Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyontekijan Palkkaaminen

Etsi

Tuet työntekijän palkkaamiseen

Enemmistö kaikista Suomessa toimivista yrityksistä on yhden henkilön yrityksiä. Yksinyrittäjiä on yli 180 000 kaikista noin 280 000 yrityksestä (pl. maa-, metsä- ja kalatalous). Yksinyrittäjän asema on monessa kohdin toisenlainen kuin useamman henkilön yrityksissä. Hän tekee työtään ilman apua, ja jos hän esimerkiksi sairastuu, voi yrityksen toiminta pysähtyä kokonaan.

Palkkatuki

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen.

Tuet oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutus on työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen perustuvaa, pääasiassa työpaikalla tapahtuvaa ammatillista koulutusta, joka suoritetaan työsuhteessa. Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta korvaukseksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta.