Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyooikeuden Kysymyksia

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Maksettavat palkat

Työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään palkasta. Palkan on kuitenkin aina täytettävä vähintään työehtosopimuksen palkkataulukon mukaiset palkat.

Palkan lisäksi ja ohella työnantajan on maksettava työehtosopimuksessa määritellyt lisät, kuten iltalisä, pekkasvapaat, hälytysrahat, yms.

Linkki työehtosopimuksiin

Työalalla yleiseksi katsottavanvaltakunnallisen työehtosopimuksen määräystä työnantajan velvollisuudesta korottaa kaikkien työntekijöiden määrättynä päivänä voimassa olleita aikapalkkoja tietyllä pennimäärällä tunnilta oli työsopimuslain 17 §:n 1 mom. nojalla noudatettava siitä huolimatta, että työntekijälle työehtosopimuksen voimaan tullessa maksettu palkka ylitti siinä vähimmäispalkaksi sovitun ohjetuntipalkan. KKK:1977-II-36, D 1977 s.35.

Työnantaja oli velvollinen noudattamaan työsuhteen vähimmäisehtona työsopimusmääräystä, jonka mukaan lomakorvaus oli 13,5 prosenttia palkasta. Kun yleissitovan työehtosopimuksen määräys syrjäyttää sen kanssa ristiriitaisen työsopimuksen määräyksen, työnantajan ja työntekijän väitetyllä sopimuksella lomakorvauksen sisällyttämisestä urakkapalkkaan ei ollut merkitystä. Työntekijällä oli oikeus työehtosopimuksen mukaiseen lomakorvaukseen. KKO:1991:107.

Yleissitovan työehtosopimuksen mukaisia lyhennys- ja kulkemiskorvauksia ei ollut eritelty työntekijälle maksetussa urakkapalkassa. Kun ei voitu todeta, toteutuivatko työntekijälle työehtosopimuksen mukaan kuuluvat vähimmäisedut, työnantaja velvoitettiin suorittamaan mainitut korvaukset. KKO:1997:114

Lainvastainen sopimusehto siitä, että osa palkasta maksetaan ennakonpidätystä toimittamatta, ei vapauttanut työnantajaa suorittamasta sovittua palkkaa kokonaisuudessaan. KKK:1993:134.

Virhemallit

  • taulukon ylittäviin palkkoihin sisällytetään erikseen maksettavat lisät
  • jätetään suorittamatta tes-korotukset ajallaan