Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyontekijan Palkkaaminen > Tyosopimuksen Tekeminen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työpaikalla oppiminen

Nykyisin kaikkeen ammatilliseen koulutukseen, ammattioppilaitoksista yliopistoihin, kuuluu opiskelua työpaikalla. Opetusministeriön arvioiden mukaan työpaikoilla on vuosittain noin 156 000 opiskelijaa työssä opiskelu -jaksoilla. 45 000 näistä on ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppijoita, 24 000 ammattikorkeakoulujen työharjoittelijoita, 25 000 oppisopimusopiskelijaa sekä noin 62 000 peruskoulun työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksojen) opiskelijaa. Tämä tarkoittaa noin kuutta prosenttia Suomen kokonaistyövoimasta. Lisäksi työpaikoilla on vuosittain vielä joitain tuhansia tiedekorkeakoulujen harjoittelijaa sekä muita erilaisten aikuisille suunnattujen valmentavien kurssien ja ammattitutkintoihin valmistavien koulutusten opiskelijoita.

Ammatillisissa toisen asteen tutkinnoissa nuoret ovat kolmivuotisesta koulutuksestaan vähintään puoli vuotaa työssäoppimisjaksoilla. Jaksoja kutsutaan työssäoppimiseksi, perinteisen työharjoittelu-termin sijaan. Syksystä 2006 lähtien ammatillisiin tutkintoihin kuuluu myös pääasiassa työpaikalla toteutettavat ammattiosaamisen näytöt. Ajatuksena on korostaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen merkitystä. Työpaikalla sekä sovelletaan aiemmin opittua käytännön työssä että opitaan uusia asioita. Eniten työssäoppimista on oppisopimuskoulutuksessa, jossa suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla.

Työssäoppimisen jaksoilta ei pääsääntöisesti makseta palkkaa, mutta opiskelija saa normaalit opintososiaaliset etuudet, kuten ruokailun, majoituksen ja matkakulut. Oppilaitos ja yritys tekevät työssäoppimisjaksosta kirjallisen sopimuksen.

Kun opiskelija tulee työpaikalle, työnantaja määrittelee hänelle työpaikkaohjaajan opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi. Ohjaaja on usein kokenut ammattilainen, joka toimii yhteistyössä koulutusta ohjaavan opettajan kanssa. Työpaikkaohjaaja tutustuttaa opiskelijan työhön ja työyhteisöön sekä neuvoo, ohjaa ja valvoo työtehtävien suorittamista.

Tällä hetkellä on meneillään Euroopan Sosiaalirahaston tukema työpaikkaohjaajakoulutus. Koulutus kestää muutamia päiviä ja se on yritykselle yleensä maksutonta. Koulutus antaa hyviä eväitä yrityksen työssäoppimisen kehittämiseen. Työpaikkaohjaajakoulutuksesta kannattaa kysyä oman alueen ammatillisista oppilaitoksista, aikuiskoulutuskeskuksista tai oppisopimustoimistoista.

Ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opintoihin kuuluu työharjoittelua. Sen kesto voi vaihdella, mutta esimerkiksi ammattikorkeakoulujen työharjoittelu on vähintään puolen vuoden mittainen. Työpaikoilla voi olla myös muun muassa erilaisten työvoimakoulutuksen tai ammattitutkintoihin aikuiskoulutuksessa valmistautuvien kurssien työharjoittelijoita. Työharjoittelu voi olla palkallinen tai palkaton. Joissain työehtosopimuksissa on mainintoja harjoittelijoiden palkasta. Harjoittelua varten tehdään työ- tai harjoittelusopimus.

Työelämään tutustuminen (TET) on tarkoitettu peruskoululaisille ja lukiolaisille. Yläasteen TET -jakso on tavallisesti kaksi viikkoa. Lukiossa tutustumisjaksot kestävät yleensä vain muutamia päiviä. Tutustujalle ei makseta palkkaa, ja opintososiaalisista eduista vastaa oppilaitos. Jaksosta tehdään kirjallinen tai suullinen sopimus, joka ei kuitenkaan ole työsopimuksen luonteinen.

Työpaikalla oppimisen perusta ja vastuut (*)
 

 

Opiskelijan asema

Sopimus

Työturvallisuus vastuu

Ensisijainen vahinko- vastuu

Vakuuttamis
velvollisuus (työtapaturma)

Työssä
oppiminen

yleensä ei palkkaa, vaan opinto-
sosiaaliset etuudet

 

työsopimus vain erikseen sovittaessa

kirjallinen sopimus oppilaitoksen ja yrityksen välillä

yrityksellä

yrityksellä

oppilaitoksella
(palkaton työssä-
oppiminen)

 

työnantajalla
(palkallinen työssä-
oppiminen)

Työharjoittelu

palkallinen
tai palkaton harjoittelu

harjoittelu- tai työsopimus

yrityksellä

yrityksellä

oppilaitoksella (palkaton harjoittelu) työnantajalla (palkallinen harjoittelu)

Työelämään tutustuminen

ei palkkaa, opinto-
sosiaalisista eduista vastaa oppilaitos

kirjallinen
tai suullinen (ei työsopimus)

oppilaitoksella
(tet-paikan valinnassa)

yrityksellä

oppilaitoksella (yläasteella, lukiossa ei)

Oppisopimus

palkallinen työsuhde

määrä-
aikainen
työsopimus

työnantajalla

työn-
antajalla

työn-
antajalla


(*) Matkalla työssäoppimis-, työharjoittelu-, näyttösuorituksen ja tet-jakson paikalle sattuneet tapaturmat ovat korvauksen piirissä lain 1318/2002 perusteella.


Lisätietoja:
www.edu.fi/tonet/
 

Päivitetty elokuu / 2018