Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyonantajamaksut

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tärkeitä lukuja 2021

 • Työeläkevakuutusmaksut
 • Sairausvakuutusmaksu
 • Palkansaajan ja yrittäjän sairasvakuutusmaksu
 • Työttömyysvakuutusmaksut
 • Työtapaturmavakuutus
 • Ryhmähenkivakuutus

» Katso myös Yrityksen määräpäivät 2021

 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 

2021 2020
17–67-vuotias työntekijä ja 18–67-vuotias yrittäjä    

 

TyEL-maksu  

(v. 2021 käytetään vuoden 2019 palkkasummaa)

% palkoista

% palkoista

 • alle 2 125 500 euroa

 • Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2019 on ollut vähintään 2 125 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.

24,8 %

25,3 %

 

 

 

Työntekijän osuus

Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.

Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä​ suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.

 • työntekijän osuus, 17–52-vuotiaat

 • 5362-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017–2025)

 • ​6367-vuotiaat

7,15 %

8,65 %

7,15 %

7,15 %

8,65 %

7,15 %

 

Tilapäinen työnantaja

Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 790 €/6 kk

24,8 % 25,3 %
     

TYEL-ansion alaraja

61,37 €/kk 60,57 €/kk
     

 YEL-maksu

 • 1852 vuotiaat

 • 5362 vuotiaat* (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)

 • 6367 vuotiaat

24,10 %

25,60 %

24,10 %

24,10%

25,60 %

24,10 %

​Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.    

Aloittava yrittäjä

 • 1852 vuotiaat

 • 5362 vuotiaat (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)*

 • 6367-vuotiaat

18,798 %

19,968 %

18,798 %

 

 

18,798 %

19,968 %

18,798 %

* Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.

     

YEL-työtulon alaraja

8 063,57 € 7 958,99 €
     

YEL-työtulon yläraja

183 125  € 180 750,00 €

Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan

13 247  €/v

13 076 €/v

Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi

13 247  €/v 13 076 €/v
     
Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu 2021 2020

Työantajan sairausvakuutusmaksu (työnantajan sava-maksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

1,53 % 1,34 %
     
PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
     
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 2021 2020

palkansaajat % palkasta

1,36 % 1,18 %
yrittäjät % työtulosta* 1,55 % 1,33 %
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo)** 1,65 % 1,65 %

* Jos palkka- tai työtulon yhteismäärä vähintään 14 766 euroa.

   
     
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT
17–64-vuotiaasta
1,40 % 1,25 %
     

Yhteensä
 

Yhteensä
 

Työnantajan
osuus

Työntekijän
osuus

  

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2 169 000 euron palkkasummaan asti

1,90 %

1,70 %

0,50 %

0,45 %

1,40 %

1,25 %

2 169 000 euroa ylittävältä osalta

3,30 %

2,95 %

1,90 %

1,70 %

1,40 %

1,25 %
             

TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä

1,15 %

1,10 %

0,50 %

0,45 %

0,65 %

0,65 %
TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU 2021 2020
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettujen palkkojen yhteissumma on 1 300 euroa (keskimäärin).  0,70 %

0,70 %

RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU 2021 2020
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin). 0,07 % 0,07 %

Katso myös: