Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyooikeuden Kysymyksia

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kilpailukieltosopimus

Työnantaja voi työsopimuksessa rajoittaa työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijäänsä kilpailevasta toiminnasta myöhemmän työsuhteen tai yritystoiminnan pohjalta.

Kilpailukieltosopimuksella saadaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia enintään 6 kuukauden ajan. Jos työntekijä saa kohtuullisen korvauksen työnantajalle kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, kilpailukieltorajoitusaika voidaan sopia enintään 1 v. pituiseksi.

Kilpailukieltosopimuksen noudattamisen tehosteeksi voidaan työsopimukseen ottaa määräys vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta enintään 6 kuukauden palkkaa vastaavasta sopimussakosta.

Työntekijää kilpailukieltosopimus ei sido, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. 

Virhemallit

  • pätevä sopimus edellyttää erityisen painavaa syytä rajoittaa työntekoa työsopimuksen päättymisen jälkeen