Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyonantajamaksut

Etsi

Tärkeitä lukuja 2019

 

» Katso myös Yrityksen määräpäivät 2019

 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 

2019 2018
17–67-vuotias työntekijä ja 18–67-vuotias yrittäjä    

 

TyEL-maksu  

(v. 2019 käytetään vuoden 2017 palkkasummaa)

% palkoista

% palkoista

 • alle 2 083 500

 • Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2017 on ollut vähintään 2 083 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.

25,2 %

 

25,3 %

 

 

Työntekijän osuus

Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.

Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä​ suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.

 • työntekijän osuus, 17–52-vuotiaat

 • 5362-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025)

 • ​6367-vuotiaat

6,75 %

8,25 %

6,75 %

6,35 %

7,85 %

6,35 %

 

Tilapäinen työnantaja

Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 502 €/6 kk.

25,2 % 25,3 %
     

TYEL-ansion alaraja

59,36 €/kk 58,27 €/kk
     

 YEL-maksu

 • 1852 vuotiaat

 • 5362 vuotiaat* (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)

 • 6367 vuotiaat

24,10 %

25,60 %

24,10 %

24,10 %

25,60 %

24,10 %

​Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.    

Aloittava yrittäjä

 • 1852 vuotiaat

 • 5362 vuotiaat (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)*

 • 6367-vuotiaat

18,798 %

19,968 %

18,798 %

18,80 %

19,70 %

18,80 %

* Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.

     

YEL-työtulon alaraja

7 799,37 €/v 7 656,26 €/v
     

YEL-työtulon yläraja

177 125 €/v 173 875 €/v

Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan

12 816 €/v

12 576,00 €/v

Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi

12 816 €/v 12 576,00 €/v
     
Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu 2019 2018

Työantajan sairausvakuutusmaksu (työnantajan sava-maksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

0,77 % 0,86 %
     
PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
     
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 2019 2018

palkansaajat % palkasta

1,54 % 1,53 %*
yrittäjät % työtulosta 1,77 % 1,70 %*
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,61 % 1,53 %
* Jos palkka- tai työtulon yhteismäärä vähintään 14 282 euroa.    
     
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17–64-vuotiaasta 1,50 % 1,90 %
     

Yhteensä
 

Yhteensä
 

työnantajan
osuus

työntekijän
osuus

  

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2 086 500 euron palkkasummaan asti

2,0 %

2,55 %

0,5 %

0,65 %

1,5 %

1,90 %

2 086 500 euroa ylittävältä osalta

3,55 %

4,50 %

2,05 %

2,60 % 1,5 % 1,90 %
             

TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä

1,28 %

1,57 %

0,50 %

0,65 %

0,78 %

0,92 %
TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU 2019 2018
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöillä maksettujen palkkoja yhteissumma on 1 200 euroa (keskimäärin). 0,80 % 0,80 %
RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU 2019 2018
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin). 0,07 % 0,07 %

 

Katso myös: