yrittäjä

 • 18–52 vuotiaat

 • 53–62 vuotiaat  (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)*

 • 63-67-vuotiaat

18,80 %

19,70 %

18,80 %

18,798%

19,968% 

18,798 %

* Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.

     

YEL-työtulon alaraja

7 656,26 €/v

7 645,25 €/v

     

YEL-työtulon yläraja

 173 875 €/v

173 625,00 €/v

Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan

 12 576,00 €/v

12 564,00 €/v

Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi

 12 576,00 €/v

12 564,00 €/v

     

MYEL-maksu

 • alle 53-vuotias

 • 53 iän täyttämisestä seuraavan vuoden alusta

 • alle 53-vuotias

 • 53-vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta

13,0140 % 

13,8240 %*

24,10 %

25,60 %

13,0140 %

13,8240 %

24,10 %

25,60 %

Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 26 821,42—42 148,29 € välillä.

* Vuodesta 2017 lähtien korotetun maksun piirissä ovat 53-62-vuotiaat.

Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu 2018 2017
Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. 0,86 % 1,08 %
     
PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
     
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 2018 2017

palkansaajat % palkasta

1,53 %* 1,58 %
yrittäjät % työtulosta 1,70 %* 1,64 %
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,53 % 1,45 %
* Jos palkka- tai työtulon yhteismääärä vähintään 14 020 euroa.    
     
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17–64-vuotiaasta 1,90 % 1,60 %
     

Yhteensä
 

Yhteensä
 

työnantajan
osuus

työntekijän
osuus

  

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2 083 500 euron palkkasummaan asti

2,55 %

2,4%

0,65 %

0,80 %

1,90 %

1,60 %

2 083 500 euroa ylittävältä osalta

4,5 %

4,9 %

2,60 %

3,30 %

1,90 %

1,60 %

             

TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä

1,57 %

1,5%

0,65 %

0,80%

0,92 %

0,70 %

TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU 2018 2017
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöillä maksettujen palkkoja yhteissumma on 1 200 euroa (keskimäärin). 0,80 % 0,80 %
RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU 2018 2017
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin). 0,07 % 0,07 %

 

Katso myös: