Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyontekijan Palkkaaminen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työsopimuksen tekeminen

Työsopimus

Mitä mahdollisuuksia työsopimuksen laatimisessa on?


Työsopimuksen tärkeät kohdat

Lisätietoa työsopimuksen tekemisestä jäsenille.


Koeaika

Koeaika antaa työnantajalle mahdollisuuden selvittää, onko työntekijä sopiva työhön. Toisaalta koeaika antaa myös työntekijälle mahdollisuuden arvioida, sopiiko työ hänelle. Lue lisää koeajasta.


Erityistapaukset

Tietoa Asevelvollisen työ- ja virkasuhdeturvasta, kesäharjoittelijoista sekä nuorista työntekijöistä.


Työpaikalla oppiminen

Nykisin kaikkeen ammatilliseen koulutukseen, ammattioppilaitoksista yliopistoihin, kuuluu opiskelua työpaikalla. Lue lisää työpaikalla oppimisesta.


Eläkkeellä olevan henkilön palkkaaminen

Tutkimusten mukaan yli puolet tulevista vanhuuseläkeläisistä voisi kuvitella työskentelevänsä osa-aikaisesti tai muuten heille sopivasti muokatuissa tehtävissä. Tutustu tietopakettiin vanhuseläkkeellä olevan henkilön palkkaamisesta!


Työsopimuslaki (Finlexin sivusto)

Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.