Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Tyontekijan Palkkaaminen

Etsi

Tuet työntekijän palkkaamiseen

Enemmistö kaikista Suomessa toimivista yrityksistä on yhden henkilön yrityksiä. Yksinyrittäjiä on yli 160 000 kaikista noin 260 000 yrityksestä. Yksinyrittäjän asema on monessa kohdin toisenlainen kuin useamman henkilön yrityksissä. Hän tekee työtään ilman apua, ja jos hän esimerkiksi sairastuu, voi yrityksen toiminta pysähtyä kokonaan.

Palkkatuki

Työvoimatoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen.

Tuet oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutus on työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen perustuvaa, pääasiassa työpaikalla tapahtuvaa ammatillista koulutusta. Koulutus suoritetaan työsuhteessa. Oppimista tuetaan oppilaitoksissa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla.