Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Tyontekijan Palkkaaminen > Rekrytointi

Etsi

Työpaikasta ilmoittaminen

Työnantajan on lähtökohtaisesti ilmoitettava työvoimaviranomaiselle avoimiksi tulevista työpaikoista. Ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta ei ole kuitenkaan säädetty rangaistusta, eikä ilmoitusvelvollisuus rajoita työnantajan oikeutta ilmoittaa avoimesta työpaikasta myös muilla tavoin, kuten esimerkiksi lehti-ilmoituksella tai omilla verkkosivuilla.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske seuraavia työpaikkoja

  • työpaikka, johon aiotaan palkata jo työnantajan palveluksessa oleva henkilö
  • työpaikka, johon työnantaja on päättänyt kutsua tai valita työntekijän ilmoittamalla tälle työmahdollisuudesta ja työnantajan halukkuudesta palkata hänet
  • työpaikka, johon palkattava henkilö tulee työskentelemään yrityksen tai toimipaikan johto- tai siihen rinnastettavissa tehtävissä
  • työpaikka, jossa työvoiman vuokrausta harjoittava yritys tai yksityinen henkilö solmii työsuhteen työntekijän kanssa ja osoittaa hänen vuokrattuna työntekijänä suorittamaan työn teettäjän työtä. Edellytyksenä on lisäksi se, että työsopimus tehdään vain työn keston ajaksi.

- Päivitetty Heinäkuu / 2013