Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyontekijan Palkkaaminen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen perustuvaa, pääasiassa työpaikalla tapahtuvaa ammatillista koulutusta. Koulutus suoritetaan työsuhteessa. Oppimista tuetaan oppilaitoksissa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla.

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessakin. Opiskelija voi myös suorittaa tutkinnon osan tai saada erityistarpeisiinsa räätälöityä koulutusta. Oppisopimuskoulutus sopii lisäksi henkilölle, joka tarvitsee ammatillista koulutusta työtehtävien sisällön laajentuessa tai jolla on tarve kouluttautua uuteen ammattiin. Työnantajalle oppisopimuskoulutus on hyvä tapa rekrytoida ja lisäkouluttaa henkilöstöä.

Oppisopimuskoulutus on useimmiten ajankohtainen, kun

  • yrityksessä tarvitaan uutta työvoimaa
  • sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta
  • henkilöstöä on tarvetta kouluttaa täysin uusiin tehtäviin
  • työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta
  • yrittäjä tarvitsee omaa ammattitaitoaan kehittävää koulutusta.

Kun yrittäjä on kiinnostunut solmimaan oppisopimuksen työntekijälle tai itselleen, kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen oppisopimuskoulutuksen järjestäjään. Näitä ovat oppisopimustoimistot, oppisopimuskeskukset sekä monet oppilaitokset. Apua sopivan henkilön rekrytoimiseen oppisopimuskoulutukseen saa myös paikallisesta työvoimatoimistosta. 

Oppisopimuskoulutuksen tuet — Työnantajan saama rahoitus

Koulutuskorvaus

Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta, mikäli koulutuksen järjestäjä arvioi aiheutuvan kustannuksia työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta. Aina koulutuskorvausta ei siis makseta.

Keskimäärin koulutuskorvaukset ovat perustutkintojen osalta keskimäärin 100—200 euroa/kk ja lisäkoulutuksen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) osalta noin 10—100 euroa/kk. Koulutuskorvaus sovitaan tapauskohtaisesti oppisopimusta tehtäessä ja koulutuskorvauksen maksaa oppisopimustoimisto tai oppisopimuksen järjestävä oppilaitos.

On muistettava, että koulutuskorvauksen maksatus perustuu koulutuksen järjestäjän tekemään arviointiin ja esimerkiksi monet koulutuksen järjestäjät eivät maksa koulutuskorvauksia lainkaan lisäkoulutuksen osalta.


Palkkatuki

Mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. Tarkista palkkatuen edellytykset paikkakuntasi TE-toimistosta. 

Mikäli tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella, on sen määrä koko koulutuksen ajan 50 %  palkkauskustannuksista.

Palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta.
 

Opiskelijan palkka ja opintososiaaliset etuudet

Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Teoriajaksojen aikana opiskelija saa opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa ajalta palkkaa.

Opintososiaaliset etuudet

  • päiväraha 15 euroa/päivä
  • perheavustus 17 euroa/päivä
  • matkakorvaus
  • majoituskorvaus 8 euroa/päivä (edellyttää yöpymistä)

 


Päivitetty 3/2021