Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyontekijan Palkkaaminen > Tyosopimuksen Tekeminen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työsopimus

 • Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti.
 • Työsopimuksen päätyyppi on toistaiseksi voimassaoleva työsopimus.
 • Työsopimus on toistaiseksi voimassa, ellei muuta näytetä.
 • Jos työnantaja sallii työnteon jatkua työsuhteen päätyttyä, on kyseessä työsuhteen hiljainen pidennys.


Määräaikainen työsopimus

 • Määräaikaisuudelle on oltava perusteltu syy: määrätty työ, kausityö, sijaisuus, tuotantohuiput.
 • Työntekijän aloitteesta määräaikaiseksi tehtyyn sopimukseen ei tarvita syytä.
 • Työsuhteiden ketjuttaminen ilman perusteltua syytä on kiellettyä.


Määräaikaisen työsuhteen päättyminen

 • Määräaikainen työsuhde päättyy ilman irtisanomista määräajan kuluttua umpeen tai sovitun työn valmistuessa.
 • Jos päättymisaika on vain työnantajan tiedossa (esim. sidottu työn valmistumiseen), on työnantajan ilmoitettava työntekijälle viipymättä päättymisajan tultua hänen tietoonsa.
 • Määräaikainen sopimus voidaan tehdä irtisanomisenvaraiseksi sopimalla nimenomaisesti irtisanomisajasta.
 • Yli 5 vuoden määräaikainen työsopimus muuttuu 5 vuoden kuluttua irtisanottavissa olevaksi määräaikaiseksi työsopimukseksi.
 • Määräaikainen työsopimus voidaan purkaa koeaikana tai erittäin painavasta syystä.


Vuokratyö ja alihankinta

 • Vuokratyössä työsuhde on vuokrausyrityksen ja työntekijän välillä.
 • Teettäjä käyttää työnjohto-oikeutta ja johtaa ja valvoo työn tekemistä.
 • Työn tekemisen ja sen järjestelyiden välittömät velvollisuudet koskevat käyttäjäyritystä.
 • Vuokralleantaja huolehtii palkanmaksusta työntekijälle sotumaksuineen, vuosiloman antamisesta ym.
 • Käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta on noudatettava, jollei vuokralleantajaa koskee jo jokin työehtosopimus.
 • Säännökset koskevat muitakin kuin varsinaista työvoiman vuokrausta harjoittavia yrityksiä.
 • Alihankinnassa yritys tilaa toiselta tiettyä tuotantoa tai palveluja, työntekijät ovat alihankkijan johdon ja valvonnan alaisina, vaikka työ tehtäisiinkin tilaajan tiloissa.


Koeaika

 • Työsuhteen alkuun sovittava harkinta-aika, jolloin kummallakin on purkamisoikeus.
 • Koeajasta on sovittava nimenomaisesti, vaikka se olisi työehtosopimuksen mukainen.
 • Koeaika voi liittyä sekä toistaiseksi voimassa oleviin että määräaikaisiin työsuhteisiin.
 • Koeajan kesto on enintään 6 kuukautta ja alle vuoden pituisissa määräaikaisissa työsopimuksissa enintään puolet määräajasta.
 • Työntekijän siirtyessä uusiin tehtäviin voidaan sopia uudesta koeajasta.
 • Työsuhteen purkamisen koeaikana tulee perustua asiallisiin syihin.
 • Työsuhdetta ei voi purkaa, jos työnantaja on jättänyt huomauttamatta työntekijää sitovassa työehtosopimuksessa olevasta koeajasta.


Työsuhteen alkaminen

 • Työsopimuslaki sisältää määräykset työsopimuksen syntymisestä ja lakkaamisesta sekä sopimuksen velvollisuuksista.
 • Työsuhde syntyy työnteon alkaessa.
 • Työtä tehdään vastiketta vastaan, ja sillä on taloudellista arvoa (vapaaehtoistoiminta ja työn yhteydessä oppiminen eivät ole ansiotarkoituksessa tehtyä).
 • Työsuhteeseen kuuluvat työnjohto-oikeus ja työn tekeminen työnantajan lukuun.
 • Työsopimus on vapaamuotoinen. Se voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti, sähköisesti tai hiljaisesti. Kirjallinen muoto on suositeltava.
 • Työtä voidaan tehdä työkuntana.
 • Työsopimuksen tekemisen ohjeena kannattaa käyttää valmiita malleja.


Työsopimuksen muuttaminen

 • Työsopimuksen sisältöä voidaan muuttaa työnantajan yksipuolisella muutoksella, kun työsopimuksen irtisanomisedellytykset ovat käsillä.
 • Työsopimuksen muuttamisessa noudatetaan irtisanomisaikaa, jos työehdot huononevat.
 • Muutos voi koskea myös palkkaa, jos uusi työ erilaista kuin työsuhteessa aiemmin tehty.
 • Työsuhde voidaan osa-aikaistaa samoilla perusteilla ja samalla tavalla.

Katso myös:

> Työsopimuslomake (jäsenille)
> Työsopimuksen tärkeät kohdat (jäsenille)
> Työsopimuslaki (Finlexin sivusto)