Oppisopimuskoulutus | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Tyontekijan Palkkaaminen

Etsi

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen perustuvaa, pääasiassa työpaikalla tapahtuvaa ammatillista koulutusta. Koulutus suoritetaan työsuhteessa. Oppimista tuetaan oppilaitoksissa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla.

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessakin. Opiskelija voi myös suorittaa tutkinnon osan tai saada erityistarpeisiinsa räätälöityä koulutusta. Oppisopimuskoulutus sopii lisäksi henkilölle, joka tarvitsee ammatillista koulutusta työtehtävien sisällön laajentuessa tai jolla on tarve kouluttautua uuteen ammattiin. Työnantajalle oppisopimuskoulutus on hyvä tapa rekrytoida ja lisäkouluttaa henkilöstöä.

Oppisopimuskoulutus on useimmiten ajankohtainen, kun

 • yrityksessä tarvitaan uutta työvoimaa
 • sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta
 • henkilöstöä on tarvetta kouluttaa täysin uusiin tehtäviin
 • työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta
 • yrittäjä tarvitsee omaa ammattitaitoaan kehittävää koulutusta.

Kun yrittäjä on kiinnostunut solmimaan oppisopimuksen työntekijälle tai itselleen, kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen oppisopimuskoulutuksen järjestäjään. Näitä ovat oppisopimustoimistot, oppisopimuskeskukset sekä monet oppilaitokset. Apua sopivan henkilön rekrytoimiseen oppisopimuskoulutukseen saa myös paikallisesta työvoimatoimistosta. 

Oppisopimuskoulutuksen tuet - Työnantajan saama rahoitus

Koulutuskorvaus

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

 • Tutkintoon valmistavissa oppisopimuksissa 1—250 euroa/kk (jopa 350 euroa/kk)
 • Lisäkoulutuksessa 0—200 euroa/kk

Koulutuskorvaus maksetaan yleensä jaksojen mukaan kaksi tai kolme kertaa vuodessa tai kertakorvauksena koko oppiajalta. Koulutuskorvauksen määrä riippuu koulutusalasta ja tietopuolisen koulutuksen hinnasta.

Palkkatuki

Mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea.

Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna 2014 perustuen vähimmäismäärä on 32,66 euroa/päivä. Lisäosa on enintään 60 % perustuen määrästä. Vaikeasti työllistyvän osalta lisäosan määrä voi olla 90 % perustuen määrästä.

Palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta. Tarkista palkkatuen edellytykset paikkakuntasi TE-toimistosta.

Opiskelijan palkka ja opintososiaaliset etuudet

Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Teoriajaksojen aikana opiskelija saa opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa ajalta palkkaa.

Opintososiaaliset etuudet

 • päiväraha 15 euroa/päivä
 • perheavustus 17 euroa/päivä
 • matkakorvaus
 • majoituskorvaus 8 euroa/päivä (edellyttää yöpymistä)

 

Lisätietoja: www.hyvadiili.fi.


Päivitetty 2.6.2014