Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyooikeuden Kysymyksia

Etsi

Kilpailukieltosopimus

Työnantaja voi työsopimuksessa rajoittaa työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijäänsä kilpailevasta toiminnasta myöhemmän työsuhteen tai yritystoiminnan pohjalta.

Kilpailukieltosopimuksella saadaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia enintään 6 kuukauden ajan. Jos työntekijä saa kohtuullisen korvauksen työnantajalle kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, kilpailukieltorajoitusaika voidaan sopia enintään 1 v. pituiseksi.

Kilpailukieltosopimuksen noudattamisen tehosteeksi voidaan työsopimukseen ottaa määräys vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta enintään 6 kuukauden palkkaa vastaavasta sopimussakosta.

Työntekijää kilpailukieltosopimus ei sido, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. 

Virhemallit

  • pätevä sopimus edellyttää erityisen painavaa syytä rajoittaa työntekoa työsopimuksen päättymisen jälkeen